Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

LBAA sveikina Jus visus su mokslo ir žinių diena!

2020 09 01

Ar žinote, kad mokslo ir žinių diena – rugsėjo 1-oji – Lietuvoje iškilmingai pradėta švęsti nuo 1980-ųjų metų? Šią dieną mokiniai, atėję į savo mokyklas, tradiciškai išsirikiuoja, gėlių puokštėmis pasveikina mokytojus.
Kodėl mokslo metai pradedami būtent rugsėjo 1 dieną? Ko gero, tais laikais patirtis buvo perimta iš Bizantijos, kur rugsėjo 1-oji buvo ir Naujųjų metų pradžia. Ten buvo manoma, kad būtent šią dieną Dievas pradėjo kurti pasaulį. Kita vertus, rugsėjo 1-oji mokslo metams nuo seno buvo palanki ir todėl, kad vasaros pabaigoje baigdavosi visi lauko darbai, kuriuos nudirbti žmonėms padėdavo ir vaikai. Taigi, rudenį buvo palankiausias metas išleisti juos į mokslus.
Tebūnie tai šventė tiems kurie mokosi ar studijuoja, ir įkvėpimas plėsti žinias kiekvienam iš mūsų! Juk viena perskaityta profesinės literatūros knyga per mėnesį nėra daug, tačiau per metus jų būtų jau net 12!
Jei jums smagiau kelti savo kvalifikaciją ir gilinti žinias bendruomenėje, pasinaudokite LBAA teikiamomis galimybėmis:

Tapkite mūsų asociacijos nariu ir dalyvaukite nemokamuose seminaruose, dalinkitės praktine patirtimi ir žiniomis uždaroje, nariams skirtoje, FB grupėje, dalyvaukite visuomeninėse LBAA iniciatyvose: https://www.lbaa.lt/naryste/naryste-asociacijoje/

Registruokitės ir dalyvaukite asociacijos organizuojamose teisės, mokesčių ir apskaitos akademijose! Pabaikite 2020 metus su naujomis žiniomis ir aukštesniu profesiniu lygiu: https://www.lbaa.lt/kvieciame-tobuleti-lbaa-akademijose


Jei pagal jūsų darbo grafiką (suminė darbo laiko apskaita) reikia dirbti per poilsio dieną, papildomo apmokėjimo už darbą tik dėl to, kad dirbote per poilsio dieną negausite.
Gausite papildomą apmokėjimą už darbą per poilsio dieną, jei pagal darbo režimą sutartą darbo sutartyje jums turėjo būti poilsio diena, bet išėjo taip, kad reikėjo dirbti per poilsio dieną.
Už švenčių dienas ar už darbą naktį visada mokama papildomai nepriklausomai nuo to, ar toks darbo režimas buvo numatytas darbo sutartyje ir taip reikėjo dirbti pagal nustatytą darbo grafiką.
Darbo užmokesčio lapelyje turėtų būti aiškiai detalizuota kaip buvo paskaičiuotas darbo užmokestis už papildomai apmokamas valandas, kiek paskaičiuota dėl darbo:
– per poilsio dienas ar per šventes;
– už darbą naktį;
– už viršvalandžius.
Paveiksliuke pavyzdys kaip tai galėtų atrodyti. Kiekviena algų programa gali pasiūlyti skirtingus algos paskaičiavimo duomenų pateikimo būdus, tačiau principas išlieka tas pats: darbuotojas turėtų gauti informaciją už ką jam buvo paskaičiuotas darbo užmokestis ir kokios sumos iš jo darbo užmokesčio buvo atskaičiuotos.
Informacijos pateikimo būdas nėra griežtai reglamentuotas.
Pati įmonė nusprendžia iki kokio detalumo lygio teiks duomenis darbuotojui apie jam paskaičiuotą darbo užmokestį.

0901_1

0901_2

Daugiau: https://www.facebook.com/socmin/photos/a.338756423462/10158959589818463/?type=3&theater


Primename, kad gimus vaikui, tėvas gali gauti tėvystės atostogų išmoką.

Tėvystės atostogos suteikiamos pagal DK 133 str., kuris sako, kad atostogų maksimali trukmė yra 30 k. dienų ir jos negali būti pertraukiamos, išdalinamos į kelias dalis.
Atostogomis gali pasinaudoti tėvas nuo vaiko gimimo, iki jam sukaks vieneri metai, t y vėliausia tėvystės atostogų trisdešimtoji diena turi būti iki vaiko pirmojo gimtadienio.
Neišnaudotos tėvystės atostogos mamai neperkeliamos.
Jei tėvas tėvystės atostogų metu gauna pajamas, nuo kurių yra skaičiuojami mokesčiai Sodrai, šių pajamų suma yra sumažinama Tėvystės išmoka.
Tėvystės išmoka =0, jei kitų VSD mokesčiais apmokestinamų pajamų suma viršija tėvystės išmoką.
Šaltinis : Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 21 str. 3 d.

Dėl tėvystės atostogų suteikimo konsultuoja VDI (tel. 1883).

Žinutė parengta pagal 2020-08-06 LBAA buhalterio dienos konferencijos pranešėjų skaidres.

DK: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.116582/asr


Darbdavys gali atleisti iš darbo darbuotoją tik jį įspėjus prieš DK nustatytą terminą.
Tačiau praktikoje būna situacijos, kai darbdavys duoda nurodymą atleisti darbuotoją nuo rytdienos.
Tokiu atveju darbuotojui priklauso šios išmokos:
1. darbo užmokestis už įspėjimo terminą, kurs gali būti nuo 0,5 iki 3 mėn. (žr. SADM lentelę) ir priklauso nuo darbo stažo bei asmens soc. būsenos.
2. išeitinė išmoka, kuri priklauso nuo darbo sutartyje nurodyto darbo užmokesčio, bet ne faktiškai skaičiuoto.
3. kompensacija už nepanaudotas atostogas, kuri priklauso nuo atlyginimo skaičiuoto per paskutinius 3 mėn. iki atleidimo datos.
4. kitos išmokos, jei jos papildomai yra numatytos darbo sutartyje.
Su darbuotoju vėliausias atsiskaitymo terminas paskutinė darbo diena.
Jei yra vėluojama atsiskaityti, už pavėluotas dienas darbuotojas turi teisę prašyti atlyginimo pagal DK 147 str. 2d., kuris sako, kad:
darbo santykiams pasibaigus, o darbdaviui ne dėl darbuotojo kaltės uždelsus atsiskaityti su juo (šio kodekso 146 str. 2 d.), darbdavys privalo mokėti netesybas, kurių dydis – darbuotojo VDU per mėnesį, padaugintas iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš 6.
Jeigu uždelsta suma yra < 1 VDU, netesybų dydį sudaro darbdavio uždelsta suma, padauginta iš uždelstų mėnesių skaičiaus, tačiau ne daugiau kaip iš 6.
Jeigu uždelsto atsiskaitymo laikotarpis yra < 1 mėnuo, netesybų dydis = darbuotojo VDU suma, apskaičiuota proporcingai uždelsto atsiskaitymo laikotarpiui.
Jei su darbuotoju vėluojama atsiskaityti dėl darbuotojo kaltės, jokios išmokos už pavėluotą atsiskaitymą darbuotojas negaus.

SADM žinutė: https://www.facebook.com/socmin/posts/10158966006293463

0901_3.png

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/jiIZeFSrzM


2020-08-06 VMI LBAA buhalterijų konferencijoje informavo, kad ofšorų schemos nebeveikia.

Pvz.:
Lietuvos įmonės akcininkas Kipro įmonė.
Lietuvos įmonės dividendai buvo sumokėti Kipro įmonei, kuri gautas lėšas pervedė kitai įmonei registruotai Belize teritorijoje.
VMI tikrinimo metu gavo informaciją iš ofšorinių šalių mokesčių administratorių ir nustatė:
1. Abi užsienyje registruotos įmonės veiklą vykdė fiktyviai (nebuvo ofiso, darbuotojų, ekonominės veiklos pajamų, išskyrus dividendus), o direktorius buvo įdarbintas 100 įmonių.
2. visų įmonių banko sąskaita valdė tas pats asmuo- Lietuvos įmonės direktorius.
Dėl išmokų perapibūdinimo, dividendai buvo apmokestinti 15% GPM ir paskaičiuotos sankcijos.

0901_4

0901_5


VMI tikrindama internetines prekybas nustatė, kad 61 užsienyje registruota bendrovė vykdė e-prekybą Lietuvoje ir nesiregistravo kaip Lietuvos mokesčių mokėtojai.
Be to vertinami ir fiziniai asmenys, kurie prekiauja per e-platformas už Lietuvos ribų ir nemoka mokesčių Lietuvoje.
Yra gaunami duomenys iš užsienio šalių ir suskaičiuojami mokesčiai bei sankcijos.

Šaltinis: 2020-08-06 LBAA buhalterio dienos konferencija, VMI viršininkės Editos Janušienės pranešimas.

0901_6

0901_7


Primename, kad nuo 2020-06-12 iki 2020-12-31 Užimtumo tarnyba moka bedarbio išmokas visiems, net ir tiems, kurie neturi reikalingo darbo stažo (kuriems seniau nepriklausydavo išmoka).
Tokia išmoka vadinasi: darbo paieškos išmoka ir jos dydis yra:
1. 200,31 Eur/mėn., jei asmuo neturi teisės į nedarbo
išmoką;
2. 42,49 Eur/mėn., jei asmuo turi teisę į nedarbo išmoką. Tokiu atveju asmuo gauna dvi išmokas: bedarbio išmoka ir darbo paieškos išmoką.
Kad gautų išmoką asmuo turi užsiregistruoti darbo biržoje.

Žinutė parengta pagal 2020-08-06 LBAA buhalterio dienos konferencijos pranešėjų skaidres.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b9ca8ad03de611e68f278e2f1841c088/asr


VMI nekilnojamo turto statybos sektorių laiko viena iš tų veiklų, kuriose tikrinimo metu dažnai nustatoma šešėlinė veikla.
2019m. buvo atlikti 187 stebėsenos veiksmai, kurių metu buvo papildomai priskaičiuota beveik 1 mln. Eur mokesčių.
Paveiksliuke nustatomų pažeidimų rūšys.

Šaltinis: 2020-08-06 LBAA buhalterio dienos konferencija, VMI viršininkės Editos Janušienės pranešimas.

0901_8


Primename, kad jei jūsų prekės sugedo dėl paskelbto karantino, pirkimo PVM atstatinėti nereikia, net jei apie tokį prekių sugedimą nepranešėte VMI, tačiau yra kitų sąlygų, kurioms esant gali būti ir netaikoma ši laikina lengvata.
Daugiau 2020-03-30 VMI rašte.
p. s./ force majeure aplinkybės pagal PVM įstatymą turėtų būti registruojamos VMI, kad būtų išvengta pirkimo PVM atskaitos).

Daugiau: https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/8782061/RM-10276/7f7f8af5-827c-437f-a09c-1bd367dbef80?fbclid=IwAR0UIEj_TEKB8wA0P1sOPcIyxgHUeIsicVWSbtTgcn2nvkHA4pYDToVaFL0


Ar žinojote, kad visi dantų implantai turi turėti sertifikatą? Dabartiniu metu į Lietuvą yra įvežta nelegalių implantų.
Jei jums atlikta implantavimo procedūra ir jūs negavote sertifikato, bus problemų ne tik dėl implanto kokybės, bet kartu jūs dalyvaujate šešėlinėje veikloje įsigydami nelegalų implantą.
VMI tikrindama odontologijos klinikas atkreipia dėmesį:
1. į klinikos rodiklius ir jos vadovų bei vadovų šeimų turto ir pajamų apimtis;
2. tikrinama ar visi panaudoti ir nepanaudoti implantai yra sertifikuoti.

Šaltinis: 2020-08-06 LBAA buhalterio dienos konferencija, VMI viršininkės Editos Janušienės pranešimas.

0901_9

 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“