Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

LBAA pirmajam prezidentui prof. Jonui Mackevičiui 80 metų!

2019 02 01

2019-02-01 Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos pirmajam prezidentui Prof. Jonui Mackevičiui – 80 metų! Didžiausi sveikinimai nuo visų Lietuvos buhalterių ir auditorių!

Jubiliejaus proga profesorius pristatė dvi naujas savo knygas: 3A – Auditas, Apskaita ir Analizė ir
80 eilėraščių rinkinį Tu ir Aš, Ji ir Jis.

“Atrink žodžius, kuriuos norėtum pasakyti, jie gali pakylėti, jie gali sužlugdyti. Išmesk piktus – jie gali gilią žaizdą padaryti. Jei gerų žodžių nerandi – verčiau tylėk ir mąstyki.” Autorius: Emeritas, prof. Jonas Mackevičius

knyga


SODROS MOKESČIAI 2018-2019M

Verslo liudijimų, individualios veiklos, darbo užmokesčio ir kitų gyventojų pajamų Sodros mokesčiai 2018-2019m.
http://www.sodra.lt/…/s…/pasikeitimai-nuo-2019-01-01/tarifai

tarifai


NE PELNO SIEKIANČIŲ ĮMONIŲ LIKVIDAVIMAS

Jei yra likviduojama ne pelno siekianti įmonė, nepaskirstyto pelno likutis turi būti perduodamas kitiems JARC įregistruotiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims. Tik nepaskirstyta turto dalis, proporcinga valstybės ir (ar) savivaldybės įnašo vertei, likvidavus viešąją įstaigą, atitenka valstybei ir (ar) savivaldybei. Pelno nesiekiantys asmenys VŠĮ, asociacijos, Fondai ir pan. neturi teisės skirstyti pelną savo nariams ar savininkams. Pelno nesiekiančių įmonių pelnas negali būti skiriamas dalininkams, jų valdymo organų nariams, darbuotojų premijoms.

Pelno nesiekiantys asmenys negali būti pertvarkomi į pelno siekiantį asmenį.

VNT paskelbė 2017m. nepriklausomų auditoriaus išvadų dėl 100 vnt. viešojo intereso įmonių 2017 m. finansinių ataskaitų analizę. Lietuvoje tik 10 audito įmonių atliko viešo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditus 2016-2017m.

Ataskaitos pabaigoje yra skelbiamas audituotų viešo intereso įmonių ir jų auditorių sąrašas.

http://www.avnt.lt/…/Audit…/2019-01-15-apzvalga-Nr.-A2-2.pdf

auditas

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“