Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Nežinantieji permoka 21%

2021 10 20

Žinutė perkantiems standžius diskus, mobilius telefonus, planšetes ir nešiojamus kompiuterius. Nežinantieji permoka 21%

Nuo 2019-08-01 atvirkštinis PVM taikomas ir standiesiems diskams, mobiliems telefonams, planšetėms ir nešiojamiems kompiuteriams, jei pirkėjas yra PVM mokėtojas ir už prekę atsiskaito per banką.
Mūsų duomenimis yra nemažai e-parduotuvių, kurios prekiauja nešiojamais kompiuteriais, mobiliais telefonais, planšetėmis ir išrašo sąskaitas PVM mokėtojams netaikydami atvirkštinio apmokestinimo. Automatiniai e-parduotuvių apmokėjimai sukonfigūruoti taip, kad pirkėjas sumoka visą prekės sumą kartu su PVM, nors turėtų sumokėti sumą be PVM.
Pardavėjai nenoriai grąžina permokėtas sumas, kurios sudaro net 21% nuo pirkinio.
Pirkėjas turi teisę teikti ieškinį į teismą dėl PVM grąžinimo. Tai jam kainuos papildomas laiko sąnaudas.
Kviečiame dalintis tokių pardavėjų duomenimis ir gerąja patirtimi, kaip pavyko išsiieškoti per klaidą sumokėtą PVM, ypač, kai pardavėjas į laiškus ir į skambučius nereaguoja.
Jeigu pirkėjui (klientui) išduodamas kasos aparato kvitas ir kartu išrašoma PVM sąskaita faktūra, tai, visada yra prievolė už nurodytąsias prekes sumokėti PVM į biudžetą ir toliau lieka pardavėjui (atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmas netaikomas).
Atvirkštinio apmokestinimo schema, atnešanti nuostolius verslui, galios ne visą laiką. Jos galiojimas baigiasi:
2022-06-30, o standiesiems diskams – 2022-02-28.

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2bcec9c06a4911e99989e603c54a3595


2021-10-15 LRVN patvirtinta 2022 m. MMA = 730 Eur/mėn. arba MMA = 4,47 Eur/val.

2021-10-14 užregistruoti 6 labai svarbių įstatymų pakeitimai, kuriems pritarus reikšmingai keistųsi ,,Sodros” mokesčių ir išmokų skaičiavimo tvarka (principai) šiems asmenims (pagal AR nuostatas):
– MB vadovams ne nariams,
– verslo liudijimų savininkams,
– menininko kūrėjo statusą turintiems,
– dėl ligos išmokų, kurias moka darbdavys už pirmas dvi dienas,
– darbdaviams, pavėlavusiems pateikti duomenis ,,Sodrai”,
– darbuotojų gautos kompensacijos, pagal darbo ginčų komisijos sprendimus,
– darbuotojų kitos pajamos, kai jos gaunamos ne iš darbdavio, bet su darbdaviu susijusio asmens,
– asmenys, atlygintinai einantys renkamąsias ar skiriamąsias pareigas,
– motinystė ir vaiko priežiūros išmokos gavėjus,
– sveikų vaikų nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarka, kai vaiką prižiūrintis asmuo serga,
– kitos išmokos, kai asmuo mirė ar nėra randamas,
– būtų leista fiziniam asmeniui suteikti įgaliojimus jį atstovauti EDAS be notaro, o su e-parašu.
– kiti atvejai.
Kadangi keičiami VSD tarifai ligos ir motinystės draudimui: vienas sumažinamas, kai kitas padidinimas tuo pačiu dydžiu, tai gyventojai, kurie mokėjo abu šiuos draudimus, pokyčio nepajus:
Ligos socialinis draudimas: 2,09%→1,99%,
motinystės socialinis draudimas 1,71%→1,81%.
Pensijų indeksavimas:
1) Pensijų indeksavimo koeficientą – 1,0847,
2) bazinės pensijos dydį – 215,09 euro,
3) našlių pensijos bazinį dydį – 32,00 euro,
4) individualiosios pensijos dalies papildomą indeksavimo koeficientą – 1,0424,
5) pensijų apskaitos vieneto vertės dydį – 4,70 euro.
Siūloma nustatyti 2022m. VDU=1504,10 EUR (taikomas dydis ,,Sodros” luboms, išmokų apribojimui, GPM progresyvaus tarifo taikymui), paliečia VSD, PSD, GPM mokesčiais apmokestinamas pajamas.
O kas iš tikrųjų yra keičiama, reikalinga detali analizė ir laikas jai atlikti. Negalime duoti jokių garantijų, kad pajėgsime visuomeniniais pagrindais ją atlikti. Paskutinių metų praktika rodo, kad keičiant ,,Sodros teisės aktus siekiami norai prasilenkia su įstatymuose siūlomais pakeitimais, nes VSD, PSD teisės aktai yra ypatingai komplikuoti ir teikiantys jų pakeitimus, neišgali 100% užtikrinti, jog bus atlikti tokie pakeitimai, kokie yra deklaruojami.

Teisės aktai:
1. Įstatymo projektas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11(1), 14, 16, 22, 23 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/1e228c002ceb11ec99bbc1b08701c7f8
2. Įstatymo projektas Nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 2 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/fd21a4e02ceb11ec99bbc1b08701c7f8
3. Įstatymo projektas Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 2, 25, 26, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/95c2a1a02ceb11ec99bbc1b08701c7f8
4. Įstatymo projektas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2022 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6ca85c70283a11ec99bbc1b08701c7f8
5. Įstatymo projektas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 19(1), 21, 23, 32, 33, 34, 34(1) ir 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo 18(1) straipsniu įstatymo projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a09d5e402cea11ec99bbc1b08701c7f8
6. Įstatymo projektas Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo Nr. VIII-366 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/6e8145b0283b11ec99bbc1b08701c7f8
7. LRVN dėl MMA 2022m. : https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01463dc02ceb11ecad73e69048767e8c


2021-10-13 Vyriausybė svarstė klausimą dėl GPMĮ projekto teikimo Seimui. Pagal projektą siūloma nuo 2022 m. sumažinti NPD tiems, kurių pajamos iki mokesčių yra nuo 1 VDU iki 2 VDU.
Jei nebūtų pakeitimo, šiai gyventojų grupei 2022m. būtų taikomas ~16 Eur didesnis NPD.
Dėl šio pakeitimo valstybė gautų 3 Eur/mėn. daugiau, o asmenys dirbantys pagal darbo sutartys ~3 Eur/mėn. mažiau. Kas metus ši suma, kurią prarastų gyventojai, padidėtų, didėjant MMA.
Kodėl kuriama nauja NPD skaičiavimo tvarka, pagal kurią naikinamas MMA dydis iš NPD formulės, Finansų ministerija nekomentuoja. Viešai FM aiškina, kad NPD didėja, bet jis tikrai nedidėja, o sumažėja, kai pradedama taikyti antroji NPD formulė.
Viešoje darbo grupėje nebuvo diskusijos apie tai, kad reikėtų naikinti MMA iš NPD skaičiavimo ar net NPD mažinimo 1VDU – 2VDU gyventojų grupei. Atvirkščiai vyko diskusijos koks turėtų būti MMA santykis (%) su NPD.
Įstatymo pakeitimas, dėl kurio 3 Eur padidėja GPM nuo darbo užmokesčio pajamų, būtų paskelbtas likus mažiau nei 6 mėn. iki jo taikymo pradžios.
2022 m. projektas:
NPD=400-0.18 x(DU -642)
Jei nebūtų GPMĮ projekto, 2022m. NPD būtų skaičiuojamas: NPD=400-0.18x (DU-730) ir kas metus didėjant MMA, didėtų iš DU atimama suma.
Ši žinutė apie antrąją NPD formulę, kurią siūloma 2022m. taikyti >1678 Eur (gross) uždirbantiems, su sąlyga, kad 2022m. MMA=730 Eur.

Daugiau: https://www.tv3.lt/naujiena/verslas/siurprizas-gyventojams-kaip-naujas-pakeitimas-is-tukstanciu-atims-kelis-ar-keliolika-euru-n1117231

https://lrv.lt/lt/posedziai/lietuvos-respublikos-vyriausybes-posedis-darbotvarke-bus-pildoma

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d2f922e0275c11ec99bbc1b08701c7f8


Paveldėjote turtą ne iš giminaičio? Reikės susimokėti paveldėjimo mokestį.

Pavyzdžiui: paveldėjote butą, kurio apmokestinamoji vertė yra 217‘000 Eur ir su butu susijusią 207‘000 Eur skolą bankui.
Paveldėjimo mokesčiai skaičiuojami nuo paveldėto turto vertės ir jų nemažina įsiskolinimo suma bankui. Taigi gyventojas paveldėjęs tokį butą už kurį reikės grąžinti 207‘000 Eur skolą bankui, turės sumokėti 14‘890 Eur paveldėjimo mokestį. Todėl jam toks butas kainuos 221‘890 Eur, t.y. 4890 Eur brangiau, nei yra buto vidutinė rinkos kaina.
LR teisės aktai numato paveldėtojui pareigą kartu su gautu turtu prisiimti ir įsipareigojimus, kai šie įsipareigojimai nemažina apmokestinamosios paveldėjimo sumos.
Taigi, verta pasidomėti ar verta priimti paveldėjimą, kurio mokesčiai bus didesni, nei paveldėto turto vertė.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.197557/asr


2021-10-07 užregistruotas GPM įstatymo pakeitimas, kuriam pritarus nuo 2022m. būtų keičiamas NPD ir jo skaičiavimui būtų taikomos dvi formulės:

NPD = 460 – 0,26 × (DU –MMA), jei mėnesinio DU ≤ 1‘678 Eur.
NPD = 400 – 0,18 × (DU –642), jei mėnesinio DU >1‘678 Eur.
Dabartiniu metu taikoma NPD formulė:
NPD = 400 – 0,18 × (DU –642)
Niekada nebuvo taikomos dvi NPD skaičiavimo formulės, todėl darbo užmokesčio skaičiavimui reikės keisti daugiau nustatymų programoje.
Dvi formulės, sudėtingesnis skaičiavimas, o koks bus pasiektas efektas?
Darant prielaidą, kad 2022m. bus MMA=730 Eur, gaunasi, kad nėra jokio skirtumo gyventojui dėl GPM dydžio. GPM išliks beveik toks pats. EFEKTAS ~ 0.
Didžiausią naudą dėl NPD formulės keitimo gaus tik ta asmenų grupė, kurios mėnesinės darbo užmokesčio pajamos yra intervale nuo 642 Eur iki 1600 Eur.
Jei gyventojo pajamos mažesnės arba didesnės, jis nepajus pokyčio dėl NPD formulės pakeitimo.
Paveiksliukuose parodyta kaip keičiasi GPM ir gyventojo pajamų padidėjimas dėl NPD formulės keitimo.
Metinis NPD:
MNPD = 5520 – 0,26 × (apmok. pajamos –12xMMA), jei metinės apmok. pajamos ≤ 1‘678 x 12 Eur.
MNPD = 4800 – 0,18 × (apmok. pajamos –12×642), jei metinės apmok. pajamos >1‘678 x 12 Eur.

1020_1 1020_2

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d2f922e0275c11ec99bbc1b08701c7f8


Įmonės automobilio laikymas prie namų, atliekant tokias darbo funkcijas, kurios gali pareikalauti išvykimo į darbą bet kuriuo paros metu ar pan., taip pat važinėjimas automobiliu tik į darbą ir iš darbo irgi nėra vertinamas, kaip automobilio naudojimas asmeniniais tikslais ir nėra apmokestinamas kaip pajamos natūra.

Daugiau: https://www.vmi.lt/evmi/gyventoju-pajamu-mokestis

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“