Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Juridiniai asmenys turi teikti savo finansines ataskaitas RC

2022 05 17

Juridiniai asmenys turi teikti savo finansines ataskaitas registrų centrui pagal asmens veiklą reglamentuojančius teisės aktus:

1. UAB pagal AB įstatymą
2. MB pagal MB įstatymą ir t.t.
LRV yra patvirtinusi RC nuostatus, kurių 120-127 punktuose pateikta techninė informacija dėl ataskaitų teikimo RC. Jei RC nuostatuose yra prieštaravimai su įstatymais, galioja įstatymų nuostatos. RC nuostatai negali pakeisti įstatymuose esančių nuostatų. RC nėra suteikta jokia teisė keisti finansinių ataskaitų turinio ar reikalavimus dėl finansinių ataskaitų teikimo.
Nors jokiame įstatyme reglamentuojančiame finansinių ataskaitų teikimą registrų centrui nėra nustatyta pareiga prie finansinių ataskaitų nurodyti vadovo ir buhalterio asmens kodus, bei pateikti įmonės vykdomos veiklos EVRK kodus, RC reikalauja teikti šiuos duomenis ir jų nepateikus ataskaitos iš viso nėra priimamos. Už ataskaitų nepateikimą įmonei taikomos sankcijos.
Įgaliotas asmuo norintis pateikti įmonės finansines ataskaitas RC privalo žinoti ir įrašyti įmonės vadovo ir buhalterio asmens kodus. Tokia tvarka prieštarauja BDAR nuostatoms, kurios nurodo, kad asmens kodas neturėtų būti naudojamas visur, net ir tenai, kur galima išsiversti ir be asmens kodo.
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija turinti prižiūrėti BDAR nuostatų taikymą tyli , kai RC ir toliau reikalauja ataskaitas teikiančiam asmeniui susižinoti svarbiausių įmonės darbuotojų asmens kodus bei juos teikti registrų centrui.
Visi, teikiantys finansines ataskaitas pagal tokią RC sugalvotą tvarką, priversti pažeidinėti BDAR nuostatas.

Daugiau: https://kam.lt/lt/veikla_576/biudzetas_538.html


2022 m. svarbu vyrams gimusiems nuo 1957/11/01 iki 1958/08/31 ir moterims nuo 1958/09/01 iki 1959/04/30, dėl senatvės pensijos gavimo.

Jei suėjus pensiniam amžiui, asmuo per 6 mėn. nepaprašys ,,Sodros” paskirti senatvės pensijos, pensija už >6 mėn. periodą jam nebebus išmokėta (dings).
Tai pat svarbu vyrams, kurie gimė iki 1957/11/01 ir moterims, kurios gimė iki 1958/09/01, pasitikrinti ar nepamiršote pasikreipti į ,,Sodrą”.
Dabartinė pensija susideda iš 3 dalių:
1. Bendroji dalis, kuri yra visiems vienoda ir skaičiuojama pagal stažą. Jei asmuo turi sukaupęs 30 m. darbo stažą, jo bendroji pensijos dalis bus tokia pati kaip ir visų, kurie yra sukaupę 15 m. arba 30 m. darbo stažą.
2. Individualioji dalis, kuri skaičiuojama pagal sukauptus taškus (sumokėtas įmokas) ir yra skiriama tik jei yra paskirta bendroji dalis. Ši dalis visiems skirtinga ir priklauso nuo sukauptų taškų skaičiaus.
1 taškas duodamas, jei per metus yra sumokamos VSD įmokos nuo 12 VDU. 2022 m. VDU = 1504.10 €
3. Kaupiamoji dalis, kuri skaičiuojama pagal pasirašytą anuiteto sutartį ir mokama nežiūrint į tai, kad nebuvo sukauptas minimalus stažas. Čia ta dalis, į kurią įmokos skaičiuojamos 2.7 % arba 3 % nuo DU ar kt. apmok. pajamų.
Būtinasis darbo stažas, tai dydis, kuris naudojamas nustatyti ar bus galima:
1. mokėti išankstinę pensiją;
2. negalios, netekto darbingumo pensiją, kuri mokama nesulaukus pensinio amžiaus;
3. senatvės pensiją.
Minimalusis stažas senatvės pensijai yra 15 metų. Jei asmuo neturi minimalaus stažo, jam nebus paskirta pensija, nors jis mokėjo įmokas pensiniam draudimui.
Būtinasis stažas senatvės pensijai yra nuo 32 iki 35 metų, priklausomai nuo lyties ir gimimo datos. Visiems gimusiems po 1961/04/30 būtinasis pensinis stažas yra 35 m. Asmuo įgijęs būtinąjį stažą, gali išeiti į pensiją anksčiau ir gali gauti išankstinę pensiją.
Kai asmeniui sueina pensinis amžius, jis įgyja teisę į pensijos gavimą, bet tik jei turi sukaupęs minimalų stažą.
Kai asmeniui sueina pensinis amžius, jis įgyja teisę išeinant iš darbo savo noru gauti iki 2 VDU dydžio išmoką (DK, 56 str. 4d.1p.).
Yra VSD, PSD mokesčių lengvatos asmenims, kurie gauna senatvės pensijas. Pvz. tokiam asmeniui vykdant individualią veiklą nereikia mokėti VSD, PSD įmokų nuo apmokestinamųjų pajamų.

pavei

Pensijų įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7F77DF94F5D/asr

Pensijos apskaičiavimas, „Sodra“: https://www.sodra.lt/kaip-apskaiciuojama-pensijos-verte

Apie pensininko išėjimą iš darbo: https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/daugelis-darbuotoju-nezino-iseitine-jums-priklauso-ne-tik-po-atleidimo-n1010303


Nuo 2022-06-01 įsigalioja naujos VSDFB įstatymo nuostatos, pagal kurias nustatomas 1,05 papildomas pensijų indeksavimas dėl bazinės pensijos dydžio ir apskaitos vienetų (taškų).
Pagal naujai patvirtintą tvarką nuo 2022-06-01 gyventojų pensijos turėtų padidėti iki 5 %:
Jei dabartinė gyventojo pensija yra 500 Eur, tai po pakeitimo ji bus apie 525 Eur.
Paveiksliuke informacija apie pokyčius.

0517-2

Naujas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e449650ccfd11ec8d9390588bf2de65

Senas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f37f200632811eca9ac839120d251c4

Seni rodikliai: https://www.sodra.lt/lt/situacijos/pagrindiniai-socialiniai-rodikliai


Užregistruotas DK pakeitimas, kuriam pritarus, metuose būtų dar viena šventinė diena – spalio 25d,. kada darbuotojams nereikės dirbti, bet fiksuotas mėnesinis atlygis išliktų toks pats.
O jei žmogus dirbs per šventes, net jei šventės sutampa su jo grafiku, jam vis tiek už švenčių dieną turėtų būti mokama mažiausiai dvigubai.
Pritarus pokyčiui iš viso per metus būtų 16 šventinių dienų – daugiau nei po vieną dieną per mėnesį.
Metuose liks tik vienas rugsėjo mėnuo, kada nėra švenčių, bet pagal DK rugsėjo pirmą dieną, darbuotojai auginantys vaikus iki 14m. taip pat turi teisę pusę dienos neiti į darbą, bet gauti darbo užmokestį už tą pusdienį.

Daugiau apie rugsėjį: https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/moksleiviu-tevams-laisvas-pusdienis-nedelskite-paprasyti.d?id=88062117

Daugiau apie apmokėjimą už darbą per šventes: https://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=1370

Projektas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/fbd0f9f0cd0511ecb69ea7b9ba9d787b


RC ir e-parašas ir IT neraštingumas įstaigoje, kuri turi būti IT raštingumo pavyzdžiu! Kad pateikti RC duomenis, kuriuos reikia pasirašyti su e-parašu periodiškai, neveikia e-parašo pasirašymas asmens tapatybės kortele, nors prie RC sistemos prisijungimas su ta pačia tapatybės kortele veikia ir iš to pačio kompiuterio (pvz. 2022-05-06 neveikė, o 2022-05-07 veikė, kai RC konsultantai aiškina, kad gedimo pas juos nėra).
RC darbuotojai neregistruoja sisteminio gedimo, aiškindami, kad problemos yra TIK pas vartotoją. Jam reikėtų ne vieną, o kokius 5 kartus perkrauti kompiuterį ir bandyti, bandyti…
RC skiria sankcijas asmenis už duomenų nepateikimą, nors duomenys yra neteikiami dėl to, kad yra RC sisteminės klaidos.
Nėra jokios skundų registracijos tvarkos, kuri priverstų RC kompensuoti žalą visuomenei dėl klaidingų duomenų teikimo ir nekokybiškų paslaugų.
Nėra jokios paprastai visiems gyventojams prieinamos viešo intereso apsaugos, nuo tokių RC veiksmų.
Žinutė dėl atvejų, kai naudojamas ne Apple kompiuteris ir jungiamasi per Chrome naršyklę ir visi prašomi programinės įrangos atnaujinimai įdiegti taisyklingai, o kompiuteri perkrautas 3 kartus!
RC e-parašo sistema iš viso NIEKADA neveikia su visais e-parašais (mobilūs ar stacionarūs), jei asmuo prisijungimui naudoja Apple kompiuterį arba kitą naršyklę nei Chrome.
RC yra vienintelė institucija, kurioje e-parašo veikimas yra neprognozuojamas ir nepaaiškinamas. E-parašas gali sėkmingai veikti visose sistemose pasirašant duomenis, išskyrus RC dokumentų pasirašymą, kuris neprognozuojamas ir nenuspėjamas.

0517-3


JANGIS – naudos gavėjų registracija Registrų centre (RC). Nors seniausiai reikėjo pateikti duomenis RC apie naudos gavėjus, RC iki šiol nėra sutvarkęs sistemų ir reikalauja teikti klaidingus duomenis.
Paveiksliuke RC langas, kai 2012 m. įsteigta MB nuo pat teigimo pradžios priklauso vienam savininkui, bet RC sako, kad yra kažkas kitas savininkas dėl 0,21 % akcijų dalies.
Asmuo verčiamas tvirtinti klaidingus duomenis apie savo nuosavybę.
RC į juridinių asmenų laiškus nereaguoja, duomenų netaiso ir be jokio teisinio pagrindo prievartos būdu kaupia klaidingus duomenis pažeisdamas LR teisės aktus apie naudos gavėjų registraciją.
LBAA rekomenduoja NEteikti klaidingų duomenų apie naudos gavėjus ir primygtinai rekomenduoja tikrinti automatiškai RC sugeneruotus dokumentus apie naudos gavėjus.

0517-4

Daugiau: https://www.registrucentras.lt/p/1530


Ką mėgsta daryti valdžia, kad šešėlio nebūtų? Kuria draudimus ir didina baudas
Jei užsienio šalies investuotojas nori sąžiningai deklaruoti mokesčius, jis turi įgalioti buhalterį teikti duomenis VMI.
VMI sistema jam leidžia tai padaryti tik po atvykimo į VMI arba po popierinio laiško išsiuntimo, kuriame yra įdėta jo paso patvirtinto notaro kopija.
Abu dalykai turi rimtų iššūkių:
VMI: gyva eilė mažiausiai 2 savaitės Vilniuje arba siūloma važiuoti į kitus miestus!
Notaras: gyva eilė mažiausiai 2 savaitės Vilniuje.
O jei užsienietis sugalvos atsidaryti banko sąskaitą, jam reikės taip pat 2 savaičių palaukti eilėje.
Jei deklaracijos bus nepateiktos laiku, asmeniui gresia baudos.

Daugiau: https://www.vmi.lt/evmi/atstovauju-kita-asmeni-imone


Primename, kad 2022/05/01 įsigalioja naujas buhalterinės apskaitos įstatymas, kuriame yra daug pokyčių:

1. Pakeistas įstatymo pavadinimas į Finansinės apskaitos įstatymą.
2. Pakeisti kiti terminai.
3. Numatyti mažesni reikalavimai verslui dėl apskaitos dokumentų, registrų ir inventorizacijos.
4. UAB-o ir kitų privačių įmonių buhalteris ir vadovas gali būti tas pats asmuo.
5. Turėjo būti panaikintas buhalterių profesionalų sąrašas, kurį skelbia AVNT. Kodėl jis iki šiol yra skelbimas, mįslė : https://avnt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-1/buhalteriai-profesionalai
6. Lieka vienas LBAA Buhalterių profesionalų sąrašas, kurį daugiau nei 20 metų skelbia ir pastoviai atnaujina LBAA: https://www.lbaa.lt/naryste/nariu-sarasas/
LBAA buhalteriai profesionalai šiame sąraše turi kepurėles .
Vis dar pasigirsta klaidingų nuomonių, kad buhalterio profesija panaikinta. Rekomenduojame atidžiai susipažinti su teisės aktu: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b8c10fa24c6911ec86bdcb0a6d573b32

Buhalterija ir vyr. buhalteriai lieka ir bus tol, kol bus renkami mokesčiai, bei skaičiuojami pinigai 🙂
Norite patekti į LBAA buhalterių profesionalų sąrašą, bus nelengva, reikės išlaikyti egzaminus +kiti reikalavimai: https://www.lbaa.lt/lbaa-buhalteriai-profesionalai/

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“