Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Nauja GPM lengvata dėl 2020 m. studijų

2021 02 15

2020-12-17 pakeistas GPM įstatymas, pagal kurį nuo 2020 m. yra taikoma didesnės apimties GPM lengvata dėl gyventojo studijų.

Seniau nebuvo taikoma GPM lengvata pildant metinę GPM deklaraciją, jei tai antros studijos arba tai buvo išlaidos už profesinį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programos modulį, suteikiantį kvalifikacijos dalį.

Naujoji lengvata nevertina kelintos tai studijos ar kelintas mokslinis laipsnis yra įgytas, be to jau taikoma lengvata dėl profesinio mokymo išlaidų.

Šią naują didesnės apimties studijų lengvatą gyventojai gali prisitaikyti 2021 m., pildydami 2020 m. GPM311 deklaracijas.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/637cf6b01e9011eb9604df942ee8e443?jfwid=79wztijn4

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6a9435c23ba611eb8c97e01ffe050e1c


Jei asmeniui greit sukaks pensinis amžius, jis turi dvi lengvatas, kurios keičiasi, kai sukanka pensinis amžius.

1. Ilgesnis įspėjimo terminas apie atleidimą (iki 2-3 mėn., kai kitiems 1 mėn.). Ši lengvata išnyksta senkančią dieną, kai sukanka pensinis amžius.
2. Sukakus pensiniam amžiui, jei darbuotojas išeina iš darbo savo noru, jam vis tiek priklauso 2 mėn. VDU dydžio išeitinė išmoka. Išmoka nemokama, jei įsidarbinama jau sukakus pensiniam amžiui.

Ilgalaikio darbo išmoka priklauso visiems dirbusiems pas tą patį darbdavį ilgiau nei 5 m. ir atleistiems pagal DK 57 str., nepriklausomai nuo jų amžiaus, išskyrus darbuotojus, kuriuos atleidžia iš darbo bankroto administratorius.

LBAA teikė pasiūlymus SADM, kad atsižvelgtų į šią diskriminacinę nuostatą ir nebaustų darbuotojų už tai, kad jie dirbo iki įmonės galo ir juos atleidžia bankroto administratorius.

Kiekvienam gimusiam iki 1961-05-01 yra skirtingas metų skaičius, priklausantis nuo lyties ir gimimo datos.
Visiems, kurie gimė po 1961-05-01, pensinis amžius bus vienodas – 65 metai.
Kai asmeniui sukanka pensinis amžius jis įgyja teisę į nemokamą gydymą, nors PSD mokesčių nebemoka. Jei asmuo turi sukaupęs 15m. draudiminį stažą, jam priklauso senatvės pensija.
Tačiau jei toks žmogus – senatvės pensininkas – įsidarbina, iš jo algos yra išskaičiuojami PSD, VSD mokesčiai, be to darbdavys moka įmokas dėl nedarbo draudimo, nors pensininkui:

LBAA jau pateikė pasiūlymą Finansų ministerijai ir SADM, kad pensininkų darbinės ir kitos pajamos, nuo kurių skaičiuojami pertekliniai socialinio draudimo mokesčiai, nebūtų apmokestinamos PSD, VSD mokesčiais. Jei pasiūlymui būtų pritarta, pensininkų darbinės pajamos padidėtų ~20%.

Pasitikrinti kiek liko iki senatvės pensijos galima čia: https://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/senatves_pensijos_amziaus_skaiciuokle

Senatvės pensijos amžiaus lentelė: https://www.sodra.lt/lt/senatves-pensijos-amziaus-lentele

0217_1


Savarankiškai veiklą vykdantiems (IDV, VL, MB, IĮ ir pan.) ,,Sodra” nebeskaičiuoja jokių PSD mokesčių, bet sveikatos draudimas yra. Jei norite sužinoti, kiek reikia mokėti PSD įmokų, bus nepaprasta.

Reikės teikti laisvos formos prašymą savo ,,Sodros” inspektorei, kad ji suteiktų šią informaciją. O jei PSD mokestį sumokėsite, tai jis bus rodomas kaip permoka, nors jokios permokos nėra.
Mokesčiai dėl to, kad yra nerodomi mokesčių mokėtojui, nesumažėja ir niekur nedingsta, jie kaupiasi ir auga. Paskelbus karantino pabaigą reikės susimokėti susikaupusią sumą, kuri bus nemaža.
Tokia „Sodros” politika karantino metu nebeduoti duomenų apie mokėtinus mokesčius juos mokantiesiems yra pražūtinga įmokų surinkimui, verslui ir savarankiškai dirbantiems.

0217_2


Yra paskelbtos naujos pagalbos priemonės verslui:
1. Subsidija skaičiuojama pagal GPM.
2. Paskolos.

Daugiau: https://eimin.lrv.lt/lt/priemones-verslui/naujos-priemones-verslui


2021-01-29 patvirtinta tvarka, pagal kurią ,,Sodra” ir VMI sudengs tarpusavyje mokesčio mokėtojo permokas ir nepriemokas.
Tai reiškia, kad jau galima prašyti iš VMI permokos užskaityti į mokėtinus ,,Sodros” mokesčius.
VMI ir ,,Sodra” informuos apie atliktą sudengimą.

0217_3

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/598f2370622f11eb9dc7b575f08e8bea

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“