Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

LIETUVOS PRABAVIMO RŪMAI INFORMUOJA:

2023 12 12

Rinkoje pasirodė klastotės – investicinio aukso luitai, kuriuose vietoje 100 g aukso yra 20-25 g aukso, o visa likusi dalis 75-80 g yra volframas, turintis panašų tankį (svorį).
💰Nesuklastoto 100 g aukso lydinio (999.9) kaina rinkoje apie 6 tūkst. Eur.
💰Klastotės (20-25 g vietoje 100 g) rinkos kaina būtų apie 1,5 tūkst. Eur.
💰Taigi, sumokėję 6 tūkst. Eur už 100 g investicinio aukso luitą, gali būti, kad įsigysite 1,5 tūkst. Eur vertės turtą ir prarasite 4,5 tūkst. Eur.
✔️Daugiau


2023-11-22 UŽREGISTRUOTI ATK IR CK PROJEKTAI

Jiems pritarus nuo 2024 m. bus draudžiama parduoti, naudoti statinį, jei jis pastatytas pažeidžiant statinio projektinius sprendimus arba pastatytas savavališkai.
❗Draudimas galiotų nuo pažeidimo užfiksavimo datos. Dabar draudimas galioja ne nuo pažeidimo užfiksavimo datos, bet nuo pažeidimo fakto datos.
Taip yra didinamos baudos dėl padarytų pažeidimų registruojant statybą (ATK).
🏠Dabar CK nenustato nuo kada galioja draudimas. Manytume, kad projektas suteikia aiškumo, kada yra taikomas draudimas, nes dabartinė situacija pasako, kad draudimas yra net ir tada, kai nėra užfiksuotas pažeidimo faktas, bet yra padarytas pažeidimas.
❗Pritarus projektui, kol nėra užfiksuotas pažeidimas, draudimai ir sankcijos netaikomi.
🏠Rekomenduojama prieš įsigyjant nekilnojamą turtą konsultuotis su turto vertintojais.
🏠Ištraukos iš AR:
✅Kaip šiuo metu yra reguliuojami Įstatymo projekte aptarti teisiniai santykiai
Šiuo metu galiojantis teisinis reguliavimas numato, kad:
1. Administracinių nusižengimų kodekse nurodyta, kad informacijos apie statybos pradžią, rangovo pasamdymą ar paskyrimą, taip pat apie pagrindinių statybos sričių vadovų (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo) pasamdymą ar paskyrimą nepateikimas arba pateikimas nesilaikant teisės aktuose nustatytų terminų užtraukia baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų. Pakartotinai padarytas nusižengimas užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų.
2. Administracinių nusižengimų kodekse nurodyta, kad statinio (jo patalpų) naudojimas pažeidžiant Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytus reikalavimus ir (ar) naudojimas ne pagal paskirtį, išskyrus atvejus, kai statinys (jo patalpos) naudojamas (naudojamos) ne pagal paskirtį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų,
3. Už Administracinių nusižengimų kodekso 351, 352, 353, 354, 355 straipsniuose nurodytus pažeidimus nustatytos baudos nuo trisdešimt iki šešių tūkstančių eurų.
4. Civiliniame kodekse nurodyta, kad jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Koks statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai, nustato įstatymai.
✅ Kokios siūlomos naujos teisinio reguliavimo nuostatos ir kokių teigiamų rezultatų laukiama
Įstatymo projektu Nr. 1 siūloma nustatyti, kad pranešimo apie statybos pradžią, atitinkančio Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytus reikalavimus, nepateikimas užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų eurų. Pakartotinai padarytas nusižengimas užtraukia baudą nuo keturių šimtų iki aštuonių šimtų eurų.
Įstatymo projektu Nr. 1 siūloma nustatyti sankcijas už pranešimo apie statybos pradžią ir informacijos apie pasamdytą subrangovą nepateikimą.
Įstatymo projektu Nr. 1 siūloma padidinti baudas už pakartotinius savavališkos statybos atvejus.
Įstatymo projektu Nr. 1 siūloma patikslinti, kad už statinio (jo patalpų) naudojimą nustačius Administracinių nusižengimų kodekso 351, 352, 353, 354, 355 straipsniuose nurodytus pažeidimus taikoma administracinė atsakomybė.
Įstatymo projektu Nr. 2 siūloma nustatyti, kad draudimas naudoti statinį (jo dalį) ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) įsigalioja nuo pažeidimo nustatymo dienos.
✅CK draudimo korekcija
✅Baudų didinimas


2023-11-27 UŽREGISTRUOTAS PVMĮ PROJEKTAS

✅Jam pritarus nuo 2024 m. sveikatinimo (SPA ir pan.) ir sporto paslaugoms nebūtų taikomas PVM.
✅Dabar neapmokestinamos PVM tik pelno nesiekiančių asmenų (pvz., VŠĮ) teikiamos sporto ir kūno kultūros paslaugos. O jei tokias pačias paslaugas teikia UAB ar MB, jos yra apmokestinamos PVM.
Teisės akto projekto tekstas
AIŠKINAMASIS RAŠTAS


GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMA JURIDINIAMS ASMENIMS

❗Primename, kad verslo liudijimai gyvenamųjų patalpų nuomai negalioja, jei nuomos paslaugos yra teikiamos juridiniams asmenims.
✅Jei įmonė išsinuomojo patalpas iš gyventojo, kuris jas nuomoja pagal verslo liudijimą, tokiu atveju nuomos pajamas įmonė turi apmokestinti 15 % GPM ir gyventojui išmokėti 85 % nuo sutartos nuomos kainos, kai 15 % yra pervedama VMI.
✅Komunalinių paslaugų kompensavimas neapmokestinamas GPM ir nelaikomas gyventojo apmokestinamosiomis pajamomis, jei sutartyje į nuomos kainą neįtraukiami komunaliniai mokesčiai ir yra numatytas papildomas jų kompensavimas pagal faktą (skaitliukų rodmenis).
✅Be to, jei nuoma yra ilgalaikė, įmonė turės sumokėti už išnuomotą nekilnojamo turto nekilnojamo turto mokestį (Vilniuje -1 % nuo mokestinės vertės).
Šaltinis LRVN 1797, 2.3.3.p. 


NEKILNOJAMO TURTO DEKLARAVIMAS IR MOKESČIŲ SUMOKĖJIMAS IKI 2023-12-15

Iki 2023-12-15 gyventojai, turintys gyvenamosios ir pan. nekomercinės paskirties nekilnojamą turtą Lietuvoje, turi:
1. Pateikti VMI nekilnojamo turto mokesčio deklaraciją KIT715 už 2023 m.
2. Sumokėti nekilnojamo turto mokestį už 2023 m.
❗NT mokesčio deklaraciją už 2023 m. galite pateikti jau dabar, nelaukdami paskutinės 2023-12-15 dienos.
🏠Maksimalūs NT tarifai:
✅Iki 150‘000 Eur NT neapmokestinamas;
✅Nuo 150‘000 iki 300‘000 Eur- 0,5 % tarifas;
✅Nuo 300’000 iki 500’000 Eur – 1 % tarifas;
✅Nuo 500’000 Eur – 2 % tarifas.
▪️Tarifus gali koreguoti savivaldybės
❗Yra išimčių
❗Mokestinės NT vertės yra RC, o ne turto įsigijimo dokumentuose ir ne tokios kokias jūs patys susigalvojote. Vertės perskaičiuojamas kas 3-5 metai arba pasikeitus turto būklei.
❗Todėl kas metai BŪTINA iš naujo patikrinti viso turimo NT mokestines vertes.
👇VMI paaiškinimai gyventojams
❗ Jei turtas naudojamas NTMĮ nurodytai veiklai vykdyti (pvz., švietimas, medicinos paslaugos ar kt.) VMI to nemato ir gyventojui reikia raštu informuoti VMI, kad nebūtų skaičiuojamas NTM už turtą, kuris atleistas nuo NTM pagal NTMĮ.
❗ Jei gyventojas NT išnuomojęs juridiniam asmeniui, NT mokestį moka JA ir tas turtas neįtraukiamas į gyventojo asmeninio NT bendros vertės skaičiavimą, nors VMI gali pasiūlyti tą patį NT apmokestinti du kartus.
❗Jei turtas yra nebaigtas statyti ir nėra naudojamas, už jį NT mokesčio nereikia, bet VMI automatiškai ieškos NTM arba įtrauks į deklaraciją, jei paprašysite pagalbos pildant deklaraciją. Tokiu atveju reikės patiems tą turtą iš deklaracijos išbraukti.
❗VMI turi informaciją apie NT mokestines vertes, bet ją su gyventojais dalinasi sunkiai (reikia prašyti raštu ir gal būt gausite laišką su informacija apie jūsų NT mokestines vertes).
❗Jei turto >1 ir yra įvairių niuansų dėl turto padalinimo tarp sutuoktinių ar jam taikomos įvairios išimtys, reikėtų pasidaryti suvestinę ir ją pridėti prie teikiamos KIT715, kaip papildomą dokumentą.
❗Jei pateiktoje deklaracijoje yra klaida, ją galima tikslinti 5 metus.
✅Juridinis asmuo už išsinuomotą turtą moka 1 % (Vilnius) NT nepriklausomai nuo turto vertės.
❗Jei kyla minčių, kad didelės vertės gyv. paskirties būstas sumoka mažiau mokesčių nei komercinės vertės, yra visai kitaip. Paveiksliuke skaičiavimai, kai turto vertė 1 mln. eur. Gyvenamosios paskirties būstas sumokės (12’750 Eur) beveik 1/3 daugiau mokesčių nei komercinės (10’000 Eur).

NTM


FINANSŲ MINISTERIJA (FM) UŽREGISTRAVO 10 ĮSTATYMŲ APIMTIES PAKETĄ

Deklaruojama, kad paketas keliauja dėl 2 deklaruojamų tikslų:
1. ES teisės aktų reikalavimų dėl tvarumo ir ribos dėl privalo audito padidinimo (indeksavimo) atsižvelgiant į infliaciją
2. Dėl finansinių ataskaitų kokybės gerinimo- čia Lietuvos iniciatyva ir neturi nieko bendro su ES direktyvinių nuostatų perkėlimu.
❗Duotas laikas pastabų teikimui: iki 2023/12/22.
🧐Žinutė nr. 1. PRIVALOMAS AUDITAS VISIEMS nepriklausomai nuo verslo formos.
▪FM siūlo nustatyti privalomą auditą (MB, IĮ), net ir toms finansinėms ataskaitoms, dėl kurių klaidų nėra atlikta jokio tyrimo ir nėra nustatyti faktai, kad šių įmonių (MB, IĮ ) finansinės ataskaitos yra klaidingos.
▪P.S./ yra atlikti tyrimai tik dėl UAB finansinių ataskaitų, bet ne dėl MB ar IĮ.
❗Finansų ministerijos argumentas: audito reikia visoms verslo formoms, nes dabartinė tvarka fragmentiška. Žmonių kalba: „taip finansų ministerijai būtų gražiau“ ir jiems nepatinka, kad Lietuva turi skirtingą biurokratijos naštą atsižvelgiant į verslo prigimtį.
❗Šis siūlomas pakeitimas adresuojamas į nedideles įmones ir finansinių ataskaitų kokybės nepakeis, bet padidins audito ir draudimo įmonių pajamas ir sumažins privataus nedidelio verslo konkurencingumą.
❗ES teisės aktai reglamentuojantys privalomą auditą nenumato privalomo audito privačiam verslui, kai savininkai yra tiesiogiai įsitraukę į verslo veiklą. Atvirkščiai ES teisė ragina šalis rūpintis nedideliais privačiais verslais, mažinant jiems administracinę naštą.
❗ES privalomą auditą reglamentuojantys teisės aktai į auditą žiūri TIK kaip į nutolusio nuo įmonės savininko interesų gynimą, kai akcininkas nedalyvauja įmonės veikloje ir nėra tikras, kad finansinės ataskaitose skaičiai atitinka faktą.
❗MB, IĮ atveju savininkai dirba įmonėje ir jie žino įmonės skaičius (skolas, turtą ar pinigus banke). Jiems nėra poreikio atimti iš savo verslo dideles lėšas ir jas sumokėti auditui tik, tam kad jis patvirtintų, tai, ką vadovas-savininkas ir taip žino.
🧐FM paskaičiavo biurokratinę naštą dėl privalomo audito:
1. Vyr. buhalterio papildomas darbas 472,64 Eur (įkainis 8,44 Eur/val.)
2. Vadovo papildomas darbas dėl privalomo audito 150 eur (įkainis 12,5 Eur)
3. Audito kaina 5000 Eur.
Viso 5622,64 Eur kiekvienai įmonei per metus dėl atsiradusios privalomo audito prievolės.
❗Siūloma panaikinti MB galimybę pačiai nuspręsti, kas pasirinks auditorių: vadovas ar narių susirinkimas.
LRVN projektas, žr. į priedus
Lydraštis, santrauka

FinMin


2023-12-04 UŽREGISTRUOTAS PVMĮ PROJEKTAS

Jam pritarus nuo 2024 m. būtų taikomas 5 % PVM tarifas Lietuvos Respublikos teritorijoje parduodamiems vaisiams, uogoms ir daržovėms.
❗Jei projektui būtų pritarta, VMI turėtų iki 2023-12-31 atnaujinti PVM deklaravimo tvarką, o parduotuvės reikėtų nuo 2024-01-01 atlikti programavimo ir kainų keitimo darbus dėl naujo PVM tarifo taikymo.
Teisės akto projekto tekstas


2023-12-05 UŽREGISTRUOTAS FINANSINĘ PASKATĄ ĮSIGYJANT PIRMĄ BŪSTĄ NUSTATANČIO ĮSTATYMO PROJEKTAS

Jam pritarus keistųsi finansavimas:
1. Atsisakoma finansavimo dėl būsto statybos (lieka pirkimas)
2. Vienodas subsidijos % (7,5 %) nepriklausomai nuo teritorijos, bet išlieka teritorijų sąrašas, kuriame pirmo būsto įsigijimas subsidijuojamas.
3. Max paskolos suma, dėl kurios subsidijuojamos palūkanos – 87 tūkst. Eur
4. Max būsto vertė su PVM, kurio įsigijimui taikomas subsidijavimas – 120 tūkst. Eur
5. Tikslinama būsto teritorija: subsidijuojamos teritorijos, kurios nepatenka į savivaldybės, kurioje yra metropolinis centras, nurodytas valstybės teritorijos bendrajame plane, ir ją supančios valstybės teritorijos bendrajame plane nurodytos žiedinės savivaldybės teritoriją, taip pat kuri nepatenka į kurorto teritoriją.
6. Jei būstas įsigyjamas iš juridinio asmens, kai jaunos šeimos narys ar jo artimasis giminaitis turi daugiau kaip pusę akcijų (pajų, įnašų), jauna šeima neturi teisės į finansinę paskatą
🧐Iki 2022-12-31 5 tūkst. jaunų šeimų jau yra gavusios maždaug po 15 tūkst. Eur vertės subsidijas (bendra subsidijų suma 68 mln. Eur) dėl pirmo būsto įsigijimo.
🧐Daugiau apie pokyčius ir projektą bei dabar taikomą tvarką


DISKUSIJA APIE GRUODŽIO MĖNESIO ALGŲ MOKĖJIMO PRAKTIKĄ

Dalyvauja: LBAA prezidentė Daiva Čibirienė, „Swedbank“ Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė ir
Pramonininkų konfederacijos ekonomistė-analitikė Eglė Stonkutė.
Įrašas


FINANSŲ MINISTERIJA (FM) UŽREGISTRAVO >10 ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ, KURIE PATEIKTI >30 DOKUMENTŲ APIMTIES PAKETE

👉Žinutė nr. 2. TVARUMO ATSKAITOMYBĖ (TA) arba ES teisės aktų perkėlimas + Lietuvos pasirinkimai.
👉TA turės būti patiekti duomenys taip, kad būtų galima suprasti du dalykus:👇
1. kokį poveikį įmonės veikla daro tvarumo klausimams;
2. kokį poveikį tvarumo klausimai turi įmonės veiklos pokyčiams, veiklos rezultatams ir būklei.
✅Pirmas TA (už 2024 m.) turės parengti ES viešo intereso didelės listinguojamos įmonės, kurių vid. darbuotojų skaičius 2024-12-31 >500.
✅Kitos didelės ES listinguojamos įmonės – nuo 2025-01-01. O listinguojamos mažos ir vidutinės ir nesudėtingos įstaigos nuo 2026-01-01 (yra išimčių leidžiančių nukelti 2026-01-01 datą į 2028-01-01).
✅TA taip pat turės rengti filialai registruoti ES, kai jų pajamos >40 mln. Eur
✅ TA taip pat turės rengti trečių šalių įmonės, kai jų ES pajamos >150 mln. Eur
👉Atsiras nauja ekspertų rūšis: TA užtikrinimo specialistas.
✅TA sudarytojo kvalifikacijai nebus keliami kvalifikaciniai reikalavimai, bet šios ataskaitos tikrintojui (TA užtikrinimo specialistui) nustatoma akreditacija, kvalifikaciniai reikalavimai ir kokybės priežiūra.
✅TA auditas (patikrinimas) turės būti atliekamas vadovaujantis EK patvirtintais TA užtikrinimo standartai, kurio rezultatas TA išvada, kuri bus atskiras dokumentas nuo finansinių ataskaitų audito išvados.
❗Visos TA, jei yra prievolė jas sudaryti, privalės būti audituotos.
❗Akcininkų (savininkų) susirinkimas (valdyba) turės paskirti tvarumo atskaitomybės auditorių.
✅Jei įmonė savanoriškai nuspręs pati sudaryti TA, kai nėra prievolės dėl jos sudarymo, privalomas TA patikrinimas netaikomas.

🧐Kiekvienai ES šaliai yra palikta teisė spręsti:
1. Kas darys TA patikrinimus
2. Kas kontroliuos TA audito kokybę
3. Kas sertifikuos TA tikrintojus.

👉Lietuva Audito įstatyme (toliau AĮ, kuris keičiamas į audito ir kitų užtikrinimo užduočių įstatymą)pasirinko (trumpai tariant FM siūlo rinktis didesnės naštos verslui kelią):👇
1. TA patikrinimą galės atlikti: sertifikuota audito įmonė (auditorius) arba sertifikuotas tvarumo ekspertas (įmonė), BET:
‼️Iki 2025-12-31 TA akredituotu auditoriumi galės būti TIK finansinių ataskaitų auditorius, jei jis yra išklausęs 20 val. TA temos mokymus.
‼️Nuo 2026-01-01 atsiranda patirties ir egzaminų reikalavimas.
❗Jei asmuo turi 5m. darbo stažą dėl TA sudarymo, bet nėra finansinių ataskaitų auditorius, jis negalės būti TA auditoriumi iki 2026-01-01. O nuo 2026m.toks asmuo galės bandyti juo tapti.
2. Tvarumo atskaitomybės tikrintojus sertifikuos TIK Lietuvos auditorių rūmai (LAR), nors direktyva nemato tokio monopolio sudarymo.
✅AĮ nustatoma PAREIGA LAR-ui rengti 1-ą kartą į metus tvarumo ekspertų egzaminus, kai egzaminų tvarka yra suderinama su AVNT.
‼️Tvarumo ekspertams nesuteikta jokia galimybė sukurti savo asociaciją, kad jinai galėtų rengti nepriklausomus TA egzaminus įstatyme nustatyta tvarka.
‼️‼️‼️‼️Dėl šio dalyko yra aukšta rizika, kad finansinių ataskaitų auditorių bendruomenė parengs tokius egzaminus norintiems būti TA tikrintojais, kad jų išlaikymas bus neįmanomas, o patys be egzaminų iki 2025-12-31 supaprastinta tvarka įsirašys į TA tikrintojų sąrašą.
3. Visi sertifikuoti tvarumo auditoriai PRIVALĖS būti LAR nariais, bei mokėti privalomus mokesčius LAR-ui, kurie yra dideli ir stipriai išdidina TA audito kainą, nors tokio monopolizavimo nenumato ES.
‼️Dabartiniu metu dėl LAR-o monopolio nustatyto audito įstatyme, kurį senai pasirinko taikyti Lietuva, nėra konkurencijos LAR-ui ir auditorių mokami mokesčiai LAR-ui yra tokie dideli, kad paskutiniais metais auditoriai atsisako narystės LAR-e ir nebevykdo audito veiklos. Eilę metų audito įmonių, praktikuojančių auditorių skaičius mažėja ir vis daugiau audito pajamų koncentruojasi didžiosiose audito įmonėse.
‼️Lietuvoje yra taikoma LAR veiklos sistema, kuri draudžia būti (atsirasti) kitai asociacijai, kuri vienytų autorius ir neskatina monopolį turinčio LAR-o ieškoti efektyvesnio valdymo bei didesnės naudos nariams sukūrimo.
‼️Pritarus FM siūlymui, tvarumo ekspertai NEGALĖS dėl profesinės veiklos priežiūros dalykų sukurti su akreditacijos veikla susijusios savo asociacijos ar pasirinkti būti kitos asociacijos nariais, kuri atstovautų jų veiklos licencijavimo interesus ir besąlygiškai turės mokėti mokesčius bei priklausyti LAR-ui, nors jis labiau atstovaus auditorių nei tvarumo ekspertų ne finansinių ataskaitų auditorių interesus.
4. Tvarumo auditoriaus pažymėjimus gaus tik tie asmenys, kurie bus išlaikė Tvarumo egzaminus ir atlikę ≥8 mėn. praktiką susijusią su tvarumo patikrinimo veikla.
‼️Šis praktikos reikalavimas nebus taikomas pirmiesiems TA ekspertams (iki 2025-12-31), kuriai galės būti tik finansinių ataskaitų auditoriai, išklausę 20 val. tvarumo tema.
5. Kad asmuo taptų sertifikuotu TA patikrinimo ekspertu (auditoriumi), jam reikės turėti ≥8 mėn. praktiką ir išlaikyti šiuos egzaminus:👇
1) tvarumo atskaitomybei ir konsoliduotajai tvarumo atskaitomybei taikomų teisinių reikalavimų ir standartų;
2) tvarumo duomenų analizės;
3) su tvarumo klausimais susijusių išsamaus patikrinimo procesų;
4) tvarumo atskaitomybės užtikrinimo standartų.
▪️Papildomai visi TA auditoriai turės kelti kvalifikacija ≥16 val. /metus iš tvarumo temų.

‼️TA patikrinimui reikės inžinierinių, biologijos, chemijos, geologijos, fizikos, medicinos ir kt. specifinių ekspertinių žinių, kurių auditoriai neturi.

👉TA turės būti:
1. įmonės verslo modelio ir strategijos ir:
a) įmonės verslo modelio ir strategijos atsparumas rizikai, susijusiai su tvarumo klausimais;
b) įmonės galimybės, susijusias su tvarumo klausimais;
c) kaip įmonės suplanuoti ir įvykę veiksmai užtikrina, kad verslo modelis ir strategija būtų suderinami su perėjimu prie tvarios ekonomikos ir 2015-12-12 Paryžiaus susitarime nustatytu tikslu apriboti visuotinį atšilimą 1,5 °C ir poveikio klimatui neutralumo tikslu iki 2050 m., ir atitinka ES reglamentuose (ES) 2021/1119, 401/2009, 2018/1999 nustatytus tikslus;
d) tai, kaip įmonės veikla yra atsižvelgiama į kitų asmenų (įmonių) interesus tvarumo klausimams;
e) tai, kaip įmonės strategija įgyvendinta atsižvelgiant į tvarumo klausimus;
2. įmonės nustatytų per tam tikrą laiką pasiektinų tikslų, susijusių su tvarumo klausimais, įskaitant, kai aktualu, absoliutaus išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslus bent 2030 ir 2050 metais, padarytą pažangą siekiant šių tikslų ir pareiškimą, ar įmonės tikslai, susiję su aplinkos veiksniais, yra pagrįsti įtikinamais moksliniais įrodymais;
3. įmonės vadovų, valdymo ir priežiūros organų vaidmuo, ekspertinės žinios, patirtis ir galimybės, susijęs su tvarumo klausimais;
4. įmonės veiklos politika ir tvarumo vieta joje;
5. motyvacinė sistema taikoma vadovams ir kt. valdymo organų nariams dėl tvarumo klausimų įgyvendinimo;
6. Tvarumo patikrinimo proceso aprašymas;
7. Įmonės veiklos ar jos vertės grandinių poveikio tvarumui stebėjimas, nustatymas ir patikrinimas vertinant faktinį arba galimą neigiamą poveikį.
8. veiksmai, kurių įmonė ėmėsi siekdama užkirsti kelią faktiniam arba galimam neigiamam poveikiui, jį sušvelninti, ištaisyti ir pašalinti, ir tokių veiksmų rezultatai;
9. pagrindinės rizikos, susijusios su tvarumo klausimais, jų valdymo būdus ir kokį poveikį šie klausimai daro įmonei;
10. Informacijos, įtrauktos į TA, nustatymo procesas ir kt. klausimai paminėti įstatyme.

🧐Finansų ministerija suskaičiavo, kad dėl naujos TA sudarymo kiekviena įmonė, kuriai reikės sudaryti TA patirs 11 tūkst. Eur papildomas sąnaudas:👇
1. Vyr. buhalteris 472,64 Eur (8,44 Eur/val.)
2. Vadovas 150 Eur (12,5 Eur/val.)
3. Tvarumo ataskaitos auditas 10‘000 Eur
4. Tvarumo ataskaitos sudarymo sąnaudos 531,13 Eur
Viso: 11153,72 Eur

👉2023-12-28 mokymuose bus ir apie šiuos pokyčius.

✔️Paketas
✔️TA auditas
✔️Direktyva
✔️FM
✔️TA sudarymo standartas (draft)

direktyvos

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“