Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Perėjimas prie viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų

Trukmė: 8 ak. val.

Data: 2018 m. gruodžio 20 d.

Mokymų pradžia 9:00 val. , pabaiga 16:00 val.

Vieta: Vilnius

Kaina: LBAA nariams 80 eur ( su pietumis);
ne LBAA nariams 100 eur. (su pietumis).

Nurodytos kainos galioja, jei apmokėjimas atliktas iki 2018-12-12. Apmokant vėliau mokymų kaina 15% didesnė (žr. išankstinio apmokėjimo sąskaitą)

Sąskaita išankstiniam apmokėjimui

Mokymų planas
1. Sąskaitų planas pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau– VSAFAS). Perėjimas nuo ne pelno subjektų sąskaitų plano prie bendrojo privalomojo sąskaitų plano.
2. Likučių perkėlimas, turto ir įsipareigojimų įvertinimas pagal VSAFAS.
3. Reikalavimai buhalterinės apskaitos tvarkymui ir finansinių ataskaitų sudarymui pagal VSAFAS.
4. Turto, įsipareigojimų ir finansavimo sumų apskaita pagal VSAFAS.
5. Finansinių ataskaitų rinkinys: finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas. Metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniai.
6. Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinė sistema (VSAKIS).

Darbotvarkė

9:00-11:15 Paskaita
11:15-12:00 Pietų pertrauka
12:00-13:30 Paskaita
13:30-13:45 Pertrauka
13:45-16:00 Paskaita

 

 

Registracija