Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Nuo 2020-04-16 įsigaliojo naujas LR SAM sprendimas

2020 04 21

Nuo 2020-04-16 įsigaliojo naujas LR SAM sprendimas, leidžiantis vykdyti prekybos ir paslaugų veiklą, pagal kurį leidžiama verstis prekyba ar (ir) paslaugų teikimu, jei yra užtikrinamos visos šios priemonės:

 1. Į prekybos vietą galima patekti iš lauko.
 2. Užtikrinamas lankytojų srauto ribojimas t. y., ne mažesnis kaip 10 kv. m. vienam pirkėjui tenkantis prekybos plotas.
 3. Užtikrinama, kad prie kasų būtų laikomasi ne mažesnio kaip 1 m atstumo vienas nuo kito.
 4. Turgavietėse arba kitose prekybos vietose turi būti išlaikyta bent 2 m atstumas tarp prekiautojų.
 5. Mažmeninę prekybą iš mobilių parduotuvių galima vykdyti > 0,5 km nuo socialinės globos įstaigų.
 6. Yra matuojama atvykstančių į darbą darbuotojų temperatūra.
 7. Yra taikomos ir kitos darbo vietos apsaugos nuo COVID-19 priemonės (kaukės, dezinfekavimas, pardavėjo stiklas ir t.t.).

Verslui reikės papildomų resursų, kad būtų įrengtos darbo vietas, pažymėti atstumus, pasirūpinti apsaugos priemonėmis. Atnaujinus veiklą, turės būti patikslintas vadovo įsakymas dėl prastovos paskelbimo. Jei darbdavys negali užtikrinti visų būtinų apsaugos priemonių, prastova tęsiasi.

Daugiau apie reikalavimus: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b29808107fa911eab005936df725feed

Leista organizuoti kino renginius, jei yra įvykdytos visos sąlygos:

 1. Bilietai parduodami tik internetu.
 2. Renginys vyksta atviroje erdvėje ir jame galime dalyvauti neišlipdami iš automobilio.
 3. Automobilyje gali būti giminės be žmonių skaičiaus ribojimo.
 4. Jei automobilyje yra ne giminės, jų skaičius negali viršyti 2.
 5. Automobilyje negali būti vyresni nei 60 metų asmenys.
 6. Automobilyje negali būti asmenys sergantys lėtinėmis ligomis.
 7. Renginio metu automobilio langai turi būti uždaryti.
 8. Renginyje negali dalyvauti asmenys, kuriems pasireiškia ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai (karščiavimas, kosulys, dusulys).
  Organizatoriui nebus taikomos sankcijos, jei jis užtikrins tinkamą renginio organizavimą ir kontrolę, kaip dalyviai laikosi reikalavimų. Dalis reikalavimų yra išpildomi per informavimą internete.

Daugiau apie reikalavimus ir jų užtikrinimo būdus:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/857a80607fa911eab005936df725feed


2020-03-09 užregistruotas GPM įstatymo pakeitimo projektas, kuriam pritarus gyventojai vykdantys individualią veiklą galės pasirinkti kaupimo pajamų pripažinimo būdą, net jei jie nėra PVM mokėtojai ir (ar) nėra pranešę VMI apie ilgalaikio turto perdavimą naudoti individualioje veikloje.
Dabar gyventojai vykdantys individualią veiklą turi taikyti tik pinigų gavimo būdą, jei jie nėra PVM mokėtojai ir nėra pateikė FR0457 formos apie IT perdavimą naudojimui.
Pritarus pokyčiui gyventojai gaunantys pajamas pagal verslo liudijimą ir (ar) pagal pažymą galės pasirinkti kurį pajamų pripažinimo būdą taikyti.

Kaupimo būdą individualios veiklos pajamų pripažinimui taiko gyventojai, kurie tenkina bent vieną sąlygą iš dviejų:

 1. yra PVM mokėtojai;
 2. yra pateikę FR0457 formą, kurioje yra deklaruojamas perduotas IDV naudojimui ilgalaikis turtas.

Tokie gyventojai dabartiniu metu negali pasirinkti taikyti pinigų gavimo būdo IDV pajamų apmokestinimui (pripažinimui).

Paveiksliukuose pavyzdžiai kaip skiriasi gyventojo GPM, jei jis taiko kaupimo ar pinigų gavimo pajamų pripažinimo būdą.
Skirtumai gali būti reikšmingi: net 3 kartus didesnis GPM.
Kiekvienam reikėtų pačiam įsivertinti kurį pajamų pripažinimo ir GPM mokėjimo būdą reikėtų pasirinkti.
Pasirinkus kaupimo būdą, nebebus galima grįžti į pinigų pripažinimo būdą.

0421_1

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/24c2dad0621011eaa02cacf2a861120c


Individualios veiklos ir verslo liudijimo turėtojai nemoka jokių mokesčių dėl nedarbo (prarasto) darbo draudimo, bet dabartiniu metu gauna 257 Eur/mėn. išmokas.

Daugiau: https://www.vmi.lt/cms/about-vmi/-/asset_publisher/hU6yeb4bVUJN/content/pajamu-deklaravimas-siais-metais-vyks-kitaip-po-velyku-deklaruoti-prades-individualia-veikla-vykdantys-gyventojai

https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1159265/paskelbta-pajamu-deklaravimo-pradzios-data-siemet-viskas-vyks-kitaip


2020-04-16 paskelbtos visos pagalbos priemonės verslui dėl patiriamų nuostolių sušvelninimo. Įmonės, norinčios gauti pagalbą, turės kreiptis į:

 1. „Invegą“ dėl paskolų;
 2. Užimtumo tarnybą dėl subsidijų.

Į visus rūpimus klausimus dėl pagalbos gavimo balandžio 16 d. 10 val. tiesioginės transliacijos metu atsakė:
– Kęstutis Motiejūnas, „Invega“ generalinis direktorius;
– Inga Balnanosienė, Užimtumo tarnybos direktorė.
Pokalbį moderavo: Inga Juozapavičienė, „Verslios Lietuvos“ Verslumo departamento vadovė. Transliacija: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1038553376545112

Viena iš pagalbos priemonių yra neapmokėtų sąskaitų finansavimas.

1.Paskolos minimalus dydis 1000 Eur ir ne daugiau nei 85 % neapmokėtos sąskaitos (15 % reikės apmokėti iš savo lėšų).

2. Paskolos maksimalus dydis nuo 10‘000 Eur iki 100‘000 Eur priklauso nuo įmonės 2019-12-31 finansinių rodiklių.

0421_2

3. Paskolos terminas: 24 mėnesiai, pirmas grąžinimas ir palūkanų mokėjimas, praėjus 6 mėn. po išdavimo.

4. Palūkanų norma: bazinė norma, taikoma 2020 m. sausio 1 d., pridėjus 0,5 proc. p. kredito rizikos maržą; bet bendra palūkanų norma negali būti mažesnė nei taikytina kredito rizikos marža. Bazinė norma 2020-01-01 yra neigiama ir yra -0,31.

Paskolos bus sutiekiamos tik tiems, kurie atitiks šias sąlygas:

 1. Įmonė yra VMI COVID-19 sąraše;
 2. Neapmokėta sąskaita turi būti:
  2.1. išrašyta laikotarpyje nuo 2020 m. sausio 16 d. iki 2020 m. kovo 16 d.,
  2.2. mažiausia neapmokėta sąskaitos suma – 100 eurų (su PVM),
  2.3. pirkėjas ir tiekėjas nepriklauso tai pačiai įmonių grupei;
 3. 2019 m. gruodžio 31 d. finansinės ataskaitos turi būti pateiktos RC:
  3.1. įmonė įsteigta iki 2019-12-31,
  3.2. Įmonės finansinė būklė 2019-12-31 –nepatirianti sunkumų (nėra pradelstų skolų VMI, „SODRAI“,
  3.3. įmonės veikla nėra: azartiniai lošimai ar lažybų organizavimo veikla, finansinė veikla, ginklų ir šaudmenų, tabako ir alkoholinių gėrimų ir susijusių produktų gamyba, perdirbimas bei prekyba, išskyrus nedistiliuotų alkoholinių gėrimų gamybą;
 4. Įmonės finansinė būklė ir kredito reitingas paraiškos pildymo metu:
  4.1. vidutinė arba geresnė. Įmonė nėra ilgalaikė skolininkė VMI ar (ir) Sodroje (ilgalaikių skolininkų sąrašas): https://www.vmi.lt/cms/ilgalaikiu-skolininku-sarasas . Įmonė priklauso patikimų mokesčių mokėtojų grupei (VMI): https://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus ,
  4.2. įmonės darbuotojų skaičius paraiškos teikimo metu yra ne mažesnis nei 50 % 2020 m. kovo 1d. darbuotojų skaičiui;
 1. Įmonė turi turėti sąskaitą LR registruotoje kredito įstaigoje.

Taigi, jei norite gauti finansavimą būtinai reikės turėti mažiausiai du “gerus” balansus: 2019-12-31 ir paraiškos teikimo datai.

Šaltiniai:

https://www.lb.lt/lt/naujienos/lengvatine-paskola-pades-nedidelems-imonems-del-joms-neapmoketu-saskaitu

https://invega.lt/lt/paskolos/apmoketinu-saskaitu-paskolos

https://www.facebook.com/watch/?v=206260260677472

http://eimin.lrv.lt/lt/naujienos/lengvatine-paskola-pades-nedidelems-imonems-del-joms-neapmoketu-saskaitu-1

https://www.verslilietuva.lt/renginiai/finansine-pagalba-verslui-koronaviruso-issukiams-iveikti-pasitark-su-ekspertais


Naujos ataskaitų formos „Sodrai“.  Sodra paskelbė, kad jei jinai paprašys, darbdavys turės antrą kartą teikti jau pateiktus duomenis apie darbuotojo nedarbingumą.
Pranešimų formos yra dvi ir jos yra Word formate.
Į jas jokie duomenys iš Sodros sistemos apie darbuotojo nedarbingumą nėra perkeliami.
Taigi įmonė turės iš savo arba Sodros sistemos išsitraukti šiuos duomenis, kad galėtų pateikti pranešimus.
Papildomi du pranešimai turės būti pasirašomi, bei pateikti per Sodros EDAS sistemą.

I. Pirmojo pranešimo duomenis per 5 d. d. po paprašymo pateikti, reikės pildyti rankiniu būdu dėl kiekvieno darbuotojo atskirai.
Pranešime reikės nurodyti:

 1. darbuotojo duomenis;
 2. profesiją ir pareigas;
 3. pateikti tvirtinimą ar asmuo susirgo vykdydamas savo profesinės veiklos funkcijas, pagal kurias neišvengiamas (būtinas) kontaktas su COVID-19 sergančiu asmeniu (vadinasi turės turėti įrodymus, o kaip juos surinkti instrukcijos nėra);
 4. reikės pateikti aplinkybių aprašymą, įrodantį susirgimo priežastinį ryšį su pareigų vykdymu.

II. Antrame pranešime, kuris būtų irgi pildomas dėl kiekvieno darbuotojo atskirai, reikės pateikti šiuos duomenis:

 1. darbuotojo duomenys;
 2. nurodyti laikotarpį už kurį teikiami duomenys;
 3. informacija apie tai ar darbuotojas dirbo nuotoliniu būdu ir šio darbo periodas;
 4. informacija ar darbuotojui buvo paskelbta prastova pagal DK 47 str. 1 d. 2 p. ir kokiam laikotarpiui ši prastova buvo paskelbta.

Gautas Sodros paaiškinimas:
Dėl pasikeitusių teisės aktų karantino metu „Sodra“ tam tikrais išskirtinais atvejais gali prašyti darbdavių patvirtinti duomenis apie savo darbuotoją:

 1. Patvirtinimas ar darbuotojas tapo laikinai nedarbingu dėl ekstremaliosios situacijos ar karantino metu vykdytos profesinės veiklos. Patvirtinimas teikiamas tik, kai jo paprašo „Sodra”. Jis pateikiamas per 5 d. d. nuo žinutės iš „Sodros” gavimo dienos.
  Darbdavio patvirtinimo prašoma tik tuo atveju, jeigu gydytojas nedarbingumo pažymėjimą su atitinkamu kodu išduoda asmeniui, kuris tapo laikinai nedarbingu dėl karantino metu vykdytos profesinės veiklos (pavyzdžiui, medikai). Tokiu atveju žmogui skiriama didesnė 77,58 proc. kompensuojamųjų pajamų ligos išmoka. „Sodra“ turi gauti patvirtinimą iš darbdavio, kad asmuo, atlikdamas pareigas, neišvengiamai turėjo kontaktuoti su galimai užsikrėtusiais asmenimis. Šiai dienai tokių atvejų yra iki 200.
 2. Patvirtinimas ar asmuo ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu dirbo nuotolinį darbą arba jam buvo paskelbta prastova. Patvirtinimas teikiamas tik, kai jo paprašo „Sodra”. Jis pateikiamas per 5 d. d. nuo žinutės iš „Sodros” gavimo dienos.
  Darbdavio patvirtinimo prašoma tik tuo atveju, jeigu nedarbingumo pažymėjimas išduotas ir ligos išmoka skirta ne pačiam darbuotojui, o darbuotojo vaikus, kurie negali lankyti mokyklos dėl karantino, prižiūrintiems seneliams. Ligos išmoka seneliams gali būti skiriama tik jeigu, vaikų tėvai nedirbo nuotolinio darbo arba jiems nebuvo paskelbta prastova. Tokie atvejai sudaro nedidelę dalį visų nedarbingumo pažymėjimų – apie 1000.

Dėkojame Sodrai už paaiškinimą.

Pranešimas dėl išmokos skyrimo (NP-SD 2) ir duomenų apie apdraustąjį patvirtinimas (karantino atveju): https://www.sodra.lt/lt/dokumentai/formos-ir-sablonai-darbdaviams/pranesimas-del-ismokos-skyrimo-np-sd2

Daugiau: https://draudejai.sodra.lt/sodra-login/


2020-04-14 atnaujinta.
VDI FB paskyroje yra žinutė, kad Karantino prastovoms negalioja DK 56 str. 2 d. dėl išeitinės išmokos darbuotojui išmokėjimo, kai yra ilgalaikė prastova.
Paaiškinimo kodėl DK 56 str. 2 d. negalioja dabartiniu metu, nėra.

Jei darbuotojo prastova be pertraukų tęsiasi ilgiau nei 30 dienų, darbuotojas gali pateikti prašymą išeiti iš darbo savo noru ir darbdavys pagal galiojantį DK, tokiam darbuotojui privalo išmokėti 2 VDU išmoką, jei darbuotojo darbo stažas įmonėje yra ≥ 1 metai, kitu atveju išmokos dydis būtų 1 VDU.
VDU skaičiavime dalyvautų nesumažintas dėl prastovos darbo užmokestis.
Daugeliui įmonių, kurių veikla sustabdyta, tai būtų papildomos ir nenumatytos sąnaudos, kurių įmonė nepajėgs išmokėti.
Taigi jei darbuotojo prastova prasidėjo kovo 16 d., jis balandžio 14 d. gali teikti prašymą atleisti iš darbo savo noru nuo 2020 balandžio 21 d. pagal DK 56 str. 1 d. 1 p.
Jei darbdavys padarys prastovos nutraukimą, darbuotojas praras tokią teisę, tačiau ne ilgam. Jei per 12 mėnesių bendra prastovų suma pasiekia 45 dienas, darbuotojas, pateikęs prašymą išeiti iš darbo, gaus vieno arba dviejų VDU dydžio kompensaciją.
2020 m. balandžio 30 d. būtų 45 prastovos dienos, jei jos pradžia kovo 16 d. ir tame tarpe buvo viena diena, kai prastova buvo nutraukta.

Pilna DK ištrauka
56 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių.

1.Darbo sutartis gali būti nutraukta darbuotojo rašytiniu pareiškimu, apie tai įspėjus darbdavį ne vėliau kaip prieš penkias darbo dienas, jeigu:

1) darbuotojo prastova ne dėl darbuotojo kaltės tęsiasi ilgiau kaip trisdešimt dienų iš eilės arba jeigu ji sudaro daugiau kaip keturiasdešimt penkias dienas per paskutinius dvylika mėnesių;

2) darbuotojui du mėnesius iš eilės ir daugiau nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga) arba jeigu darbdavys ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų, kuriuos nustato darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančios darbo teisės normos;

3) darbuotojas negali tinkamai atlikti savo darbo funkcijos dėl ligos ar neįgalumo arba dėl to, kad namuose slaugo šeimos narį (vaiką (įvaikį), tėvą (įtėvį), motiną (įmotę), vyrą, žmoną), kuriam teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;

4) pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas sukako įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas tą darbdavį.

2. Nutraukiant darbo sutartį šiame straipsnyje nustatytu pagrindu, darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

VDI FB paskyroje žinutė: https://www.facebook.com/185017294961513/photos/a.230465020416740/1887044338092125/

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89/asr


Užimtumo tarnyba pakeitė dokumentų dėl subsidijos už prastovas teikimo terminą iš balandžio 15 d. į balandžio 30 d.

Daugiau: https://uzt.lt/subsidijos-darbdaviams-prastovu-laikotarpiu-2


VMI beveik 50% padidino COVID-19 sąrašą (nuo 35 tūkst. iki 50 tūkst.).
Rekomenduojame pasitikrinti, ar jūsų įmonė yra šiame naujame sąraše.
Sąraše esantys gali karantino metu nemokėti VSD, PSD GPM, PM ir kitų mokesčių VMI ir Sodrai, tačiau pasibaigus karantinui mokesčius reikės sumokėti.
VMI po karantino dar lauks 2 mėnesius COVID-19 sąrašinių asmenų prašymų sudaryti mokesčių mokėjimo atidėjimo sutartį, kurios dėka galėsite susitarti nukelti nesumokėtų karantino metu susidariusių mokesčių terminus į ateitį.

Jei jūsų nėra COVID-19 sąraše, galite teikti prašymą dėl mokesčių mokėjimo atidėjimo karantino metu arba (ir) sudaryti sutartį dėl mokesčių atidėjimo po karantino.

0421_3

Daugiau: https://www.facebook.com/Valstybinemokesciuinspekcija/photos/a.497788200282915/2937624006299310

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“