Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

LBAA nario nuomonė

2022 03 22

Dalinamės LBAA nario nuomone apie šiuo metu svarstymui pateiktą LR darbo kodekso, LR ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo, LR galimybių įstatymo ir LR žvalgybos įstatymo kai kurių straipsnių pakeitimo projektą.

Teksto autorė: LBAA narė Ilona Gurskienė

Savo įžvalgomis pasidalinsiu paliečiant tik ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimus. Jei vadovautis LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje pateikiamais skaičiavimais ir teiginiais, pakeitimai „bus palankesni ir įtvirtinami neperleidžiamo vaiko priežiūros mėnesis sustiprins vaikelio ir tėčio ryšį“.

Manau, kad ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo funkcija yra asmens DRAUDIMAS, t. y., teisė į išmokas ligos ar motinystės/tėvystės atveju, o ne ryšio kūrimas tarp tėvų ir vaikų. Nors faktas, kad mūsų šalyje tėvai turi sąlygas auginti vaiką iki 24 mėnesių amžiaus, yra sveikintinas. Tačiau 2 mėnesių neperleidžiamų atostogų įtvirtinimas man kelia abejonių dėl įvardintų tikslų pasiekimo.

Labai neigiamai vertinu motinystės/tėvystės išmokų mažinimą gaunant darbo pajamas ir manau, kad LR ligos ir motinystės įstatymo pataisomis neturėtų būti atimama teisė į didesnes pajamas vaiko priežiūros laikotarpiu. Šiuo metu galiojanti įstatymo redakcija antraisiais vaiko priežiūros metais nemažina gaunamos išmokos grįžus į darbo rinką. Jei bus priimtos pateiktos pataisos, net ir nusprendus grįžti į darbo rinką, būsi apribotas gauti savo vidutinį metinį darbo užmokestį, apskaičiuotą prieš išeinant vaiko priežiūros atostogų. Šių dienų realijų akivaizdoje ir turint augančią infliaciją, manau, akivaizdu, kad skaičiavimai nėra palankesni nei dabar esama redakcija būsimiems tėvams. Dar paminėčiau, kad ribojimai išmokoms gauti yra taikomi tik pagal darbo sutartį gaunamoms pajamoms, tačiau jei gauni pajamas pagal individualią veiklą. ribojimo nėra.

Kalbant apie aukštas pajamas gaunančių asmenų motinystės/tėvystės išmokas, tik užsiminsiu, kad 2022 metų I ketv. motinystės/tėvystės išmokų lubos yra 2460,84 Eur/mėn., t. y., maksimalus kompensuojamas uždarbis vaiko priežiūros išmokoms apskaičiuoti negali viršyti 2 VDU, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki teisės gauti vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos. Tuo tarpu įmokoms lubos atsiranda, kai metinis darbo užmokestis viršija 60 VDU. Naujoje redakcijos versijoje 2 VDU yra keičiami į 3,5 VDU.

Pridedu išmokos skaičiavimus, jei priskaičiuotas darbo užmokestis lygus 730 Eur. Skaičiuojant išmokos dydį į rankas netaikomas neapmokestinamas pajamų dydis.

Paveikslėlis1

Esu tikra, kad LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje pateiktuose skaičiavimuose įsivėlė klaida, kuri bus netrukus pašalinta.

Nesitikiu, kad bus iš viso panaikintos išmokų lubos. Tačiau siūlyčiau palikti galimybę tėvams, prižiūrintiems vaiką ir nusprendusiems dalinai įsilieti į darbo rinką, neatimti išmokos, kurios kaupimui jie daro įmokas visą savo darbingą amžių. Taip pat realiai skatinti tėvus prisidėti prie atžalų auginimo ir pasirinkus 24 mėnesių priežiūros laikotarpį, pridėti 2+2 neperleidžiamų mėnesių terminą.

  1. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/773195d1a5fd11ecaf79c2120caf5094?jfwid=crzfklwap&fbclid=IwAR07vDhH4RReZQNFt39oMS5h3OUNRtooI6h3fM0dgGiISaeTr__i6QS14uk
  2. https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/aktualu-tevams-kaip-keisis-vaiko-prieziuros-ismoku-skaiciavimas

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“