Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

LBAA narių susitikimas su Vmi atstovais dėl PVM atotrūkio

2019 07 02

2019-06-26 d. Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos nariai, SVVT valdybos, pramonės amatų rūmų atstovas, Laisvosios rinkos instituto atstovas dalyvavo susitikime su VMI valdžios atstovais dėl PVM atotrūkio.
LBAA pateikė 2019/06/10-2019/06/25 vykdytos PVM atotrūkio apklausos rezultatus. Diskusija buvo ilga ir manytume produktyvi. Tikimės, kad VMI mus išgirdo ir gal susilaikys nuo duomenų viešinimo, kuriuos paviešinus kristų šešėlis ir ant sąžiningo verslo.
Susitikimo metu paaiškėjo, kad:
1. atotrūkis yra skaičiuojamas pagal EVRK kodą, kuris yra imamas ne iš įmonės duomenų kortelės, bet iš PVM deklaracijų (FR0600). O jose EVRK kodas kas mėnesį turėtų būti skirtingas, jei įmonė vykdo kelias veiklas, ir kiekvieną mėnesį dominuoja kita veikla;
2. laiškai, raginantys patikslinti 2014-2018 m. PVM deklaracijas, buvo parašyti pagal atotrūkį paskaičiuotą iš 2018 m. deklaracijų;
3. Jei manote, kad jūsų įmonė vykdo veiklą sąžiningai ir ji per klaidą bus paskelbta verslo, kuris yra atotrūkyje sąrašuose, reikia rašyti laisvos formos paaiškinantį raštą VMI, per mano VMI (paklausimų skyrių) ir VMI pažada koreguoti viešus atotrūkio sąrašų duomenis.

Dėkojame visiems dalyvavusiems apklausoje, mes jūsų pastabas ir nuomonę perdavėme VMI.
https://www.lbaa.lt/paslaugos/apklausos/.


NEBELIEKA POPIERINIŲ PRAŠYMŲ PERVESTI  2 PROC. NUO GPM

VMI prie FM parengė projektą, pagal kurį prašymą pervesti 2 % nuo GPM paramos gavėjams bus galima pildyti/teikti tik e-būdu per EDS.
Popieriniai prašymai bus nenagrinėjami. Nauja tvarka būtų taikoma 2020 m. teikiant duomenis už 2019 m. ir vėlesnius laikotarpius. VMI viešai skelbia statistiką apie paramos prašymų formą. Daugiausia paramos pagal popierinius prašymus 2017 m. gavo:
1. Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 127,113 EUR;
2. VO Lietuvos Lenkų Sąjungos Vilniaus r. sk. 86,643 EUR;
3. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 83,368 EUR;
4. Lietuvos Socialdemokratų partija 66,426 EUR;
5. LR liberalų sąjūdis 59,404 EUR.

Pastabos teikiamos iki 2019/07/05.
https://e-seimas.lrs.lt/…/TAP/859b7ea0931411e98a8298567570d…
2017m. pervestos paramos statistika (VMI)
http://www.vmi.lt/…/Pa…/0e6fac99-b289-4504-a46c-2d13b2dbf7d1

4

2019 m. liepos 4 d. bus paskelbti paskutinieji valstybinių egzaminų rezultatai. Abiturientai turės suskubti apsispręsti kokią profesiją pasirinkti.
Accountancy Europe (AE) trumpas paaiškinimas apie buhalterio profesijos reikšmę:    https://www.youtube.com/watch?v=oNE2xdXYN4A
AE yra vienas iš įtakingiausių ir gerbiamų lobistų įtakojančių ES sprendimus susijusius su finansais. Be to, tai tas asmuo, kurio patarimo klausią, kai yra daromi sprendimai dėl ES valdymo organų sudėties.

https://www.accountancyeurope.eu/members/

diagrama


SIŪLOMA KEISTI GPM ĮSTATYMO NUOSTATAS

Dar nespėjus įsigalioti 2018 m. priimto GPM įstatymo nuostatoms dėl 2020-2021 m., yra siūloma jas keisti.

2019-06-27 užregistruoti du GPM įstatymo projektai, kai pagal vieną mažinamas NPD, o pagal antrą didinamas NPD nuo 2020m.

Jei bus pritarta pirmam projektui, tik riboto darbingumo asmenų metinės pajamos galės padidėti iki 461 EUR per metus, nes siūloma didinti NPD tik šiai asmenų grupei.
Jei bus pritarta antram projektui visų gyventojų, neatsižvelgiant į jų darbingumą, metinės pajamos daugiausia sumažės 120 EUR – 2020 m., 240 EUR – 2021 m. Šie pokyčiai daugiausiai palies mažiausiai uždirbančius.

Pajamų pokyčio palyginimas yra atliktas su dabartine GPM įstatymo redakcija.
NPD dydis dėl 2020 – 2021 m. buvo nustatytas 2018 m., priimant mokestinės reformos teisės aktus, kai viešai buvo skelbiama, kad jie nebus keičiami 3 metus.

Paveiksliukuose nurodyta kas ir ką keičia:
1-as projektas https://e-seimas.lrs.lt/…/…/da5c076098ce11e9aab6d8dd69c6da66
2-as projektas https://e-seimas.lrs.lt/…/TAP/2874433098a311e9aab6d8dd69c6d…

1 2

DK 52 str. 4d. nustato, kad, jeigu dirbdamas nuotoliniu būdu darbuotojas patiria papildomų išlaidų, susijusių su jo darbu, darbo priemonių įsigijimu, įsirengimu ir naudojimu, jos privalo būti kompensuotos pagal šalių susitarimą. Jei tokioms kompensacijoms pagrįsti darbuotojas turi išlaidas pagrindžiančius dokumentus, kompensacijos neapsimokestina. Visi kompensacijos dydį pagrindžiantys dokumentai turi turėti juridinę galią.

https://www.vmi.lt/…/R…/fc79ff51-4b8b-4e71-b905-447db42a9c2c


PIRKIMO METODAS APSKAITOJE

Pirkimo metodas naudojamas atlikti juridinių asmenų verslo jungimo įvertinimą.
Verslo jungimai gali būti 3 rūšių:
1. Įmonės akcijų kontrolinio paketo įsigijimas;
2. Kitos įmonės verslo ar jo dalies įsigijimas, kai yra įgyjamas kitos įmonės turtas (ar jo dalis) ir įsipareigojimai (ar jų dalis) ir kai ketinama tęsti įsigytos įmonės vykdytą veiklą;
3. Įmonių reorganizavimas jungimo būdu, kai vienos arba kelių įmonių turtas ir įsipareigojimai reorganizacijos keliu perkeliami į vieną juridinį asmenį.

Pirkimo metodą taiko įsigyjančioji įmonė, kuris taikomas pagal tokią veiksmų seką:
1. nustatoma įsigyjamosios įmonės ar verslo įsigijimo savikaina;
2. įvertinamas tikrąja verte įsigyjamosios įmonės ar su įgyjamu verslu susijęs turtas ir įsipareigojimai;
3. apskaičiuojamas įsigyjančiosios įmonės sumokėtos kainos ir jai tenkančios įsigytosios įmonės (verslo) grynojo turto vertės skirtumas, kuris pripažįstamas prestižu arba nuostoliais (pelnu) dėl įmonės ar verslo įsigijimo ir parodomas finansinėse ataskaitose.

Jei yra įsigyjamas kontrolinis akcijų paketas, prestižas rodomas konsoliduotose ataskaitose, o jei yra kiti verslo jungimo atvejai, prestižas rodomas atskirose ataskaitose.
šaltinis: VAS, TFAS

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“