Narystės anketa

Papildoma informacija
Prašau mane priimti į Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos narius.
Apie save pateikiu šias žinias: