Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

MAĮ 69 str. leidžia VMI tikrinimo metu iš naujo apibūdinti sandorius

2021 11 15

Pvz.: pagal GPMĮ dovanos pirmos eilės giminėms (sutuoktiniui, vaikui, tėvams ir seneliams) yra neapmokestinamos, o tokią dovaną gavusiam asmeniui tos dovanos įsigijimo savikaina yra lygi dovanojimo dieną nustatytai dovanos rinkos kainai.
Jei gyventojas siekdamas išvengti GPM dėl nekilnojamo turto pardavimo tą turtą dovanoja artimam giminaičiui, kuris neužilgo tą turtą parduoda už rinkos kainą, toks sandoris iš naujo apibūdinamas ir dovana apmokestinama GPM.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.231855/asr


ESTT uždraudė VMI grąžinti tik prašyme nurodytą PVM sumą, jei VMI nustato, kad gali būti grąžinta daugiau.
EST Teismas pasakė, kad VMI privalo nurodyti mokesčių mokėtojui patikslinti PVM grąžinimo prašymą, kad galėtų grąžinti daugiau, t. y. tiek kiek priklauso.
Ši taisyklė galioja tik, kai yra teikiami prašymai grąžinti sumokėtą PVM kitose ES šalyse.
Žinutėje naudojamas trumpinys VMI, reiškia bet kurios šalies mokesčių inspekcija.

Daugiau: https://mgk.lrv.lt/lt/naujienos/teisingumo-teismas-isaiskino-su-pvm-grazinimu-susijusias-nuostatas


Prieš mėnesį startavo nauja MANO VMI versija, kurioje yra klaidų. Pvz. Jei norėsite registruoti PVM mokėtoju įmonę, kurios steigėjas yra užsienyje registruotas asmuo, sistema pakibs:
1. Gausite raštišką pranešimą, kad prašymas užpildytas blogai ir todėl yra atmestas, nors jis bus užpildytas tobulai (pvz. paveiksliuke).
2. Kas nusprendė atmesti prašymą, niekas nežinos, nes tai daro algoritmas.
3. Po to tas pats algoritmas jau jūsų vardu be jokio jūsų įspėjimo, pateiks kitą prašymą dėl PVM registracijos ir jame nurodys visai kitą norimą PVM registracijos datą, nei jūs buvote nurodę (pvz. vietoje gruodžio 1 d., algoritmas nurodys artimiausią datą po 5 d., nors registracija yra savanoriška ir asmeniui turi būti leista pasirinkti norimą datą ne ankstesnę, nei 5 d. po prašymo pateikimo).
4. Jei bandysite taisyti situaciją ir teikti prašymą su teisinga PVM registracijos data, kurią buvote pateikę ankstesniame prašyme, jo pateikti nebeleis, nes sistemoje kabo algoritmo sudarytas prašymas, kurį VMI pradės nagrinėti ženkliai vėliau, nei būtų įprastai.
Ką daryti? Jei tieksite VMI prašymą dėl PVM registracijos, jokiais būdais nepildykite informacijos apie kontroliuojančius asmenis, jei jie užsienio asmenys ir visai nesvarbu, kad jie yra užregistruoti registrų centre, registruojant įmonę ir visai nesvarbu, kad sistema prašo juos nurodyti.
Pasirodo po pokyčių, VMI nebemato RC uždeklaruotos informacijos apie kontroliuojančius asmenis.
Kai VMI algoritmo klaidą ištaisys, reikės teikti duomenis apie kontroliuojančius asmenis, nepriklausomai nuo jų šalies.
Ar algoritmo klaida ištaisyta, reikės atspėti patiems.
VMI apie algoritmo klaidas ir jų taisymą informacijos viešai neteikia.

1115_1


Nuo 2021/11/10, 00:00, pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje įvedama nepaprastoji padėtis, kuri galios iki 2021/12/10, 00:00.
Nepaprastoji padėtis bus įvedama visame pasienio ruože prie LR valstybės sienos su Baltarusija ir 5 km į valstybės gilumą nuo jo, taip pat užsieniečių apgyvendinimo vietose (Pabradėje, Medininkuose, Kybartuose, Rukloje, Naujininkuose Vilniuje ir 200 m. aplink šias vietas).
Lietuvos gyventojams bus ribojamos galimybės vykti į teritoriją, kurioje įvesta nepaprastoji padėtis, taip pat šioje teritorijose deklaruoti gyvenamąją vietą. Bus ribojama galimybė organizuoti ir rinktis į susirinkimus teritorijose, kuriose įvesta nepaprastoji padėtis. Daugiau apie ribojimus ir kariškių teises LRS nutarime, o šnekamąja kalba paveiksliukuose ir Seimo pranešimuose.

1115_2 1115_3

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dd1e40a2417111ecac25bd9c0b3391dc

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=278832

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=278831


2023-12-31 baigs galioti lengvata filmų gamybai, jei nebus jos pratęsimo. Šios lengvatos dėka suklestėjo Lietuvos kino pramonė ir valstybės padovanotas pelno mokestis paramos davėjams grįžo per kino industrijos mokamus mokesčius bei sukurtas darbo vietas Lietuvoje.
Kaip lengvata taikoma ir kodėl labai naudinga apie ją sužinoti, yra parodyta paveiksliuke.
Įmonei suteikus 10’000 Eur paramą, pelno mokestis sumažėjo 11’125 Eur.
Tiesioginė nauda įmonei 1’125 Eur.

1115_4

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/aa5e8df3fe1211e89b04a534c5aaf5ce


2021-10-29 užregistruotas Paramos ir Labdaros įstatymo projektas, kuriam pritarus būtų papildomai viešinami duomenys apie paramą suteikusius juridinius asmenis.
Dabartiniu metu VMI viešina duomenis tik apie paramą gavusius juridinius asmenis.
Pasiūlymą užregistravo ir gerb. M. M., kurio dėka ypatingos skubos tvarka pažeidžiant teisės aktų registraciją, 2020 m. buvo pakeistas paramos ir labdaros įstatymas, pagal kurį nuo 2020-12-31 nebėra privaloma jokia paramos panaudojimo apskaita bei jos viešinimas, kai ją gauna fizinis asmuo ir parama yra susijusi su veikla dėl ekstremalios situacijos. Tokios paramos dydis ir forma nėra limituoti ir dėl šitos paramos viešinimo nėra jokių projektų!
2020 m. priimtas skubos tvarka įstatymo pakeitimas, kurio dėka išmokos fiziniams asmenims po paramos skraiste yra neapmokestinamos ir nėra nevedama jokia jos panaudojimo apskaita.

1115_5

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/584bc0e038ad11ec99bbc1b08701c7f8

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4e17f010443111ebb394e1efb98d3e67

https://www.facebook.com/LBAA.lt/posts/3550153321705219


2021-10-29 užregistruotas DK pakeitimo projektas, kuriam pritarus darbdavys turės patirti 25 % didesnes darbuotojų atostoginių sąnaudas, kai šie darbuotojai papuola bent į vieną asmenų grupę:
1. Vienišas augina vaiką iki 14 m.;
2. Vienišas augina neįgalų vaiką iki 18 m.;
3. Augina ≥3 vaikus;
4. Darbuotojo amžius nuo 14 iki 18 metų;
5. Darbuotojas yra neįgalus.
Viršuje išvardintiems darbuotojams, būtų nustatomos 5 d. d. (25 %) didesnės trukmės apmokamos atostogos (25 d. d. per metus), kurias privalės finansuoti darbdavys iš savo lėšų.
Keitimą užregistravę seimo nariai teigia, kad „Įstatymo projektas įtakos verslo sąlygoms ir jo plėtrai neturi“.
Teisėkūra leidžia (nėra sankcijų) seimo nariams registruoti bet kokius teisės aktų projektus, net jei yra akivaizdžiai teikiama klaidinga informacija apie teisės akto poveikį.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/f123f61038b311ec99bbc1b08701c7f8


2021-10-29 užregistruotas GPMĮ projektas, kuriam pritarus kiekvienam, vaiką auginančiam asmeniui, būtų taikomas papildomas NPD vaiko (-ų) gimimo ar įsivaikinimo pirmaisiais metais.
Papildomas NPD asmeniui būtų lygus 125 MGL = 5000 Eur.
Pritarus projektui, tokia lengvata galėtų pasinaudoti visi asmenys, kurie vaiko gimimo ar įvaikinimo metais gavo bet kokių GPM apmokestinamųjų pajamų (dovanos, darbo užmokestis, nuoma, turto pardavimas, autoriniai, individuali veikla ir kt.). Kadangi projekte nėra numatyta išimčių dėl verslo liudijimo, tai ji turėtų būti taikoma ir Verslo liudijimo pajamų GPM. Dėl šio dalyko gali būti techniškai sudėtinga įgyvendinti siūlomas įstatymo nuostatas.
Galima maksimali nauda šeimai galėtų būti nuo 1500 Eur (15 %) iki 3200 Eur (32 %). Gali būti ir kitoks %, jei asmuo gavo atliekų supirkimo pajamas ar vykdė individualią veiklą.
Pvz. vaikas gimė 2021 m. sausio mėnesį. Tėvai 2022 m. pateikė 2021 m. metines GPM311 deklaracijas ir VMI iki 2022 m. rudens grąžina permokėtą GPM.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9e2312e0388411ec99bbc1b08701c7f8


Šešėlinės ekonomikos mastas yra apie 8 mlrd. Eur (14,6 % nuo BVP) per metus. Tokiu atveju vienam gyventojui per metus tenka 4 tūkst. Eur nelegalių pirkinių arba po 333 Eur per mėnesį. Pagal tokius šešėlio skaičiavimus vidutinė 4 asmenų šeima pirkdama iš šešėlio per mėnesį išleidžia apie 1,3 tūkst. Eur. Tai didžiuliai skaičiai. Tokiems kiekiams pasiekti neužteks turginės prekybos, reikėtų kalbėti apie didelius nelegalius krovinius.
2021-10-06 FM patvirtino veiksmų planą dėl kovos su šešėliu. LRFM įsakymo prieduose taip pat nepateikiama informacija apie šešėlio dydį, kurį planuojama sumažinti.
Šešėlis yra pavirtęs į Voldemortą iš Hario Poterio nuotykių. Yra daugybė šaltinių, kuriuose net ir valstybės institucijos kalba apie skirtingus šešėlio dydžius.
FM įsakyme dėl šešėlio mažinimo pačioje pirmiausioje vietoje įvardintos pajamos natūra.
Plane pasigęsta rimtų dalykų:
1. Kontrolės veiksmų stiprinimo dėl krovinių gabenimo geležinkeliu ir vandeniu.
2. Lieka problema dėl milijoninių išmokų užsieniečiams, kurios neapmokestinamos Lietuvoje ir kitose šalyse, dėl klaidingai nurodytų asmens kodų deklaracijose.
3. Lieka neteisingų mokesčių politika: pavyzdžiui lengvatinis gyventojų apmokestinimas (0 % GPM tarifas) dėl bet kokio nekilnojamo turto pardavimo, jei jis išlaikytas ilgiau nei 10 metų, net jei asmuo vykdo ekonominę veiklą (turto pirkimas, pardavimas, vystymas, statyba ir pan.) sukuria neproporcingas apmokestinimo sąlygas ir didina mokesčių „ neteisingumą“. Kai tokią pačią veiklą vykdo juridinis asmuo, tokios veiklos apmokestinimui taikomas 15 % pelno ir 15 % dividendų apmokestinimas. Šiuo atveju turime nesubalansuotą mokestinę sistemą, pagal kurią mokesčių tarifas priklauso ne nuo asmens turtingumo, ir ne nuo vykdomos veiklos, bet nuo to, koks yra mokesčių mokėtojo teisinis statusas.
4. Toliau lieka „skylės“ skolų nurašyme, kai bankai ar kiti asmenys parduoda fizinių asmenų skolas ir galiausiai jos yra nurašomos, nesumokant jokių mokesčių. Iki šiol nėra jokio tinkamai veikiančio paskolų išdavimo, nurašymo, pardavimo fiziniams asmenims kontrolės mechanizmo, kuris neleistų išvengti mokesčių, kai nurašomos didelės paskolos fiziniams asmenims.
5. Nejudintas šeimos pajamų ir turto deklaravimo dėl teisingesnių progresyviųjų mokesčių tarifų taikymo, atsižvelgiant į visas šeimos pajamas ir išlaikytinius, klausimas.
6. Nejudintas VMI kokybiškesnio tikrinimo aktų (40% klaidingų VMI sprendimų dėl ginčijamų aktų (MGK), yra ne koks rodiklis) klausimas. VMI, net teisingai skaičiuojančius mokesčius, vis dar gali apkaltinti klaidingu mokesčių skaičiavimu.
7. Gariūnuose ir toliau klestės anarchija: kai pirkėjas juridinis asmuo – jam gauti prekių įsigijimo dokumentą ir toliau bus misija neįmanoma. Šitoje vietoje nenusimato jokių kontrolės veiksmų.
Yra už ką pagirti:
1. Pagaliau FM pamatė, kad muitinė turi neveikiančią krovinių tikrinimo įrangą.
2. Siūlomas licencijavimo supaprastinimas.
3. Nedrąsiai užsiminta apie privalomą turto deklaravimą, paliečiant tik su finansavimu susijusį turtą (akcijas, kripto valiutas ir lizinginis turtas). Lūkestis, kad užtektų valios pradėti kalbą apie viso turto deklaravimą, kaip kad buvo iki 2000 m. ir tai buvo vienas iš veiksnių motyvuojančių „turėti“ legalias pajamas.
4. Nors tai paskutinis dalykas, kuris planuojamas daryti, bet nėra pamirštas visuomenės švietimas dėl šešėlio netoleravimo.
5. Siūloma patiems be ES pagalbos įsivertinti šešėlio apimtį pagal Lietuvai adaptuotus klausimus. Šito nebuvo daryta ir buvo kliaujamasi ES studijomis, kurių atlikimui buvo naudojami visai ES, bet ne konkrečiai Lietuvai adaptuoti klausimai.

Planas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/96347c2426de11ec99bbc1b08701c7f8

https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/%C5%A0e%C5%A1%C4%97lin%C4%99%20ekonomik%C4%85%20ir%20PVM%20atotr%C5%ABk%C4%AF%20ma%C5%BEinan%C4%8Di%C5%B3%20veiksm%C5%B3%20planas_PDF.pdf

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“