Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Patvirtinta nauja auditorių privalomosios kvalifikacijos kėlimo tvarka

2019 04 09

Patvirtinta nauja auditorių privalomosios kvalifikacijos kėlimo tvarka. Pagal šią tvarką autorius privalo išklausyti 120 val. mokymų kursą per 3 metus. Jei mokymų organizatorius yra ne auditorių rūmai, auditorius privalės per sutrumpintus terminus pateikti informaciją apie ataskaitiniais metais išklausytus mokymus:
1. vasario, kovo, balandžio mėn. mokymų informacija teikiama iki gegužės 1 d.;
2. gegužės, birželio ir liepos mėn. mokymų informacija teikiama iki rugpjūčio1 d.;
3. rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėn. mokymų informacija teikiama iki lapkričio 1 d.;
4. lapkričio, gruodžio ir sekančių metų sausio mėn. mokymų informacija teikiama iki ateinančių metų vasario 1 d.
Nepateikus laiku informacijos (prašymo ir jį lydinčių dokumentų) apie LAR nario profesinės kvalifikacijos kėlimą (tobulinimą), laikoma, kad profesinės kvalifikacijos jis nekėlė dėl tų valandų, dėl kurių nebuvo pateikta informacija. Auditorius neišklausęs nurodyto valandų skaičiaus, gali būti pašalinamas iš auditorių sąrašo.

https://www.e-tar.lt/…/leg…/4d9fc7c0547311e9975f9c35aedfe438
https://www.ifac.org/…/ies-7-continuing-professional-develo…


GYVENTOJŲ PRIEVOLĖ DARBDAVIAMS NURODYTI SAVIVALDYBĘ, KURIOJE YRA JO GYVENAMOJI VIETA

Ar žinojote, kad visi gyventojai turi prievolę savo darbdaviui nurodyti savivaldybę, kurioje yra jo gyvenamoji vieta?
Šių duomenų įmonėms nereikia ir jie nuo 2018 m. niekur nedeklaruojami, bet GPMĮ įpareigoja darbdavius juos ir toliau kaupti.

Ištrauka iš GPMĮ 35 str. 3 d.
Nuolatinis Lietuvos gyventojas privalo centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka nurodyti mokestį išskaičiuojančiam asmeniui, su kuriuo yra susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, savivaldybę, kurioje jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą paskutinę mokestinio laikotarpio dieną. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, gaudamas su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusių A klasės pajamų, privalo centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka nurodyti mokestį išskaičiuojančiam asmeniui savivaldybę, kurioje jis turėjo nuolatinę gyvenamąją vietą praėjusio mokestinio laikotarpio paskutinę dieną. Nenuolatinis Lietuvos gyventojas, gavęs pajamų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų A klasės pajamoms, privalo centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka nurodyti mokestį išskaičiuojančiam asmeniui savivaldybę, kurioje jis turėjo gyvenamąją vietą praėjusio mokestinio laikotarpio paskutinę dieną, jeigu turėjo gyvenamąją vietą Lietuvoje. Jeigu praėjusio mokestinio laikotarpio paskutinę dieną nenuolatinis Lietuvos gyventojas neturėjo gyvenamosios vietos Lietuvoje, mokestį išskaičiuojančiam asmeniui privalo nurodyti savivaldybę, kurioje jis turėjo gyvenamąją vietą praėjusio mokestinio laikotarpio paskutinę buvimo Lietuvoje dieną. Tuo atveju, jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas praėjusiu mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje neturėjo gyvenamosios vietos, jis privalo nurodyti mokestį išskaičiuojančiam asmeniui savivaldybę, kurioje jis turi gyvenamąją vietą mokestiniu laikotarpiu, jeigu jis turi gyvenamąją vietą Lietuvoje.

https://e-seimas.lrs.lt/…/le…/lt/TAD/TAIS.171369/hCpoOKCWQA…


IKI 2019 m. gegužės 15 d. PARAMOS GAVĖJAI TURI PATEIKTI VMI FR0478 FORMĄ IR METINĘ VIEŠĄ ATASKAITĄ

Iki 2019m. gegužės 15d. paramos gavėjai turi pateikti VMI FR0478 formą ir metinę viešą ataskaitą. Jei vieša metinė ataskaita teikiama registrų centrui, jos nereikia teikti VMI.

Paramos gavėjo metinės ataskaitos viešojoje dalyje turėtų būti nurodyta informacija:
•apie paramos gavėją ir jo valdymo organų narius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;
•apie paramos gavėjo padalinius (jeigu turi);
•paramos gavėjo narių skaičius (jeigu tai narystės pagrindais veikiantis juridinis asmuo) paskutinę ataskaitinio laikotarpi dieną;
•vidutinis dirbančių pagal darbo sutartis asmenų, taip pat savanoriškai padedančių asmenų skaičius per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį;
•apie praėjusiais kalendoriniais metais vykdytą visuomenei naudingą veiklą;
•apie paramos gavėjui per kalendorinius metus suteiktą visą paramą, nurodant, kiek jos gauta iš juridinių ir iš fizinių asmenų (Lietuvos ir užsienio), taip pat anonimiškai gautą paramą.
•apie labdaros suteikimo fiziniams asmenims, giminystės (pirmos eilės) ryšiais susijusiems su paramos gavėjo valdymo organų nariais, taip pat paramos suteikimo kitiems juridiniams asmenims, kurių valdymo organų narys yra paramos gavėjo valdymo organų narys, atvejus, jeigu tokių atvejų per kalendorinius metus buvo.

https://www.vmi.lt/…/R…/33d4b17a-d3e2-47f6-9cd4-35b0e601147b


PROBLEMOS SU SODRA DĖL MB NARIŲ MOKESČIŲ TĘSIASI

Problemos su Sodra dėl MB narių mokesčių tęsiasi. Jei MB nariai pateikia GPM308, kurioje buvo nurodytos išmokos 02 pajamų kodu, Sodra ir toliau be jokio pagrindo skaičiuoja mokesčius nuo visos išmokėtos sumos, o ne nuo 50 proc. sumos.
Sodra nepagrįstai paskaičiuotų mokestinių skolų nuo įmonės nenaikina be raštiško kreipimosi ir jei mokesčių mokėtojas neįrodo, kad tai yra ,,algoritminės“ Sodros klaidos.

Žodžiu skolą galima panaikinti, tik jei buhalteris ar kt. įgaliotas asmuo pasako kodus, kurių niekada nereikia (kurių dėl to niekas neturi), kai teikia duomenis Sodrai, juos pasirašant e-parašu.
2019/03/28 Sodra viešai patvirtino šios klaidos buvimą, tačiau tai liko sąžiningų mokesčių mokėtojų, o ne Sodros problema.

Rekomenduojame neteikti GPM308 deklaracijų visiems MB nariams, kuriems 2018m. buvo atliktos išmokos 02 pajamų kodu, kol Sodra neištaisys klaidų.
Rekomenduojame nemokėti Sodrai nepagrįstai suskaičiuotų mokėtinų mokesčių.
VMI atsakingi už GPM308 deklaracijų surinkimą. Maloniai prašome VMI atsižvelgti į Sodros nesugebėjimą susitvarkyti su algoritmais ir pratęsti GPM308 deklaracijų teikimo terminus, kad sąžiningi mokesčių mokėtojai galėtų be paskesnių problemų pateikti metines deklaracijas.

https://www.vz.lt/…/daliai-verslo-pataria-kol-kas-pajamu-ne…


PAPILDOMOS ATOSTOGŲ DIENOS

Už naktinį darbą negali būti suteikiamos papildomos atostogų dienos. Tačiau už viršvalandžius ir darbą per šventes papildomos atostogų dienos gali būti suteikiamos, jei su tokiu darbuotojo noru sutinka darbdavys. Taikomi koeficientai tokių papildomų atostogų suteikimui:
– viršvalandžiams: 1,5
– darbui per šventes ir poilsio dienas: 2.

https://www.vdi.lt/Forms/TekstasDUK.aspx?ID=374
https://www.vdi.lt/Forms/TekstasDUK.aspx?ID=388


UŽSIENIEČIŲ ĮDARBINIMAS LIETUVOS ĮMONĖSE

Nuo 2019/03/01 trečiųjų šalių įmonių darbuotojai, komandiruojami į LR įmones, turi gauti Užimtumo tarnybos išduodamą leidimą dirbti.
Lietuvos įmonėms nuo 2019/03/01 nebereikia teikti duomenis VDI apie komandiruojamus darbuotojus iš trečių šalių įmonių, tačiau užsienio valstybės įmonėms išlieka prievolė teikti duomenis VDI apie komandiruotus darbuotojus į Lietuvą, jei jie atlieka darbus:
1. ilgiau nei 30k.dienų arba
2. atvyksta dirbti statybos darbų, nustatytų LR statybos įstatyme.
Užsienio valstybės darbdaviai duomenis privalo teikti lietuvių kalba.

https://e-seimas.lrs.lt/…/le…/lt/TAD/TAIS.232378/TrPqfDnmKi…
https://www.vdi.lt/Forms/Naujienos1.aspx…
https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=112

 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“