Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

MOKESTINĖS PASKOLOS PALŪKANOS IR DELSPINIGIŲ NORMOS POKYČIAI

2024 04 30

🧐 Nuo 2024/05/01 sudarius mokestinę paskolos sutartį su VMI, mokesčių mokėtojas mokės VMI 3,65 % palūkanas, kurios yra leidžiami atskaitymai.
🧐 Delspinigiai yra neleidžiami atskaitymai.
🧐 Rekomenduojama planuotis mokesčių mokėjimą ir nustačius lėšų trūkumą iš anksto sudaryti mokestinės paskolos sutartį, nei mokėti delspinigius, kurie beveik 3 k. didesni už mokestinės paskolos palūkanas.
Paveiksliuke palūkanų ir delspinigių normos pokyčiai.
✔️ ĮSAKYMAS DĖL PALŪKANŲ IR DELSPINIGIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO

mokestine_paskola


DĖL VMI, FINANSŲ MINISTERIJOS MOKĖJIMŲ VYKDYMO POLITIKOS DIDINAMA PINIGŲ PLOVIMO, APGAULĖS IR SUKČIAVIMO RIZIKA

🧐Jei mokesčių mokėtojas sumoka mokesčius per VMI siūlomą mokėjimo interaktyvią nuorodą, banko išraše nebus matoma, kad apmokėjimas atliktas VMI, išraše bus nurodyta, kad mokėjimas atliktas privačiai įmonei UAB FOXPAY.
🧐Dėl šio dalyko yra praktiškai neįmanomas apskaitos mokėjimo informacijos automatizavimas, nes mokėjimus Foxpay reikia suvesti rankiniu būdu, atlikus šiuos veiksmus:
1. išsitraukti duomenis iš VMI apie visus mokėjimus ir
2. suradus gautą mokėjimą, kurio suma sutampa su FOXPAY sumokėta suma,
3. apskaitoje parodyti mokesčių sumokėjimą VMI, o ne FOXPAY, keičiant lėšų gavėjo pavadinimą rankiniu būdu.
🧐‼VMI politika mokėjimus rinkti per trečius privačius asmenis, kai banko išraše nėra nurodomas galutinis lėšų gavėjas, sukuria didelę naštą verslui ir didina apskaitos klaidų riziką.
🧐‼Analogiška situacija su mokėjimais yra, kai juos atlieka Finansų ministerija už biudžetines įstaigas ir pavedimo tekste negeba nurodyti, už kokį asmenį atliekamas mokėjimas.


KOKIŲ PAJAMŲ GYVENTOJAI GALI NEDEKLARUOTI?

Gyventojai gali nedeklaruoti tų pajamų metinėje pajamų deklaracijoje, kurios yra neapmokestinamos.
Paveiksliuke – dalis tokių pajamų.
✔️Grožinė literatūra

neapmokestinamos_pajamos


GAVOTE DOVANAS 2023 M.?

🎁 Nepamirškite iki 2024-05-02 jas uždeklaruoti ir susimokėti mokesčius!
🎁 Dovanų apmokestinimas priklauso nuo to, kada, kas ir kaip jas dovanoja ir kokio dydžio dovanos yra.
🎁 Neapmokestinamos bet kokio dydžio ir bet kokios formos dovanos iš: tėvų (įtėvių), sutuoktinių, vaikų (įvaikių), anūkų, brolių, seserų ir senelių!
🎁 Nors tokios dovanos neapmokestinamos, būtinai jas deklaruokite, jei norite neturėti problemų dėl jų kilmės ir galėtumėte pagrįsti savo turto įsigijimą ar patirtas išlaidas.
🎁 Uošvienės, anytos, šešuro, marčios, žento ir kitų giminių ir negiminių dovanos apsimokestina 15 % GPM, tik tuo atveju, jei visų gautų dovanų bendra vertė per metus viršija 2500 Eur. O jei atsitiko taip, kad dovanų vertė iš tokių asmenų 2023 m. viršijo 202’188 Eur, viršijančiai daliai bus taikomas net 20 % GPM.
Jei dovanas dovanoja gyventojas gyventojui, mokesčius iki sekančių metų gegužės 2 d. turi susimokėti dovanos gavėjas.
🎁Juridinių asmenų padovanotos dovanos gyventojams apsimokestina dar kitaip:
1. Darbdavio dovanos ≤ 200 Eur, neapmokestinamos GPM, bet apmokestinamos VSD, PSD mokesčiais, jei jos dovanojamos PINIGAIS. Jei darbdavio dovana natūrinė (ne pinigais) ir yra ≤ 200 Eur, jinai neapmokestinama jokiais mokesčiais.
2. Kitų juridinių asmenų (ne darbdavio) dovanos PINIGAIS apmokestinamos 15 %GPM nuo pirmo euro.
3. Kitų juridinių asmenų (ne darbdavio) dovanos NE PINIGAIS ≤ 100 Eur neapmokestinamos jokiais mokesčiais.
🎁Šiuo atveju visus mokesčius sumoka dovanotojas – juridinis asmuo.
✔️ VMI informacija
✔️ Apie šių metų deklaravimą


METINIS PAJAMŲ DEKLARAVIMAS IR POZITYVIOSIOS PAJAMOS

😎 Jei gyventojas kontroliuoja tiesiogiai ar per kitus asmenis ofšorinę įmonę, jis turi savo metinėje GPM deklaracijoje prie apmokestinamųjų pajamų parodyti ofšorinės įmonės pelno dalį tenkančią gyventojui. Kai tas pelnas yra paskaičiuotas pagal LR pelno mokesčio įstatymo nuostatas.
😎 Tokios gyventojo pajamos vadinamos POZYTYVIOSIOMIS pajamomis.
😎 Prie ofšorinių įmonių priskiriamos visos įmonės, kurios registruotos Rusijoje.
😎 Kai toks gyventojas gauna dividendus iš ofšorinės įmonės, jie neapsimokestina, nes jau buvo apmokestinti pelno gavimo momentu.
😎 VMI tikrina ir renka duomenis apie kontroliuojamas tikslinėse teritorijose įsteigtas įmones.
😎 Jei manote, kad pozityviųjų pajamų pripažinti nereikia, nes kontroliuojate Latvijos įmonę, kuri kontroliuoja Anglijos įmonę, o Anglijos įmonei priklauso Rusijoje registruotos įmonės akcijos, tai labai klystate. Visai nesvarbu kokio ilgio ir išsidėstymo grandinėlė yra, pozityviosios pajamos atsikelia į galutinio naudos gavėjo – fizinio asmens šalį ir tenai apsimokestina.
😎 Taigi, gyventojai manantys, kad visą pelną paslėps ofšoruose yra apmokestinami ir tai tik laiko klausimas, kada VMI juos pagaus.
✔️ Ofšorinių zonų sąrašas
✔️ Sankcijos dėl ofšorinių įmonių pelno (pozityviųjų pajamų) nedeklaravimo GPM deklaracijoje


KRIPTO VALIUTA

💱 Jei nusipirkote kripto valiutą ir už ją įsigijote kokį nors turtą, nepamiršite susimokėti mokesčius nuo kripto valiutos prieauglio, kuris susidarė pakeitus kripto į kitą kripto ar atlikus apmokėjimą už prekę.
💱 Kripto valiutos mainai į kitą valiutą ar į kitą turtą iš mokesčių pusės yra vertinami kaip kripto valiutos pardavimo pajamos ir nuo įsigijimo bei pardavimo kainų skirtumo reikia sumokėti 15 % GPM.
💱 Per metus gyventojui yra suteikiama 2500 eur lengvata, nuo kurios GPM neskaičiuojamas. Paveiksliuke pavyzdys, kaip tokia lengvata sumažina mokėtiną GPM.
💱 Gyventojas pats savarankiškai turi įrašyti į savo asmeninę metinę GPM311 deklaraciją kripto valiutos pirkimo/pardavimo arba mainų sandorio duomenis ir būtinai turės turėti kripto valiutos pirkimo dokumentus.
💱 Jei šių dokumentų nebus, 15 % GPM reikės mokėti nuo visos valiutos pardavimo sumos iš kurios bus leidžiama atimti tik 2500 Eur per metus, bet nebus galima atimti valiutos įsigijimo kainos dalies.
💱 Pagal VMI išaiškinimą tinkamais kripto valiutos įsigijimo dokumentais yra laikoma: banko patvirtinimas (pavedimas, išrašas), kad yra apmokėta už valiutą, kuriame matosi kiek kripto valiutos ir kokia valiuta yra įsigyta. Jei banko pavedime tokios informacijos nesimato, reikėtų papildomai išsaugoti kitus pranešimus apie įsigytą valiutą.
💱 Jei gyventojas savanoriškai neuždeklaruos operacijų kripto valiutą, VMI tikrinimo metu jam gali pritaikyti sankcijas, kurių suma viršys nesumokėtą GPM ir papildomai priskaičiuos mokėtiną GPM.
✔️ Daugiau apie kripto valiutinių operacijų apmokestinimą
💱 2500 Eur lengvata taikoma, nes atsitiktiniai kripto valiutos pardavimo/mainų sandoriai iš mokesčių pusės vertinami, kaip neregistruotino turto pardavimo sandoriai.
💱 Jei prekybos sandoriai kripto valiuta yra periodiniai, tokiu atveju kripto valiutos pardavimų ar mainų sandoriai apmokestinami ir deklaruojami ne kaip turto pardavimo sandoriai, bet kaip individualios veiklos sandoriai.
💱 Tokiu atveju reikia registruoti individualią veiklą dėl prekybos kripto valiuta ir jei individualios veiklos mokesčių skaičiavimui taikomas kaupimo būdas, bus galima kripto prekybos nuostolį perkelti į kitus metus, kad susimažinti sekančių metų apmokestinamas pajamas.

kriptovaliuta


2024-04-25 LRV PATVIRTINO FINANSŲ MINISTERIJOS PARENGTĄ 32 DOKUMENTŲ PAKETĄ

Dėl privalomo audito mažosioms bendrijoms tik dėl to, kad jinai būtų tokia pati kaip yra pas UAB.
‼Finansų ministerija nepateikė jokių įrodymų, kad mažųjų bendrijų finansinės ataskaitos yra klaidingos.
‼ES audito direktyva nurodo, kad šalys turėtų NETAIKYTI privalomo audito, jei savininkas ir įmonės vadovas yra tas pats asmuo, nepriklausomai nuo to kokio dydžio įmonė yra.
‼Privalomo audito paskirtis yra nutolusio akcininko, kurio teisės yra ribojamos gauti detalius duomenis apie bendrovės veiklą, apsauga, siekiant apsaugoti investuotojo nuosavybę.
‼Lietuva nusprendusi taikyti privalomą auditą verslui, kuriam privalomo audito ES nerekomenduoja taikyti, sumažintų lietuviško verslo konkurencingumą, darbo efektyvumą ir galimybės sumokėti daugiau mokesčių į biudžetą.
✔️ Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“