Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Perėjimas prie viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų

Turto deklaravimo projektas

Mokymų aprašymas: Ši mokymų programa yra skirta viešosioms įstaigos, asociacijoms ir fondams, kurie nuo 2019 metų pradės tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti finansines ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
Tikslinė auditorija: Subjektų pradedančių tvarkyti apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus buhalteriai.
Lektorė: Laimutė Kazlauskienė – Vilniaus universiteto apskaitos ir audito katedros lektorė, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų komiteto narė.
Mokymų planas
1. Sąskaitų planas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). Perėjimas nuo ne pelno subjektų sąskaitų plano prie bendrojo privalomojo sąskaitų plano.
2. Likučių perkėlimas, turto ir įsipareigojimų įvertinimas pagal VSAFAS.
3. Reikalavimai buhalterinės apskaitos tvarkymui ir finansinių ataskaitų sudarymui pagal VSAFAS.
4. Turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaita pagal VSAFAS.
5. Finansinių ataskaitų rinkinys: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas. Metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai.
6. Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinė sistema (VSAKIS).

TRUKMĖ: 8 ak. val.. Mokymų pradžia 9:00 val. , pabaiga 16:00 val.
Vieta: Vilnius
Data: 2018 m. rugsėjo 28 d. ir 2018 m. lapkričio 20 d.
KAINA: LBAA nariams 80 eur ( su pietumis);
ne LBAA nariams 100 eur. (su pietumis)

Išankstinio apmokėjimo sąskaitos:

dėl 2018/09/28 mokymų

dėl 2018/11/20 mokymų.

Pardavimų sąskaitos išrašomos iki sekančio mėnesio 10d.
Registracija uždaroma 10 k. d. iki mokymų pirmos dienos

Darbotvarkė  
9:00-11:15 Paskaita
11:15-12:00 Pietų pertrauka
12:00-13:30 Paskaita
13:30-13:45 Pertrauka
13:45-16:00 Paskaita

Registracija