Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

NEKILNOJAMO TURTO NUOMA IR MOKESČIŲ REFORMA

2023 04 18

1. Naikinamas verslo liudijimas nuomai;
2. Nustatomos dvi nuomos apmokestinimo schemos:
2.1. Bet kokio NT nuoma, kai NT išnuomotas gyventojui, išskyrus žemės nuomą: 15 % GPM nuo 80 % nuomos pajamų;
2.2. NT nuoma juridiniam asmeniui ir žemės nuoma: 15 % GPM nuo visų nuomos pajamų.
Pvz.: 👇
Gyventojo metinės buto nuomos pajamos 2023 m. yra 5700 Eur, kai nuomininkas yra gyventojas:
▪2023 m. mokesčiai: 684 Eur – verslo liudijimas;
▪2024 m. mokesčiai: 5700×0,15×0,8=684 Eur.
🧐Paveiksliukuose – nuomos apmokestinamas 2023 m. ir 2024 m., kai nuoma yra gyventojas – gyventojui.
▪Mokesčių pokytis, skaičiuojamas darant prielaidą, kad gyventojas 2023 m. pasirinkdavo mažiausių mokesčių kelią.
🧐Mokesčiai mažėja tiems, kurių nuomos pajamos 2023 m. < 475 Eur/mėn. arba tiems, kurie mokėjo 15 % GPM ir nenaudojo VL būdo, o turtas buvo nuomojamas gyventojams.
🧐Mokesčiai didėja tiems, kurių nuomos pajamos 2023 m. > 475 Eur/mėn., t. y., tiems, kurie naudojo VL vietoje 15 % GPM nuo gautų pajamų būdo.
🧐Asmenims, kurie NT nuomoja juridiniams asmenims, niekas nesikeičia, išskyrus tai, kad jie negalės teikti nuomos paslaugų pagal VL.
🧐Laimės gyventojai (pvz., ūkininkai), kurie nuomojasi pastatus, statinius iš fizinių asmenų, nes nuomotojo mokesčiai mažėja ir jis galės sumažinti nuomos kainą.
☑️ GPMĮ projektas

nuoma_1_1 nuoma_1_2


KAIP NUOMOS APMOKESTINIMAS KEIČIA GYVENTOJO NPD IR DIDINA DARBO UŽMOKESČIO GPM?

2023-03-21 užregistruotas GPMĮ projektas, kuriam pritarus, būtų kitaip apmokestinama gyvenamojo būsto nuoma.
▪Dabar gyvenamojo būsto nuoma gali būti apmokestinama ✌️ būdais:
1. Pagal verslo liudijimą (VL),
2. 15 % GPM nuo visų nuomos pajamų, neleidžiant atimti sąnaudų.
▪Siūloma nuo 2024 m. nuoma apmokestinti:
1. 15 % GPM nuo 100 % nuomos pajamų, kai nuomininkas – juridinis asmuo (JA).
2. 15 % GPM nuo 80 % nuomos pajamų, kai nuomininkas – fizinis asmuo (FA).
❗80 % bazė būtų taikoma visoms gyventojo nuomos pajamoms už įvairios paskirties nekilnojamą turtą, išskyrus žemę, jei tas turtas išnuomotas FA.
❗Finansų ministerija aiškina, kad kai būstas yra išnuomotas FA, yra patiriamos būsto remonto sąnaudos, todėl GPM turėtų būti mokamas nuo mažesnės sumos, nei kad būstas išnuomuotas JA.
❗Jei gyventojas tą patį būstą nuomos FA ir JA asmenims, jam reikės išrūšiuoti nuomos pajamas pagal asmenų tipą, kad identifikuoti tas pajamas, kurioms taikomas mažesnis apmokestinimas (80 % bazė).
❗2023 m. verslo liudijimo pajamos nemažindavo NPD, bet nuomos pajamos, kurios gautos ne pagal verslo liudijimą, mažina NDP.
🧐Paveiksliuke – pavyzdys, kaip 6’000 ir 12’000 Eur metinės nuomos pajamos padidina 504 Eur ir 1’008 Eur mokėtina GPM nuo darbo užmokesčio, nes nuomos pajamos sumažina NPD, taikomą darbo užmokesčio pajamų apmokestinimui.
☑️ GPMĮ projektas

nuoma_2_1


2023-03-24 UŽREGISTRUOTAS MAĮ PROJEKTAS

Jam pritarus, nepatikimu mokesčių mokėtoju taptų asmuo:
☑> 1 kartą gabeno > 10‘000 Eur per muitinę ir
☑ negalėjo pagrįsti pinigų kilmės ir
☑dėl to jam paskirta ≥ 1500 Eur bauda pagal ANK 1884 str.
❗Dabartiniu metu grynų pinigų pervežimas per muitinę nebuvo įtraukiamas į pažeidimų sąrašą, dėl kurių asmuo gali tapti nepatikimu mokesčių mokėtoju.
☑ Teisės akto projekto lyginamasis variantas


2026 M. DIDĖS DARBO UŽMOKESČIO APMOKESTINIMAS

Šito Finansų ministerija (FM) nepasakė, bet savo puslapyje lentelėse paskelbė.
❗Pagal FM skaičiavimus, jei gyventojo alga iki mokesčių👇
☑ 800 Eur, jam po mokesčių liks 592 Eur, kai dabar lieka 609 Eur.
☑1000 Eur, toks gyventojas po mokesčių reformos gaus į rankas 115 Eur/mėn. mažiau,
☑2000 Eur, toks gyventojas po mokesčių reformos gaus į rankas 241 Eur/mėn. mažiau,
🧐Paveiksliuke – LBAA skaičiavimai (2023 m.) ir FM puslapio informacijos palyginimas.
🙏FM skaičiavimų teisingumo negalime pakomentuoti.
🧮Skaičiai perrašyti iš FM puslapio be jokių koregavimų!
🧐Teisės akto projekto, pagal kurį taip reikėtų skaičiuoti darbo užmokestį į rankas, neradome.
☑Šaltinis

FM_1


KAIP FINANSŲ MINISTERIJA LYGINA “ALGĄ Į RANKAS” SU IDV

🧐Ankstesnė žinutė buvo apie tai, kaip Finansų ministerija (FM) skaičiuoja algą į rankas, pastaroji – kaip tą “algą į rankas” FM palygina su individualia veikla👇
1. 2023 m. IDV pajamos 1143 Eur IKI sąnaudų atėmimo yra lyginamos su 2026 m. 1000 Eur IDV pajamoms IKI sąnaudų atėmimo ir taip pasakoma, kad mokesčiai didėja mažiau nei kad būtų, jei būtų lyginama ta pati 1000 Eur suma iki sąnaudų atėmimo.
❗Mūsų nuomone teisingas palyginimas yra tik tada, kai lyginamos TOKIO PAČIO dydžio pajamos 2023 m. ir 2026 m.
‼️ Toks palyginimas, kurį suponuoja, jog yra planuojamas 12,5 % IDV šešėlio augimas (žr. pav.).
2. Darbo užmokestis palyginimui yra 800 Eur iki mokesčių, nuo kurio mokesčiai skaičiuojami ne pagal 2023 m. ir ne pagal paskelbtus projektus, bet pagal FM sukurtas formules, kurios nėra taikomos darbo užmokesčio skaičiavimui ir jų nėra jokiuose teisės aktuose ar jų projektuose. Paskelbus ankstesnę žinutę, LBAA ir Lietuvos gyventojai bandė aiškintis FM skaičiavimus, bet FM užblokavo diskusijas visai Lietuvai savo FB paskyroje ir detalių nepateikė.
3. FM savo svetainėje pristato naują – seną terminą: “darbo užmokestis į rankas”, kuris reiškia “darbo vietos kaina” ir neturi nieko bendro su “darbo užmokesčiu į rankas”, kurį iki vakar vienodai naudojo žiniasklaida, VMI, “Sodra” bei finansų ekspertai.
❗Paveiksliukuose – FM skaičiavimai ir LBAA skaičiavimai pagal galiojančius teisės aktus bei paskelbtus projektus.
4. Pagal mūsų atliktus skaičiavimus, gyventojo, vykdančio IDV 2026 m. metinės pajamos ⬇️sumažės 308 Eur=(627-602)x12 dėl ⬆️padidėjusių mokesčių.
❗Tokio gyventojo grynosios metinės IDV pajamos 2026 m. bus 86 Eur mažesnės⬇️, nei kito gyventojo, kuris dirba pagal 800 Eur darbo sutartį.
‼️ O pagal FM skaičiavimus yra priešingai ir 2026 m. IDV pajamos į rankas bus 118 Eur didesnės⬆️, nei darbuotojo pajamos į rankas.
🧮Imam kalkuliatorius, skaičiuojame, diskutuojame!
‼Tikros sąnaudos IDV atveju yra TIKROS sąnaudos ir neturi nieko bendro su menamomis sąnaudomis.
‼Versle svarbus rezultatas, kurio skaičiavime dalyvauja TIKRI dydžiai.
‼GPM, PSD ir VSD skaičiuojami pagal 2023 m. taikomas taisykles, kurios sako: nors tikros sąnaudos yra 20 %, mokestinė bazė yra 70 %.
🧐Mėlynas pav. – FM skaičiavimai. Žalios lentelės – LBAA skaičiavimai ir FM duomenys iš FM paveiksliuko.
Šaltiniai👇
☑️FM puslapis
☑️ GPMĮ projektas
☑️VSDĮ projektas

FM_IDV_1 FM_IDV_2


6 ARGUMENTAI, KODĖL NEGALIMA PRITARTI PROJEKTAMS, IR 21 PASIŪLYMAS DĖL FM PASKELBTOS MOKESČIŲ REFORMOS

🙋Siūlome nepritarti GPMĮ ir VSDĮ projektams dėl šių priežasčių: 👇
1. Poveikio vertinimas buvo atliktas pažeidžiant teisėkūros pagrindų įstatymo (TPĮ) nuostatas:
1.1. Numatomas teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (TRPV) atliktas pagal 2021 m. duomenis, kurie buvo stipriai paveikti 😷COVID ir netinka 2026 m. planuojamų dydžių skaičiavimui.
1.2. Numatomo TRPV-e yra skaičiavimų klaidos, kurios suponuoja neteisingą poveikio vertinimą, net jei atlikimui būtų taikyti reprezentatyvūs duomenys, TINKAMI 2026 m. numatomo poveikio suskaičiavimui.
1.3. Numatomo TRPV-e nebuvo įvertinta, kaip keisis mokesčių surinkimas, kai dėl padidintų mokesčių:
☑️didėja motyvacija šešėliui, emigracijai (pvz., FM pristatydama projektą, negalėjo atsakyti, kokias profesijas tai palies),
☑️didėja mažo verslo rizika bankrutuoti arba nutraukti veiklą, mažėja mažo verslo konkurencingumas,
☑️didėja vidinė infliacija dėl padidintų kainų.
1.4. Nebuvo konsultavimosi su visuomene, kuris atitiktų TPĮ (pvz., 2023-04-07 Finansų ministerija užblokavo visos Lietuvos gyventojų klausimų uždavimą savo Facebook paskyroje, kai kito interaktyvaus kanalo gyventojams išsiaiškinti apie pokyčius nebuvo).
❗️Pastabų teikimo datai 2023-04-11 nėra išviešinta ir išdiskutuota visa projektų įtaka. Pvz.: 👇
☑️Aiškinamajame rašte nėra pasakyta, kad dėl pakeisto NT nuomos apmokestinimo labiausiai nukentės socialiai pažeidžiamos grupės, kurioms savivaldybės taikydavo verslo liudijimo mokesčio lengvatą arba periferijos gyventojai, kurių nuomos pajamos dabartiniu metu taikomas mažesnės kainos verslo liudijimas, nei kad jis taikomas Vilniuje.
☑️Sakoma, kad siekiama teisingumo, bet VSD, PSD mokesčiai būtų skaičiuojami kad ir nuo 180 VDU gyventojo pajamų, jei tų pajamų rūšis skirtinga, nors išmokų dydžiai ribojami 60 VDU.
1.5. Dėl viršuje išvardintų dalykų įtakos pažeistas TPĮ 3 str. 2 d. 4 p. – atvirumo ir skaidrumo principas.
2. Šalies ekonominė ir politinė situacija nėra tokia, kad būtų galima didinti mokesčius visiems nuo mažiausiai uždirbančių iki vidutinės klasės.
🙋Pasiūlymai👇
1. Siūlome sudaryti poveikio vertinimą atsižvelgiant į šešėlio, emigracijos, smulkaus verslo konkurencingumo mažinimo rizikas. O vertinimo atlikimui naudoti 2022 m. duomenis, kurie bus aiškūs po 2023 m. gegužės 1 d.
2. Siūlome parengti interaktyvias aiškias skaičiuokles, kurios leistų gyventojams suprasti, kokie pokyčiai planuojami ir sudarytų sąlygas dalyvauti diskusijoje.
3. Visuose mokesčių pakeitimuose (GPM, PM, PVM, VSD) turėtų būti ne fiksuoti dydžiai, bet automatiškai indeksuojami dydžiai atsižvelgiant į infliaciją.
4. Pagal pateiktą projektą, VSD, PSD mokesčiais gali būti apmokestintos skirtingų rūšių pajamos, kai jų metinė suma viršija 180 VDU. Rekomenduojame pataisyti VSDĮP.
5. Šeimynoms siūlome palikti 50 % bazę VSD, PSD įmokų mokėjimui, bet leisti laisva valia pasirinkti mokėti PSD, VSD nuo didesnės sumos.
6. Siūlome 1,31 % nedarbo draudimą taikyti verslo liudijimams. O IDV pagal pažymą atveju 1,31 % taikyti nuo MMA, bet ne nuo visų gyventojo apmokestinamųjų pajamų, paliekant gyventojui pasirinkimo teisę gauti didesnę draudimo apsaugą, kai jis pats pasirenka papildomai sumokėti 1,31 % įmokas nuo sumos, kuri viršija 12 MMA per metus.
7. Siūlome netaikyti privalomo 1,31 % nedarbo draudimo asmenims dėl ne darbo užmokesčio pajamų, jei tas asmuo yra dirbantis pagal darbo sutartį ir jau yra draustas dėl nedarbo draudimo.
8. Siūlome netaikyti 1,31 % nedarbo draudimo pensininkams ir kt. asmenims, kurie nedarbo atveju NIEKADA negaus nedarbo išmokos.
Pvz.: 👇
netaikyti 1,31 % nedarbo draudimo įmokų mokėjimo asmenims (VL, IDV), jei jiems iki pensijos liko mažiau nei 3 metai ir jų metinės pajamos yra mažesnės nei 6 MMA.
9. Siūlome suvienodint “Sodros” 60 VDU lubų taikymo principą darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį (DS), su kitais asmenimis, atsisakant darbuotojo PSD, ir darbdavio VSD įmokų mokėjimo, kai darbo užmokesčio pajamos viršija 60 VDU. DS atveju jos (6,98 %+1,77 %) vis tiek yra mokamos net jei pajamos viršijo 60 VDU.
10. Dėl MB nario civilinės paslaugų sutarties. Siūlome netaikyti papildomo 20,81 % (VSD, PSD) apmokestinimo, kai tas MB narys jau yra PSD, VSD draustas nuo ≥ 12MMA per metus. MB yra patraukli verslo forma dėl smulkaus verslo vystymo ir plėtros.
❗️Jei yra nuogąstavimų dėl to, kad MB gali būti ir didelis verslas, kuris naudosis mažam verslui sukurtu lengvatiniu režimu, siūlome MBĮ panaikinti nuostatas ribojančias CPS išmokų dydį (100‘000 Eur) ir nustatyti PMĮ, kokiais atvejais ir kokios MB nario paslaugos, teikiamos MB, yra leidžiami atskaitymai.
❗️Atkreipiame dėmesį, kad sąvokos „CIVILINĖ PASLAUGŲ SUTARTIS“ teisės aktuose nėra, todėl būtina GPMĮ apibrėžti Civilinės paslaugų sutarties terminą, ką jis apima. ❗️Kol nėra apibrėžimo, į civilinę paslaugų sutartį papuola nuomos, paskolos, įgaliojimo ir kt. atsitiktinės sutartys.
11. Siekiant teisingumo, turėtų būti taikomas toks pats NPD visoms GPM apmokestinamoms pajamoms, jei jų bazinis GPM tarifas yra 20 %.
❗️Dabar 625 Eur darbo užmokesčio (DU) neapmokestinama GPM, kai IDV atveju taikomas 5 % GPM tarifas.
12. Dėl verslo liudijimų👇
☑️Siūlome neriboti minimalaus VL išpirkimo termino, bet nustatyti maksimalią pajamų sumą, kuriai gali būti taikoma VL mokesčių skaičiavimo būdas atsižvelgiant į išpirktą dienų skaičių arba sumokėtą mokestį už VL.
☑️Siūlome palikti dabartinį VL schemos taikymą (iki 4500 Eur), kai pirkėjas yra juridinis asmuo.
☑️Siūlome nenaikinti VL nuomai, kai yra nuoma gyventojas – gyventojui, kad išvengti didesnio periferijos ir socialiai remtinų asmenų apmokestinimo.
13. Dėl IDV. Siūlome palikti 30 % prezumpcinių išlaidų taikymą ir koreguoti kredito formulę, kurioje progresyvus GPM tarifas būtų taikomas ne fiksuotame intervale: 20‘000-35‘000 Eur, bet indeksuotame intervale, pvz.: 12 VDU-24 VDU.
14. Dėl 5 % pelno mokesčio tarifo. Siūlome peržiūrėti PM lengvatinį tarifą, taikant EIM pasiūlytam ribinio pelno modeliui.
15. Dėl PMĮ momentinio nusidėvėjimo. Siūlome leisti pačiai įmonei nusistatyti leidžiamų atskaitymų nusidėvėjimo normą, t. y., nusidėvėjimo sąnaudų priskaitymo sumų neriboti normatyvais.
16. Siūlome atsisakyti dovanų apmokestinimo tarp šeimos narių. Nebuvo gautas argumentuotas paaiškinimas, kurioje vietoje yra piktnaudžiaujama, neįmanoma įvertinti, kad siūlomas sprendimas yra vienintelis geriausias sprendimas pagal TPĮ nuostatas.
17. PMĮ, automobilių leidžiami atskaitymai. Per sudėtingas taikymas. Siūlome paprastinti👇
Pvz., galėtų būti metinis brangių/taršių automobilių mokestis, kuris būtų skaičiuojamas nuo šaltinio pagal automobilio balansinę vertę, o ne pagal įsigijimo kainą, kuri buvo prieš 10 metų, kada senas automobilis nėra laikomas prabangos preke. Tokia tvarka skatintų prabangius/taršius a/m įsigyti ant fizinio asmens, kurio prabangus/taršus turtas papildomai neapmokestinamas.
❗️FM projekte nėra įvertinta rizika, kad dažnai pelno nesiekiantys asmenys, negalintys išimti pelno, įsigyja prabangius automobilius ant VŠĮ ir jiems nėra aktualus leidžiamų atskaitymų ribojimas.
18. Dėl progresinio GPM tarifo. Siūlome nustatyti mažesnius laiptelius iki 1 mln. Eur metinių pajamų, kai maksimalus tarifas taikomas pasiekus 1 mln. Eur metines pajamas.
19. Dėl nekilnojamo turto mokesčio. Siūlome peržiūrėti NT apmokestinimo idėją iš esmės ir panagrinėti Norvegijoje taikomą brangaus turto apmokestinimą, kuris nerūšiuoja apmokestinamo gyventojo turto į kilnojamą ar nekilnojamą (sumuojamas visas nuosavas turtas, įskaitant paskolas, pinigus, akcijas ir t.t.).
20. Pritariame PVM 55‘000 Eur ribos nustatymui. Siūlome nuo 2025 m. ją indeksuoti ir taikyti 66 MMA arba 32 VDU.
21. Siūlome atsižvelgti į EIM pasiūlymus dėl ekonomikos skatinimo ir verslumo didinimo.
☑️LR  teisėkūros pagrindų įstatymas (TPĮ)
☑️FM mokesčių reforma


IKI 2023.05.02 GPM311 INTERAKTYVIAS DEKLARACIJAS PRIVALO PATEIKTI TIK TIE ASMENYS, KURIEMS:

▪️ yra prievolė deklaruoti turtą dėl pareigų ar išmokų gavimo;
▪️ yra prievolė mokėti GPM;
▪️ buvo užregistravę individualią veiklą (pažyma arba VL).
❗️GPM 311 deklaraciją teikti ir tikslinti galima už 5 metus (2018 – 2022 m.).
❗️Tačiau IDV pajamas GPM311 galima tikslinti tik už 3 metus.
❗️Jei jūsų IDV tikrina VMI, galimas GPM, NTM tikrinimas tik už 3 m. (2020 – 2022 m.), išimtis gali būti dėl PVM (MAĮ 68 str. 4-6 d.).
☑️ “Slavka channel” VMI himnas
☑️ MAĮ dėl senaties terminų 68 str.


KAIP APMOKESTINAMA INDIVIDUALI VEIKLA KITOSE ŠALYSE 2023 M.?

🕵Paveiksliuke – skaičiai ir sumos, kai gyventojo metinės IDV pajamos iki sąnaudų ir mokesčių atėmimo yra 36 000 Eur.
Tokio gyventojo mokesčiai bus👇
☑️ Čekijoje – 4341 Eur,
☑️ Anglijoje (JK) – 4521 Eur,
☑️ Airijoje – 5957 Eur,
☑️ Lietuvoje – 6556 Eur,
☑️ Latvijoje – 8382 Eur.
Šaltiniai:👇
Airija
Čekija
JK (GBP/Eur=0.88038)
Lietuva
Latvija (skaičiuojama pamėnesiui ir taikoma 20% sąnaudų).
❗Kviečiame papildyti mūsų informaciją apie IDV mokesčius dėl kitų šalių. Parašykite mums el. paštu: admin@lbaa.lt!
👏Dėkojame Arturas Tankev už nuorodą į JK ir LV.

IDV_salys


JEI 2022 M. GYVENTOJAS GAVO PALŪKANŲ PAJAMAS, PALŪKANŲ MOKESČIAI IR APMOKESTINIMAS PRIKLAUSO NUO JŲ SUMOS IR KAS JAS SUMOKĖJO

1. Jei gavote palūkanas už indėlį banke arba už paskolintas lėšas per skolinimosi platformą, šios palūkanos yra apmokestinamos:
▪️500 Eur suma – 0 % GPM;
▪️Nuo 500 Eur iki 180’492 Eur -15 % GPM;
▪️>180’492 Eur – 20 % GPM.
Palūkanų mokesčius reikės susimokėti patiems iki sekančių metų gegužės 2 d., jas uždeklaravus metinėje pajamų deklaracijoje GPM311.
2. Jei gavote palūkanų pajamas ne iš banko, bet iš kito juridinio asmens, jos apsimokestina lygiai taip pat kaip palūkanos gaunamos iš banko, tik joms netaikoma 500 Eur lengvata (0 % GPM). Mokesčiai deklaruojami ir mokami lygiai taip pat kaip ir 1-u atveju.
3. Jei gavote palūkanas iš gyventojo, mokesčiai tokie patys kaip 2-u atveju, t. y., nėra 500 Eur lengvatos, bet mokėjimas visai kitoks. 15 % GPM turi išskaičiuoti paskolos gavėjas ir sumokėti 15 % mažiau palūkanų paskolos davėjui.
Išskaičiuotą 15% GPM paskolos gavėjas turi pervesti VMI iki ataskaitinio mėnesio 15 d., jei palūkanos išmokėtos nuo mėnesio 1 d. iki 15 d. arba iki mėnesio paskutinės dienos, jei palūkanos buvo sumokėtos po 15-os mėnesio dienos. Negana to, paskolos gavėjas turės pateikti VMI mažiausiai dvi GPM deklaracijas apie išmokėtas palūkanas:
▪️ 1-oji – mėnesinė GPM313, kurioje deklaruojama visa bendrai per mėnesį atlikta palūkanų mokėjimo suma iki mokesčių.
▪️ 2-oji metinė, kurioje deklaruojamos viso per metus išmokėtos palūkanos ir nuo jų paskaičiuotas GPM pagal gyventojus.
❗️ Jei gyventojas, mokantis palūkanas kitam gyventojui, to nepadarys, jam gali būti taikomos sankcijos už duomenų nepateikimą VMI.
❗️ Taigi palūkanų pajamų gavėjui, liks tik uždeklaruoti metinėje pajamų deklaracijoje gautas palūkanas ir susimokėti papildomus 5 % GPM, jei palūkanų ir kt. pajamų suma viršijo 120 VDU (2022 m. -180’492 Eur) per metus.
Kas įtraukiama į 120 VDU ribą, skaityti GPMĮ👇
❗Užregistruotas GPMĮ projektas, pagal kurį palūkanų progresyvus GPM tarifas 2024 m. būtų:
▪️ 20 % (60 VDU>pal <120 VDU),
▪️ 22 % (>120 VDU).


“SODROS” MOKESČIŲ MOKĖJIMAS VYKDANT IDV

Pvz., gyventojas pateikė GPM311 už 2022 m. ir uždeklaravo IDV pajamas, nuo kurių yra paskaičiuotos:
VSD – 195 Eur ir 69,80 Eur PSD įmokos. Bendra suma 264,80 Eur.
❗Visą sumą gyventojas sumokėjo “Sodrai” pagal įmokos kodą 444.
🕵Po savaitės jungiasi prie “Sodros” ir mato, kad jai yra skolingas 264,80 Eur (žr. paveiksliuką).
⁉️Į klausimą kodėl visose “Sodros” ataskaitose apie sumokėtus mokesčius nesimato taisyklingai sumokėtų mokesčių, Sodra sako, kad dabar sumokėta suma bus parodyta “Sodros” suvestinėse tik 2023-05-02.
‼️ Mūsų žinutė: atsargiai, nepasitikėkite “Sodros” ataskaitomis (S8, S38) ir nemokėkite du kartus tų pačių mokesčių. Permokų “Sodra” neparodys, bet po 5 metų nurašys.
‼️Patvirtinimą, kad tikrai mokesčius “Sodra” mato, galima gauti tik asmeniškai telefonu 1883 arba rašant raštu.
🕵Tokią tvarką nustatė pati “Sodra”.

Sodra


LBAA LABAI LAUKIA JŪSŲ PARAMOS

ℹ Kad jums būtų lengviau užpildyti prašymus skirti dalį sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramai, VMI sukūrė filmuką apie FR0512 formos pildymą 👇
👋 Pildydami GPM paskyrimą paramai, nepamirškite mūsų!
🤝 LBAA labai laukia jūsų paramos, įmonės kodas 191616412.
🎯 Su Jūsų parama mes galime nuveikti daugiau, o Jūs galite kelti savo kvalifikaciją nemokamai!
🚀 Kai tik VMI EDS asmeninėse paskyrose paskelbs, kiek paramos pervedėte LBAA, pateikite LBAA administracijai (admin@lbaa.lt) VMI išduotą pažymą!
🎁 Gausite LBAA ,,Dovanų kuponą“, kurio vertė – 50 proc. pervestos paramos dydžio! LBAA ,,Dovanų kuponu“ naudokitės savo nuožiūra: apmokėkite LBAA renginių, mokymų, narystės ar tvarkų įsigijimo mokesčius. LBAA ,,Dovanų kupono“ galiojimo terminas – iki 2024.12.31.

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“