Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Nepriklausomoje Lietuvoje labiausiai pasitikima buhalteriais

2019 03 11

Su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!
Nepriklausomoje Lietuvoje, kai yra viešai informuojama apie mokesčius, labiausiai pasitikima buhalteriais.
2019m. sausio mėnesį buvo paskelbti 2018m. atlikto kartotinio pasaulinio tyrimo rezultatai apie tai, kaip G20 ir Naujosios Zelandijos šalių gyventojai pasitiki viešai teikiama informacija apie mokesčius.
Pasitikėjimas buvo įvertintas pagal 7 pagrindines informacijos apie mokesčius skleidimo grupes:
1. Politikai
2. Žiniasklaida
3. Valdžios atstovai
4. Pelno nesiekiančios asociacijos
5. Buhalteriai profesionalai, mokestininkai
6. Teisininkai mokesčių specialistai
7. Verslo lyderiai
Pagal pasaulinius tyrimus, labiausiai pasitikima buhalteriais ir mažiausias pasitikėjimas yra politikais. Lietuva šiame tyrime nedalyvavo, tačiau Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija ėmėsi savanoriškos iniciatyvos atlikti panašų tyrimą Lietuvoje. Anoniminė apklausa buvo atlikta 2019m. vasario 11d. – kovo 1d. Gautos 99 anketos. Skelbiame Lietuvos tyrimo rezultatus bei jų palyginimą su pasauliniu tyrimu ir dėkojame visiems dalyvavusiems.
https://www.lbaa.lt/…/Apklausa-apie-pasitikejima-2019-03-01.…


2019.03.15 – PASKUTINĖ DIENA IKI KADA REIKIA SUMOKĖTI 2019 M. I KETV. AVANSINĮ PELNO MOKESTĮ

2019-03-15 yra paskutinė diena iki kada reikia sumokėti 2019m. I ketv. avansinį pelno mokestį ir pateikti 2019m. metinę avansinio pelno mokesčio deklaraciją FR0430.
Avansinio pelno mokesčio deklaraciją turi teikti įmonė, jei jos apmokestinamosios pajamos praėjusiais metais viršijo 0,3 mln. eur.
Jei įmonei nėra prievolės teikti FR0430, jai nėra prievolės mokėti avansinio pelno mokesčio.

https://www.vmi.lt/…/10174;jsessionid=18881E486DDCB4ACF5824…
https://www.vmi.lt/…/ar-vienetas-privalo-moketi-avan…/10174…


PENSIJOS UŽDIRBTOS KITOSE ŠALYSE

Jei gyventojas dirbo keliose šalyse ir jose uždirbo teisę gauti pensiją, jis gaus kitų šalių pensijas toje šalyje, kurioje gyvens pensijos gavimo metu. Pensijos dydis dėl to nepasikeis ir bus toks pats koks jis būtų, jei gyventojas gyventų toje šalyje, kuri jam moka pensiją.

Tokia tvarka taikoma dirbusiems:
1. ES
2. Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse
3. Šveicarijoje

Lietuvos gyventojai norintys gauti užsienyje uždirbtą pensiją, turi kreiptis į artimiausią „Sodros“ skyrių arba „Sodros“ Užsienio išmokų tarnybą adresu Kalvarijų g. 147, LT – 08221 Vilnius.

Gyventojai įgiję teisę į lietuvišką pensiją, bet gyvenantys ne Lietuvoje, turėtų kreiptis į kompetentingą gyvenamosios vietos įstaigą.

Reglamentuose yra nustatyta, kad į sumuojamą kelių valstybių pensijinį stažą neįtraukiami periodai < 1 metai. Dėl šios reglamento nuostatos gyventojai dirbantys daugelyje šalių ir nesukaupiantys šalyse didesnio nei 1 metai stažo/šaliai, pensijos negaus.

Pavyzdys Nr. 1
Lietuvoje privalomas pensijinis stažas 15 metų
Kitoje ES šalyje -10 metų.
Gyventojas faktiškai turi 10m. Lietuviško ir 2 metus tos kitos ES šalies pensijinį stažą. Iš viso gyventojas turi 12 metų darbo stažą.
Suėjus pensijiniam amžiui, gyventojas gaus tos kitos šalies pensiją dėl 2 metų stažo, o Lietuviškos pensijos dalies dėl 10 metų sumokėtų įmokų negaus.

Pavyzdys Nr. 2
Sąlyga: visose ES šalyse turint 20 metų stažą yra skiriama pensija.
Gyventojas faktiškai turi 10m. Lietuviško ir 10 metų kitos ES šalies pensijinį stažą. Iš viso gyventojas turi 20 metų darbo stažą.
Suėjus pensijiniam amžiui, gyventojas gaus kitos šalies pensiją dėl 10 metų stažo ir Lietuvišką pensiją dėl 10 metų stažo.

Pavyzdys Nr. 3
Gyventojas nedirbo pagal darbo sutartį, bet per metus gavo pajamas, dėl kurių buvo sumokėtos VSD įmokos nuo ≥12MMA :
1. sumokėjo už 1-ių metų verslo liudijimą
2. gavo autorinį atlyginimą
3. gavo individualios veiklos pajamas
4. gavo tantjemas ar buvo MB narys, kuris ėmė lėšas asmeniams poreikiams
5. kiti atvejai
Visais atvejais gyventojas įgyja vienerių metų stažą pensijai gauti. Jei gyventojas gavo analogiškai apmokestinamas pajamas kitose šalyse, jis turėtų tai nepamiršti, kai prašys prašymą pensijai gauti.

LBAA rekomenduoja atleidžiant darbuotoją iš darbo išduoti pažymą apie darbovietėje sukauptą stažą, kad gyventojui būtų paprasčiau susirinkti įrodymus dėl Lietuvoje įgyto stažo, jei jis išvyktų į kitą šalį.

https://www.sodra.lt/…/gyvenantiem…/dirbu-keliose-valstybese

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/…
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/…
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/…
https://www.sodra.lt/…/documents/files/Reglamentas%20465.pdf
https://www.sodra.lt/…/Reglamentas%201231_2010%20del%20trec…
https://www.sodra.lt/uploads/documents/…/Reglamentas_574.pdf

dekl


NEOFICIALIAI GAUTO DARBO UŽMOKESČIO DEKLARAVIMAS

VMI rekomenduoja gyventojams neoficialiai gautą darbo užmokestį uždeklaruoti 2018m. metinėje deklaracijoje GPM308. Nors sankcijos nebus taikomos, gyventojai turėtų žinoti, kad po to tokio deklaravimo reikės sumokėti 15 % GPM nuo uždeklaruotų pajamų.
http://www.vmi.lt/…/asset_pub…/Pec85c90jXW4/content/id/53302
O čia VMI rekomendacijos, kai darbdavys nusprendžia uždeklaruoti neoficialiai mokėta darbo užmokestį.
http://www.vmi.lt/…/asset_pub…/Pec85c90jXW4/content/id/53301

deklaravimas


KADA REIKIA PERSKAIČIUOTI NPD

Kada reikia perskaičiuoti NPD ir kodėl reikėtų teikti metinę gyventojo pajamų deklaraciją?
1. Nenuolatiniai LT gyventojai prisitaiko NPD nuo darbo užmokesčio pajamų tik metinėje deklaracijoje, o jei metinės deklaracijos neteiks, sumokės didesnį GPM.
2. Metinis NPD taikomas darbo užmokesčio pajamoms, yra mažinamas dėl “kitų” gautų pajamų, nors joms jis netaikomas.
Tos kitos pajamos, kurios nemažina NPD dydžio:
– visos GPM apmokestinamos pajamos, išskyrus pajamas pagal verslo liudijimą;
– atliekų pardavimo pajamas;
– išmokos, išmokėtos pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai arba ją nutraukus, lygios sumokėtoms įmokoms.
Dėl kitų pajamų įtakos NPD sumažėja ir dėl to reikia primokėti GPM, bei atsiranda prievolė teikti metinę deklaraciją.
Jei gaunate “kitas” pajamas ir nesate pasirengę metų gale grąžinti GPM, rekomenduojama metų eigoje netaikyti NPD.

Apie kitus atvejus yra VMI rašte plačiau:
https://www.vmi.lt/…/R…/bfc22625-8b66-40c4-a28b-467684e8a9d2


LRV (Seimo Ekonomikos, Kaimo reikalų ir Socialinių reikalų ir darbo komitetas) nusprendė, nepritarti siūlomam GPMĮ projektui, pagal kurį turėjo būti:

  1. nustatyta, kad sveikatos draudimo išlaidos yra neapmokestinamos GPM, jei jas darbdavys sumoka tiesiai gydymo įstaigai be jokių tarpininkų. Taigi lieka senasis variantas, kai lengvata taikoma, tik jei darbdavys sumoka papildomai komisinius tarpininkui – draudimo bendrovei. Kitaip sveikatos draudimo išlaidos yra apmokestinamos kaip darbo užmokestis.
  2. Vyriausybė nepritarė kitoms GPM lengvatoms (vaikų darželiai, sportas ir pan. ), argumentuojant, kad verslininkai yra nesąžiningi ir jei bus pritarta lengvatoms, jų sumai bus mažinamas darbo užmokestis, dėl ko nukentės darbuotojai.
    LRV nuomone verslas turi pakankamai lėšų didinti darbuotojams darbo užmokestį, kad Lietuvoje pagaminta produkcija būtų konkurencinga rinkoje.

https://e-seimas.lrs.lt/…/…/2c5236243e4d11e98893d5af47354b00

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“