Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

LBAA pasirašė ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą

2019 06 13

LBAA 2019 m. birželio 13 d. pasirašė iš ES struktūrinių fondų lėšų finansuojamo projekto „Audito ir apskaitos sektoriaus įmonių darbuotojų sektorinių kompetencijų nuolatinio kėlimo projektas“ sutartį. Projektas skirtas buhalterių, apskaitos specialistų ir auditorių tikslinei grupei.
Projekto pagrindinis tikslas – užtikrinti pastovų audito ir apskaitos sektoriaus įmonių darbuotojų tinkamą kvalifikacijos lygį, mobilumą ir konkurencingumą darbo rinkoje.
Džiaugiamės, kad projekto dalyvių LBAA narių – net 120 darbuotojų (unikalių) 2019 – 2021 metais turės galimybę kelti savo kvalifikaciją šiomis temomis:
*„Lietuvos mokesčių mokėjimas, skaičiavimas, deklaravimas ir apskaita“,
*„buhalterinė apskaita pagal LR teisės aktus“,
*„verslo teisė buhalteriams, auditoriams, finansininkams ir ekonomistams“,
*„IT technologijos ir IT raštingumas buhalteriams, auditoriams, finansininkams ir ekonomistams“.
Bendra projekto vertė – 208.795,22 EUR, finansuojama suma – 137.440,34 EUR. Projekto įmonės įsipareigoja prisidėti savo lėšomis, leisdami į mokymus savo darbuotojus, mokant jiems darbo užmokestį už mokymuose praleistą laiką. Projekto trukmė iki – 2021 m. birželio 13 d.


PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTAS

2019-06-13 d. užregistruotas pelno mokesčio įstatymo pakeitimo projektas kuriam pritarus būtų padidintas atvejų skaičius, kai pelno siekiančio juridinio asmens uždirbtas ir paskirstytas pelnas neapmokestinamas pelno mokesčiu. Siūloma į išimtį taikyti bendrovėms, kurios investuoja į konvertuojamas obligacijas ir pasiekia PM 2 str. 30d. nustatytus rodiklius.
Konvertuojama obligacija – tai paskola, kurios suteikimas yra registruojamas per trečią asmenį (finansinių priemonių asmeninių sąskaitų tvarkytoją). Pagal dabar galiojantį AB įstatymą konvertuojamąsias obligacijas gali išleisti tik AB, (UAB-ai negali).
Daugiau ABĮ 55 str.
https://e-seimas.lrs.lt/…/TAK/a4dbf6e08dca11e98a8298567570d…
https://e-seimas.lrs.lt/por…/legalAct/…/TAD/TAIS.106080/asr…
https://www.delfi.lt/…/a-bosaite-obligaciju-rinkoje-dvi-esm…

Jei asmuo šiemet baigė vidurinę mokyklą, jis bus draustas valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu tik iki rugpjūčio 31d. Nuo rugsėjo 1 d. jis nebus draustas valstybės lėšomis ir negaus nemokamo gydymo Lietuvoje, jei nebus įstojęs į Universitetą ar kitą mokyklą. Jei lietuvaičiai išvyksta studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių ar Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino ir Šveicarijos aukštąsias mokyklas, jie turi pateikti teritorinei ligonių kasai (TLK) mokymo įstaigos akademinės pažymos originalą ir asmens tapatybės dokumentą. Jei mokslo metai mokymo įstaigoje prasideda vėliau nei rugsėjo 1d. (pvz. spalio 1d.), būtinai reikia sumokėti PSD įmokas (38,74 EUR) už rugsėjo mėnesį (už tuos mėnesius kada nėra prasidėję mokslo metai po rugsėjo 1d.). Tik tada bus patvirtintas jų sveikatos draudimas Lietuvoje. Studentų PSD galioja vienerius mokslo metus, todėl tęsiant studijas tokią pažymą reikia pateikti kasmet ir kas metai mokėti PSD mokestį už tuos mėnesius, kuriais mokslai nevyksta po rugsėjo 1d.

https://bit.ly/2MvP9iZ


2019 m. liepos 1d. dalis mokesčių mokėtojų bus paskelbti kaip galimo šešėlio atstovai

LBAA ragina sudalyvauti apklausoje https://forms.gle/Ypcy8z69o6ySDCGw7, kurioje prašome įvertinti VMI veiksmus įvertinant rizikingus mokesčių mokėtojus.
LBAA atstovai 2019-06-26 d. susitinka su VMI prie FM, kad pristatyti apklausos rezultatus ir išsakyti visuomenės nuomonę apie skaičiuojamą PVM atotrūkį.
Nuotraukose pvz.
1. kaip atrodo VMI laiškas raginantys koreguoti PVM deklaracijas, nors jos visos yra teisingos ir verslas yra 100% skaidrus;
2. MANO VMI/ RZIKOS PROFILIS langas apie buhalterinių paslaugų įmonių vidutinį PVM ir MM (mokesčio mokėtojo) vidurkio neatitikimą.

paveiks

Jeigu 2019 m. pelno nesiekiančio asmens sąnaudos dėl viešo intereso veiklos viršija apmokestinamas pajamas ir nėra finansuojamos iš paramos lėšų, jos gali būti perkeliamos į sekančius dvejus metus, apmokestinamojo pelno sumažinimui.
Taigi pelno nesiekianti įmonė, gali perkelti į sekančius mokestinius metus:
1. mokestinius nuostolius, kurių perkėlimo periodas neribojamas;
2. viešo intereso veiklos nuostolius, kurių finansavimui neužteko gautos paramos ir komercinės veiklos pajamų, kai šių nuostolių perkėlimo periodas yra ribojamas iki 2 metų.

https://www.vmi.lt/…/P…/81bfd1a7-9323-4038-9c43-a22772e893ee


PVM ĮSTATYMO PAKEITIMO PROJEKTAS

2019-06-10 d. užregistruotas PVM įstatymo keitimo projektas susijęs su grandininiais sandoriais.
PVM įstatymas keičiamas pagal ES PVM direktyvos reikalavimus. Vienas iš esminių pakeitimų: įstatyme nustatomas 12 mėn. terminas prekių galutinio pirkėjo tiekimui/grąžinimui.
Įstatyme pradedamas vartoti angliškas terminas grandininio sandorio apibūdinimui “call-of stock”
Yra daugiau pokyčių. PVM įstatymo nauja redakcija įsigaliotų nuo 2020 m.
Turite pastabų? Jas galima pateikti per www.lrs.lt sistemą arba skambinant į Fin min: Rūta Pileckienė, tel.: 8 5 2199 359.

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“