Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Kitąmet į pensijų kaupimą bus įtraukiami 2019 m. atsisakę ar sustabdę įmokas gyventojai

2021 12 29

2022 metų pradžioje, kaip ir kasmet, „Sodra“ įtrauks į antros pakopos pensijų kaupimą naujus dalyvius. Į kaupimą bus įtraukti ne tik tie gyventojai, kurie iki šiol niekada nekaupė pensijai, bet ir tie, kurie anksčiau atsisakė dalyvauti pensijų kaupime.
Kaupti atsisakiusiam asmeniui kas trejus metus vėl siūloma prisijungti prie pensijų kaupimo. Žmonėms, kurie 2019 m. neterminuotai sustabdė pensijų kaupimą, nuo kitų metų liepos 1 d. įmokų pervedimas bus atnaujinamas automatiškai, jei iki birželio 30 d. jie neatsisakys įmokų pervedimo atnaujinimo. Tai reiškia, kad draudėjai iš draudžiamųjų pajamų privalės išskaičiuoti dalyvio lėšomis mokamas pensijų įmokas, kurias „Sodra“ perves į jo pasirinktą pensijų fondą.
Pensijų kaupimo dalyviai, kurie nepageidauja, kad jų pensijų įmokų pervedimas būtų atnaujintas automatiškai, iki 2022 m. birželio 30 d. turi pateikti „Sodrai“ atsisakymą raštu. Tai galima padaryti prisijungus prie asmeninės paskyros: http://www.sodra.lt/gyventojui , paštu arba atvykus į „Sodros“ klientų aptarnavimo skyrių.
Kaupimo dalyviai, kurie 2019 m. neterminuotai sustabdė įmokų pervedimą, bet kuriuo metu gali savo iniciatyva pateikti pensijų kaupimo bendrovei prašymą atnaujinti pensijų kaupimo įmokų pervedimą.
Apsisprendus dalyvauti pensijų kaupime, pensijų kaupimo įmokos dydžius galima pasirinkti: kaupti maksimaliai arba palaipsniui. Priklausomai nuo pasirinkto tarifo, kaupiančiuosius papildomai skatina ir valstybė.
Pasirinkus kaupti palaipsniui, 2022 m. šis įmokos dydis sudarys 2,7 % nuo kaupiančiojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos ir 1,2 % nuo VDU, kuriuos į pensijų fondą papildomai perves valstybė. Taigi, jei žmogus uždirba 1000 eurų „ant popieriaus“, kitais metais pasirinkus kintamąjį tarifą, kas mėnesį kaupimui bus pervedama 27 Eur nuo jo atlyginimo ir 17,28 Eur valstybės paskatos.
Pasirinkus 3 % tarifą valstybė papildomai perveda į pensijų fondus 1,5 % nuo VDU. Jei žmogaus atlyginimas 1000 eurų „ant popieriaus“, kiekvieną mėnesį į pensijų fondą keliaus 30 Eur nuo jo atlyginimo ir 21,59 Eur dydžio valstybės įmoka.


3 svarbūs dalykai dėl 2022 m. darbo užmokesčio skaičiavimo:

1. Visiems darbuotojams, kurių pilno etato 2021 m. alga buvo <730 Eur/mėn. arba <4,47 Eur/val., 2022 metų alga privalės būti padidinta iki 730 Eur/mėn. arba iki 4,47 Eur/val.
O jei darbuotojas dirba kvalifikuotą darbą, tai jo alga turėtų būti padidinta daugiau.
DK nenurodo kiek daugiau, bet kokiu atveju turės būti koreguojamos darbuotojų darbo sutartys, jei minimose darbo sutartyse nurodyta suma Eur, vietoje MMA dydžio.
Rekomenduojame darbo sutartyse darbo užmokesčio nustatymui naudoti MMA kaip dydį, kuriam pasikeitus nereikėtų keisti darbo sutarčių kas metai, keičiantis MMA.
Pvz. dėl darbo užmokesčio dydžio nustatymo darbo sutartyje dėl kvalifikuoto darbo:
1-as var.: MMA + ?? Eur
2-as var. : MMA x koeficientas
2. Keičiasi NPD formulės ir NPD dydžiai riboto darbingumo asmenims, dėl ko reikės atlikti programavimo darbus algų skaičiavimo programose ar skaičiuoklėse:
a. NPD = 460 – 0,26 × (DU –MMA), jei mėnesinis DU ≤1‘678 Eur
b. NPD = 400 – 0,18 × (DU –642), jei mėnesinis DU >1‘678 Eur
3. Keičiasi papildomo kaupimo 2,4 %, kai 2,4 % →2,7 %
Pagal DK darbo užmokesčio dydis yra privaloma darbo sutarties dalis.
Jei darbdavys nepakeis darbo sutarčių, kuriose buvo fiksuotas darbo užmokestis mažesnis už 2022 m. MMA, bet mokės didesnį darbo užmokestį nei MMA, jis vis tiek gali būti baudžiamas dėl DK pažeidimo, dėl neatlikto rašytinio sutarties koregavimo.

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/01463dc02ceb11ecad73e69048767e8c


Buhalteriai pastebi, kad metų gale būtina stebėti darbuotojų darbo užmokesčio pajamas dėl ,,Sodros” lubų (60 VDU), kurias pasiekus, nebeskaičiuojami darbuotojo VSD mokesčiai.
Jei darbuotojas dirba pas kelis darbdavius ir pas abu kartu darbuotojo ,,Sodros” mokesčiais apmokestinamosios darbo santykių pajamos viršija 60 VDU, nuo viršijančios dalies darbuotojo VSD įmokos neskaičiuojamos.
Dėl to, kad kitas darbdavys patikslins duomenis ir dėl patikslinimo bus perkopta suma, abiem darbdaviams gali reikėti tikslinti kelių periodų algų skaičiavimus, ,,Sodros” ataskaitas bei išmokamą sumą darbuotojui.
Dėl tokio mokesčio skaičiavimo būdo daug uždirbančiųjų algų skaičiavimas tampa tikru kantrybės išbandymu ir iššūkiu.

1228_1

Daugiau: https://www.sodra.lt/lt/situacijos/turiu-samdomu-darbuotoju


2021-12-17 patvirtinti 2022 metų duomenys susiję su darbo užmokesčio išmokų skaičiavimu:
1. darbo dienų skaičius:
1.1. esant 5 d. d. savaitei – 20,9 d. d. (251 d. d./12 mėn.);
1.2. esant 6 d. d. savaitei – 25,2 d. d. (302 d. d./ 12 mėn.);
2. darbo valandų skaičius:
2.1. esant 5 d. d. savaitei – 166,8 d. val. (2‘002 d. val./12 mėn.);
2.2. esant 6 d. d. savaitei – 166,8 d. val. (2‘002 d. val./12 mėn.).
Jeigu įmonės kolektyvinėje sutartyje, darbo sutartyse arba darbo tvarkos taisyklėse nustatytas KITOKS darbo laikas, nei 5 d. d. ar 6 d. d. savaitė, metinius vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičius nustato PATI įmonė, įstaiga ar organizacija.

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4e45dff05e8b11eca9ac839120d251c4


2021-12-14 užregistruotas GPM įstatymo projektas, kuriam pritarus, nekilnojamo turto pardavimas būtų neapmokestinamas GPM, jei jis yra išlaikytas ≥5 metus (dabar yra ≥10 m.)
Dėl šio pakeitimo, gyventojai prekiaujantys žeme ar nekilnojamo turtu turės mažiausiai du kartus didesnes galimybes nemokėti turto pardavimo 15 % GPM , kuris yra mokamas nuo pardavimo ir turto įsigijimo kainų skirtumo.
Pagal projektą pateikusio Seimo nario paaiškinimą, toks pokytis nesumažins surenkamų mokesčių dydžio.
!! 15 % GPM → 20 % GPM, kai apmokestinamosios pajamos >120 VDU.

Daugiau:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/33e7e5d05ce311ecb2fe9975f8a9e52e

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/49841fd05ce311ecb2fe9975f8a9e52e


2021-12-13 užregistruotas VSD įstatymo projektas, pagal kurį nuo 2022-01-01 ,,Sodra” išduos skaidriai dirbančiojo asmens kodą.
Jei asmuo mokės visus mokesčius, deklaruos visas pajamas ir bus legaliai įdarbintas, jis bus laikomas dirbančiu neskaidriai, nes neturi skaidriai dirbančio asmens kodo.
Pagal LRV 2021-25044 nutarimą šis skaidriai dirbančio asmens kodas:
leis kontroliuojančiosioms institucijoms, statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotam rangovui nesudėtingai patikrinti, ar asmuo statybos sektoriuje dirba skaidriai,
sutaupys 1,239 mln. Eur.

Daugiau:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/8af613905c0411ecb2fe9975f8a9e52e

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/951b39e3540211ec86bdcb0a6d573b32


2021-12-10 užregistruotas DK pakeitimo projektas, kuriam pritarus būtų NAIKINIMA galimybė mokėti iki 50 % neapmokestinamą priedą už kilnojamojo pobūdžio arba atliekamą lauko sąlygomis, arba susijusi su kelionėmis ar važiavimu nuolatinį darbą.
Pakeitimas būtų taikomas tik keleivių pervežimą vykdantiems miestų ir tarpmiestinio susisiekimo maršrutų vairuotojams.
Kitiems asmenims toliau liktų galiojanti DK nuostata dėl neapmokestinamojo priedo.
Teisės aktą užregistravę seimo nariai mano, kad darbuotojų pajamos dėl to nenukentės, nes darbdaviai padidins darbuotojų darbo užmokestį, kai bus panaikinta galimybė mokėti priedą, nustatytą DK ir taip bus surinkta daugiau mokesčių.
Atkreipiame dėmesį, kad jokios teisės aktų nuostatos neįpareigoja darbdavio padidinti darbo užmokestį darbuotojams dėl DK nuostatų pakeitimo, todėl aiškinamojo rašto nuostatos neturi teisinio pagrindo.

Daugiau:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/24e4eb1059a911ecacf0d54306d0ca27

https://bit.ly/3HloIns


Nuo 2022 m. didėja viešo sektoriaus buhalterių algos, nes 2,3 % didėja bazinis dydis (nuo 177 Eur iki 181 Eur) kurio pagrindu yra skaičiuojamas algos dydis.
Vyr. buhalteriui dažniausiai taikomas koef. 8, taigi jo alga iki mokesčių viešame sektoriuje:
2021m. 1416 Eur ( netto = 909 Eur)
2022m. 1448 Eur (netto = 931 Eur)
Kartais vyr. buhalteriams yra skiriamos premijos, kurios sudaro 10-20 % nuo darbo užmokesčio.
Viešojo sektoriaus apskaitai yra naudojami Viešo sektoriaus apskaitos standartai, dėl kurių taikymo specifikos apskaita yra tikrai nepaprasta.
Viešam sektoriui pastoviai trūksta vyr. buhalterių, nes privačiame sektoriuje tokias algas gauna NE vyr. buhalteriai, bet paprasti buhalteriai, kurie neturi vyr. buhalterio kompetencijos ir atsakomybės.

1228_2

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/175d7e204eab11ec86bdcb0a6d573b32

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“