Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Paskelbtas diskusinis projektas dėl vienkartinės subsidijos

2021 03 16

Paskelbtas diskusinis projektas dėl vienkartinės subsidijos vykdantiems individualią veiklą, kuri būtų skaičiuojama pagal sumokėtą GPM už 2019 m. Subsidiją galėtų gauti asmuo vykdantis IDV (pagal pažymą arba pagal VL), jei įvykdo visus šiuos 8 reikalavimus:

  1. 2019 m. darbo užmokesčio ir kitokių pajamų, kurios nėra IDV, bendra metinė suma ≤ 6660€;
  2. 2020 m. metinių apmokestinamųjų pajamų suma ≤ 21852€;
  3. 2020 m. IDV trukmė ≥ 90 k. d.;
  4. IDV neišregistruota iki 2020-11-06 imtinai;
  5. Pateiktos 2019 m. ir 2020 m. GPM311 deklaracijos, jei buvo prievolė jas teikti;
  6. Nėra paskelbtas asmens bankrotas ar iškelta bankroto byla;
  7. Turi atsidaręs banko sąskaitą ES;
  8. Asmuo nevykdo žuvininkystės, ŽŪ produktų g-bos ar eksporto veiklos.

Pvz. jei asmuo įvykdo visus punktus, išskyrus tai, kad jis nutraukė IDV iki 2020-11-06, nes manė, kad yra nesaugu dirbti, toks asmuo šios vienkartinės subsidijos negaus.
Subsidijos dydis:
MIN – 100 €
MAX – 10‘926 €
Skaičiuojama: 100 % už 2019 m. sumokėto GPM tik dėl IDV veiklos
Subsidija būtų išmokėta iki 2021-06-30. Yra kitų ribojančių sąlygų, jei asmuo jau yra gavęs kitokį finansavimą ir jo suma viršija 0,1 mln. €
Prašymai dėl subsidijos būtų teikiami per MANO VMI, kai paskutinis terminas jį patiekti iki 2021-06-01.

Projektas: https://www.lbaa.lt/wp-content/uploads/2021/03/20210305_nutarimo_projektas_V11_be_TC.pdf


2021-03-05 Užregistruotas GPM įstatymo pakeitimas, kuriam pritarus, gimus vaikui, bus leidžiama gyventojo metinėje pajamų deklaracijoje GPM311 susimažinti GPM apmokestinamas pajamas 10’000 Eur (250 MGL) abiem tėvams kartu.
Dėl šio dalyko šeima galės susigrąžinti iki 3200 Eur GPM, kuris buvo sumokėtas nuo:
– darbo užmokesčio ir panašių pajamų;
– turto pardavimo pajamų;
– nuomos pajamų;
– individualios veiklos pagal pažymą apmokestinamųjų pajamų;
– palūkanų;
– dividendų;
– kitos apmokestinamosios pajamos pagal civilinius ir kitokius susitarimus.
Jei projektas nebus koreguojamas, tai tik verslo liudijimo pajamų gavėjai negalės pasinaudoti šia lengvata, kadangi verslo liudijimo GPM mokestį nustato savivaldybės pačios ir jis negali būti mažinamas pagal kitas GPM įstatymo nuostatas.
Siūloma įstatymo nuostatas taikyti nuo 2022 m., o tai reikštų, kad pirmas lengvatas gautų tėvai, kurių vaikų gimimo data bus po 2022-01-01, kai tėvai 2023 m. pateiks GPM deklaracijas už 2022m.
p. s. lengvata galės pasinaudoti ir tie asmenys, kuriems taikomas progresyvusis 32% GPM tarifas.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/dc1141107dab11eb9fc9c3970976dfa1


Kovo 9 d. VMI išsiuntė tūkstančius laiškų mokesčių mokėtojams, kuriuose ragino kuo greičiau susimokėti nekilnojamo turto mokestį ir pateikti NT deklaraciją KIT711, nors įmonei nėra jokios pareigos jos teikti.
Klaidingi pranešimai yra siunčiami todėl, kad VMI neturi tikslių duomenų apie NT ir jo nuomą.
Mokesčių mokėtojai turi jungtis prie MANO VMI ir teikti pasiaiškinimus, kodėl VMI turi klaidingus duomenis.
MANO VMI yra naudojama ne tik paklausimų ir duomenų teikimui, bet ir prašymų dėl subsidijos gavimo pateikimui ar išsiaiškinimui kiek gi buvo sumokėta mokesčių per pasirinktą periodą, bei koks yra mokėtinų mokesčių likutis šiai dienai.

0316_1 0316_2


2021-03-10 užregistruotas LRVN, pagal kurį keičiami/mažinami veiklos apribojimai:

1. keleivių pervežimui;
2. parduotuvėms;
3. paslaugų teikimui, kai jų atlikimui reikalingas < 15 min. kontaktas;
4. baseinams, pirtims, kaimo turizmui;
5. muziejams, galerijoms ir pan.;
6. vaikų ugdymo įstaigoms (mokyklos ir darželiai);
1-5 punktai įsigalioja nuo 2021-03-15.
6-as punktas įsigalioja nuo 2021-03-11.

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/40fde80081ce11eb9601893677bfd7d8


Primename, kad studentai iki 26 m., neturintys stažo ir niekada nemokėję mokesčių, gali gauti nedarbingumo (ligos) išmoką. Nepamirškite pateikti prašymą ,,Sodrai” dėl nedarbingumo išmokos gavimo (nemokamos konsultacijos tel. 1883).
Apie 4 proc. susirgusiųjų nepateikia prašymų ,,Sodrai” ir išmokų negauna, nors galėtų gauti.
Kiti atvejai, kai ligos išmoka yra mokama, nors asmuo nelabai tikisi ją gauti:

0316_3

Daugiau: https://www.sodra.lt/lt/naujienos/sodra-primenakai-kurie-gyventojai-pamirso-paprasyti-jiems-priklausanciu-ismoku

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso/susirgau


Mokate mokesčius, o gal jų iš viso nemokate, tačiau išmokas vis tiek gausite:

Jei susiduriate su finansiniais sunkumais, t. y., jūsų pajamos < 140,8 Eur/mėn. ir niekada nemokėjote mokesčių, jums vis tiek priklauso išmokos:

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso/patiriu-finansiniu-sunkumu-pinigine-socialine-parama

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso/auginu-vaika

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso


VMI pasakoja apie gyventojų metinį deklaravimą: https://youtu.be/wF78GkPaPzc


2021-02-26 užregistruotas PVM įstatymo pakeitimo projektas, pagal kurį medicinos priemonėms (prietaisams), skirtoms (skirtiems) naudoti teikiant odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugas būtų taikomas ne 21 %, bet  9% PVM tarifas, kai šios medžiagos nėra kompensuojamos iš ligonių kasų.
Kodėl odontologija išskiriama iš kitų medicinos paslaugų – ko gero galėtų atsakyti lobizmo veiklos apibrėžimas. Mes pritartume projektui, jei lengvatinis tarifas būtų taikomas visoms medicinos prekėms, neskirstant jų pagal naudojimo paskirtį ir ar jos kompensuojamos iš ligonių kasų.
Sveikatos priežiūra nėra pramoga. Valstybė galėtų padidinti gyventojų galimybes daugiau investuoti į savo sveikatą.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0241c580782511eb9fc9c3970976dfa1

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“