Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Nuo 2020 m. didėja minimali mėnesinė alga (MMA)

2019 07 30

Nuo 2020 m. didėja MMA, todėl individualią veiklą uždirbantys turės sumokėti 9,4% daugiau mokesčių, kad įgyti vienerių metų stažą pensijos gavimui.
Jei 2020 m. individualią veiklą pagal pažymą vykdančio asmens metinės pajamos iki mokesčių bus mažesnės nei 11’562 EUR, jis nesukaups vienerių metų darbo stažo.
Nuo 2017 m. gyventojams vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą yra panaikinta galimybė susimokėti daugiau VSD mokesčių dėl stažo įgijimo, kai apmokestinamos pajamos yra per mažos 1-ių metų stažo sukaupimui.
Jei gyventojas dirba pagal verslo liudijimą, kuris yra už kelias dienas, jam leidžiama susimokėti papildomus VSD mokesčius, kad sukaupti pilno mėnesio pensinio draudimo stažą.
11‘562 EUR paskaičiuota, taikant prielaidą, kad asmuo taiko 30% sąnaudų atskaitymo būdą.
https://www.vz.lt/…/padidinus-mma-dideja-mokesciai-metu-sta…


VMI sugalvojo naują būdą, kaip motyvuoti mokesčių mokėtojus nepažeidinėti teisės aktų ir neužsakinėti MANO VMI paslaugų.
MANO VMI nuo vakar (2019-07-29) siunčia tuos pačius pranešimus (daugiau nei 50 vnt. dėl kiekvieno atvejo) mokesčių mokėtojui apie:
1. paskirtą baudą dėl kelių taisyklių pažeidimo;
2. apie įgaliojimo panaikinimą;
3. apie operatyvinį patikrinimą;
4. kt. atvejai.
Pasistenkite artimiausiu metu nieko nedaryti MANO VMI sistemoje ir nepažeidinėti kelių taisyklių, nes kitaip jūsų pašto dėžutė bus pripildyta pusšimčiu MANO VMI pranešimų apie paskirtą baudą ar kitokių įspėjimų.


Valdžia kalba, kad pažeis teisėkūros pagrindų įstatymą ir padidins mokesčius nuo 2020 m., nesilaikydama 6 mėn. įspėjimo termino. Teisės aktų projektai, kurie didintų mokesčius, neužregistruoti.
https://www.delfi.lt/…/nauju-mokesciu-vajus-automobiliu-ir-…
https://www.delfi.lt/…/aiskeja-kaip-atrodys-nauji-mokesciai…


Ar žinote, kad prezidento žmona turi teisę gauti valstybinę pensiją, kuri yra 11,64 % LR Prezidento darbo užmokesčio dydžio?
Dabartinė Prezidento alga yra 9,5 tūkst. EUR. Tai prezidento sutuoktinio valstybinė pensija nuo 2019-07-24 būtų 1,1 tūkst. EUR. Iki 2019-07-24 šios pensijos dydis yra 1,4 tūkst. EUR.

Įstatymo pakeitimą teikė Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas. Pakeitimas taikomas nuo 2019-07-24. Iki 2019-07-24 buvo nustatyta 15% dydžio pensija (1,4 tūkst. EUR).

Nors prie įstatymo keičiančio valstybinę pensiją aiškinamojo rašto nebuvo (o privalėjo būti), mes pabandysime atspėti, kas čia įvyko ir paaiškinti kas čia buvo keičiama skubos būdu ir ar tikrai Prezidentas sumažino valstybinę pensiją prezidentienėms.
2019 m. buvo indeksuojamas darbo užmokestis taikant 1,289 koef. Kadangi 2019 m. buvusių prezidentų ir jų sutuoktinių valstybinės pensijos yra skaičiuojamos nuo prezidento indeksuoto darbo užmokesčio, šiems asmenims valstybinės pensijos turėjo padidėti 28,9%, nes nebuvo laiku pakeistas % VP įstatyme. Seimo Socialinių reikalų komitetas teikdamas mokesčių reformos paketą indeksavo visas išmokas gyventojams (sumažino %), bet pamiršo valstybines pensijas.
Taigi naujasis Prezidentas neturėjo ką daryti ir turėjo patvirtinti indeksuotą % (15%*1.289=11.64%). Po šio pakeitimo bus pavėluotai įvertinta indeksacijos įtaka, o valstybinė pensija bus panašaus dydžio kokia buvo 2018 m.

Šis valstybinės pensijos sumažinimas palies buvusių LR prezidentų sutuoktinius. Dabartinio prezidento sutuoktinė kol kas neatitinka VPĮ reikalavimų dėl pensijos gavimo.

Valstybinės pensijos yra skiriamos ir kitiems nusipelniusiems šaliai asmenims: mokslininkams, pareigūnams, teisėjams, Seimo pirmininkui, olimpinių, parolimpinių čempionams, žaidynių čempionams, nukentėjusiems asmenims dėl 1940-1990 m., 1991 m. įvykių, kurie nurodyti VPĮ įstatyme ir kitiems asmenims. Jiems pensijos buvo indeksuotos nuo 2019-01-01.

Nuorodos, besidomintiems, kas ir kada gali gauti valstybines pensijas:
https://www.e-tar.lt/…/leg…/ddd87550ad4511e98451fa7b5933515d
Nauja VP Į redakcija po pakeitimo:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED38F243563C/asr
Ankstesnioji VP įstatymo redakcija iki pakeitimo:
https://www.e-tar.lt/…/lt/legal…/TAR.ED38F243563C/QhOhvrlBfu
VPĮ projektas neatitinkantis Teisėkūros pagrindų įstatymo reikalavimų, nors jam buvo pritarta ir įstatymo pakeitimas patvirtintas:

https://e-seimas.lrs.lt/…/TAP/d21a4d108d0611e98a8298567570d…


Žinutė perkantiems standžius diskus, mobilius telefonus, planšetes ir nešiojamus kompiuterius. Nežinantieji gali permokėti 21%. Nuo 2019-08-01 atvirkštinis PVM taikomas ir standiesiems diskams, mobiliems telefonams, planšetėms ir nešiojamiems kompiuteriams.
Jeigu pirkėjui (klientui) išduodamas kasos aparato kvitas ir kartu išrašoma PVM sąskaita faktūra, tai, neatsižvelgiant į pirkėjo statusą, prievolė už nurodytąsias prekes sumokėti PVM į biudžetą ir toliau lieka pardavėjui (atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas).
Reikėtų nepamiršti, kad jei yra taikomas atvirkštinis apmokestinimas, pirkėjas moka tik už prekės kainą be PVM, o pardavimo PVM sumoka už pardavėją pats iš savo lėšų. Tokia taisyklė taikoma tik PVM mokėtojams. NE PVM mokėtojams išlieka tokia pati tvarka.
Įmonės prekiaujančios standžiais diskais, mobiliais telefonais, planšetėms ir nešiojamais kompiuteriais jau turėjo būti parengusios savo pardavimų sistemas ir svetaines, kad būtų teisingai taikoma naujovė.
VMI tel. 1882 žodžiu aiškina, kad jei bus parduodamas stacionarus kompiuteris, pardavėjas NETURĖS atskirai išskirti jo standžiojo disko kainą nuo viso kompiuterio kainos ir visam kompiuteriui turės būti taikomas įprastinis PVM apmokestinimas.
Pirkėjams PVM mokėtojams rekomenduojame nepirkti standžių diskų, mobilių telefonų, planšečių ir nešiojamų kompiuterių per e-platformas, jei pirkimas yra liepos data, bet prekių pristatymas bus rugpjūčio data, nes yra didelė rizika, kad sumokėsite pirkimo PVM du kartus. Kodėl: todėl kad didžioji dalis internetinių parduotuvių pardavimo sąskaitas išrašo gavę apmokėjimą, o ne gavę atsakymą iš kurjerio, kad prekė pristatyta. Abejojame, kad IT sistemos išsprendė atvirkštinio apmokestinimo taikymą tinkamai ir sukonfigūravo sistemas taip, kad už visus minėtų prekių pardavimus rugpjūčio mėnesį, kai apmokėjimas yra liepos mėn. būtų prašoma 21% mažesnio apmokėjimo.
Kas nukentės? pirkėjai, kurie turės už pardavėją dar kartą sumokėti VMI pardavimo PVM, nors jį jau sumokėjo pardavėjui. Kas laimės? pardavėjai, gaus apmokėjimą už pardavimo PVM, kurio jiems mokėti VMI nereikės.

Pagal PVM įstatymą PVM SF turi būti išrašoma prekės pristatymo pirkėjui dieną, o ne pagal apmokėjimą.
Kodėl taip reikia? VMI kovoja su šešėliu. Yra manoma, kad daugiausia šešėlio yra, kai už šias prekes mokama per banką. Lietuvoje tokio šešėlio faktų nebuvo užfiksuota.

https://www.e-tar.lt/…/le…/2bcec9c06a4911e99989e603c54a3595…

 

 

Primename, kad nuo 2019 m. liepos mėn. yra naujas PVM deklaracijos pateikimo periodas- ketvirtis.
Prašymai dėl 2019 m. III ketv. taikyti ketvirtinį PVM deklaravimo periodo jau nepriimami. Juos reikėjo pateikti iki 2019-06-19 (8 d. d. iki periodo pradžios). Dabar galima teikti prašymus tik dėl 2019 m. IV ketv. arba dėl vėlesnių periodų.
Ketvirtinį PVM deklaravimo periodą gali taikyti tik tos įmonės, kurių metinės pardavimo pajamos ne viršija 0,3 mln. EUR.
Jei įmonei yra nustatomas ketvirtinis PVM deklaravimo periodas, jis taikomas tik PVM deklaracijų teikimui ir PVM mokėjimui.
PVM registrai (i.SAF) vis tiek turi būti teikiami kas mėnesį.

https://e-seimas.lrs.lt/…/…/0247e850fe1711e89b04a534c5aaf5ce


Už 2020 m. įmonės, kurių akcijos kotiruojamos biržoje, papildomai turės pateikti atlygio ataskaitą, kuri taip pat privalės būti audituojama.
Akcininkų susirinkimas turės patvirtinti atlygio politiką, pagal kurią nustatomas atlygio mokėjimas bendrovės vadovui, valdybos ir stebėtojų tarybos nariams.
Taigi įmonės turi pradėti skubėti rengti atlygio politiką ir ją teikti ateinančiam artimiausiam akcininkų tvirtinimui, kitaip išmokos aukščiausiems valdymo organams bus neteisėtos.
Atlygio politikos privalės būti skelbiamos viešai.
Atlygio ataskaita:

 1. Atlygio ataskaitoje turi būti nurodyta, kaip buvo atsižvelgta į ankstesnio ataskaitinio laikotarpio visuotinio akcininkų susirinkimo balsavimo dėl atlygio ataskaitos rezultatus. Į atlygio ataskaitą neįtraukiami valdymo ir priežiūros organų narių asmens duomenys, kaip tai apibrėžta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) 9 straipsnio 1 dalyje, arba asmens duomenys, kurie parodo valdymo ir priežiūros organų narių šeiminę padėtį. Atlygio ataskaitoje nurodoma ši informacija apie kiekvieną valdymo ir priežiūros organų nario atlygį:
  1) visas atlygis ir visos atlygio dalys, santykinės fiksuoto ir kintamojo atlygio dalys, paaiškinimas, kaip atlygis atitinka patvirtintą atlygio politiką, įskaitant tai, kaip jis prisideda prie įmonės ilgojo laikotarpio rezultatų, ir informacija apie tai, kaip buvo taikomi veiklos rezultatų kriterijai;
  2) metiniai atlygio pokyčiai; įmonės rezultatų ir vidutinio atlygio, remiantis įmonės darbuotojų, kurie nėra valdymo ir priežiūros organų nariai, darbo visą darbo laiką ekvivalentu, pokyčiai per bent penkerius paskutinius finansinius metus, pateikti taip, kad būtų galima juos palyginti;
  3) bet koks atlygis, gautas iš bet kurios įmonės, kuri priklauso įmonių grupei, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatyme;
  4) suteiktos akcijos, akcijų pasirinkimo sandorių suteiktos teisės, tų sandorių kainos ir datos ir bet kokie šių sandorių pakeitimai;
  5) informacija apie naudojimąsi galimybe susigrąžinti kintamąjį atlygį.
  2. Į atlygio ataskaitą įtraukti įmonės valdymo ir priežiūros organų narių asmens duomenys (vardas, pavardė ir šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys) tvarkomi šiame straipsnyje nustatyta tvarka, siekiant šių tikslų:
  1) didinti įmonės skaidrumą;
  2) gerinti valdymo ir priežiūros organų narių atskaitomybę;
  3) vykdyti valdymo ir priežiūros organų narių atlygio priežiūrą.
  3. Auditoriui ar audito įmonei patikrinus atlygio ataskaitą ir valdybai ją patvirtinus, įmonė paskelbia atlygio ataskaitą savo interneto svetainėje, kur ji nemokamai turi būti prieinama dešimt metų. Atlygio ataskaita su įtrauktais įmonės valdymo ir priežiūros organų narių asmens duomenimis skelbiama įmonės interneto svetainėje ne ilgiau kaip dešimt metų nuo atlygio ataskaitos paskelbimo dienos. Atlygio ataskaita be asmens duomenų įmonės interneto svetainėje gali būti skelbiama ilgiau kaip dešimt metų

Atlygio politikoje turi būti nurodyta:
1) kaip atlygio politika atitinka bendrovės veiklos strategiją, ilgalaikius tikslus ir interesus;
2) visos atlygio sudedamosios dalys, įskaitant fiksuotas ir kintamąsias atlygio dalis, premijas, priemokas, taip pat šių atlygio sudedamųjų dalių santykinė dalis, atsižvelgiant į visą atlygį. Jeigu akcinė bendrovė moka kintamąją atlygio dalį, atlygio politikoje turi būti nurodyti aiškūs, išsamūs ir varijuojantys kintamosios atlygio dalies kriterijai;
3) informacija apie bet kokio atlygio mokėjimo atidėjimo laikotarpius ir galimybes susigrąžinti kintamąjį atlygį;
4) nuo finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų priklausantys atlygio nustatymo kriterijai ir kaip jais prisidedama prie bendrovės veiklos strategijos, ilgalaikių tikslų ir interesų, taip pat metodai, kurie turi būti taikomi siekiant nustatyti, kokiu mastu rezultatų kriterijai tenkinami;
5) sutarčių su bendrovės vadovu, valdybos ir stebėtojų tarybos nariais terminai ir taikomi įspėjimo terminai, esminės susitarimų dėl papildomų pensijų ar išankstinio išėjimo į pensiją sąlygos, sutarties nutraukimo sąlygos ir su sutarties nutraukimu susiję mokėjimai;
6) kaip, nustatant atlygio politiką, atsižvelgta į bendrovės darbuotojų atlygio ir įdarbinimo sąlygas;
7) kai taikoma, nurodyta su socialine atsakomybe susiję kriterijai ir paaiškinta, kaip jais prisidedama prie bendrovės veiklos strategijos, ilgalaikių tikslų ir interesų;
8) jeigu skiriamas atlygis suteikiant akcijas, turi būti nurodyta, kaip šio Įstatymo 471 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos Akcijų suteikimo taisyklės prisideda prie bendrovės veiklos strategijos, ilgalaikių tikslų ir interesų;
9) atlygio politikos rengimo, vykdymo, peržiūrėjimo ir įgyvendinimo procesas, sprendimų, susijusių su atlygio politika, priėmimo procesas, įskaitant interesų konflikto vengimo ir valdymo priemones;
10) jeigu yra sudaryti, atlygio komiteto ar kito atitinkamo komiteto vaidmuo;
11) jeigu atlygio politika keičiama, apibūdinami ir paaiškinami esminiai atlygio politikos pakeitimai ir, jeigu keičiama atlygio politika jau buvo svarstyta visuotiniame akcininkų susirinkime, bet jai nepritarta, – visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nurodyti argumentai;
12) kita akcininkų nuomonei dėl atlygio politikos pareikšti svarbi informacija.

https://e-seimas.lrs.lt/…/…/78bccff29cbe11e9aab6d8dd69c6da66
https://e-seimas.lrs.lt/…/…/ff1acfd29cbd11e9aab6d8dd69c6da66
https://e-seimas.lrs.lt/…/…/943553009cbf11e9aab6d8dd69c6da66

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“