Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

LBAA apklausa

2017 02 17

Finansų ministerija (FM) siekė sužinoti juridinių asmenų nuomonę apie finansinių ataskaitų kokybę ir, ar FM pasiūlytos priemonės kokybei pagerinti, atitinka visuomenės lūkesčius.

FM iniciatyva 2015 m. gegužės 15 d. Seime yra užregistruoti keturi įstatymų projektai XIIP-3088, XIIP-3089, XIIP-3091 ir XIIP-3090, pagal kuriuose yra numatytos šios priemonės dėl pelno siekiančių ribotos atsakomybės vienetų finansinių ataskaitų kokybės pagerinimo:

  1. Valstybinė finansinių ataskaitų peržiūra neatliekama, jei finansines ataskaitas pasirašo buhalteris profesionalas. LR teisės aktuose nėra numatyti reikalavimai buhalteriui profesionalui  dėl darbo patirties, kvalifikacijos profesinių  ir lietuvių kalbos žinių. Norime priminti, kad pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą buhalteris profesionalas yra tas asmuo, kuris yra Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos valstybės narės auditorius ir (arba) buhalterius vienijančios profesinės organizacijos, priklausančios Tarptautinei buhalterių federacijai (TBF), narys.
  2. Jei yra atlikta peržiūra (tai mažesnio informacijos užtikrinimo paslauga nei auditas), peržiūros ataskaita taip pat yra teikiama JARC taip, kaip dabar teikiama auditoriaus išvada.
  3. FM tvirtins juridinių asmenų finansinių ataskaitų peržiūrų planus, pagal kuriuos galės būti pasirinkta atlikti juridinių asmenų finansinių ataskaitų patikrinimą, finansuojamą iš valstybės lėšų. Tikrinamos įmonės privalės teikti visus reikalingus duomenis valstybinei peržiūrai atlikti. Jei patikrinimo metu bus nustatyti pažeidimai, gali būti taikomos sankcijos ar taikomi veiklos ribojimai. Viešai bus skelbiama apie atliktų peržiūrų rezultatus.

Siekiant pateikti apibendrintą nuomonę apie finansinių ataskaitų kokybės gerinimo priemones, LBAA 2017 m. vasario mėn. organizavo apklausą, kurios klausimai buvo sudaryti remiantis Finansų ministerijos pateikta užklausa.

Didžioji dalis apklausoje dalyvavusių asmenų buvo buhalteriai, vyr. buhalteriai, finansininkai ar apskaitos įmonės atstovai.

dalyviai
Į klausimą, kokia jūsų nuomonė apie LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo projektą XIIP-3088, kuriame yra numatyta, kad valstybinė finansinių ataskaitų peržiūra yra neatliekama, jei finansines ataskaitas pasirašo buhalteris profesionalas, net 51,5 % dalyvių nurodė, kad jų nuomonė yra neigiama.

teigiama
LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo projekte XIIP-3088 yra numatyta, kad valstybinė finansinių ataskaitų peržiūra neatliekama, jei finansines ataskaitas pasirašo buhalteris profesionalas. LR teisės aktuose nėra numatyti reikalavimai buhalteriui profesionalui dėl darbo patirties, kvalifikacijos profesinių ir lietuvių kalbos žinių. Beveik 76 % asmenų, dalyvavusių apklausoje, mano, kad pritarus projekto XIIP-3088 nuostatoms dėl buhalterio profesionalo, juridinių asmenų finansinių ataskaitų kokybė nepagerės. 

LBAA apklausoje taip pat domėjosi, kokiu būdu apklausos dalyviai gauna ataskaitas. 42 proc. asmenų nurodė, kad jas gauna iš Juridinių asmenų registrų centro. Likusieji gauna tiesiogiai iš tų asmenų arba kitaip. Dažniausia priežastis, kodėl ataskaitos nėra imamos iš Juridinių asmenų registro, yra didelė paslaugos kaina, kai tuo tarpu kitose šalyse ši paslauga yra teikiama nemokamai.

Siekiant išsiaiškinti, ar auditoriaus išvada prie finansinių ataskaitų būtų ataskaitų patikimumo garantas, dalyvių buvo klausiama, ar tai jiems duoda didesnį pasitikėjimą ataskaitų duomenų teisingumui. Beveik 43 proc. nurodė, kad taip, tai leidžia labiau pasitikėti ataskaitų kokybe ir 40 proc. nurodė, kad ne, tai jiems neduoda didesnio patikimumo. Likusieji šiuo klausimu neturi nuomonės arba pasirinko kita.

Apklausoje dalyvavusių asmenų taip pat buvo klausiama, ar jie sutiktų su teiginiu, kad kuo didesnė įmonė, tuo jos finansinės ataskaitos yra geresnės kokybės. 65,5 % asmenų nurodė, kad nesutiktų su šiuo teiginiu.

didenses
Komentuodami šį savo pasirinkimą asmenys, nurodė, kad neteisinga būtų teigti, jog finansinių ataskaitų kokybė priklauso nuo įmonės dydžio, jų kokybė dažniausiai yra panaši. Didesnių įmonių kokybė gali būti šiek tiek geresnė nebent dėl to, kad didelės įmonės yra dažniau tikrinamos ir audituojamos. Be to daug kas priklauso nuo vadovybės požiūrio, o ne nuo įmonės dydžio.

Tuomet teirautasi ar finansinių ataskaitų kokybė gali priklausyti nuo to, kas tvarko apskaitą (buhalteris dirbantis pagal darbo sutartį, apskaitos įmonė, asmuo vykdantis individualią veiklą). 51 % atsakiusiųjų nurodė, kad ir šis rodiklis finansinių ataskaitų kokybei įtakos neturi.

Kaip didžiausias problemas, susijusias su finansinėmis ataskaitomis, apklausos dalyviai įvardija:

Kaip galimas kokybės gerinimo priemones apklausos dalyviai įvardija:

Gautus atsakymus apibendrinant, galima teigti, kad, buhalterių nuomone, Finansų ministerijai yra nesuprantama finansinių ataskaitų kokybės problema ir dėl ko ji kyla, o siūlomos priemonės neturi poveikio kokybei. Nėra įvardijami reikalavimai kokybei, nepateikti pavyzdžiai, kaip turėtų atrodyti kokybiškai sudarytos finansinės ataskaitos, nėra parengtos pavyzdinės aiškinamojo rašto lentelės, nėra pateikiami pavyzdžiai, kaip daryti apskaitą, kad ji atitiktų mokesčių ir VAS reikalavimus.

APKLAUSOS REZULTATAI

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“