Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Per 2 dienas Ukrainos ginkluotosios pajėgos surinko >12 mln. $ vertės kripto valiutos

2022 03 08

Jei norite aukoti Ukrainai kripto valiuta, aukos priimamos į šias kripto pinigines:
BTC – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
ETH ir USDT (ERC-20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
Parama kripto valiuta turi savybę fiksuoti visus judesius užrašant juos į valiutos kodą ir on-line rėžime matyti, kaip renkama ir kaip naudojama gauta parama, ko negalima pasiekti aukojant pinigais.
Kripto valiutos atsiskaitymai vystosi ir šis atsiskaitymo būdas, naudojant skaidrumo siekiančias technologijas, gali skaidriau parodyti kam iš tikro buvo panaudotos gautos lėšos.
Kai pervedate paramą Ukrainai, iš mokesčių pusės tai vertinama kaip kripto valiutos pardavimas už 0 eurų. Toks kripto valiutos pardavimas neapmokestinamas.

Daugiau: https://etherscan.io/address/0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

https://en.interfax.com.ua/news/economic/804026.html


Primename, kad pagal dabartiniu metu galiojančius teisės aktus visus paramos gavėjus (VŠĮ, asociacijos, fondai ir pan.) dėl finansinių ataskaitų sudarymo PRIVALO nemokamai ir kvalifikuotai konsultuoti Finansų ministerija, o nuo 2022-05-01 – AVNT.
Paveiksliuke FM pagalba pelno nesiekiantiems asmenims dėl finansinių ataskaitų teikimo.

0308_1

Daugiau: https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/pelno-nesiekianciu-subjektu-apskaita-ir-atskaitomybe

  1. LRFMM įsakymas 1K-443: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.246011/asr
  2. BAĮ, 1 str. 2d., 2 str. 14d. , 3‘1 str. 1d: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.154657/asr
  3. FAĮ, 2 str. 5d: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.154658/asr
  4. LPĮ , 11 str. 6 ir 9d: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26243/asr

Nuo 2022-03-01 pakeista ukrainiečių įdarbinimo LR tvarka, pagal kurią, jei įdarbinate ukrainietį, nereikia kreiptis į Užimtumo tarnybą dėl leidimų dirbti gavimo.
Įdarbinant ukrainietį išlieka pareiga pateikti LDU pranešimą ,,Sodrai” per EDAS 1 d. d. iki įdarbinimo pradžios.
Nauja tvarka taikoma, jei ukrainietis turi bent vieną dokumentą iš :
1. galiojančią Šengeno vizą,
2. galiojančią nacionalinę vizą,
3. yra pateikęs prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi LR,
4. yra pateikęs prašymą suteikti prieglobstį LR.
Darbdavys įdarbindamas ukrainietį, turėtų turėti įrodymus, kad darbuotojas atitinka bent vieną iš keturių viršuje išvardintų reikalavimų.
UT tarnyba padeda verslui surasti darbuotojus ukrainiečius ir kviečia registruotis, kad galėtų juos nukreipti į įmones ieškančias darbuotojų: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx3ncQNWkeAGkwgDn6YlkSWns1t1m93RhW45nSzYCNGVwYCg/viewform

Teisės aktas, kuriame nurodomi užsieniečiai, kuriems taikoma išimtis dėl įdarbinimo: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1d644110988311ecaf3aba0cb308998c

Užimtumo tarnybos pranešimas: https://uzt.lt/ukrainieciu-idarbinimas


Iki 2022-04-15 įmonės turi pateikti duomenis VMI (FR0711) apie:

1. Įsigytas paslaugas iš užsienio šalių, kai metinė paslaugų suma iš vieno asmens ≥15’000 Eur.
2. Įsiskolinimus atskaitingiems asmenims ≥15’000 Eur.
3. Juridinio asmens dalyvių įmokėtas įmokas (akcijų apmokėjimas, nuostolio dengimas ir pan.) ≥15’000 Eur.
4. Išduotas ir grąžintas paskolas (≥600 Eur) per 2021 m. išduotų ar gautų paskolų palūkanas paskaičiuotas už 2021 m.
Jei per 2021 m. buvo tik skaičiuojamos palūkanos, bet nebuvo paskolos išdavimo ar grąžinimo, priskaičiuota palūkanų suma nedeklaruojama FR0711.
Kodėl VMI renka tik dalį duomenų apie fizinių asmenų palūkanas ir kokiu tikslu jie yra renkami nėra aišku.
Lietuvos bankas taip pat renka duomenis apie užsienio gyventojų paskolas, tik jam teikiamuose duomenyse nėra teikiama informacija apie fizinio asmens vardą ir pavardę.
Jei įmonė daro išmokas gyventojui už paskaičiuotas palūkanas, jos yra deklaruojamos papildomai GPM0312 formoje, pagal kurios duomenis yra sudaromos preliminarios GPM311.
VMI eilę metų FR0711 formoje renka duomenis apie palūkanų sumas, kai jie neturi jokios mokestinės prasmės, bet sukuria pridėtinę naštą dėl duomenų teikimo.


2020-02-26 įsigaliojo LRVN pagal kurį nuo 2022-02-27, 00:00 LT laiku yra uždrausti oro vežėjų, turinčių Rusijos Federacijoje išduotą oro vežėjo pažymėjimą, orlaivių skrydžius LR oro erdvėje, išskyrus avarinio tūpimo ir avarinio skrydžio LR oro erdvėje atveju ir skrydžius humanitariniais tikslais.
Draudimas neterminuotas ir galios iki sekančio LRVN.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11ff0194972d11ec9e62f960e3ee1cb6


Pirkdami rusiškas ir baltarusiškas prekes bei paslaugas, automatiškai remiate Rusijos ir Baltarusijos ekonomiką bei karą.
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba informuoja, kaip nustatyti pagal brūkšninį kodą iš kurios šalies prekė yra parduodama.
Kviečiame dalintis informacija apie populiarias Rusijos ir Baltarusijos prekes.

03.08_2

Daugiau: https://www.facebook.com/vvtat/posts/323370546499810


2022-02-25 LBAA pateikė pasiūlymą SVVT apsvarstyti kreipimąsi į Vyriausybę dėl DK nuostatų dėl algos mokėjimo grynais sustabdymo, kol yra paskelbta nepaprastoji padėtis ir galimas gyventojų judėjimo ribojimas.
Argumentai:
1. Gyventojai, kurie yra prasiskolinę, nebegauna jokio apmokėjimo už darbą. Kai darbdavys atskaičiuoja išmokas antstoliui ir perveda likutį, antstolis vis tiek nuima visą pinigų sumą patekusią į banko sąskaitą. Gyventojas turi kas kartą pateikti įrodymus, kad įplaukusios lėšos yra iš darbdavio, kuris jau iš jų atskaitė lėšas antstoliui, neatsižvelgiant į tai, kad antstoliui įmonė pervedė atskaičiuotas lėšas.
Antstoliai neturi teisingų instrumentų lėšų surinkimui. Areštuojamos visos patekusios lėšos į gyventojo sąskaitą, nors teisės aktai neleidžia areštuoti lėšų, iš kurių atskaitymai antstoliui jau yra padaryti, ligos išmokų ar kt. pašalpų ar išmokų lėšų.
2. Susidariusi politinė situacija skatina gyventojus gryninti lėšas, o bankai negeba užtikrinti greito lėšų išgryninimo, kokio tikisi gyventojai. Be to, lėšų gryninimas kainuoja.
Šios situacijos sukuria aukštą motyvaciją darbuotojams reikalauti, kad jiems alga būtų mokama grynais ir nebūtų rodoma oficialiai.
Trūkstant darbo jėgos darbdavys bus priverstas pradėti mokėti šešėlinę algą.
Lygiagrečiai mums nežinant, 2022-02-25 užregistruotas DK pakeitimo projektas, kuriam pritarus, draudimas mokėti algas ir dienpinigius grynais būtų nukeltas į 2024-01-01. Argumentai analogiški.

Projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/d2ce4170962d11ec9e62f960e3ee1cb6

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/0531bb10962e11ec9e62f960e3ee1cb6


SKIRKITE PARAMĄ TIK PATIKRINĘ JOS GAVĖJĄ!

Primename, kad paramos Ukrainai rinkėjais gali būti TIK pelno nesiekiantys asmenys: VŠĮ, Fondai, asociacijos.
Šiuos juridinius asmenis gali steigti privatūs asmenys, kurie gautas paramos lėšas PRIVALO naudoti pagal LR teisės aktus.
Yra sąžiningi lėšų rinkėjai, bet yra ir tokių, kurie eilę metų pažeidinėja LR teisės aktus dėl paramos rinkimo ir panaudojimo.
Kaip pasitikrinti ar paramos lėšų rinkėjas vykdo skaidrią veiklą ir jūsų lėšos bus panaudotos teisingai, o ne nusikalstamai veiklai:
1. Kvietime teikti paramą yra aiškiai nurodytas juridinis asmuo, kuris renka lėšas.
2. Juridinis asmuo renkantis paramą PRIVALO būti pateikęs 2020 m. finansines ataskaitas Registrų centrui ir būti įtrauktas į paramos gavėjų sąrašą:
2.1. Surandame asmens duomenis RC: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
2.2. Spaudžiame „D“ raidę.
2.3. Paspaudus ,,D” raidę, iškrenta langas apie visus paramos lėšų rinkėjo pateiktus duomenis RC.
Jei nematote 2020 m. finansinių ataskaitų, reiškia lėšų rinkėjas yra nepatikimas ir vykdo veiklą, kuri pažeidžia LR teisės aktus.
2.4. Jei yra pateiktos 2020 m. finansinės ataskaitos, rekomenduojame susipažinti su šiomis ataskaitomis: Aiškinamasis raštas ir Metinis pranešimas. Šiose ataskaitose lėšas renkantis asmuo PRIVALO pateikti detalią informaciją apie vykdomą veiklą, apie surinktas paramos lėšas ir jų panaudojimą, kas yra įmonės savininkai ir kiek balsų jie turi priimant sprendimus.
2.5. Patikriname ar organizacija yra šiame paramos gavėjų sąraše: https://www.vmi.lt/pp/paramaForma/parama.aspx
2.6. Jei paramos suma (nepriklausomai nuo jos formos):
>1500 Eur, būtina rašytinė sutartis;
> 14500 Eur, būtina notarinė sutartis.
Kviečiame elgtis skaidriai ir paramą teikti tinkamai ją dokumentuojant.
LBAA NErekomenduoja teikti paramą kripto valiuta ar panašiu IT turtu, jei NEįmanoma patikimai įsitikinti, kad prašyme nurodytas kripto piniginės adresas priklauso skaidriai veiklą vykdančiai organizacijai.
Duomenys paramos EUR pervedimui:
SWIFT Code NBU: NBUA UA UX
DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt
SWIFT Code: MARKDEFF
Account: 5040040066
IBAN DE05504000005040040066
Wilhelm-Epsteinn-Strabe 14, 60431 Frankfurt Am Main,Germany
Funds will be wired into account No. UA843000010000000047330992708

03.08_3

Daugiau:

https://www.vmi.lt/evmi/-/paramos-gav-c4-97j-c5-b3-status-c4-85-u-c5-betikrina-teisingas-paramos-panaudojimas

https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-vidkriv-spetsrahunok-dlya-zboru-koshtiv-na-potrebi-armiyi


Primename, kad fiziniai asmenys lygiai taip pat turi registruotis PVM mokėtojais ir mokėti PVM nuo ekonominės veiklos pajamų, jei jų ekonominės veiklos pajamos per 12 mėn. viršija 45000 Eur. Skaičiuojant 45000 Eur sumą, yra sumuojamos visos fizinio ir juridinio asmens pajamos, jei fizinis asmuo kontroliuoja daugiau nei vieną juridinį asmenį. Paveiksliukuose pavyzdžiai:
1 var., kai asmuo kontroliuoja tik vieną juridinį asmenį (MB) ir jam nėra prievolės registruotis PVM mokėtoju.
2 var., kai tas pats fizinis asmuo kontroliuoja MB, o ta MB kontroliuoja VŠĮ, pelno nesiekiančią įmonę, kuri nevykdo jokios ekonominės veiklos ir neuždirba jokių pajamų. Tokiu atveju fiziniam asmeniu yra prievolė registruotis PVM mokėtoju ir mokėti PVM nuo individualios veiklos pajamų, nes jo ir MB bendros pajamos viršija 45000 Eur per 12 mėn. VŠĮ taip pat turėtų mokėti PVM nuo pirmo Eur pardavimo pajamų, jei tokios būtų, nes jai irgi yra prievolė registruotis PVM mokėtoju.
Šaltinis: PVMĮ, 71 str. 7d.

03.08_4


2022-02-22 užregistruotas PVMĮ pakeitimas, kuriam pritarus būtų keičiama 45 000 Eur pajamų suma, kada yra privaloma PVM registracija.
Siūloma nustatyti 55 000 Eur ribą nuo 2023-01-01.

Aiškinamasis raštas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/b7bcaf0093e611ec9e62f960e3ee1cb6?

Projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9cf0550093e611ec9e62f960e3ee1cb6

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“