Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Kaip žinoti, kada geriausia atostogauti?

2020 06 09

Didesni atostoginiai bus paskaičiuoti iš didesnio vidurkio arba jei darbo dienos bus pakeistos į brangesnes atostogų dienas.
Taigi, jei alga yra pastovi, didesnius atostoginius gausite tais mėnesiais, kada juose yra daugiausia darbo dienų, o vidurkis bus skaičiuojamas iš prieš tai buvusių mėnesių, kuriuose darbo dienų skaičius buvo mažesnis.
Iš likusių 2020 m. mėnesių atostogoms geriausias mėnuo yra liepa. Jei darbuotojo darbo užmokestis yra pastovus, už pilną liepos mėnesį atostogų jis gautų 6 % didesnį darbo užmokestį iki mokesčių, nei atostogautų rugpjūčio mėnesį. Sekantis pagal gerumą būtų rugsėjis. Jo atostoginiai padidina darbuotojo pajamas 3 %.
Blogiausias likęs 2020 m. atostogų mėnuo yra lapkritis, kurio viso mėnesio trukmės atostoginiai sumažintų beveik 8 % darbo užmokesčio pajamas. Mažiau blogas, bet irgi blogas tradicinis gruodis (1,5 % sumažėjimas).
Taigi, jei atostogos nusimato paskutiniame metų ketvirtyje geriau atostogauti spalį, po to gruodis, ir blogiausias variantas lapkritis.
Kiekvienais metais yra skirtingas darbo dienų skaičius per mėnesį, todėl kiekvienais metais reikia viską vertinti iš naujo.
Paveiksliuke skaičiavimai, kaip keičiasi atostoginiai 2020 m., jei darbuotojo alga yra pastovi (1300 Eur/mėn.) ir yra atostogaujama 10 d. d. (nepilną mėnesį).

0609_1

2020-06-03 Seimo SRDK buvo pritarta Prezidento siūlymui didinti NPD ir buvo nepritarta siūlymui mažinti darbo santykių pajamoms GPM tarifą nuo 20 % iki 15 %.

Finansų ministerijos pagrindiniai argumentai:
1. Mokesčiai būtų sumažinti ir tiems, kurių pajamos nepasikaitė ar net padidėjo. Didesnė naudą gaus didžiausias pajamas gaunantys, o ne mažiausias. Didžiausias pajamas gaunantys papildomas lėšas atidės ne vartojimui, bet kaupimui, kai mažiausias pajamas gaunantys panaudotų vartojimui. Siekiami tikslai neatitiks fakto.
2. GPM mažinimas, reiškia finansavimo savivaldybėms mažinimą. Dėl ko sumažėtų soc. paslaugos, kurių poreikis krizės metu auga, o ne mažėja.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/e3181d60a59511eaa51db668f0092944


Senesnių nei 3 metų atostoginių nubraukimas pagal DK nuo 2020-07-01. Pagal VDI naujausią išaiškinimą (žr. žemiau šaltinis Delfi tiesioginė transliacija), 2020-07-01 data tam tikrais atvejais turi būti nukeliama, nes darbuotojas negali atostogauti karantino metu.
O mes manome, kad atostogauti galima ir Lietuvoje ir toks VDI ekspromtu pateiktas išaiškinimas neatitinka DK.
1. Pagal DK, jei 2020-07-01 jūsų darbo stažas įmonėje yra mažesnis nei 4 metai jums jokie nepanaudoti atostoginiai nenusibraukia 2020 m.
2. Pagal DK 2002-07-01 nusibraukia sukauptos nepanaudotos atostogos tik tiems, kurie pradėjo dirbti įmonėje 2016 m. birželio 30 d. arba dar anksčiau ir turi neišnaudotas atostogas už periodą pasibaigiantį 2017 m. birželio 30 d.
Žr. pvz. 1:

0609_2

3. Jei darbuotojas pradėjo dirbti 2016-07-01 ir niekada neatostogavo, jam jokie atostoginiai nenusibraukia 2020m. bet 2021-01-01 nusibrauks net dvejų metų sukauptos nepanaudotos atostogos (40 d. d.). Todėl tokiems darbuotojams reikėtų tas 40 d. d. pilnai išnaudoti iki 2020m. gruodžio 31d.
Žr. pvz. 2:

0609_3

4. Yra gana sudėtinga susivokti ką daryti. Todėl jei 2020-07-01 jūsų darbo stažas įmonėje bus didesnis nei 4 metai, kreipkitės į įmonės buhalteriją, kad jinai suteiktų informaciją apie nepanaudotas atostogas.

5. Yra išimčių, apie kurias informacija žemiau esančiuose šaltiniuose.

2020-06-03 vakar dienos (žr. nuo 30 min) VDI komentaras, pagal kurį atostoginių nubraukimo diena 2020-07-01 dėl karantino nukeliama neaišku kiek: https://www.delfi.lt/video/laidos/delfi-diena/delfi-diena-paskutine-galimybe-pasinaudoti-sukauptomis-atostogomis-ka-svarbu-zinoti.d?id=84440189

VDI komentarai:

https://www.vdi.lt/Forms/TekstasDUK.aspx?ID=521

https://www.vdi.lt/Forms/TekstasDUK.aspx?ID=476

Aktualus soc min komentaras: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/aktualu-kasmetiniu-atostogu-apmokejimas

Aktuali VDU skaičiavimo tvarkos redakcija: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5a07b6715b4711e7a53b83ca0142260e/asr


2020-05-29 užregistruotas Darbo Kodekso keitimo projektas, pagal kurį karantino ar ekstremalios situacijos metu:

1. Darbdavys privalo darbuotojui, kurio sveikatos būklė kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui, motyvuotu raštu pasiūlyti dirbti nuotoliniu būdu.
2. Darbdavio pasiūlyme darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu turi būti nurodyta siūlymo dirbti nuotoliniu būdu priežastis, terminas ir teisinis pagrindas.
3. Darbuotojas per 1-ą darbo dieną privalo raštu informuoti darbdavį apie sutikimą dirbti nuotoliniu būdu.
4. Darbuotojui nesutikus dirbti nuotoliniu būdu ar nepateikus darbdaviui atsakymo į darbdavio pasiūlymą dirbti nuotoliniu būdu, darbdavys ne vėliau kaip per 1-ą darbo dieną nuo termino darbuotojo atsakymui į darbdavio pasiūlymą pateikti dienos raštu nušalina darbuotoją nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo užmokesčio.
5. darbdavio sprendime nušalinti darbuotoją nuo darbo turi būti nurodyta, kuriam laikui darbuotojas nušalinamas, nušalinimo priežastis ir teisinis pagrindas.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/8bff2290a18411eaa51db668f0092944


Vyriausybė pritarė Prezidento pasiūlytam GPM įstatymo keitimo projektui, pagal kurį siūloma pildant 2020 m. metines pajamų deklaracijas, leisti prisitaikyti GPM lengvatą dėl apmokėjimo už mokslą, kai yra:
1. įgyjamas ne pirmas aukštasis ar neaukštasis išsilavinimas,
2. kai yra apmokama už aspirantūros ar doktorantūros studijas,
3. už profesinį mokymą pagal formaliojo profesinio mokymo programos modulį (programą), kurį baigus įgyjama atitinkama kompetencija.
Jei dabar pildote 2019 metų GPM311 metinę pajamų deklaraciją, negalima prisitaikyti GPM lengvatos (grąžintis GPM), dėl sąnaudų susijusių su antru išsilavinimu, su aspirantūra ar doktorantūra.

Jei už projektą prabalsuos seimas, pakeitimai būtų taikomi atgaline data visoms sumokėtoms sumoms už mokslą, jei jos buvo sumokėtos nuo 2020-01-01. Pirmas naujas lengvatas būtų galima taikyti 2021 metais, pildant 2020 m. GPM deklaraciją.

Daugiau apie dabartiniu metu taikomą GPM lengvatą susijusią su mokesčiais už įgytą išsilavinimą: https://www.vmi.lt/cms/web/guest/gpm-lengvatu-taikymas

Daugiau apie projektą: https://mcusercontent.com/6f23add169b00eb70b990bfe7/files/2269a865-fb99-4e77-84b4-044ed1056f9a/LRV__lyginamasis_projektas.docx (word failas)

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/48e11410a17411ea9515f752ff221ec9


VDI komentuoja apie prastovos skelbimą juridinio asmens vadovui. Darbo kodeksas neišskiria jokių darbuotojų, kuriems negalėtų būti skelbiama prastova.
Kadangi su juridinio asmens vadovu sudaroma darbo sutartis, todėl ir įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovui prastova gali būti skelbiama.
Tačiau, atkreiptinas dėmesys į tam tikrų faktinių darbo teisinių ir organizacinės įmonės veiklos aplinkybių susiklostymą. Svarbu, jog prieš skelbiant juridinio asmens vadovui prastovą, turėtų būti įvertinta situacija dėl įmonės, įstaigos ar organizacijos funkcionavimo tiek vidiniuose santykiuose (pvz., darbuotojų prašymų nagrinėjimas), tiek išoriniuose (pvz., sutarčių sudarymas, jų pasirašymas).
Nesant atsakingo asmens, kuris užtikrintų įmonės, įstaigos ar organizacijos funkcionavimą vadovo prastovos metu, vadovui galėtų būti paskelbta dalinė prastova arba tokia iš viso neskelbiama.
Prastovos metu darbuotojai, tame tarpe ir vadovas, negali vykdyti darbo funkcijų, todėl būtų sunkiai įsivaizduojama juridinio asmens veikla tokiomis sąlygomis – ji tiesiog nevykdoma ir visi yra prastovoje.
VDI atlieka ir atliks patikrinimus, siekiant nustatyti, ar darbdaviai pasinaudodami susiklosčiusia situacija ir išskirtiniais atvejais galimai piktnaudžiaudami savo teise, neskelbia fiktyvių prastovų.

LBAA nuomonė: galima tik dalinė prastova vadovui.

Daugiau: https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=2775


2020-05-25 Užregistruotas Užimtumo įstatymo projektas, pagal kurį siūloma numatyti papildomą darbo užmokesčio subsidijavimą 6 mėnesius po ekstremalios situacijos, dėl darbuotojų, kurie yra 60 m. arba vyresni.
Yra siūlomi kiti pakeitimai dėl darbdavio galimybės rinktis kurios subsidijos prašyti (bedarbio įdarbinimo subsidija gali būti didesnė nei darbuotojo darbo užmokesčio subsidija).

Pasibaigus ekstremaliai situacijai arba sugrąžinus darbuotoją iš prastovos, darbdavys toliau galėtų prašyti 6 mėn. trukmės subsidijų to paties darbuotojo darbo užmokesčiui: pirmą-antrą mėnesį – 100 proc., trečią-ketvirtą – 50 proc., penktą – šeštą – 30 proc. Visais atvejais maksimali riba – 607 eurų bruto.

0609_4

Projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/d91646e09e8b11eaa51db668f0092944

SADM pranešimas apie projektą ir kitus siūlomus pakeitimus: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/pasiulyta-paskata-darbdaviams-kurie-islaikys-60-m-ir-vyresnius-darbuotojus

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“