Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Kada tinkamiausias laikas atostogauti

2019 03 18

Jei darbuotojas atostogauja, labai retai kada jo darbo užmokestis ir to mėnesio atostoginiai sutampa su darbo sutartyje nurodyta suma.

Jei atostogausite 10 d. d. 2019 m. gegužės, liepos ir spalio mėn. ir jūsų darbo užmokestis yra fiksuotas, mėnesio darbo užmokestis ir atostoginiai bus didesni 5%-3%, nei įprastas darbo užmokestis.

Jei atostogausite 10 d. d. 2019 m. birželį, rugpjūtį, lapkritį ir gruodį, darbo užmokestis bus 1%-6% mažesnis, nei būdavo įprastai.

O 2019m. kovas ir rugsėjis yra neutralūs mėnesiai- atostoginiai nekeičia šio mėnesio galutinės darbo užmokesčio sumos.

Kodėl?
Jei atliktumėte tik pusę skaičiavimų, atrodytų, kad blogiausias mėnuo atostogauti 2019m. spalį, bet kai skaičiavimai atliekami iki galo matome, kad spalio mėnesio darbo užmokestis susideda iš dviejų dalių:

 1. atostoginių įkainis yra pats mažiausias (69 EUR)
 2. už likusias mėnesio dienas bus skaičiuojamas darbo užmokestis (65 EUR)

Dėl to, kad spalio darbo dienas, kurių kaina yra 65 EUR, pakeičiame į atostoginių dieną, kai jos kaina 69eur , darbuotojo galutinis darbo užmokestis yra didesnis.

Taigi, jei darbuotojo darbo užmokestis yra 1500 EUR, ir jis spalį atostogauja 10 d. d., jo darbo užmokestis su atostoginiais už spalį bus ne 1500 EUR, bet 1540 EUR.

Visada atlikite visus skaičiavimus. Ne iki galo atlikti skaičiavimai dažnai duoda klaidingus rezultatus.

Paveiksliuke pateikta darbo užmokesčio su atostoginiais kitimo analizė pa mėnesiui, jei darbuotojas atostogauja 10 d. d. per mėnesį ir gauna fiksuotą darbo užmokestį.

Lygiai tokia pati darbo užmokesčio didėjimo ir mažėjimo tendencija išlieka keičiantis atostogų dienų skaičiui per mėnesį. Pvz. atostogaudami kovo mėnesį negausite net 1 EUR daugiau, nes 2019m. kovo mėnesio darbo dienos kaina yra lygi atostoginių dienos kainai.

atostogos

atostogos1


KAS PRIVALO PATEIKTI TURTO DEKLARACIJĄ IKI 2019-05-02?

 1. gyventojai, kuriems 2018 m. sukako 18m. ir kuriems priklausė turtas:
  1) nekilnojamąjį daiktą, įskaitant nebaigtą statyti statinį, kurių nuosavybės teisės nėra įregistruotos LR NTR;
  2) lėšas, turimas ne LR bankuose ir kitose kredito įstaigose, jeigu jų bendra suma > 1 500 eurų;
  3) meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė > 1 500 eurų;
  4) pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma > 1 500 eurų;
  5) paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma > 1 500 eurų;
  6) vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė > 1 500 eurų.
  2. visų VŠĮ, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų pavaduotojai ir jų šeimų nariai.
  Į šį sąrašą papuola ir mokymo įstaigos, ligoninės, poliklinikos, mokymo centrai, pensionatai, socialinės globos įstaigos ir kitos įstaigos kurių teisinė forma yra VŠĮ, o steigėja ar dalininkė − valstybė ar savivaldybė;
  3. visų biudžetinių įstaigų (muziejai, teatrai, bibliotekos, socialinių paslaugų centrai, globos namai ir pan.) vadovams, jų pavaduotojams ir jų šeimų nariams;
  4. visų biudžetinių įstaigų padalinių (nesančių kitame struktūriniame padalinyje) vadovams, jų pavaduotojams ir jų šeimų nariams. Pavyzdžiui, deklaruoti turtą privalo biudžetinės įstaigos departamento, sudaryto iš skyrių, direktorius ir jo pavaduotojas bei jų šeimų nariai. Į įstaigos departamento sudėtį įeinančių skyrių vadovams, jų pavaduotojams ir šeimų nariams deklaruoti turtą nereikia;
  5. AB ir UAB, kurių akcininkė yra valstybė ar savivaldybė (neatsižvelgiant į tai, kokia akcijų dalis priklauso valstybei (savivaldybei)), taip pat valstybės ir savivaldybės įmonių vadovų pavaduotojams ir jų šeimų nariams.

http://www.vmi.lt/…/RM…/0581d9cc-930f-4f86-8069-3660d5f77c1a


KRIPTO VALIUTOMIS PREKIAUJANTYS GYVENTOJAI TURĖTŲ REGISTRUOTI INDIVIDUALIĄ VEIKLĄ

Kripto valiutomis prekiaujantys gyventojai turėtų registruoti individualią veiklą ir mokėti mokesčius kaip individualią veiklą vykdantys asmenys.

Prekiaujant VP (akcijomis ar obligacijomis), individuali veikla neregistruojama ir tokios veiklos rezultatas apmokestinamas 15%GPM.

2017m. ir anksčiau, prekybos kripto valiutomis IDV GPM tarifas yra 5%.

Paveiksliuke pateikiamas palyginimas dėl 2019m. pajamų apmokestinimo, kai yra uždirbamos 1 mln. pajamos iš kripto valiutos ir 1 mln. iš VP prekybos, kuria netaikoma indiv. veikla, ir gautų pajamų savikaina vienu atveju yra 0.1mln., o kitu atveju 0,8 mln.

Jei pajamų savikaina yra didesnė, didesni mokesčiai bus indiv. veiklos atveju. Jei savikaina maža, mažesnius mokesčius sumokės asmuo vykdantis indiv. veiklą, nei jos nevykdantis.

Individualią veiklą galima užregistruoti atgaline data. Maksimalus terminas atgal – 5 metai.

VMI ragina uždeklaruoti pamirštas uždeklaruoti VP ir prekybos kripto valiutomis pajamas iki 2019-06-30 ir susimokėti mokesčius.

Jei pajamos nebus uždeklaruotos, VMI tikrinimo metu bus taikomas ne 5%, bet 15% GPM tarifas, bei tikrinimo metu galiojantys VSD, PSD mokesčių skaičiavimo tvarka + sankcijos..

http://www.vmi.lt/…/asset_pub…/Pec85c90jXW4/content/id/53602


OBLIGACIJŲ PALŪKANŲ APMOKESTINIMAS

Nors pagal GPMĮ 2013 – 2016m. gautos obligacijų palūkanos priskiriamos prie gyventojo neapmokestinamų pajamų, jei obligacijų išleidimo data yra iki 2014.01.01 ir išpirkimas yra 2014.12.31, VMI šias obligacijų palūkanas apmokestina GPM, kaip paprastų skolų palūkanas, jei yra panašios situacijos:
pvz.
Akcininkas pagal paskolų sutartis 2012-2013 metais savo įmonėms suteikia paskolas.
2013 m. gruodžio mėn. akcininkas pasirašo obligacijų įsigijimo sutartis, kai obligacijų apmokėjimas daromas sudengiant jį su įmonių prievolėmis grąžinti paskolas.
VMI tokius sandorius vertina kaip siekį gauti mokestinę naudą ir prašo patikslinti 2014-2016m. GPM308 deklaracijas, jose palūkanas uždeklaruojant kaip apmokestinamas GPM pajamas.

http://www.vmi.lt/…/asset_pub…/Pec85c90jXW4/content/id/53603


VŠĮ TAIKOMOS LENGVATOS

Visos VŠĮ negali taikyti 2018m. pelno nesiekiantiems asmenims nustatytų lengvatų, jei jų veikloje dominuoja komercinė veikla.
Pvz.
Verslo įmones vienijančios asociacijos veikla – tarpininkavimo tarp užsienio kompanijų ir asociacijos narių paslaugos, įsigyjant filmus ir programų licencijas. Už suteiktas paslaugas asociacija gauna užmokestį. Atsižvelgiant į tai, jog asociacija vykdo tik pelno siekiančią tarpininkavimo veiklą, laikoma, kad asociacija neatitinka pelno nesiekiančio vieneto kriterijams, todėl asociacija pelno mokesčiu apmokestinama kaip pelno siekiantis vienetas, t. y. jai netaikomos PMĮ 5 str. 4 d. nuostatos (dėl 2018m. 7250 eur pelno mokesčio lengvatos)

Reikėtų nepamiršti, kad 2018m. yra paskutiniai, kai taikoma 7250 eur lengvata. 2019m. 7250 eur lengvata yra panaikinta.

http://www.vmi.lt/…/KD…/6c840c25-8b9a-42eb-a27f-7d734a3152df

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“