Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

NUO 2023-11-01 ĮSIGALIOJA ASOCIACIJŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAS, PAGAL KURĮ:

2023 11 28

1. Asociacijos kolegialaus valdymo organo nariu gali būti ir ne asociacijos narys.
2. Asociacija gali skolintis iš savo nario.
3. Asociacijos narių sąrašo forma nebūtinai popierinė, bet išlieka nario teisė susipažinti su visų narių sąrašu, net jei jame yra fiziniai asmenys, nedavę sutikimo pasidalinti informacija apie jų narystę asociacijoje su kitais nariais.
4. Nebėra nuostatos, kur turi būti saugomas narių sąrašas.
5. Asociacija gali nustatyti kokią nori tvarką dėl narių priėmimo ir pašalinimo.
6. Jei asociacija gauna paramą, kurios tikslas nėra asociacijos veiklos tikslas, jinai privalo grąžinti gautas lėšas davėjui.
✔️Jei asociacijų įstatuose yra sena tvarka, nauja tvarka (sumažinti apribojimai) gali būti taikomi tik pakeitus įstatus.
✔️Jei įstatuose pateikta nuoroda į asociacijų įstatymą ir nėra aptarti pakeitimai, jų keisti nereikės, automatiškai galios naujos nuostatos.
✔️Asociacija – tai juridinis vienetas, kurio savininkai yra visi asociacijos nariai, turintys po vieną balsą, įstatuose nustatyta tvarka.
✔️Paprastai nariu tampama, kai sumokamas narystės mokestis ir įvykdomi kiti narystės reikalavimai.
🎯 Teisės aktas
❤️LBAA narystės reikalavimas yra tik vienas – asmuo pasižada laikytis Buhalterio profesionalo etikos kodekso nuostatų:
Registracijos anketa
❤️Daugiau apie narystės mokestį ir naudas


DARBO UŽMOKESTIS IR ATOSTOGINIAI 2024 M.

🌴Jei planuojate 2024 m. atostogas, reikėtų žinoti, jog 2024 m. palankiausi mėnesiai atostogauti yra sausis, gegužė ir liepa (max ➕89 Eur), o mažiausias atostogų vidurkis būtų paskaičiuotas už birželį, lapkritį ir gruodį (max ➖104 Eur).
🌴Taigi dėl pasirinkimo kada atostogauti 2024 m. žirklės yra nuo ➕89 iki ➖104 Eur, jei alga yra 1800 euru ir atostogaujama 10 d.d.
🌴Ši taisyklė pasiteisina tik, jei darbuotojo alga kas mėnesį yra vienoda ir jis negauna jokių priedų ar priemokų už viršvalandžius, naktinį darbą, darbą per šventes ir išeigines, ar kitas išmokas, kurios keičia mėnesio darbo užmokestį, naudojamą vidurkio skaičiavimui.
🌴Kitais atvejais didesnę įtaką turi praėjusių mėnesių darbo užmokesčio su visais priedais suma.
🌴Jei darbuotojo alga 2024 m. didėja, jam geriau pradėti atostogauti praėjus trims mėnesiams po algos padidėjimo.
🌴Todėl 2024 m. sausio mėnuo atostogoms, palankus mėnuo tik tais atvejais, kai nuo sausio alga nesikeičia.
🌴Nuo 2024 m. 10 % didėja MMA nuo 840 Eur iki 924 Eur, todėl didžiosios dalies darbuotojų 2024 m. algos bus didesnės nei buvo 2023 m. gruodį.

DU_1 DU_2


2023-11-07 UŽREGISTRUOTAS PVMĮ PROJEKTAS

Kuriam pritarus, iki 2026-12-31 būtų pratęstas lengvatinio 9 % PVM tarifo taikymas restoranų, kavinių ir panašių maitinimo įstaigų teikiamoms maitinimo paslaugoms ir išsinešti tiekiamam maistui, išskyrus alkoholinius gėrimus ir paslaugas ar paslaugų dalis, kurios susijusios su alkoholiniais gėrimais.
Teisės akto projekto tekstas


NUO 2024 M. PLANUOJAMA KEISTI PREKYBOS TURGAVIETĖJE IR KT. LAIKINOSE VIETOSE TVARKA:

1. reikalavimai dokumentams prekybos vietoje;
2. prekių apskaitai.
✔Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projekto
✔Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo


JEI PERKATE NAUJĄ TRANSPORTO PRIEMONĘ IŠ UŽSIENIO ASMENS

Primename, kad jei perkate naują transporto priemonę iš užsienio asmens, pardavėjas turi pardavimą daryti be PVM (atvirkštinis apmokestinimas), o pirkėjas turi prievolę pats pasiskaičiuoti ir uždeklaruoti lietuvišką 21 % PVM.
❗Ši taisyklė taikoma visiems nepriklausomai nuo to ar asmuo yra PVM mokėtojas.
❗Jei Lietuvos PVM mokėtojas parduoda naują transporto priemonę (TP) ne PVM mokėtojui tą TP turi parduoti be PVM, jei TP išvežama iš Lietuvos.
🧐Nauja transporto priemonė (variklio galia >7,2 Kwh), jei tenkinama bent 1 sąlyga:
1. Rida ≤ 6000 km arba
2. Eksploatacijos pradžia: ≤ 6 mėn.
Analogiškos taisyklės taikomos laivams ir orlaiviams.
🧐Šaltinis: PVMĮ 49 str. arba 2006/112/EB 138 str.


DAUGIAU APIE LBAA VEIKLĄ

LBAA gauna daug asmeninių paklausimų mokesčių, apskaitos ir verslo klausimais iš verslo ir privačių asmenų.
❗LBAA atviras FB yra skirtas viešo intereso švietimui.
☝️LBAA asmeninių konsultacijų neteikia. Bet LBAA nariai gali teikti mokamas ar nemokamas konsultacijas.
Narių teikiančių konsultacijas sąrašas
😎Nors uždarame LBAA narių FB yra teikiama informacija profesine kalba, įkeliami video įrašai iš LBAA narių pusryčių, mokymų ar pačių narių video profesiniai pranešimai, prie uždaro LBAA narių FB yra prisijungę ir ne buhalteriai (teisininkai, programuotojai ir verslo atstovai).
☝️Norite žinoti daugiau ir giliau?
🥇LBAA yra seniausia ir didžiausia profesinė asociacija, kuriai šiandien priklauso 700 narių.
🥇Asociacija įsteigta 1990m. su tikslu padėti jaunai nepriklausomai Lietuvai sukurti teisinę bazę susijusią su finansais, mokesčiais bei pradėti telkti profesinę bendruomenę vykdant švietėjišką veiklą bei pagalbą profesinėje veikloje.
🥇Pirmasis steigiamasis susirinkimas įvyko Lietuvos operos ir baleto teatre. Steigėjai buvo Lietuvos žymiausi finansų ekspertai.
🥇Tūkstantinės profesinės bendruomenės atneštą asociacijos vėliavą į Arkikatedrą pašventino monsinjoras K. Vasiliauskas.
🥇Daugiau nei 1/3 amžiaus asociacija garbingai tęsia jos steigimo metu pašvęstus tikslus.
💶Asociacija surinktas narystės mokesčio ir komercinių renginių lėšas naudoja narių ir viešo intereso švietimui bei profesijos vardo prestižo kėlimui.
💶Asociacijos savininkai yra visi jos nariai su lygiomis nuosavybės teisėmis, kurie renka asociacijos valdžią bei nustato asociacijos veiklos kryptis.
💶Asociacija negauna jokio valstybinio finansavimo. Viską finansuoja patys nariai, gyventojų ir verslo paramos lėšos bei komercinių renginių pajamos.
💶Kadangi ištekliai yra riboti, didelė asociacijos veiklos dalis yra vykdoma neatlygintinos savanorystės principu.


EORI KODAS IR PAŠTO KODAS

Jei dėl EORI kodo gavimo nurodėte tikslų savo adresą, bet nenurodėte pašto kodo, jūsų EORI kodas nuo 2024-02-01 nebegalios.
🧐Visai nesvarbu, kad pašto kodas yra tiesiogiai surištas su adresu ir tai yra duomenų apie adresą dubliavimas.
🧐Duomenis apie jūsų nurodyto adreso pašto kodą galima pateikti muitinei 3 būdais:
1. Raštu (popierinis laiškas),
2. Atvykus gyvai į muitinę,
3. E-paštu vilnius@lrmuitine.lt, kaunas@lrmuitine.lt, klaipeda@lrmuitine.lt.
⁉️Kiek toks pašto kodų rinkimas kainuos biudžetui, nėra aišku, bet ko gero ženkliai daugiau, nei programinis sprendimas nurodytiems adresams priskirti pašto kodus.
Ar jūsų pateiktuose duomenyse buvo nurodytas pašto kodas, galima pasitikrinti čia.
Šaltinis
Kam naudojamas EORI kodas


STATISTIKA RENKA NUOMONES APIE JOS DARBĄ IR RENKAMOS INFORMACIJOS REIKALINGUMĄ

Nuomonės tyrimas


2023-11-24 UŽREGISTRUOTAS PENSIJŲ ĮSTATYMO PROJEKTAS

Jam pritarus, jei asmuo tapo neįgalus būdamas senatvės pensijinio amžiaus, jo pensija yra didinama atsižvelgiant į neįgalumo % (≤ 45 % darbingumas).
✅Pensininkui nereikėtų kreiptis dėl padidintos pensijos paskaičiavimo. Jinai būtų perskaičiuota automatiškai, nustačius neįgalumą.
✅Būtų taikoma nuo 2024 m. Pirmosios padidintos pensijos neįgalumą turintiems pensininkams būtų pradedamos mokėti po 2024-07-31.
✅Jei pensininkas tapo neįgalus iki 2024 m. jam reikės kreiptis į “Sodrą” dėl pensijos perskaičiavimo nuo 2024 m.kartu išmokant nuo 2024-01-01 susidariusias pensijų nepriemokas.
❗Keičiami terminai: nebenaudojamas terminas „neįgalus“, „negalia“, ir vietoj jų naudojamas „dalyvumas“, „dalyvumo lygis“.
❗Dėl aiškumo, žinutėje naudojami seni terminai.
❗Yra daugiau pokyčių liečiančių neįgalius asmenis ir asmenis praradusius artimuosius, kurie išlaikė likusį gyvenanti pensininką 👇
Šaltinis


NUO 2023-11-21 MB NARIAI IR IĮ SAVININKAI GAUNA NĖŠTUMO, MOTINYSTĖS, VAIKO PRIEŽIŪROS IŠMOKĄ

Net jei jo MB ar IĮ yra likviduojama.
Svarbu, kad asmuo turėtų reikalingą draudiminį stažą sukauptą per paskutinius 24 mėn.
Šaltinis

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“