Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Nuo 2021-07-01 keičiasi subsidijų už prastovas mokėjimo tvarka

2021 06 08

I. Prastovų subsidijos bus mokamos ne ilgiau nei iki 2021-08-31.
Už 2021/07 laikotarpį ≤ 90% MMA.
Už 2021/08 – ≤ 60% MMA.
II. Subsidijos už darbo vietų išsaugojimą, dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui finansuoti, kai jie grįžo iš prastovų:
Tokia subsidija būtų mokama už kiekvieną darbuotoją, kuriam per pirmuosius 6 mėn. nuo karantino paskelbimo ≥ 75 d. dienas (≥ 600 d. val.) buvo paskelbta prastova ir darbuotojas nėra atleistas.
Subsidijos dydis:
– primą mėnesį sudarytų ≤ 90% MMA,
– antrą mėnesį ≤ 60% MMA.
Subsidija bus mokama už du mėnesius, bet ne ilgiau kaip iki 2021-08-31.

0607-1

Grožinė literatūra: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/pandemija-tesiasi-kam-priklausys-valstybes-parama-iki-vasaros-pabaigos

Teisės aktas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c00a8030c1e411eb91e294a1358e77e9


Apie COVID subsidijų panaudojimui taikomus apribojimus. Atkreipiame dėmesį, kad LRV nutarime yra nustatytas baigtinis:
1. kriterijų sąrašas, pagal kuriuos verslas laikomas yra nukentėjusiu nuo COVID ir galinčiu gauti subsidiją (žr. II skyrius, 14-20p.)
2. reikalavimų sąrašas dėl gautos subsidijos panaudojimo (III skyrius, 21-25p.)
Jei verslas gautą subsidiją panaudojo veiklai, nepažeisdamas LRVN reikalavimų ir jis atitiko kriterijus pagal kuriuos jis laikomas nukentėjusiu nuo COVID, iš jo negali būti atimta subsidija.
Tarp kriterijų, kurie nustato, ar verslas yra nukentėjęs nuo COVID nėra tokių, kaip:
1. banko sąskaitos likutis viršija kokią nors nustatytą sumą, pvz. 1 mln. Eur
2. įmonė turi savo balanse prabangos ar reprezentacinį turtą, kuris gali būti nesusijusios su tiesiogine veikla, bet yra skirtas įmonės reprezentacijai ar privačių interesų tenkinimui.
3. įmonės veikla net ir COVID aplinkoje yra pelninga.
Tarp reikalavimų, kam negalima panaudoti gautos subsidijos nėra apribojimų iš gautos subsidijos lėšų įsigyti turtą, kai jis naudojamas reprezentacijai ar įmonės darbuotojų asmeninių poreikių tenkinimui.
Primename, kam pagal LRVN (25p.) subsidijos lėšos negali būti panaudotos:
I. Su kapitalu ir su nuosavybe susijusiems mokėjimams:
1. dividendams,
2. įstatinio kapitalo mažinimui, kai išmoka suma akcininkams,
3. savų akcijų supirkimui,
4. kitiems mokėjimams iš kapitalo pareiškėjo dalyviams.
II. paskoloms TIK pareiškėjo dalyviams grąžinti arba suteikti.
Nutarimo 25p. nėra jokio draudimo įsigyti, nuomoti ar lizinguoti prabangius automobilius.
Jei įmonė nupirktų namą savo akcininkui, mokesčių inspekcija arba pati įmonė turi teisę tokį sandorį per apibūdinti į dividendų išmokėjimą. Ne ir tokiu atveju, jei namas yra įsigytas ne iš subsidijos lėšų, subsidijos nereikės grąžinti.
Ne teisės aktas, bet žmonių kalba ir lygiai tas pats, kas yra LRVN, VMI informacija subsidijos gavėjams.
Primename, kad privačių poreikių tenkinimo atveju verslas privalo sumokėti mokesčius nuo fizinio asmens gautų pajamų natūra. Pats faktas, kad įmonėje yra tokie atvejai, kai yra pripažįstamos pajamos natūra nėra nusikalstama veikla, jei dėl tos veiklos yra sumokėti mokesčiai. Tokia veikla, kai yra mokami mokesčiai nuo pajamų natūra, leidžia surinkti daugiau mokesčių į biudžetą. Jei pajamų natūra mokesčiai neuždeklaruoti iki VMI patikrinimo, verslui gali būti pritaikytos sankcijos dėl nesumokėtų mokesčių. Sankcijų dydis gali siekti ir 100% nuo neuždeklaruotos sumos.
Statistika: 1/3 mokestiniuose ginčuose su VMI yra nustatoma, kad VMI buvo neteisi. Biudžetas kas metai patiria nuostolius dėl klaidingų VMI sprendimų. Nuostolių dydžiai nėra viešinami.
Kadangi subsidijos verslui buvo skiriamos iš ES pasiskolintų lėšų, ginčo dėl subsidijos grąžinimo verslas galėtų kreiptis ne tik į Lietuvos, bet ir į ES teisėsaugą dėl lėšų panaudojimo teisėkūros pažeidimo.
P.S./
1. Žinutė apie visas COVID subsidijas, išskyrus subsidijas už darbuotojų darbo vietos išsaugojimą ir prastovas.
2. Yra išimtis tik dėl transporto įmonių: Jei de minimis pagalba suteikiama pareiškėjui, vykdančiam krovinių vežimo keliais veiklą, ji negali būti naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti.

Teisės aktai: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c0b90741574a11eba1f8b445a2cb2bc7/asr

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aa89ad6077a911eb9fc9c3970976dfa1


Įdarbinote nepilnametį? Jo įdarbinimui yra papildomi reikalavimai:
– jam turi būti >14 metų;
– būtinas bent vieno iš tėvų sutikimas;
– būtina med. pažymą;
– mokyklos leidimas, jei įdarbinimas sutampa su mokslo metais;
– jo darbo diena: max 6val. ir max 30 val./savaitė (ne mokslo metu);
– jo darbo diena: max 2val. ir max 12 val./savaitė (mokslo metų metu);
– yra kitų apribojimų ir reikalavimų.
Jei nepilnametis dirbs, jo pajamos bus įtrauktos į šeimos pajamas, kai yra vertinama ar šeima gali gauti socialines išmokas.
Įdarbinus paauglį pagal darbo sutartį, jam yra skaičiuojamas darbo stažas ta pačia tvarka kaip ir pilnamečiams.
,,Sodra” tokį paauglį turi teisę bendrąja tvarka automatiškai visam gyvenimui įtraukti į papildomą kaupimą (II pakopa), nebent paauglys laiku pateiks prašymą stabdyti papildomą kaupimą.

Daugiau: http://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=3336


„Sodra“ viešina vidutinį vyrų ir moterų darbo užmokestį šalies įmonėse pagal lytį.
Yra viešinami tų įmonių vyrų ir moterų atlyginimų vidurkiai, kuriose yra ≥ 8 darbuotojai, o iš jų yra pagal kiekvieną lytį yra ≥4.

0607-2

Skiltyje „Draudėjų (darbdavių) mokami atlyginimai“: https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/


Gegužės 31d. LRT radijo laidoje (9:12) Seimo narys M. Majauskas Lietuvos buhalterių ir auditorių asociaciją pavadino asociacija, kuria negalima pasitikėti, nes ji pasisako prieš draudimą mokėti algas vokelyje.
LBAA niekada negynė šešėlio ir juodų algų.
LBAA visada sakė, kad oficiali alga išmokėta grynais yra tokia pati, kaip išmokėta pavedimu ir ji netampa juoda tik dėl to, kad yra mokama grynais.
Ką visuomenė siūlo daryti?
Viešai pažemintas asociacijos ir buhalterio vardas.
M. Majausko citata ” atkreipiu dėmesį, kad …buhalteriai prieštarauja draudimui mokėti algą vokelyje, kas tai per asociacija”.
Asociacija įsteigta 1990 m., kad padėti sukurti nepriklausomoje Lietuvoje teisės aktus susijusius su finansais, mokesčiais ir buhalterine apskaita bei auditu. Nuo 1990 m. asociacija vykdo neatlygintiną švietėjišką veiklą, teikia pasiūlymus dėl klaidų teisės aktuose taisymo.
Asociacijos veiklą finansuoja buhalteriai, auditoriai ir kiti asmenys, kurie palaiko finansinio raštingumo švietimo politiką.

Daugiau: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000154464/lrt-aktualiju-studija-tukstanciai-prabangiems-automobiliams-puota-maro-metu-ar-tiesiog-verslas?embed


Jei darbuotojas išeina iš darbo gali būti, kad jam reikės kompensuoti darbdavio apmokėtas kvalifikacijos kėlimo išlaidas.
Iš darbuotojo paskutinio darbo užmokesčio yra atskaitomos tobulinimosi išlaidos, jei įvykdytos visos 4 sąlygos:
1. Tai buvo numatyta darbo sutartyje
2. Jei kvalifikacijos kėlimas, tobulinimas ar naujo kvalifikacinio laipsnio kėlimas nebuvo tiesiogiai susijusios su darbo veiklai keliamais reikalavimais. Pvz. jei nėra reikalavimo mokėti anglų kalbą, tokiu atveju anglų kalbos mokymų išlaidos gali būti atskaitomos.
3. Jei išlaidos buvo patirtos ne seniau nei prieš 2 metus (išimtis kolektyvinės sutarties atveju – 3 metai)
4. Yra kitų sąlygų.

DK, 37 str.: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr


Jei šiuo metu užsakėte prekę (<150 Eur) iš Kinijos, gali būti, kad ji atvyks po liepos 1d. Ir jai bus taikoma nauja tvarka dėl apmokestinimo.

0607-3

Muitinė apie pokyčius nuo 2021/07/01: https://mcusercontent.com/6f23add169b00eb70b990bfe7/files/023cdcb7-0a92-027e-0647-a29e4a093d8a/03_16__KLausimai_atsakymai_protokolopriedas.docx

Paštas: https://www.post.lt/lt/pagalba/patarimai/kas-keisis-panaikinus-pvm-lengvata-mazavertems-siuntoms-treciuju-saliu


2021-05-18 užregistruotas PVM įstatymo pakeitimo projektas pagal kurį siūloma leisti grąžinti pirkimo PVM nuo lengvųjų automobilių, jei jie atitinka dvi sąlygas:
1. jų vertė su PVM < 50000 Eur ir
2. jie yra M1 klasės elektromobiliai.
Dabartiniu metu visų lengvųjų automobilių pirkimo PVM negalima grąžinti, jei jie nepataiko į išimtis (nuoma, prekyba ir pan.).

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/cf9ca8d0b7bb11ebb83ad5fbec9dd554?jfwid=n4udybi0u

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“