Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

MB įstatymo pakeitimo projektas

2019 02 15

2019-02-13 užregistruotas MB įstatymo pakeitimo projektas, kuriam pritarus MB nariai savo mažajai bendrijai galėtų teikti paslaugas pagal civilinę paslaugų sutartį, išskyrus paslaugas, kurios turi darbo santykių požymius. MB vadovo paslaugų teikimas pagal civilinę paslaugų sutartį išliktų.
MB įstatymo projekte nėra nuorodos į teisės aktą, kuris apibrėžtų darbo santykių požymius.

LBAA jau pateikė pastabas dėl MB įstatymo projekto. Mes paprašėme MB įstatymą papildyti terminais/paaiškinimais: ką šiame įstatyme reiškia ar apima civilinė paslaugų sutartis ir darbo santykių požymiai. Aiškesnės įstatymo nuostatos sumažina klaidingų interpretacijų skaičių.
https://e-seimas.lrs.lt/…/TAP/046a8bb02f6311e9a505bd13c2494…


LIGOS IŠMOKOS MOKAMOS DARBDAVIO

2019m. darbuotojai gaus iki 28,9% didesnes ligos išmokas iš darbdavio, jei darbdavys taikys didesnį nei 62,06% koeficientą. Ligos išmoka neapsimokestina jokiais mokesčiais išskyrus 15% GPM jei išmokos dydis yra ne didesnis nei 100% darbuotojo VDU už paskutinius 3 mėn. Mokant minimalią (2-jų d. d.) ligos išmoką, kuri yra 62,06% nuo darbuotojo 3 mėn. VDU, ligos išmokos dydis 2019m. išlieka toks pats koks buvo 2018m. Iš ligos išmokos papildomo kaupimo % neišskaičiuojami.
Darbdavys savo nuožiūra negali taikyti skirtingų ligos išmokų % įmonės darbuotojams, nes tokia tvarka gali būti pripažinta kaip diskriminacinė.

ismoka


KAIMO BENDRUOMENIŲ ASOCIACIJŲ TEIKIAMOS PARAMOS PARAIŠKOS

Iki 2019m. kovo 15 d. kaimo bendruomenių asociacijos gali teikti paramos paraiškas dėl 1500-6000 eur paramos gavimo, kai finansavimo intensyvumas yra iki 95-100 %
Parama gali būti skiriama:

 1. kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba) stiprinimas (iki 3000eur, iki 95%);
  2. kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas) ir priežiūra (iki 5000 eur, iki 95%);
  3. renginių organizavimas (1500-6000 eur, iki 95%-100%)

https://www.e-tar.lt/…/leg…/41602720288611e9b66f85227a03f7a3

https://www.delfi.lt/…/galima-teikti-paraiskas-del-es-param…

Jei darbuotojas pateiks įprastintį NPD prašymą, ligos išmokos atveju, metų gale gyventojui reikės primokėti GPM. GPM nepriemoka susidarys dėl metinio NPD proporcijų tenkančių ligos išmokai ir likusiam darbo užmokesčiui perskaičiavimo ir dėl skirtingų GPM tarifų (ligai 15%, darbo užmokesčiui -20%). Jei nenorite turėti prievolės metų gale teikti GPM deklaraciją ir mokėti GPM, rekomenduojama pateikti NPD prašymą, kuriame nurodoma, jog NPD ligos išmokai netaikomas. Tokiu atveju GPM nepriemokos dėl ligos išmokos metų pabaigoje neturėtų būti.

https://www.delfi.lt/…/mokesciu-reformos-siurprizai-nepatei…

taikymas


PIRMŲJŲ 2018M. ATASKAITŲ PATEIKIMAS IKI 2019M. VASARIO 15 D.

Primename, kad iki 2019m. vasario 15m. įmonės turi pateikti VMI pirmąsias 2018m. metinės ataskaitas. Žr. žemiau išvardintas 5 pagrindines:

 1. NAUJA metinė gyventojams išmokėtų A ir B kl. išmokų deklaracija (GPM312), atnaujinta forma paskelbta 2019-02-08;
 2. Nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija (KIT711), atnaujinta forma paskelbta 2019-01-10;
  3. Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių deklaracija (FR0521), atnaujinta forma paskelbta 2019-01-23, koef. 1,204;
 3. 4. Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamosios pakuotės atliekomis deklaracija (FR0524);
  Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių deklaracija (FR0522).

http://www.vmi.lt/cms/mokesciu-kalendorius…

tersimas

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“