Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

LBAA kreipėsi į Aplinkos ministeriją

2017 04 10

LBAA kreipėsi į Aplinkos ministeriją (AM)  su prašymu pravesti Asociacijos nariams nemokamus seminarus, apie naujus pakuočių apskaitos reikalavimus bei mokesčio už aplinkos teršimą.  Neseniai gavome atsakymą, kad dėl didelio darbo krūvio ir įtempto darbo grafiko, seminaruose AM atstovai dalyvauti negalės ir nemato galimybės informuoti buhalterius dėl mokesčių mokėjimų tvarkos.

LBAA kreipėsi į Vyriausybę, kad užtikrintų visuomenės švietimą ir surastų išteklių dėl reikalingo švietimo kaip turėtų būti skaičiuojami mokesčiai. Vyriausybės kanceliarija atsižvelgė į LBAA nuomonę ir kreipėsi į AM su prašymu dar kartą įvertinti LBAA prašymą dėl LBAA narių švietimo.

Žemiau pateikiam AM atstovų nuomonę, pagal kurią pakuotės apskaita iš esmės nesikeitė.

AM paminėjo, kad 2017 m. įsigaliojusiame Pakuočių taisyklių pakeitime nauja yra tai, kad reikia atskirai apskaityti skirtingose užstato sistemose (vienkartinių pakuočių ar daugkartinių pakuočių) dalyvaujančių pakuočių duomenis. Taip pat atsirado būtinybė apskaityti savo reikmėm sunaudojamas pakuotes.

Tai, kad viename skyriuje nustatyti bendrieji apskaitos reikalavimai, o atskiruose – skirti konkrečių pakuočių rūšių (tuščios pakuotės, gaminių pripildytos vienkartinės ir daugkartinės pakuotės, taip pat vienkartinės ir daugkartinės pakuotės, kurioms taikoma užstato sistema) apskaitai, AM nelaiko naujų reikalavimų nustatymu.

Pasak AM, mokesčio už aplinkos teršimą nuostatos 2016-2017 m. nesikeitė, išskyrus tai, kad nuo 2016 m. buvo patvirtintas naujas koregavimo koeficientas.

https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/ad3b77c0a4cf11e69ad4c8713b612d0f

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“