Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Kas daro įtaką atostoginių dydžiui

2019 08 06

Darbo kodeksas nustato, kad kasmetinės atostogos – tai laisvas nuo darbo laikas, kuris suteikiamas darbuotojui pailsėti ir darbingumui susigrąžinti, mokant jam atostoginius.
Dažnai galvojama, kad išmokėta atostoginių suma bus tokio pat dydžio, kaip už dirbtą laiką mokamo atlyginimo suma. Tačiau taip nėra, kadangi atostoginių dydis priklauso nuo darbuotojui apskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio dydžio.
Kas įtakoja atostoginių dydį, kaip skaičiuojamas vidutinis darbo užmokestis ir kada atostogauti naudingiausia finansiškai – pasidomėkite prieš planuojant atostogas.

https://www.tv3.lt/…/dar-turite-atostogu-budas-kaip-gauti-d…

Primename, kad nuo 2019-07-26 visuose darbo skelbimuose turi būti nurodyta:

Prievolė nurodyti priedus ar (ir) jų mokėjimo tvarką nėra numatyta

Išskyrus įstatymuose numatytus atvejus
https://www.e-tar.lt/…/leg…/f54f9a90af9a11e98451fa7b5933515d


LBAA dalinasi Lietuvos banko atsakymo į paklausimą 
dėl ESMA apklausos, kokia yra LB pozicija dėl galimo spaudimo finansų sektoriaus įmonėms siekti greito pelno (angl. short-termism), pateikiamo klausimo dėl kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių (angl. credit default swaps).
LB atsakymas:
“Pažymime, kad, atsižvelgus į ES teisės aktus (2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamų vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/91/ES) ir nacionalinį reguliavimą kolektyvinio investavimo subjektų ir jų valdytojų veiklos srityje, kolektyvinio investavimo subjektai turi teisę investuoti į išvestines finansines priemones, įskaitant kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius, laikydamasi teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Šiuo tikslu pažymėtina, kad galimų investicijų į šias investavimo priemones apimtis ir tvarka priklauso nuo kolektyvinio investavimo subjekto rūšies (suderintieji kolektyvinio investavimo subjektai, specialieji kolektyvinio investavimo subjektai, informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai) ir šiuos klausimus reguliuoja atitinkami teisės aktai. Pavyzdžiui, griežčiausi investavimo į išvestines finansines priemones reikalavimai taikomi suderintiesiems kolektyvinio investavimo subjektams (Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 79 straipsnis, 84 straipsnis), nes šie subjektai skirti investuoti neprofesionaliesiems investuotojams, o reikalavimai, taikomi informuotiesiems investuotojams skirtiems kolektyvinio investavimo subjektams, kurių investuotojais gali būti tik profesionalieji investuotojai ir kiti asmenys, galintys prisiimti investavimo į tokius kolektyvinio investavimo subjektus riziką, yra lankstesni, tai yra šių subjektų investavimo strategija ir objektai nurodomi konkretaus informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose, o investuojant turi laikomasi investavimo rizikos valdymo politikos (Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 29 straipsnio 2 dalies 5 punktas, 31 straipsnio 8 dalis, 32 straipsnio 12 dalis, 34 straipsnio 3 dalis, 41 straipsnio 1 dalis). Lietuvos bankas kolektyvinio investavimo subjektų investavimo veiklos atitiktį šiems teisės aktų reikalavimams vertina atlikdamas priežiūros funkcijas.

Be to, atsižvelgdami į tai, kad Jūsų paklausime teiraujamasi dėl Lietuvos banko pozicijos apklausoje išdėstytu klausimu dėl kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių, o pirmiau minėtąja apklausa siekiama gauti statistinės informacijos apie kolektyvinio investavimo subjektų investavimą į tokius sandorius, informuojame, kad šio atsakymo parengimo dieną (2019 m. liepos 25 d.) Lietuvos Respublikoje registruoti kolektyvinio investavimo subjektai nėra investavę į kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius.”

LBAA klausimo tekstas: ESMA organizuoja apklausąhttps://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ESMA-SUS-2019 . Kokia yra Lietuvos banko pozicija dėl apklausos klausimo apie Use of CDS (credit default swaps) by investment funds.

Atsižvelgiant į LR Konstitucinio teismo sprendimą dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo neatitikimo LR Konstitucijai yra užregistruotas šio įstatymo keitimas, pagal kurį jei moteris turi draudimo stažą, ji nepraranda motinystės išmokos.
Dabartiniu metu Sodra vadovaujasi įstatymu, pagal kurį net jei motina turi sukaupusi reikalingą darbo stažą, ji praranda motinystės išmoką, jei nėštumo metu nutraukia sutartį su darbdaviu.
Projektą užregistravo SADM.
Smagu, kad valstybės institucijos įsiklauso į Konstitucinio teismo sprendimus ir imasi iniciatyvos taisyti įstatyme paliktą klaidą.
https://e-seimas.lrs.lt/…/TAK/5320c800a85311e9aab6d8dd69c6d…


 Nuo 2019-09-01 keičiama užsieniečių įdarbinimo ir jų komandiruočių apiforminimo tvarka
Pagal 2019-07-29 LBAA narių susitikimo su Sodra gautą informaciją, nuo 2019-09-01 duomenis apie įdarbintus užsieniečius ir komandiruotus asmenis reikės teikti ne darbo inspekcija ar migracijai, bet Sodrai.
Preliminariai Sodros atstovai informavo, kad sistema turėtų veikti taip: Sodrai perduodami duomenys, kuriuos po to gauna Valstybinė darbo inspekcija ir Užimtumo tarnyba.
Užimtumo tarnyba gautus duomenis perduoda Migracijos tarnybai.
2019 m. rugpjūčio mėn. paskutinę savaitę LBAA kartu su Sodra organizuos mokymus apie šiuos pokyčius. Apie registraciją informuosime, kai tik bus viskas suderinta:
https://www.e-tar.lt/…/leg…/1acf4c80af6d11e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/…/leg…/cd25d3e0af9f11e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/…/leg…/6299d3a0af9f11e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/…/leg…/ac337310af9d11e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/…/leg…/75ae58b0af9c11e98451fa7b5933515d
https://www.e-tar.lt/…/leg…/373bdda0af9c11e98451fa7b5933515d

sodra

2019m. rugpjūčio mėnesį Sodra keičia savo svetainę registruotiems vartotojams (EDAS). Pokyčiai daromi, nes siekiama:
1. Unifikuoti gyventojams prieinamų „Sodros“ sistemų dizainą;
2. Paskyra prisitaiko prie mobilaus telefono ir pan.;
3. Funkcionalumai nesikeičia;
4. Keičiasi tam tikrų informacinių vienetų pozicijos, atsižvelgiant į bendruosius praktiškumo reikalavimus (įgaliojimų naikinimas, formų sudarymas on-line rėžime ir kt.);
5. Rudenį planuojama paleisti dvikalbystės funkciją (anglų k.).

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos nariai 2019-07-29 d. buvo susitikę su Sodra, peržvelgė numatomus pakeitimus ir pateikė pasiūlymus.
Susitikimo su Sodra skaidrės apie visus numatomus pakeitimus
https://www.lbaa.lt/…/EDAS_dizaino_atnaujinimas_ir_SD_teiki…

sodra1

 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“