Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Nuo 2019 m. birželio 15 d. galioja nauja etikos kodekso redakcija

2019 08 13

LBAA nariai vykdantys profesinę veiklą, savo darbe taiko Buhalterių profesionalų etikos kodeksą. Nuo 2019 m. birželio 15 d. galioja nauja šio Etikos kodekso redakcija. Kuriame yra šie pagrindiniai pokyčiai:

  1. pakeista kodekso struktūra;
  2. pakeistos Etikos kodekso nuostatos susijusios su apsaugos priemonėmis;
  3. Etikos kodeksas papildytas nauja praktine medžiaga, susijusia su profesiniu skepticizmu bei yra atlikti kiti pokyčiai susiję su jo praktiniu taikymu buhalterio profesionalo darbe

Nori kokybiškų buhalterinių paslaugų, rinkis buhalterį, kuris savo darbe naudoja Buhalterių profesionalų etikos kodeksą!
LBAA buhalteriai profesionalai ir buhalterinių paslaugų įmonės, kurios taiko šį kodeksą ir sutiko apie save paskelbti duomenis:
https://www.lbaa.lt/naryste/nariu-sarasas/

Etikos kodeksas lietuvių kalba http://www.avnt.lt/…/2019-06-18-Etikos-kodekso-galutinis-ve…

Etikos kodeksas originalo kalba (anglų k.) https://www.iesbaecode.org/…

10 pasaulio šalių kur geriausios vaiko priežiūros išmokos tėvams.
Lietuva yra viena iš geriausių šalių – vaikų gimdymui pagal išmokų trukmę ir dydį.
JAV nėra jokių socialinių garantijų vaiko gimimo atveju.
https://www.businessinsider.com/countries-with-best-parenta…

kodek


Primename, kad nuo 2019-02-01 startavo naujas išmokų darbuotojams būdas, kurį taikant išmokos darbuotojams neapsimokestina, jei yra įvykdytos visos 3 sąlygos:

  1. išmokos daromos natūra: darbuotojas įsigyja savo įmonės akcijas mažesne nei rinkos kaina, kai akcijų išpirkimo sutartis sudaryta seniau nei prieš 3 metus;
  2. akcijų išpirkimo sutarties tarp darbuotojo ir darbdavio (akcininko) data yra po 2019-02-01 d.;
  3. akcijų išpirkimo metu, darbuotojas vis dar yra tos įmonės darbuotojas ir akcijos yra išperkamos iš darbdavio.

Pvz. Akcijų išpirkimo sutartis sudaryta 2019-02-01 d. Sutartas anksčiausiai įmanomas išpirkimo terminas 2023-02-02 d.. Sutarta 15% akcijų paketo išpirkimo kaina 1eur, kai susitarimo datai yra žinoma, jog šio akcijų paketo rinkos kaina yra 0,5mln. EUR. Darome prielaidą, kad ši paketo vertė iki 2023 m. vasario 2 d. užaugo iki 1 mln. EUR.
2023 m. vasario 2 d. įmonės darbuotojas sumokėjęs 1EUR, tampa 1mln. EUR vertės akcijų savininku. Dėl fakto, kad darbuotojas įsigijo 1 mln. EUR vertės turtą, sumokėjęs tik 1 EUR, nėra jokių mokesčių.
Tačiau, jei darbuotojas parduos akcijas savo įmonei arba kitam bet kuriam asmeniui už 1 mln. EUR, jo mokesčiai bus skaičiuojami nuo 999’999 EUR ir bus:
15 % GPM dėl sumos kuri yra iki 120 VDU, 20 % GPM nuo sumos, kuri viršija 120 VDU.

Jei darbuotojui būtų mokamas darbo užmokestis, jo mokesčiai būtų:
1. 20 % GPM, kuri viršijus 120 VDU pavirstų į 27 %;
2. 19.5 % VSD + PSD;
3. X ? % papildomo kaupimo pensijai mokestis;
viso daugiau nei 39.5 %.

Jei darbuotojas neparduos akcijų, bet gaus dividendus, dividendams bus taikomas 15 % GPM tarifas (pagal dabartinę GPMĮ redakciją dėl 2023 m.)

Jei sutartis bus dėl trumpesnio periodo arba yra neįvykdyta bent viena iš nurodytų sąlygų ir darbuotojui parduotos akcijos už kainą, kuri neatitinka rinkos kainos, toks pardavimas būtų apmokestinamos kaip darbo užmokestis: tokiu atveju mokesčiai skaičiuojami nuo skirtumo tarp akcijų rinkos kainos ir sumokėtos sumos (pajamų natūra pripažinimas). Tačiau pardavus akcijas, ta akcijų dalis, nuo kurios buvo sumokėti mokesčiai iš darbuotojo lėšų, irgi būtų įtraukiama į akcijų įsigijimo savikainą.

https://www.vmi.lt/…/R…/ebad6a72-8754-445f-a681-1039ab5d1897


Užregistruotas aplinkos teršimo mokesčio įstatymo priedėlio projektas, kuriame nustatomi teršalų išmetamų į atmosferą tarifai 2020 m.
Paprastai tokie projektai yra priimami be pakeitimų.
Lyginamasis variantas

https://e-seimas.lrs.lt/…/TAK/d2b48630a91e11e9aab6d8dd69c6d…

https://e-seimas.lrs.lt/…/TAP/7e6f09b0a91e11e9aab6d8dd69c6d…


Darbdaviai turėtų žinoti, kad privalo suteikti daugiau socialinių garantijų riboto darbingumo asmenims arba asmenims auginantiems neįgalų vaiką.
Visada priimant į darbą darbdavys turi įsivertinti, kad toks darbuotojas jam kainuos daugiau, nors jam turės būti mokamas toks pats atlyginimas kaip kitiems darbuotojams.
DK draudžia bet kokį diskriminavimą ar darbo užmokesčio sumažinimą dėl darbdavio didesnių sąnaudų, kurios susidaro dėl konkretaus darbuotojo socialinių garantijų suteikimo.
Valstybė nefinansuoja darbdavio sąnaudų patirtų dėl socialinių garantijų teikimo.

Darbo kodeksas: http://bit.ly/2JRofi4

Žinutė parengta pagal 2019-7-25 SADM pranešimą
https://www.facebook.com/…/a.3387564234…/10157722114908463/…

kodekso_garantijos

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“