Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

LBAA konferencijos rezultatai

2020 05 06

Įvykus LBAA konferencijai (visuotinis LBAA narių ir LBAA tikrųjų narių susirinkimas), LBAA narių balsavimu buvo patvirtinta:

1. LBAA 2019 m. metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas – patvirtinta;
2. LBAA 2019 m. metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas – patvirtinta;
3. LBAA prezidento išrinkimas ir tvirtinimas – patvirtinta LBAA prezidente – Daiva Čibirienė;
4. LBAA kolegijos kandidatų išrinkimas ir tvirtinimas – pritarta siūlytiems kandidatams: Daiva Čibirienė, Rita Dindienė, Daiva Žumbakienė.

Sveikiname prezidentę Daivą Čibirienę ir išrinktas kolegijos nares Daivą Žumbakienę bei Ritą Dindienę, linkime sėkmingo darbo!

LBAA kolegija, kurią balsų dauguma išrinko 2020-04-28 LBAA narių konferencija:

1. Daiva Čibirienė (kolegijos pirmininkė)
2. Rita Dindienė (nauja narė)
3. Ilona Gurskienė (tęsia kadenciją)
4. Lijana Lusienė (tęsia kadenciją)
5. Artūras Mulskis (tęsia kadenciją)
6. Asta Navickienė (tęsia kadenciją)
7. Daiva Žumbakienė (nauja kadencija)

Pasibaigus karantinui, LBAA organizuos atskirą konferenciją, kurios metu kartu atšvęsime Buhalterio dieną ir išklausysime profesinius pranešimus.

Apie renginio datą informuosime atskirai.


Invega jau priima paraiškas dėl nuomos mokesčio subsidijavimo. Yra daug sąlygų.

Viena iš sąlygų: karantino metu įmonės pagrindinė veikla turėtų būti uždrausta ir iš jos įmonė negali uždirbti jokių pajamų.
Jei karantino metu pradėjote uždraustą veiklą vykdyti nuotoliniu būdu, tokiai veiklai turėtų būti priskirtas kitas EVRK kodas ir jos pajamos buhalterinėje apskaitoje turėtų būti atskirtos nuo pagrindinės veiklos pajamų.
Tokiu atveju VMI FR0791 formoje reikėtų užregistruoti naują EVRK kodą.
Aiškių taisyklių, kuri veikla yra pagrindinė, nėra.
Pvz. įmonė kelis metus vykdo didelio renginio organizavimo projektą, kurio pajamos gaunamos kas keli metai. O kol nėra pajamų, dar gaunamos papildomos pajamos iš nuotolinės prekybos, kuri yra uždrausta. Gali būti, kad bus net metai, per kuriuos bus gautos tik prekybinės veiklos pajamos, o renginio organizavimo pajamos nebus gautos, nes nutraukta sutartis. Į klausimą kaip įmonei reikėtų įrodyti, kad renginio organizavimo veikla yra pagrindinė, atsakys INVEGA ir taikys atsakymo taisykles atgaline data.
Lygiai taip pat, kaip kad taisyklė, jog subsidija taikoma atgaline data, nors reikalavimai buvo paskelbti dabar ir verslas nespėjo suregistruoti visų naujų EVRK kodų VMI,
O kita įdomioji detalė ta, kad MANO VMI FR0791 leidžia užregistruoti tik tris EVRK kodus. Ir jei jūsų visos vykdomos veiklos yra lygiavertės ir jų skaičius viršija 3, nėra jokių paaiškinimų, ką daryti, kuri veikla yra pagrindinė, o kuri nebėra pagrindinė ir iš viso negali būti uždeklaruota.
Iki šiol nebuvo tokio reikalavimo, kad apskaitoje būtų rūšiuojamos pajamos pagal EVRK kodus. Verslas dažnai pajamas rūšiuoja pagal šalis, padalinius, pirkėjų grupes, apmokestinimo PVM būdus ir kt. požymius.
Pagal naujai sugalvotą subsidijavimo tvarką, kai kam reikės viską perdaryti atgaline data pagal pačių susigalvotas taisykles ir tikėtis, kad jos sutaps su INVEGOS nuomone.

Daugiau: https://invega.lt/lt/kompensavimo-priemones/dalinis-nuomos-mokescio-kompensavimas-labiausiai-nuo-covid-19-nukentejusioms-imonems/


2020-04-21 priimtas nemokumo įstatymas, pagal kurį yra nekeliama bankroto byla ar nenutraukiama restruktūrizavimo byla dėl įmonės nemokumo per karantino periodą ir 3 mėnesiai po karantino, jei įmonė vėluoja atsiskaityti su kreditoriais.
Juridinio asmens vadovas privalo inicijuoti procesą nemokumo kriterijus atitinkančiai įmonei, kad finansiniai sunkumai būtų įveikti. Jei per tam tikrą terminą numatytą įstatyme su kreditoriais nesusitaria, vadovas privalo kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo ar bankroto bylos iškėlimo arba inicijuoti bankroto procesą ne teismo tvarka. Ši tvarka netaikoma karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius po jo atšaukimo.
Įstatymo leidėjas šiuo atveju sudarė palankias sąlygas skolininkams – jei restruktūrizuojamas skolininkas neapmoka sąskaitų, kreditorius karantino laikotarpiu taip pat susidurs su finansiniais sunkumais, nes neturi svertų ir negali ginti savo teisių inicijuodamas skolininkui bankrotą. Tokiu būdu nukenčia ne vienas verslas, o iš karto du.

Nemokumo įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/92e7dd9083c011eaa51db668f0092944

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/bc18e8d083c011eaa51db668f0092944


Laukia Prezidento patvirtinimo Seime priimtas pakeistas užimtumo įstatymas, pagal kurį subsidija savarankiškai dirbantiems būtų skiriama, jei asmuo:

1. Per periodą nuo 2019-03-14 iki 2020-03-15 vykdė savarankišką veiklą nors 3 mėnesius;
2. savarankiška veikla buvo vykdoma iki 2020-03-15 imtinai;
3. jei asmuo karantino metu uždirba su darbo santykiais susijusias darbo užmokesčio pajamas, kai jų suma per mėnesį negali viršyti MMA.
Trečioji sąlyga yra nauja ir jinai palies savarankiškai veiklą vykdančius asmenis, kurie šalia savarankiškos veiklos turėjo galiojančias darbo sutartis, bet jų darbo užmokesčio pajamos buvo ne didesnės nei MMA. Tokie asmenys iki įstatymo pakeitimo, subsidijos negaudavo.
Kadangi įstatymas įsigalioja atgaline data, neigiamą atsakymą dėl galiojančios darbo sutartis gavę savarankiškai veiklą vykdantys asmenys, turėtų patys dar kartą kreiptis į užimtumo tarnybą dėl subsidijos gavimo klausimo peržiūrėjimo.
Įstatymas dar nėra priimtas, nes nėra gautas Prezidento patvirtinimas. Prezidentas pirmą gegužės savaitę turi nuspręsti ar leisti įsigalioti šiam naujam subsidijų mokėjimo pakeitimui.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/298729728abc11eaa51db668f0092944


Seimo komitete balandžio 29 d. buvo pritarta šiam užimtumo įstatymo pakeitimo projektui, pagal kurį subsidiją gautų savarankiškai dirbantys asmenys, net jei jie turėjo galiojančią darbo sutartį karantino metu ir jiems priskaičiuotas darbo užmokestis už karantino periodą yra ne didesnis nei MMA.
Kadangi duomenis apie priskaičiuotą darbo užmokestį Sodra gauna tik iki šio mėnesio 15 d., atsakymai tokiais atvejais būtų teikiami ne per 3 d. d., bet per ilgesnį periodą, po šio mėnesio 15 d.
Įstatymo pakeitimas būtų taikomas atgaline data, o tai reiškia, kad visi neigiami atsakymai, kurie buvo dėl to, kad asmuo turėjo darbo sutartį karantino metu, bet algos negavo ar gauta alga buvo mažesnė nei MMA, turės būti peržiūrėti.
Kaip vyktų peržiūrėjimas (ar reikėtų teikti pakartotinus prašymus), informuotų Užimtumo tarnyba.
Toks pakeitimas palies asmenis, kurie yra:
– vaiko priežiūros atostogose,
– nemokamose atostogose,
– nedirbo pagal grafiką arba dirbo ir darbo užmokestis buvo ne didesnis nei 607 Eur/mėn.

Žiūrėti video: https://www.youtube.com/watch?v=GH2wu2X8Llk

Skaityti daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/67a1f370894f11eaa51db668f0092944


2020-04-28 užregistruotas LR EIM įsakymo projektas, kurį patvirtinus, būtų teikiama iki 50 % subsidijai nuomai ir susijusioms paslaugos, kai nuomotojas pritaiko 30 % nuolaidą. Subsidijos gavėjas nuomininkas PVM nebus subsidijuojamas. Maksimali subsidijos suma vienam asmeniui: 0,1 – 0,8 mln. Eur. priklausomai nuo vykdomos veiklos.
Jei norite kreiptis dėl subsidijos, patalpų nuomos kaina turėtų būti sumažinta ≥ 30 % nuo 2020-03-16. Yra papildomų sąlygų dėl subsidijos gavimo.
Subsidijos negaus, jei yra bent viena sąlyga iš nurodytų:
1. Karantino metu buvo gautas bent vienas Eur pajamų iš pagrindinės veiklos
2. Įmonė nėra įtraukta į COVID-19 sąrašą
3. Nuomos sutartis nėra užregistruota Registrų centre ir jos sudarymo data yra po 2020-03-15
4. Bent vienas įmonės rodiklis yra:
4.1. ≥25% akcijų priklauso neprivatiems asmenims, bet valstybei, savivaldybei.
4.2. 2019m. metinės pajamos > 50 mln. Eur.
4.3. 2019m. turtas > 43 mln. Eur.
4.4. 2019m. FA duomenys rodo, kad įmonė yra patirianti sunkumus.
4.5. 2019m. finansinės ataskaitos nepateiktos RC.
5. Prašymas pateiktas pavėluotai – po 2020-12-01.
6. Įmonės statusas yra bankrutuojanti ar likviduojama.
7. Įmonės registracijos Registrų centre data yra po 2020-03-16.
8. Patalpos yra nuomojamos iš biudžetinės įstaigos.
9. Gautos ES lėšos, buvo įsisavinamos neteisėtai, t. y. buvo priimti sprendimai dėl neteisėtai panaudotos ES paramos grąžinimo.
10. Patalpos nuomojamos ne iš privačių asmenų.
11. Jei pagrindinė veikla yra elektroninė prekyba, ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba, azartinių žaidimų ir lažybų ar kitų azartinių lošimų organizavimo veikla, subsidija nebus skiriama.
Atsakymus apie sprendimą skirti subsidiją INVEGA išduos per 10-30 d.
Asmuo gavęs subsidiją turės sumokėti dalinį nuomos mokestį ≤ 5 d. d. (yra sąlygų).
INVEGA viešai paskelbs visus asmenis www.invega.lt, kurie gavo subsidijas dėl patalpų nuomos.
Daugiau apie sąlygas ir detales:

WORD failas: https://e-seimas.lrs.lt/rs/lasupplement/TAK/90fc5471895611eaa51db668f0092944/c0fe4840605da6edbb94951558e620ad/

Įsakymo projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/3138cbe1895611eaa51db668f0092944

Sunkumus patirianti ribotos atsakomybės įmonė, tai įmonė, kuri atitinka bent vieną rodiklį:
1. Veikia mažiau nei 3 metus;
2. Per 7 metus buvo prarasta > 1/2 įstatinio kapitalo dėl nuostolių dengimo, kai jau buvo išnaudoti visi rezervai nuostoliams padengti;
3. Įsipareigojimai > 7,5 x nuosavas kapitalas;
4. EBITA < 1;
5. Bei kitos sąlygos dėl bankroto bei restruktūrizacijos.

Daugiau apie visas sąlygas dėl sunkumų patiriančios įmonės apibrėžties: https://invega.lt/lt/covid-19/kas-yra-sunkumu-patirianti-imone

Įsakymas parengtas taip, kad reikia ypatingų įgūdžių surasti tikruosius teisės šaltinius ir turėtume tikėti FB ar internetinių puslapių informaciją, kurie neturi jokio teisinio statuso.

Daugiau: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32014R0651&from=LT


2020-04-22 užregistruotas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo projektas, pagal kurį moteriai, „išeinančiai“ nėštumo ir gimdymo atostogų, skaičiuojant išmokos dydį, nebus vertinamas darbo užmokesčio sumažėjimas dėl prastovos. Be to prastovos laikas nebus įtraukiamas į draudiminį stažą ir tai reiškia, kad jei moteriai iki išmokos gavimo trūks draudiminio stažo, kuris yra lygus prastovos periodui, jinai negaus išmokos.
Jei įstatymas nebūtų keičiamas, tokia moteris galėtų gauti išmoką, kurios dydžio nustatyme dalyvauja ir prastovos darbo užmokesčio pajamos, ir nuo kurių yra skaičiuojami mokesčiai Sodrai dėl motinystės ir dekreto išmokos gavimo.
Ištrauka iš įstatymo:
„Moteriai, kuriai motinystės socialinio draudimo stažo skaičiavimo laikotarpiu Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu paskelbta prastova arba ji yra atleista iš darbo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir/ar karantino, šio straipsnio 1 dalyje nurodytas motinystės socialinio draudimo stažas skaičiuojamas iki atleidimo iš darbo dienos, o prastovos atveju išskaičiuojant iš motinystės socialinio draudimo stažo prastovos laikotarpį.“

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9231e4b0846811eaa51db668f0092944

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/69fd3ad0846811eaa51db668f0092944


Užregistruoti notariato ir civilinio kodekso įstatymo pakeitimų projektai, kuriems pritarus notarai galės teikti tvirtinimus nuotoliniu būdu, naudojant tik kvalifikuotą elektroninį parašą be notaro antspaudo. Nuotoliniu būdu nebus galima tvirtinti tik testamento.
Notaras pats turės nuspręsti ar jis gali atlikti nuotoliniu būdu veiksmus. Jo atsisakymas atlikti veiksmus nuotoliniu būdu negalės būti skundžiamas.
Notaras nuotoliniu būdu atlikti notarinius veiksmus galės, jeigu:
1. užtikrins, kad bus laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens tapatybės nustatymą,
2. galės nuotoliniu būdu išaiškinti notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes bei
3. įsitikinti asmens valia, kuri patvirtinama kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Nuotoliniu būdu atlikti notaro įgaliojimai turės būti įregistruojami elektroniniame įgaliojimų registre.
Vadovo įgaliojimas dėl jo atstovavimo (prokūra), taip pat galės būti elektroninės formos, ją įregistruojant į viešą įgaliojimų registrą.

Notariato įstatymo pakeitimas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8883ec70846211eaa51db668f0092944

LR Civilinio kodekso pakeitimas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/1a9a5d0183d811eaa51db668f0092944

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ab02d74082d011eaa51db668f0092944


Užregistruotas PVM įstatymo keitimo projektas, kuriam pritarus būtų taikomas ne 21 %, bet 9 % PVM dėl maitinimo paslaugų ir maisto gaminių išsinešimo pajamų apmokestinimui.
2020-04-23 Seimo posėdyje buvo pasiūlyta įstatymo projektą patobulinti aiškiau apibrėžiant kas įeina į maitinimo paslaugas ir į maistą išsinešimui.

Seimo pranešimas apie tolimesnį projekto svarstymą: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=270708

Įstatymo projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/9dc71c707b0b11eaa38ed97835ec4df6

Aiškinamasis raštas:  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/dd717b407b0b11eaa38ed97835ec4df6

Autoriai: Ingrida Šimonytė ir Mykolas Majauskas


Iki 2020-06-15 reikia suskaičiuoti ir uždeklaruoti pelno mokestį už 2019 metus.
Pasitikrinkite, gal jums būtų galima sumažinti pelno mokestį dėl investicijų lengvatos
COVID-19 sąrašai ir VMI mokesčio mokėjimo atidėjimai, pelno mokesčio nesumažins, vis tiek jį reikės mokėti.

Daugiau (video): https://www.youtube.com/watch?v=M1IbqEDcE_k


Karantino metu seneliai gali gauti už anūko priežiūrą ligos išmoką, tik tokiu atveju, jei įvykdytos visos šešios sąlygos:
1. bent vienas iš tėvų nedirba nuotoliniu būdų,
2. bent vienam iš tėvų nėra paskelbta prastova,
3. bent vienas iš tėvų nėra savarankiškai veiklą vykdantis asmuo (indiv. veikla, MB narys ir t.t.), ir visai nesvarbu ar tėvai kreipėsi dėl 257 Eur/mėn. subsidijos,
4. bent vienas iš tėvų neturi nedarbingumo,
5. senelis turi draudiminį stažą dėl ligos /slaugos išmokos gavimo,
6. bent vienas iš vaiko tėvų turi turėti draudiminį darbo stažą dėl ligos išmokos gavimo.
Šaltinis: Ligos ir motinystės įstatymo 11 prim. 1 str. 3 d.
„Atsiradus būtinybei prižiūrėti pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą ugdomą vaiką, taip pat pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokantį neįgalų asmenį iki 21 metų, ligos išmoka vaiko motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), seneliui (senelei), jeigu abiem tėvams (įtėviams) arba turimam vienam iš jų nėra galimybės pasinaudoti nuotoliniu darbu arba jiems (jam) darbdavys nepaskelbė prastovos Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytu atveju, taip pat budinčiam globotojui ar globėjui iš Valstybinio socialinio draudimo fondo lėšų pradedama mokėti nuo pirmosios vaiko priežiūros dienos ir mokama ne ilgiau kaip iki LRV paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar karantino pabaigos. Šioje dalyje nustatytos ligos išmokos dydis yra lygus 65,94 procento išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.”
Žinutės tekstas suderintas su Sodra.
Pastaba dėl 3-io punkto: Sodra dabartiniu metu visų senelių, kai tėvai yra savarankiškai veiklą vykdantys, prašymus atmeta, teikdama nuorodą į įstatymo 11 prim. 1 str. 3 d., kuriame apie tokius asmenis informacijos nematome. Jei radote šaltinį, kuriame pasakyta, kad MB nario uošvienė negali gauti išmokos už anūko priežiūrą, pasidalinkite
Būtinas draudiminis darbo stažas ligos išmokai gauti:
3 mėn. per 12 mėn. arba 6 mėn. per 24 mėn., kai vieno mėnesio apmokestinamos VSD, PSD mokesčiais pajamos yra ne mažesnės nei MMA.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.116582/asr

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“