Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai

2020 01 07

2019-12-17 pakeistas Pelno mokesčio įstatymas, pagal kurį nuo 2020 m.:

 1. Keičiama finansinių priemonių perleidimo apmokestinimo tvarka, pagal tai, kaip operacijos su šia priemone apsimokestina kitose šalyse. Dvigubo išvengimo apmokestinimo pakeitimai.
 2. Tikslinamas susijusių asmenų apibrėžimas. Įvedamas 25 % apribojimas visoms asmenų grupėms, išvardintoms 2 str. 5, 7, 8, 9 dalyse.
 3. Papildoma mokestinių nuostolių perkėlimo tvarka.
 4. Keičiama kredito įstaigų pelno mokesčio skaičiavimo tvarka.
 5. Nustatyta turto perkėlimo tarp buveinių/filialų (valstybių) perkėlimo apmokestinimo tvarka.
 6. Yra kitų pokyčių.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/88e1bd3221a411eab86ff95170e24944?positionInSearchResults=46&searchModelUUID=56ea1186-ec29-404a-b55b-cdb06eef10d7&fbclid=IwAR1LCe8RNXEuVkyk7I2fvk5fJnGPnsNGhsnBTxDP5zRTv5BWTwEXrXOhocc


2019-12-27 patvirtintas VSD rodiklių įstatymas, pagal kurį yra patvirtinti tokie patys VSD tarifai, kokie jie buvo 2019 m., išskyrus draudėjus, kurie papuola į antrą kategoriją dėl nelaimingų atsitikimų. O tai reiškia, kad jiems bendrasis VSD mokesčio, mokamo iš darbdavio lėšų, tarifas bus 2.03 % vietoje 1.99 %. Pirmos nelaimingų atsitikimo kategorijos darbdaviai 2019 m. ir 2020 m. moka 1,77 % VSD mokestį.

Paveiksliuke nelaimingų atsitikimų VSD tarifai 2018 – 2020 m. neterminuotoms ir terminuotoms sutartims.

vsd_rodikliai

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bb7c7785232511eab86ff95170e24944?positionInSearchResults=50&searchModelUUID=56ea1186-ec29-404a-b55b-cdb06eef10d7&fbclid=IwAR2Ai17k6AQBDoX-aRn13420urx9Kg6RZxzdQrUU8mVTyWVZtTR29zZHIrw


2019-12-27 skubos tvarka priimtas GPM įstatymo pakeitimas, pagal kurį 2020 m. bus priimami ir rašytiniai prašymai dėl GPM paramos skyrimo.

Istorija:

2018 m. buvo nuspręsta, kad prašymai dėl GPM skyrimo paramai turėtų būti tik elektroninės formos, atsisakant raštinės formos dėl dviejų priežasčių:

 1. Siekiant daugiau skaidrumo. Ar rašytinę formą sudarė tas asmuo, kuris nurodytas formoje, patikrinti neįmanoma. VMI bando rašyti e-laiškus apie tokių formų gavimą, tačiau, jei žmogus neturi e-pašto arba jo netikrina, jis ir nesužinos, kas jo vardu pasiima dalį jo GPM. Duomenys reikalingi formos pateikimui yra ir rinkėjų balsavimo sąrašuose.
 2. Sumažinti sąnaudas, patiriamas dėl rašytinių formų suvedimo į VMI duomenų sistemą.

Ši tvarka turėjo būti pradėta taikyti nuo 2020 m. sausio 1 d. skirstant paramą iš 2019 m. sumokėto GPM. Tvarka nebus pradėta taikyti, nes keturios dienos iki jos taikymo pradžios, ji yra atšaukta. Nors tai būtų ne milijonų milijonai papildomų sąnaudų, bet kiek iš tikrųjų tai kainuos biudžetui, skaičiavimai nėra atlikti. Ar VMI yra pasirengusi dar vienam dideliam darbui, Seimo nariai nediskutavo. Tai dar vienas pavyzdys, kaip valdžia “taupo” mūsų sumokėtus mokesčius. Prašymus skirtį dalį sumokėto GPM paramai gyventojai galės teikti iki 2020-05-02.

Paramą galima skirti:

 1. Pelno nesiekiantiems asmenims (VŠĮ, asociacijoms, fondams ir pan.) – 1.2 %.
 2. Partijoms ir profsąjungoms po 0.6 %.

Viso gyventojas gali paskirti 2,4 % sumokėto GPM. Gyventojas gali teikti paramą ir daugiau nei 3 asmenims, svarbu, kad bendra paramos suma neviršytų tai asmenų grupei taikomos ribos (1,2 % ar 0.6 %). Pvz. galima 1,2 % GPM išdalinti po 0,4 % darželiui, mokyklai ir LBAA.

Tradiciškai 2018 m. daugiausia paramos pagal dominuojančius rašytinius prašymus gaudavo:

 1. Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 157 tūkst. Eur.
 2. VO Lietuvos Lenkų Sąjungos Vilniaus r. skyrius. 104 tūkst. Eur.
 3. Lietuvos lenkų sąjungos Šalčininkų rajono skyrius 23 tūkst. Eur.

gpm_paramai


Kadangi su MMA yra susijusi VSD ir PSD mokesčių skaičiavimo tvarka, tai nuo 2020 m. didės mokesčiai:

 1. Vykdantiems individualią veiklą, MB nariams, IĮ savininkams ir kt. asmenims nuo 2020 m reikės mokėti po 42,37 Eur kas mėnesį PSD įmokas, kai už 2019 m. jie mokėjo po 38,74 Eur/mėn.
 2. Didėja VSD įmokų suma dėl 1-ių metų darbo stažo įgijimo ir dėl 2020 m. ji yra:
  • MB, IĮ nariams: 1007,38 Eur/metams (83,95 Eur/mėn.),
  • IDV pagal pažymą vykdantiems 911,96 Eur/metams (76 Eur/mėn.).
 3. Didės Verslo liudijimų kaina 98 Eur/metams. Išimtis NT nuomos VL, kurie neapmokestinami VSD ir PSD įmokomis.
 4. Darbdaviai bus priversti padidinti 9 % visiems darbuotojams algas, o jei to nepadarys vis daugiau darbuotojų gaus tiek pat – MMA. Taip gali atsitikti, kai įmonė nebeturi resursų padidinti algas, nes darbo efektyvumas nepadidėja 9 % ir parduodamos produkcijos/paslaugų kainos atitinkamai padidinti negalima.

Gali būti, kad verslas vis dėl to bus priverstas padidinti paslaugų ir prekių kainas, nes kitaip neberas darbuotojų kvalifikuotam darbui. Štai tokia ilga istorija, kaip MMA didėjimas iššaukia infliaciją ir pinigų perkamosios galios nuvertėjimą. Už tokį patį darbą bus mokama 9 % daugiau, nors darbo efektyvumas bus toks pats. Dėl šios priežasties tokio pačio darbo (paslaugos) įsigijimo kaina atitinkamai padidės.

Dėl minimaliojo darbo užmokesčio: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6d989909e4811e9aab6d8dd69c6da66?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=d24587fc-2a39-42a7-b11f-f8ec2dc8bdca&fbclid=IwAR09b5zMePurWP5E2qfsAsA2o3EOf-Zb6jeMI9vsnK_NzAZqN933nt-RCXU


2019-12-27 priimtas Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio (MTPRM) įstatymas. Tokio įstatymo ir mokesčio dar nebuvo Lietuvoje. Mokestį nuo 2020-07-01 turėtų skaičiuoti Regitra, kai joje būtų registruojamas transporto priemonės (M1 arba N1 klasės) savininko keitimas. Tai palies keleivinį transportą, kai sėdimų vietų skaičius yra iki 8 vnt. arba mažus krovininius a/m, kai jų svoris iki 3.5 t. Detaliau kokias transporto priemones tai palies, žr. žinutės pabaigoje. Jei mokestis nebus sumokėtas, nebus galima užregistruoti naujo savininko. Mokestis nebus skaičiuojamas dėl istorinių transporto priemonių valdytojo pakeitimo.

Paveiksliuke mokesčio tarifai. Tokia tvarka labiausiai palies prekiaujančius motorinėmis transporto priemonėmis.

reg_mok_dydis

M1 klasė – transporto priemonė keleiviams vežti, turinti ne daugiau kaip 8 sėdimas vietas keleiviams ir 1 sėdimą vietą vairuotojui (lengvasis automobilis);

N1 klasė – transporto priemonė kroviniams vežti, kurios techniškai leistina pakrautos transporto priemonės (bendroji) masė ne didesnė kaip 3,5 t (lengvasis krovininis automobilis) ir kuri atitinka šias sąlygas:

 1. kabinoje (salone) yra ne daugiau kaip 2 eilės sėdynių; atstumas tarp pirmos ir antros eilės sėdynių nugarėlių 650–850 mm; maksimalus sėdimų vietų skaičius, neskaitant vairuotojo, – 6; sėdima vieta yra laikoma sėdynė arba sėdynei tvirtinti skirta vieta, kurioje įrengti sėdynės tvirtinimo taškai;
 2. salonas nuo krovinių skyriaus atskirtas pertvara, užtikrinančia krovinio nepatekimą į keleivių saloną staigiai stabdant; vidinis krovinių skyriaus ilgis turi būti daugiau kaip pusė transporto priemonės ratų bazės, kai krovinių skyriaus tipas yra uždaras; vidinis krovinių skyriaus ilgis turi būti daugiau kaip 1/3 transporto priemonės ratų bazės, kai krovinių skyriaus tipas yra atviras.

Sunkesnių nei 3,5t krovininių a/m, traktorių ir kt. transporto priemonių šis registracijos mokestis nepalies.

MTPRM būtų skaičiuojamas pagal formules, jei jo negalima nustatyti pagal įstatymo 1-ą priedą (neregistruotoms motorinėms priemonėms):

 1. Kuras: benzinas / dujoms, benzinas / etanolis, benzinas / etanolis / dujos, etanolis ir etanolis / dujos,

1.1. kai yra mechaninė pavarų dėžė: QB = 0,047 × m + 0,561 × p + 56,621,

1.2. kai yra su automatinė pavarų dėžė: QB = 0,102 × m + 0,328 × p + 9,481, kur:

QB –transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis (g / km),

m – eksploatuoti parengtos motorinės transporto priemonės masė (kg),

p – didžiausia motorinės transporto priemonės variklio galia (kW).

 1. Kuras: dyzelis / dujos,

2.1. kai yra mechaninė pavarų dėžė QD = 0,108 × m – 11,371,

2.2. kai yra su automatinė pavarų dėžė: QD = 0,116 × m – 6,432, kur:

QD – dyzelinu (dujomis) varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis (g / km),

m – eksploatuoti parengtos motorinės transporto priemonės masė (kg).

 1. Kuras: benzinas / elektra, benzinas / elektra / dujomis, dujomis / elektra ir dyzelinu / elektra

QE = 0,116 × m – 57,147, kur:

QE – elektra (dyzelinu, benzinu, dujomis) varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis (g / km),

m – eksploatuoti parengtos motorinės transporto priemonės masė (kg).

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/1cf36232227211eab86ff95170e24944?positionInSearchResults=39&searchModelUUID=9fb530e8-02ac-4093-9f53-7960b9377ce5&fbclid=IwAR26y4TWlMWhUh3By2XJmpXjod-FTiG4GD3bz504Ca5ZabOkTkJHAkXMAhc


Nuo 2020-01-01 įsigalioja naujas Sodininkų bendrijų įstatymas (priimtas 2019-12-21), pagal kurį:

 1. Jei yra sukuriamas naujas bendrojo naudojimo objektas, jis įtraukiamas į bendrojo naudojimo objektų aprašą pažymint, kokie asmenys prisidėjo prie jo sukūrimo. Šis objektas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso tik tiems savininkams, kurie dalyvavo jį sukuriant. Naujai įsigyto objekto priežiūros ir eksploatacijos organizavimo išlaidas apmoka tik tie asmenys, kuriems jis priklauso. Jei sodo sklypas perleidžiamas, naujai sukurti bendros nuosavybės objekto dalis pereina naujajam savininkui tik tuo atveju, jeigu ankstesnis savininkas prisidėjo prie jo sukūrimo. Buhalterijoje visas bendrai sodininkų bendrijos sukurtas turtas turės turėti analitinę apskaitą, kurioje būtų išvardinti turto savininkai ir jų dalys.
 1. Yra ir kitų pokyčių.

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/47bded5023df11eabe008ea93139d588?fbclid=IwAR15OMElft26vK3yYfIUcq-QUk0DFNPxcdNyDvdztgTzmfHUkzGhPPW_8sQ

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“