Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

PALŪKANŲ PAJAMŲ APMOKESTINIMAS

2023 02 07

Jei gyventojas gavo 🤑palūkanų pajamas, palūkanų mokesčiai ir apmokestinimas priklauso nuo palūkanų sumos ir kas jas sumokėjo.
1️⃣ Jei gavote palūkanas už indėlį banke arba už paskolintas lėšas per skolinimosi platformą, šios palūkanos yra apmokestinamos:
▪️ 500 Eur suma – 0 % GPM
▪️ Nuo 500 Eur iki 202’188 Eur -15 % GPM
▪️ > 202’188 Eur -20 % GPM
Palūkanų mokesčius reikės susimokėti patiems iki sekančių metų gegužės 2 d. ir jas uždeklaravus metinėje pajamų deklaracijoje GPM311.
2️⃣ Jei gavote palūkanų pajamas ne iš banko, bet iš kito juridinio asmens, jos apsimokestina lygiai taip pat kaip palūkanos gaunamos iš banko, tik joms netaikoma 500 Eur lengvata (0 % GPM). Mokesčiai deklaruojami ir mokami lygiai taip pat kaip ir 1-u atveju.
3️⃣ Jei gavote palūkanas iš gyventojo, mokesčiai tokie patys kaip 2-u atveju, t. y. nėra 500 Eur lengvatos, bet mokėjimas visai kitoks. 15 % GPM turi išskaičiuoti paskolos gavėjas ir sumokėti 15 % mažiau palūkanų paskolos davėjui.
Išskaičiuotą 15 % GPM paskolos gavėjas turi pervesti VMI iki ataskaitinio mėnesio 15 d., jei palūkanos išmokėtos nuo mėnesio 1 d. iki 15 d. arba iki mėnesio paskutinės dienos, jei palūkanos buvo sumokėtos po 15-os mėnesio dienos. Negana to, paskolos gavėjas turės pateikti VMI mažiausiai dvi GPM deklaracijas apie išmokėtas palūkanas:
▪️ 1-oji – mėnesinė GPM313, kurioje deklaruojama visa bendrai per mėnesį atlikta palūkanų mokėjimo suma iki mokesčių;
▪️ 2-oji – metinė, kurioje deklaruojamos visos per metus išmokėtos palūkanos ir nuo jų paskaičiuotas GPM pagal gyventojus.
❗️Jei gyventojas mokantis palūkanas kitam gyventojui to nepadarys, jam gali būti taikomos sankcijos už duomenų nepateikimą VMI.
❗️Taigi palūkanų pajamų gavėjui liks tik uždeklaruoti metinėje pajamų deklaracijoje gautas palūkanas ir susimokėti papildomus 5 % GPM, jei palūkanų ir kt. pajamų suma viršijo 120 VDU (2023 m. -202’188 Eur) per metus.
▪️ Kas įtraukiama į 120 VDU ribą, skaityti GPMĮ.

palukanos


GAUNATE SĄSKAITAS PAVĖLUOTAI? UŽPILDYKITE ANKETĄ!

❗Nors PVMĮ numato pareigą išrašyti komunalinių paslaugų pardavimo PVM sąskaitas iki sekančio mėnesio 10 d. (PVMĮ, 79 str. 2 d. 1 p.), yra daug tiekėjų, kurie išrašo sąskaitas pavėluotai.
📌Dažniausiai taip elgiasi komunalinių paslaugų pardavėjai ir perrašantys sąskaitas už komunalines paslaugas.
📌Teisės aktuose nėra jokių tinkamų įrankių, kurie priverstų komunalinių paslaugų tiekėjus laikytis dešimtos dienos taisyklės.
📌Dėl šio dalyko verslas, pavėluotai gaunantis sąskaitas negali laiku pateikti teisingų PVM ataskaitų.
❗VMI nėra nubaudusi nei vieno mokesčių mokėtojo, kuris išrašinėja PVM SF atgaline data arba jas teikia vėliau nei po sekančio mėnesio 10 d.
📌Šios anketos tikslas, surinkti informaciją apie tokius tiekėjus ir paviešinti juos, parodant viešai šių tiekėjų socialinį neatsakingumą ir nepagarbą PVMĮ teisės aktų nuostatoms.
⏰Pirmieji anketos rezultatai bus paviešinti vasario mėnesį. Vėliau juos atnaujinant.
✌️Tiekėjas bus įtraukiamas į sąrašą, jei jis yra paminėtas bent 2 kartus.
79 str. 2 d. PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta:
1) ..ilgą laiką tiekiant elektros energiją, dujas, šilumos ir kitų rūšių energiją, PVM sąskaita faktūra gali būti išrašoma už visą per mėnesį suteiktų paslaugų arba patiektų prekių kiekį ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos arba patiektos prekės, 10 dienos;
PVMĮ


VIRTUALUS ŽAIDIMAS – “SUDĖLIOK VALSTYBĖS BIUDŽETĄ”!

📢Iki vasario 20 d. sudėliok virtualiai savo šalies biudžetą!
👨‍💼Didink arba mažink pensijas, finansavimą medicinai ir pan., bei nuspręsk, kokius mokesčius sumažinti ar padidinti.
🏆Žaidimo taisyklės ir prizai
👍Pasidalinkite, kaip sekėsi. Kiek sutaupėte ar viršijote biudžetą.
Paveiksliuke matote, kas gaunasi, kai norima visiems duoti daugiau, nei kad yra resursų.
Už tokį biudžetą prizo tikrai negausite 🤓.
👍Žaidimo autorius – Finansų ministerija.

zaidimas


VMI PAKEITĖ LIKUČIŲ DERINIMO SU MOKESČIŲ MOKĖTOJAIS TVARKĄ

📌Pagal naują tvarką 2022/12/31 VMI skolų derinimo akte nėra įvertinamos 2022 m. metų deklaracijos, jei jos buvo patikslintos po 2022/12/31 ir buvo pateiktos VMI 2023 m. iki akto derinimo datos.
📌Pvz., 2023/01/05 derinamas 2022/12/31 skolos likutis, kai paskutinė patikslinta 2022 m. gegužės mėn. deklaracija buvo patiekta 2023/01/02. 2023/01/05 akte nebus įvertinta 2023/01/02 patikslintos 2022 m. gegužės periodo deklaracijos įtaka.
📌Todėl, jei 2023 m. buvo patikslinta bent viena praėjusių metų deklaraciją ir VMI apskaitos likučiai sutampa, suderinimo akte bus klaidinga suma, kurios jokiais būdais negali patvirtinti mokesčių mokėtojas.
📌Taip pat norime atkreipti dėmesį, kad nežiūrint to, kad mokesčių mokėtojas akto nepatvirtins, VMI vis tiek pasižymės savo apskaitos duomenyse, kad likutis yra suderintas.
📌Ką gali padaryti mokesčių mokėtojas? Atšaukti likučių derinimo paslaugą, kad VMI finansinius duomenis tikrinančios institucijos nebūtų suklaidintos dėl likučių derinimo.

likuciai_vmi


KĄ DARYTI, KAI ASMUO PAPUOLA Į KELIS MAMADIENIŲ SUTEIKIMO ATVEJUS?

🎀Vaizdingiausia konferencijos LBAA nariams “Mokesčių ir apskaitos pakeitimai 2022-2023 m.” I dienos skaidrė.
Šaltinis: Valstybinė darbo inspekcija, pranešimas apie mamadienių suteikimo specifiką:
❓Ką daryti, kai asmuo papuola į kelis mamadienių suteikimo atvejus?
💵Pasirenkamas tas atvejis, kuris palankiausias. Kelių galimų atvejų mamadieniai nesisumuoja.

vdi


VĖLUOJA DARBO UŽMOKESTIS? TURITE TEISĘ Į DELSPINIGIUS!

📌Jei darbuotojas gavo darbo užmokestį vėliau nei kad buvo sutarta jo darbo sutartyje nuo 2023 m. nustatomas 0,1 % (buvo 0,08 %) delspinigių dydis už vieną pavėluotą kalendorinę dieną.
📌Jei darbo sutartyje nėra sutartas darbo užmokesčio mokėjimo terminas ir darbo užmokestis yra išmokamas vėliau nei iki kito mėnesio 10-os darbo dienos, darbuotojas įgyja teisę į delspinigius, kurie neapmokestinami.
📌Darbo (kolektyvinėje) sutartyje gali būti sutartas trumpesnis nei 10 d. d. darbo užmokesčio mokėjimo terminas.
💵Pvz., 2023 m. sausio mėn. mokėtinas darbo užmokestis po mokesčių atskaitymo yra 1000 Eur ir yra 10 d. d. vėlavimas, tai darbuotojui priklauso 1000 x 10 x 0,001 = 10 Eur delspinigių ir darbdavys jam turi išmokėti ne 1000 Eur, bet 1010 Eur.
❗Automatiškai retai kuri įmonė skaičiuoja delspinigius. Todėl rekomenduojama kreiptis į darbdavį paprašant paskaičiuoti ir išmokėti ir delspinigius.

Teisės aktas👇
146 straipsnis. Darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka
1. Darbo užmokestis darbuotojui mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu darbuotojas prašo, – kartą per mėnesį. Bet kuriuo atveju už darbą per kalendorinį mėnesį negali būti atsiskaitoma vėliau negu per dešimt darbo dienų nuo jo pabaigos, jeigu darbo teisės normos ar darbo sutartis nenustato kitaip.
2. Darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, bet ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos, nebent šalys susitaria, kad su darbuotoju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų. Darbo užmokesčio ar su juo susijusių išmokų dalis, neviršijanti darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio, visais atvejais turi būti sumokama ne vėliau kaip darbo santykių pasibaigimo dieną, nebent atleidimo metu buvo susitarta kitaip.
147 straipsnis. Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas
1. Darbo santykiams nepasibaigus, kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui, turinčiam darbo santykių, išmokami delspinigiai, kurių dydį tvirtina Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras, jeigu darbo teisės normos nenustato didesnio delspinigių dydžio. Delspinigių dydį Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras tvirtina kiekvienais metais iki vasario 1 dienos, atsižvelgdamas į Lietuvos statistikos departamento paskelbtą vartotojų kainų indeksą per praėjusius kalendorinius metus (lygindamas praėjusių metų gruodžio mėnesį su užpraeitų metų gruodžio mėnesiu). Darbdaviui iškėlus bankroto bylą arba pradėjus bankroto procedūrą ne teismo tvarka, delspinigių skaičiavimas nutraukiamas įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą arba nuo kreditorių susirinkimo, kuriame kreditoriai nutarė įmonės bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka, dienos.
2. Darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su juo (šio kodekso 146 straipsnio 2 dalis), darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo vidutinis darbo užmokestis per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Jeigu uždelsta suma yra mažesnė negu darbuotojo vieno mėnesio vidutinis darbo užmokestis, netesybų dydį sudaro darbdavio uždelsta suma, padauginta iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš šešių. Jeigu uždelsto atsiskaitymo laikotarpis yra trumpesnis negu vienas mėnuo, netesybų dydį sudaro darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio suma, apskaičiuota proporcingai uždelsto atsiskaitymo laikotarpiui.


IKI 2023-02-15 TURI BŪTI SUMOKĖTAS IR UŽDEKLARUOTAS KIT711 NEKILNOJAMO TURTO MOKESTIS

📍Nekilnojamo turto mokesčio tarifus reikia nurodyti pildant deklaraciją:
🏢Vilniaus m. patvirtinti tarifai:👇
▪️ 0,7 % – viešbučiams, sporto, mokslo, poilsio, kultūros arba maitinimo paskirties pastatams, viešų poreikių pastatams;
▪️ 1 % – kitiems;
▪️ 3 % – statiniams, kurie neatitinka statinio priežiūros ir statybos reikalavimų (pažeidimai projektavime, naudojime, priežiūroje, registracijoje);
▪️ 3 % – statiniams, kurie turi įrengtą reklamą, nesuderintą su savivaldybe;
▪️ papildomas 1 % tarifas statiniui, jei mokestiniu laikotarpiu yra įsiteisėjęs nutarimas dėl gamybinio-komercinio triukšmo šaltinio valdytojo nubaudimo;
▪️ papildomas 1 % tarifas prie nustatytojo, jei pastatas neatitinka universalaus dizaino reikalavimų (nuo 2023 m.).


PRIMENAME, KAD NUO 2022-11-01 UŽDRAUSTI ATSISKAITYMAI GRYNAIS PINIGAIS

📌Yra 4 atvejai, kada 5000 Eur draudimas mokėti grynais netaikomas:
1️⃣ Sutartis sudaryta iki 2022-11-01;
2️⃣ Kai atsiskaitymas vyksta ne Lietuvos teritorijoje;
3️⃣ Kai reikia atsiskaityti nedelsiant ir tuo metu yra sutrikusi e-atsiskaitymas (Smart-ID, m. parašo, interneto trikis ir pan.);
4️⃣ Kai viena iš sandorių šalių neturi banko sąskaitos.
📌3 ir 4 atvejais, papildomai teikiami duomenys VMI -PRC915 formoje per 10 k. d. nuo mokėjimo datos.
📌PRC915 pateikiama Informacija apie per vieną kalendorinę dieną atliktus mokėjimus grynaisiais pinigais. Jei mokėjimai grynaisiais pinigais atlikti skirtingomis kalendorinėmis dienomis, už kiekvieną kalendorinę dieną teikiamas atskiras pranešimas.

GRYNIEJI


ALGAI PAVEDIMU – METAI: KAIP JĄ MOKĖTI NETURINTIEMS SĄSKAITOS, NUOLATINĖ PROBLEMA

💶Ką jūs manote apie valdžios draudimą atsiskaityti grynais pinigais?
💶Apie draudimą mokėti darbuotojui grynais atlygį už darbą ir dienpinigius diskutuoja: Seimo BFK, EESR komitetas, teisininkas ir LBAA.
💶Ką daryti, jei darbuotojas negali, nenori atsidaryti banko sąskaitos ir nori gauti darbo užmokestį grynais?
💶Ar toks valdžios sprendimas neriboja žmogaus teisės rinktis?
💶Ar valdžia mato gyventojus kaimuose, kur kortelių skaitytuvų nėra?
👉BFK: tai grynai teisinis klausimas. Seimo teisės departamentas priimant atsiskaitymo grynais draudimą, nieko nesakė, kad tai teisinis pažeidimas, todėl nėra jokio pažeidimo, nėra registruojami masiniai pasikreipimai į teismą ir problemos apie kurias kalbama yra netikros, pavienės – nevertos dėmesio. VDI daugiau išieškojo lėšų iš darbdavio, nes nebėra kasos išlaidų orderių, kuriuos ginčydavo darbuotojai, nes jie buvo priversti juos pasirašyti. Kadangi Ukrainiečiai sumokėjo 40 mln. Eur, tai problemos su užsieniečiais tikrai nėra. Skaičiai rodo, kad viskas yra tvarkoje. Yra apgintos darbuotojų teisės, nėra masinės neigiamos reakcijos (mitingų), pastabos dėl problemų, yra vienetinės ir išpūstos.
❗Problema yra sukurta dirbtinai ir nieko nereikia keisti.
👉Teisininkas: darbo teisėje galimos įvairios privalomos taisyklės, dėl kurių negali būti taikomas laisvės principas, kuris yra civilinėje teisėje. Draudimo principas – saugo skaidrumą ir mažina šešėlį.
Jei žmogus vengia atsidaryti banko sąskaitą, jis kažką daro negero, ko gero vengia mokėti skolas.
Pabrėžia, kad užsieniečiams ir prieglobsčio prašytojams algą galima mokėti grynais. Užsieniečiai gali turėti banko sąskaitą užsienyje.
👉LBAA: nei vienas darbuotojas nedirbs be atlygio ir jis labai reikalingas.
Esant tokiam draudimui darbdavys yra stumiamas įdarbinti darbuotoją nelegaliai ir mokėti algą grynais.
Grynųjų uždraudimas palengvino kontroliuojančių institucijų ir buhalterių darbą, bet ar jis palengvino gyventojų gyvenimą?
❗Vertėtų peržiūrėti draudimą, nes faktinės aplinkybės rodo, kad draudimas neapgina darbuotojo, bet sukuria jam papildomą naštą.
👉EESR: tarpusavio atsiskaitymuose grynųjų naudojimas nesumažėjo, bet atsirado didesnės bankų pajamos (pelnas) už grynų įnešimą ir išgryninimą.
❗Seimas galėtų peržiūrėti draudimą su kuriuo buvo perspausta.
Pasiklausykite!


APIE KRIPTO VALIUTOS KEITYKLŲ IR PINIGINIŲ SĄRAŠĄ

📢Pagal ES reikalavimus, kad užtikrinti kripto veiklos skaidrumą, Registrų centre nuo vasario 1 d. yra skelbiamas Lietuvoje registruotų krito valiutos keityklų ir kripto piniginių paslaugą teikiančių juridinių asmenų sąrašas.
❗Virtualiųjų valiutų keityklos operatorių (KVO) sąraše – 206 bendrovės, iš kurių dauguma vykdo ir kripto piniginių operatorių veiką.
❗ 86 % KVO užregistravę veiklą tuo pačiu adresu, kuriuo yra užregistruotas ir kitas KVO 👇
☑Vilnius, Laisvės pr. 60 – užregistruotos 36 kripto keityklos,
☑Vilnius, Eišiškių Sodų 18-oji g. 11 -24 keityklos,
☑Vilnius, Architektų g. 56-101 – 20 keityklų ir t. t.
⛔️Tai įžymūs adresai, kuriais paštas net neneša laiškų, o VMI uždega padidintos rizikos lemputes visiems, kas registruoja buveines šiais adresais.
❗RC KVO sąraše yra skelbiamos kripto valiutų keityklų svetainės: viso paskelbta 11 svetainių, iš kurių tik vienos adresas yra tikras, kiti fiktyvūs👻, pvz. vilnius@ecovis.lt ir pan.
👻Nors pagal teisės aktus tas pats asmuo negali vadovauti kelioms kripto keitykloms, jei jos nėra vienos įmonių grupės keityklos, vis dėlto su tuo pačiu e-mailu yra užregistruota po kelias keityklas.
👻Rekordininkas – u.zvingys@nomadlaw.com – kripto kontaktas užregistruotas net 6 keityklose: IBANDIRECT, Moonable, Coinweb Limited, Unioncash EU, GOAT Finance ir Coinancy.
❗RC kripto keityklų duomenys
❗RC kripto piniginės
🫵FNTT informacija
☑Ištrauka iš teisės akto:
– Paskirti virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus vadovaujantieji darbuotojai negali tuo pačiu metu atstovauti daugiau kaip vienam virtualiųjų valiutų keityklos operatoriui ir (ar) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriui, išskyrus atvejus, kai tie operatoriai priklauso vienai įmonių grupei.
☑Lietuvos banko informacija
💞Jei radote bent vieną pasitikėjimo vertą keityklą ar piniginę, kuri užregistruota RC sąraše, dalinkitės.

kripto

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“