Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Nuo 2021.09.01 nutraukiamas 212 Eur darbo paieškos išmokos mokėjimas

2021 06 21

Darbo paieškos išmokos negali gauti asmenys, kurie turi teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką. Išmoka nemokama ir tuo atveju, jeigu asmuo pradeda dirbti ar dalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse.

Yra kitų sąlygų dėl darbo paieškos išmokos gavimo.

0621-1

Grožinė literatūra: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/pandemija-tesiasi-kam-priklausys-valstybes-parama-iki-vasaros-pabaigos

Teisės aktas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c00a8030c1e411eb91e294a1358e77e9


Kokius tikrinimus atlieka VMI ir ką reikėtų daryti, kai yra gautas pranešimas iš VMI apie numatomą tikrinimą.

Daugiau: https://open.spotify.com/episode/0qcAdYZZcTRuSU1KvONO7V?si=udZj4xOQTK6Hw6CX83a-lg


Primename, kad nuo 2021-07-01 vieniši pensininkai gali teikti ,,Sodrai” prašymą dėl vienišo asmens išmokos (28,63 Eur -2021 m., 32 Eur -2022 m.) skyrimo.

Vienišo asmens išmoka ir socialinio draudimo našlių pensija neturės įtakos kitoms asmeniui pagal kitus įstatymus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms ar kompensacijoms, taip pat skiriamai piniginei socialinei paramai, apmokėjimui už socialines paslaugas. ,,Sodra”: https://www.sodra.lt/

0621-2

Daugiau: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ismoka-vienisiems-asmenims-prasyma-ja-gauti-senjorai-ir-zmones-su-negalia-gales-pateikti-ir-telefonu


Jei įmonė skaičiuoja pajamas natūra dėl automobilio naudojimo taikydama 0,75 % koef. (su kuru), nepamirškite pripažinti pardavimo pajamas (savi poreikiai) dėl kuro dalies – 0,05 % koef. dalies.

Pvz. Automobilio rinkos kaina yra 10000 Eur. Įmonė taiko 0,75 % koef. ir pripažįsta pajamas natūra 75 Eur, iš kurio dėl 5 Eur reikia paskaičiuoti 1,05 Eur pardavimo PVM ir pripažinti apmokestinamas PVM pajamas.

Jei įmonė pasirenka taikyti 0,75 % koef., kuro pirkimo PVM atskaita visada yra galima, net jei kelionės lape dominuoja privatūs poreikiai.

Gali būti situacijų, kad asmeniniams poreikiams sunaudoto kuro vertė yra 100 Eur +21 Eur PVM, o reikės rodyti kuro pardavimo pajamas tik 5 Eur, ir pirkimo PVM bus sumažintas tik 1 Eur, kai 20 Eur bus susigrąžinta iš biudžeto.

Tokie teisės aktai ir nėra čia jokio pažeidimo ar PVM grobstymo.

Šaltiniai:

Teisės aktai

Pajamų natūra pripažinimo tvarka: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5886E8C69D41/asr

GPMĮ, 2 str. 15d. ir 9str.: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.171369/asr

Grožinė literatūra: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5886E8C69D41/asr


Primename, kad nėra jokio nusikaltimo naudoti įmonės automobilį dėl asmeninių dalykų, tik reikėtų nepamiršti susimokėti mokesčius. Jei įmonės darbuotojas naudoja įmonės automobilį dėl asmeninių poreikių yra keli variantai tokios veiklos apmokestinimo:
1. Pajamos natūra:
a. kai jos skaičiuojamos nuo automobilio rinkos kainos, ją padauginus iš 0,7 %. Paskaičiuota suma apsimokestina kaip darbo užmokesčio dalis. Pvz. automobilio rinkos kaina yra 10’000 Eur, tai pajamos natūra bus 75 Eur, ir nuo tos sumos bus paskaičiuota:
20 % GPM (15 Eur), ,,Sodrai” (16 Eur) 19.5 % + 1.77 % + papildomas kaupimas. Jei yra pasirenkamas toks pajamų natūra pripažinimo būdas, yra nesvarbu kiek daug automobilis buvo naudojamas privatiems poreikiams. Ši suma uždengia viso mėnesio kasdieninį a/m vartojimą privatiems poreikiams.
b. kai nustatoma rinkos automobilio nuomos kaina už naudojimosi periodą (dieną, valandas) ir ta dalis apmokestinama kaip pajamos natūra. Pvz. tik vienos dienos a/m nuomos kaina yra 75 Eur, tai mokesčiai bus tokie patys kaip a) variantu, bet jie bus tik dėl vienos dienos automobilio panaudojimo asmeniniams poreikiams.
Abejais atvejais, pajamų natūra mokesčiai skaičiuojami mėnesio pabaigoje. Taigi duokite žinoti buhalterijai apie tokius atvejus, kad buhalteris galėtų suskaičiuoti ir uždeklaruoti mokesčius VMI ir ,,Sodrai”.
Jei įmonės automobiliu naudojasi akcininkas, kuris nėra įmonės darbuotojas, pajamos natūra apmokestinamos kaip dividendai (15 % GPM).
2. Darbuotojas išsinuomojo automobilį (a/m) iš įmonės. Tokiu atveju įmonė mėnesio pabaigoje turėtų išrašyti automobilio nuomos paslaugų pardavimo sąskaitą darbuotojui už nuomos laiką. Nepamirškite pardavimo sąskaitas perduoti buhalterijai. Darbuotojas tas sąskaitas gali apmokėti pervedant lėšas įmonei arba ta suma gali būti išskaičiuojama iš darbuotojo darbo užmokesčio. Dėl išskaitymo būtinas darbuotojo sutikimas. Jei a/m nuomoja PVM mokėtojas, automobilio nuomai taip pat reikia skaičiuoti pardavimo 21 % PVM.
Pvz. automobilio nuomos sąskaita už vieną dieną 61,98 Eur + PVM = 75 Eur. Tiek būtų išskaičiuojama iš įmonės darbuotojo, jei jis išsinuomojo automobilį vienai dienai.
Rekomenduojama pasitvirtinti pajamų natūra pripažinimo tvarką įmonėje ir ją vienodai taikyti visiems darbuotojams.
Visi mokesčiai dėl automobilio naudojimo asmeniniams poreikiams mokami ne automobilio naudojimo metu, bet pasibaigus mėnesiui pagal mokestiniuose teisės aktuose nurodytus terminus. VMI tikrinimo metu, neturėtų būti taikomos sankcijos tik dėl to, kad įmonės turtas naudojamas asmeniniams poreikiams ir nėra pradelstas mokesčio deklaravimo bei sumokėjimo terminas.

Šaltiniai:

Teisės aktai

Pajamų natūra pripažinimo tvarka: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5886E8C69D41/asr

GPMĮ, 2 str. 15d. ir 9str.: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.171369/asr

Grožinė literatūra: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5886E8C69D41/asr


Apie ką tyli VMI, bet kas aukštyn kojomis apvers e-parduotuvių, prekiaujančių ES teritorijoje, veiklą, kai pirkėjai yra ne PVM mokėtojai. Nuo 2021-07-01 dingsta nuotolinės prekybos ribos visose ES valstybėse narėse. Lieka viena riba: kai asmuo vykdydamas elektron. prekybą neapmokestinamiesiems asmenims pasiekia 10‘000 Eur ribą, yra mokamas pirkėjo šalies PVM.
Pirkėjo šalies PVM galima sumokėti dvejais būdais:

  1. Registruotis toje šalyje PVM mokėtoju ir teikti deklaracijas kiekvienos šalies mokesčių administratoriui.
  2. Registruotis OSS sistemoje ir tenai deklaruoti pardavimus ne PVM mokėtojams pagal šalis ir mokant PVM pagal tose šalyse nustatytą tarifą.

PVM tarifas ES pagal šalis yra nuo 17 % iki 27 %.
Jis metų eigoje gali kisti. Jis gali būti skirtingas pagal prekių rūšis. Nuo liepos 1 d. ES prekiaujantys turės pildyti ne vieną, bet mažiausiai dvi PVM deklaracijas (FR0600 ir OSS).
Kaip yra dabar (iki 2021-06-30): jei parduodate prekę iš ES į kitą ES šalį, ne PVM mokėtojui, reikia skaičiuoti Lietuvišką 21% PVM.
10‘000 Eur riba skaičiuojama nuo metų pradžios. Taigi jei 2021 m. I pusmečio pardavimų sumą į ES šalis viršijo 10‘000 Eur, jums reikėtų priimti sprendimą iki 2021-07-01, kaip mokėsite PVM po 2021-07-01.
Jau šiandien galite registruotis OSS sistemoje ir gauti OSS kodą, kitaip reikės registruotis kiekvienoje ES šalyje PVM mokėtoju, kad susimokėti PVM nuo prekių pardavimo ne PVM mokėtojams.
E- parduotuvių laukia degantys darbai:

  1. pardavimo kainų programavimas pagal šalis, atsižvelgiant į skirtingą PVM tarifą;
  2. buhalterinėje apskaitoje naujų sąskaitų arba kaštų centrų kūrimas dėl naujos OSS PVM deklaracijos, kurioje PVM bus deklaruojamas pagal šalis;
  3. kadangi OSS pajamos bus pripažįstamos ne pagal incoterms sąlygas, bet pagal pinigų gavimo datą (banko išrašą), reikės konfigūruoti programas, kad PVM būtų skaičiuojamas pagal pinigų gavimą, kai pagal VAS pajamos pripažįstamos kitu metu;
  4. kad būtų lengviau atrūšiuoti OSS deklaruojamas pajamas nuo kitų pajamų deklaruojamų senoje FR0600 PVM deklaracijoje, galimas sprendimas atidaryti naują banko sąskaitą dėl OSS pardavimų;
  5. reikės konfigūruoti buhalterines programas, kad jos generuotų OSS registrus pagal šalis, kuriuos reikės būti pasirengusiems pateikti, jei bus OSS tikrinimas.

Istorija kodėl OSS atsirado:
ES šalys, matydamos e-prekybos apimtis, nenori prarasti PVM į savo biudžetą, kai šalies gyventojas atsisiunčia prekę iš kitos ES šalies. Dabar PVM gaudavo pardavėjo šalis. Todėl buvo nuspręsta įvesti vieninga vieno langelio PVM mokėjimą visoms ES šalims, kai yra vykdoma E-prekyba, kad šalis neprarastų savo PVM.
Prekybininkams toks pokytis atneša ženkliai sudėtingesnius procesus ir brangesnę apskaitą, bet šalių biudžetai gaus teisingesnes PVM pajamas.
Taigi Lietuva (mokesčius administruojantys ) tikrai gavo puikius apmokymus ir išaiškinimus iš ES, kaip OSS sistema veiks. O kad šia informacija VMI ir Finansų ministerija nesidalina, tai jau kita tema.
Yra daug dalykų apie kuriuos VMI nekalba, mūsų žinutėje yra tik 10 % dalis to, ką reikia padaryti ir kas keisis.
Turite daugiau minčių apie reikalingus namų darbus, dalinkitės, bandysime išsiaiškinti, kol visos VMI pajėgos nukreiptos į visai kitus dalykus.
Šaltinis: PVM įstatymas, 2017/2455 direktyva
Radote VMI OSS mokymų skaidres, leidinius ar kažką, kas atneša daugiau informacijos, dalinkitės!


Žinutė tiems, kas 2020 m. pirmą kartą įsidarbino arba gavo soc. draudimo apmokestinamas pajamas (autorinis atlyginimas, individuali veikla ir pan.). Primename, kad jei iki 2021-06-30 neinformuosite ,,Sodros” jog papildomame kaupime nedalyvaujate, nuo 2021-07-01 būsite įtraukti visam gyvenimui be galimybės jį nutraukti.
Papildomas arba II pakopos kaupimas pensijai, tai:
1. papildoma pensijos dalis, kai sueis 65 m.
2. nuo 2,4 % iki 3 % mažesnis mėnesinis darbo užmokesti ir kitos soc. draudimu apmokestinamos pajamos dėl papildomo kaupimo iki pensijos.
Tiems, kurie seniau sustabdė papildomą kaupimą, kol kas nieko daryti nereikia. Tai nėra pakartotinas įtraukimas į papildomą kaupimą.

0621-3

Daugiau: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/ministerija-primena-iki-birzelio-pabaigos-turite-apsispresti-ar-dalyvausite-ii-pakopos-pensiju-kaupime


Seime svarstomas AN kodekso pakeitimas, kuriam pritarus Registrų centras galės bauduoti įmonių vadovus dėl finansinių ataskaitų nepateikimo arba pavėluoto pateikimo. Dalinamės LBAA rašto Seimui informacija:
Pritariame pačiai idėjai, kad Registrų centrui būtų suteikta teisė taikyti sankcijas įmonių vadovams dėl laiku nepateiktų finansinių ataskaitų.
Tačiau siūlome nukelti šio įstatymo taikymą tam terminui, iki kada VĮ Registrų centras (RC) ir teisėkūros trūkumai nebesudarys kliūčių verslui pateikti laiku patvirtintas finansines ataskaitas.
Žemiau išvardijame kliūtis ir turime lūkestį, kad Seimo komitetas susipažinęs su nurodytomis priežastimis, sudarys sąlygas jų panaikinimui bei sudarys sąlygas teisingam RC sankcijų taikymui, kai verslas tik dėl savo kaltės laiku nepateikė finansinių ataskaitų.
I. RC yra problemos su finansinių ataskaitų priėmimo algoritmais. Pvz. RC nepriima labai mažų įmonių finansinių ataskaitų, jei jose sąnaudose yra nurodomi skaičiai su pliusu. Tai reti atvejai, bet jie yra ir RC draudimas pateikti teisingas ir patvirtintas finansines ataskaitas prieštarauja LR ir ES teisės aktams. Problemos sprendimas nereikalauja jokių teisės aktų keitimo, tai RC klaida, kuri yra netaisoma eilę metų.
II. RC nepriima e-parašu pasirašytų bet kokių finansinių ataskaitų, jei jų formatas nėra pdf. Yra verslų, kurie taiko adoc formatą (ypač medikai) ir nesutinka taikyti e-parašą pdf formate. Dėl šios priežasties gali būti nepateiktos finansinės ataskaitos. Problemos sprendimas nereikalauja jokių teisės aktų keitimo, tai RC klaida, kuri yra netaisoma eilę metų.
III. RC riboja ataskaitų apimtį 7 megabaitais. Teikiantis ataskaitas asmuo neturi jokios teisės pateikti ataskaitas didesnės nei 7MB apimties, nei kad jos buvo patvirtintos. Jis negali nukirpti/sutrumpinti aiškinamąjį raštą, ar kitą ataskaitą, kad neviršytų nustatytos 7 MB ribos. LR ir ES teisės aktai numato pareigą šaliai užtikrinti finansinių duomenų teikimą, nepriklausomai nuo duomenų apimties. Dėl RC nustatyto 7MB apribojimo gali būti nepateiktos finansinės ataskaitos. Problemos sprendimas nereikalauja jokių teisės aktų keitimo, tai RC klaida, kuri yra netaisoma eilę metų.
IV. Su atstovybėmis ir filialais yra problema ta, kad būna, jog jų motininių (užsienyje registruotų) įmonių finansinės ataskaitos neturi nieko bendro su apskaitos standartais taikomais Lietuvoje (VAS, TFAS). Bet RC reikalauja jas pildyti ir teikti pagal apskaitos standartus taikomus Lietuvoje. Problemos sprendimas reikalauja LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo, kuriame turėtų būti nurodyta, kokioje formoje teikia finansines ataskaitas filialai ir atstovybės.
Siūlome numatyti RC pritaikytų sankcijų taikymui apskundimo tvarką, kai skundus galėtų nagrinėti ne tik teismas, bet ir AVNT, – institucijai, kuri turi kompetenciją nustatyti ar ataskaitos buvo nepateiktos ne dėl verslo, bet dėl teisėkūros trūkumų ar dėl RC kaltės, sumažinant verslui naštą dėl teisėkūros ar RC klaidų.

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“