Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Nuo 2020-08-01 keičiasi DK

2020 08 18

Pokyčių nedaug, bet verta susipažinti, gal jie jus palies.
Rekomenduojame susipažinti SADM santrauka apie pokyčius. Įdomiausias turbūt šis apie ilgas komandiruotes:
Galima sakyti, kad nuo 2020-07-01 uždraustos ilgesnės nei 12 mėn. trukmės komandiruotės. Jas galima pratęsti tik ekstra atveju, pateikus e-pranešimą (pasiaiškinimą) VDĮ.
Jeigu komandiruotas darbuotojas bus pakeičiamas kitu komandiruotu darbuotoju, atliekančiu tą patį darbą toje pačioje vietoje, komandiruotės trukme laikoma bendra visų tokių komandiruotų darbuotojų darbo trukmė.
Išimtis dėl komandiruotės trukmės taikoma kelių transporto priemonių vairuotojams, vežantiems krovinius ar keleivius tarptautiniais maršrutais.

Daugiau: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/darbo-kodekso-pokyciai-aktualu-turintiems-sveikatos-sutrikimu-dirbantiems-projektini-darba-komandiruojamiems-i-lietuva


Primename, kad „Sodros” skolininkai, neturintys lėšų susimokėti karantino metu susidariusių skolų, iki 2020-08-17 turėtų pateikti prašymus „Sodrai” dėl įsiskolinimo apmokėjimo termino nukėlimo.
Prašymus gali teikti:
• asmenys įtraukti į VMI viešai skelbiamą COVID-19 sąrašą
• Individualią veiklą vykdantys asmenys, kai jų veikla patenka į apribotų/uždraustų veiklų sąrašą.

Daugiau: https://www.sodra.lt/lt/situacijos/svarbi-informacija-draudejams-gyventojams-covid-19/imoku-mokejimas-ir-skolos-atidejimas-supaprastinta-tvarka-draudejams


Užregistruotas Buhalterinės apskaitos įstatymo projektas, dėl kurio kviečiame teikti pastabas iki rugpjūčio 10 d. Pagal siūlomą naują BAĮ redakciją, visi gyventojai vykdantys individualią veiklą ir juridiniai asmenys privalės:
1. Parašyti savo įmonei apskaitos vadovą (taikoma tik juridiniams asmenims ir tiems, kurie netaiko supaprastintos apskaitos).
2. Apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms bus daugiau reikalavimų, nei fiziniams asmenims teikiantiems tokias pačias paslaugas. Apskaitos įmonė turės turėti veikiančią su apskaitos paslaugų teikimu susijusią vidaus kontrolės sistemą, kuri turi būti pasidaryta pagal kažkur patvirtintas rekomendacijas. Rekomendacijos prie BAĮ projekto nepridedamos.
3. Buhalterinė apskaita turės būti suvedama iki kito mėnesio 15d., net jei nėra jokio poreikio ją vesti kas mėnesį (pvz. ne PVM mokėtojas, nėra samdomų darbuotojų ir nėra jokių A kl. išmokų gyventojams).
4. Apskaitos registruose, nepriklausomai nuo to, kokių būdų jie sudaryti (buh. programa ar popierinis variantas) privaloma prie kiekvieno įrašo identifikuoti jį atlikusį asmenį, net jei visus įrašus daro tik vienas ir tas pats asmuo įmonėje.
5. Privaloma visiems metinė inventorizacija, net jei nėra ką, išskyrus pinigus banke, inventorizuoti.
6. Privaloma visas sąskaitas teikti per e-sąskaitą, jei jos išrašomos viešojo sektoriaus įmonėms (pvz., kanceliarinių prekių pirkimas už grynus jiems bus neįmanomas). Sąskaitų teikimas per e-sąskaitą yra mokama paslauga ir užima reikšmingas laiko sąnaudas.
7. Gyventojai negaus jokių sąskaitų už komunalines paslaugas, nes naujas įstatymas leis jų iš viso neišrašinėti. Kokiu pagrindu buhalterinėje apskaitoje bus rodomas komunalinių paslaugų suteikimas – naujas įstatymas nepasako.
8. Bus privalomas tik vienas apskaitos registras – Didžioji knyga (DK). Bus įdomu, kai keičiantis buhalteriams, naujasis gaus tik DK.
9. Buhalterinėse programose uždraudžiami bet kokie koregavimai, kurie įprastai gana dažnai daromi iki galutinių ataskaitų sudarymo. Įstatymas neleis daryti jokių pakeitimų buh. programoje, net jei jie daromi ne kad pakeisti pajamas ir mokesčius, bet dėl valdymo tikslų – kitokio sąnaudų ar pajamų grupavimo, kurio poreikis paaiškėja tik po duomenų suvedimo.
10. Bus leidžiama naudoti tik tas buhalterines programas, kurios sudaro visas mokestines ataskaitas, kurios yra dabar (i.SAF-T) ir kokios dar bus sukurtos. Užsienio įmonėms bus geriau rinktis uždaryti UAB-us ir veikti per filialus, kad galėtų naudoti savo įmonių grupės programas, jei jos negali įgyvendinti BAĮ įstatymo reikalavimų. Šiuo įstatymo pakeitimu naikinama galimybė neteikti i.SAF-T failo mažoms įmonėms.
11. Jei įmonė pateikė duomenis ar dokumentus į valstybės informacines sistemas, jai jų saugoti nebereikia.
12. Tik įmonės vadovas galės parinkti vyr. buhalterį, nors MB įstatymas nustato, kad tai yra išimtinė MB savininkų teisė ir pareiga.
13. Naikinama buhalterio profesionalo sąvoka.

Bendrai įvertinus: naujas LRBAĮ padidins naštą verslui, bet pridėtinės vertės, kurios buvo tikimasi nesukurs, nes neatitinka laikmečio poreikių.
LBAA iki 2020-08-10 renka pastabas ir pasiūlymus https://forms.gle/fWNbbNDauMBLLWVBA, kuriuos planuojame jas apibendrinti ir pateikti Finansų ministerijai.

Kitų susijusių teisės aktų projektai:

Nutarimo projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/0003c580c67211eab2168935922ac3ab?jfwid=-16ysa19a4j

Dėl įstatymų projektų derinimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/88f3c570c67211eab2168935922ac3ab

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/326574f0c67311eab2168935922ac3ab


EBPO, ES ir Lietuvos auditoriai sako, kad Lietuvoje yra bloga padėtis sveikatos apsaugoje su lėšų, skirtų sveikatos apsaugai administravimu. Turime daugiau gydytojų, nei kitos šalys, turime daugiau lovų, nei kiti, lankomės gydymo įstaigoje irgi vos ne dažniausiai iš visų, o gydymo paslaugų apskaita tokia, kad neįmanoma nustatyti tikros gydymo kainos (pvz. dalis pastatų atiduoda nemokamai gydymo įstaigoms), kaina yra stipriai sumažinta.
Per vienerius metus yra skiriama 1,2 mlr. eur pirkimams už neadekvačias kainas. Nėra veikiančios motyvacinės sistemos skatinančios naudoti sveikatos apsaugai skiriamas lėšas efektyviai.
Kai kurios asmenų grupėms be argumentuoto finansinio pagrindo leidžiama nemokėti PSD, VSD mokesčių, arba yra nustatyti nepagrįstai žemi tarifai, tačiau jie gauna pilną paslaugų paketą (pvz. ūkininkai) ir nėra vertinama kokią naudą atneša šaliai toks lengvatinis tam tikrų asmenų grupių draudimas.
Ar galime ką nors padaryti?
Tikrai daug: galime dalintis šia žinia ir reikalauti keisti netinkama sveikatos sistemos administravimą.
Paveiksliukuose ištraukos iš VK ataskaitos.

0818_1

0818_2

0818_3

0818_4

Pilna ataskaita: https://mcusercontent.com/6f23add169b00eb70b990bfe7/files/dbe51f82-0d16-46ac-9328-edf1311d62e8/PSD_vertinimo_ataskaita_04_15.pdf


Nors antstolis neturi teisės pasiimti pinigus iš gautos ligos išmokos, vaiko pinigų, subsidijos lėšų ar kt. pajamų, tačiau praktikoje viskas vyksta kitaip ar tai būtų karantinas ar jo nebūtų, antstolis nuima pinigus nuo banko sąskaitos ir už šią paslauga pasiima apmokėjimą.
SADM pranešimas kaip rašyti laiškus antstoliui ir gauti gautų lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus, kad būtų grąžinti per klaidą nuimti pinigai ar jų antstolis nebandytų imti.

Daugiau: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/parama-per-karantina-nelieciama-antstoliu-bet-tik-apie-ja-pranesus


Gana daug įmonių, kurios yra COVID-19 nukentėjusių sąrašuose negali gauti nuomos sąnaudų subsidijos, nes INVEGA nusprendė, jog EVRK kodas turėtų imamas iš Statistikos departamento duomenų bazės, kuri kartais neturi nieko bendro su faktiškai vykdoma veikla.
Pagal LR teisės aktus įmonės privalo teikti aktualius duomenis apie EVRK kodą tik VMI.
INVEGA sprendimui naudoto ne VMI duomenų bazę, bet Statistikos departamento duomenų bazę neturi jokio teisinio pagrindo.
EIM įsakyme nėra jokios nuorodos į Statistikos departamento duomenų bazę, atvirkščiai yra pasakyta, kad subsidija skiriama įmonėms, kurios yra nukentėjusios nuo COVID-19:
Įsakymo 4.p: dalinis nuomos mokesčio kompensavimas teikiamas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms ir verslininkams, kurių veikla karantino laikotarpiu buvo arba yra uždrausta ar ribojama.
Įdomu tai, kad Statistika neturi jokios statistinės informacijos, kuri leistų teisingai visas besikreipiančias įmones išrūšiuoti pagal šį reikalavimą.
Įdomu ir tai, kad VMI vienintelė institucija, kuri turiu šiuos duomenis, kuri jau nuo karantino pradžios rinko duomenis per MANO VMI.
INVEGAI prašantys nuomos sąnaudų subsidijos turi rašyti daugybę laiškų, ir vis tiek gali būti atsakymai neigiami, nes INVEGA neturi kompensacijos suprasti, kuris šaltinis teisingas.
Įdomu ir tai, kad statistika apie įmonių EVRK kodus renka tik šiais būdais:
1. kai įsteigiama įmonė, jinai gali gauti prašymą sudalyvauti apklausoje, kurioje nurodo planuojamą veiklą (prieš 20 metų);
2. jei įmonė papuolė į kokią nors atsitiktinę atranką, įmonė teikdama duomenis (pvz. prieš 10 metų) nurodė, kad tais metais buvo vykdoma veikla, kurios dabar nevykdo;
3. nėra trečio atvejo. Statistika yra statistika. Nėra jokios formos, jokios reikalavimo teikti duomenis Statistikai apie pakeistą EVRK kodą ar apie nukentėjimą nuo COVID-19.
Taigi verslui, reikia dar vieno finansavimo šaltinio: rasti lėšų advokatui, kad pateikti ieškinį INVEGAI dėl nesuteiktos subsidijos.

EIM įsakymas, kuriuo vadovaujasi INVEGA:  https://invega.lt/wp-content/uploads/AR_2020-06-12.pdf

INVEGA: https://invega.lt/lt/kompensavimo-priemones/dalinis-nuomos-mokescio-kompensavimas-labiausiai-nuo-covid-19-nukentejusioms-imonems


Mes žinome tris vidutinio darbuotojų skaičiaus skaičiavimo būdus, kurie įtvirtinti LR teisės aktuose:

  1. FMĮ-134, taikomas nustatyti ar yra privalomas auditas, kokias finansines ataskaitas reikia sudaryti ir kokios mokestinės lengvatos gali būti taikomos.
  2. SADMĮ-A1-280, taikomas nustatyti kaip reikėtų taikyti darbo kodekso nuostatas, kuriose nustatomi papildomi reikalavimai priklausomai nuo darbuotojų skaičiaus įmonėje.
  3. EIMĮ 4-126, taikomas kai prašomas finansavimas (INVEGA, ES agentūros) ir reikia nustatyti kaip asmuo priskiriamas prie SVVT.

Visi trys būdai labai skirtingi. Pagal vieną būdą darbuotojų skaičius gali būti 10, o pagal kitą bus 50. Pagal vieną gali būti labai maža įmonė, o pagal kitą vidutinė.
Paveiksliuke sutraukta informacija apie šių būdų skirtumus ir principus. Svarbiausia nesumaišyti būdų.

0818_5

1 būdas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.166673/asr

2 būdas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/853a2c624af311e78869ae36ddd5784f

3 būdas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.317054/asr

 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“