Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Įvyko visuotinis LBAA narių susirinkimas

2019 04 04

2019 m. balandžio  04 d. įvyko LBAA narių metinė konferencija (visuotinis susirinkimas).

Pagal LBAA įstatuose nustatytą tvarką ir paskelbtą darbotvarkę, konferencijoje buvo priimti šie sprendimai:

  1. Patvirtintos 2018 m. LBAA finansinės ataskaitos
  2. Patvirtinta 2018 m. LBAA veiklos ataskaita
  3. Patvirtinta nauja įstatų redakcija
  4. Išrinkta nauja LBAA kolegijos narė: Ilona Gurskienė.

Konferencijos metu profesinius pranešimus pristatė: LBAA, VMI, FM ir Swedbank AB atstovai.

PRANEŠIMAI – tik registruotiems vartotojams.


LBAA PARUOŠĖ DOKUMENTUS, SKIRTUS ĮGYVENDINTI TEISINIUS PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS REIKALAVIMUS

LBAA paruošė dokumentus, skirtus įgyvendinti teisinius Pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos reikalavimus, kurie yra pavyzdiniai. Juos ruošiant buvo stengiamasi apžvelgti į visus galimus buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančių įmonių veiklos aspektus.
Kviečiame LBAA narius ir ne LBAA narius registruotis dėl šių tvarkų įsigijimo:

Kainos:
LBAAA nariams juridiniams asmenims – nemokamai
LBAA nariams fiziniams asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal pažymą – nemokamai
LBAA nariams fiziniams asmenims nevykdantiems individualios veiklos pagal pažymą – 100 EUR
Juridiniams asmenims ne LBAA nariams – 200 EUR

LBAA nariai fiziniai asmenys pažymos kopiją, patvirtinančią individualios veiklos vykdymą, turi atsiųsti admin@lbaa.lt
Daugiau informacijos ir registraciją rasite:  https://www.lbaa.lt/registracija-isigyti-pinigu-plovimo-ir-ar-teroristu-finansavimo-prevencijos-priemoniu-igyvendinimo-tvarkos-pavyzdi/


GPM UŽ PARDUOTĄ NEKILNOJAMĄ TURTĄ

Yra 4 atvejai, kada gyventojas pardavęs nekilnojamą turtą, nemokės GPM:
1. Jie turtas iki pardavimo buvo gyventojo nuosavybėje ≥ 10 metų;
2. Jei tame NT paskutinius 2 metus buvo registruota gyventojo gyvenamoji vieta;
3. Jei NT pardavimo gautos pajamos per 1 metus po NT pardavimo buvo panaudotos kito NT būsto, kuriame gyventojas deklaruoja gyvenamąją vietą įsigijimui. NT turtas t. b. registruotas Europos ekonominės erdvės valstybėje;
4. Jei NT įsigijimo kaina ≥ pardavimo kainą.

https://www.vmi.lt/…/R…/0b7f79ed-55bd-4bbf-9e4b-3e33d842bbd8


ILGALAIKIŲ IŠMOKŲ BUVUSIEMS DARBUOTOJAMS PRIPAŽINIMAS TAIKANTIEMS TARPTAUTINIUS APSKAITOS STANDARTUS

Taikantiems tarptautinius apskaitos standartus: nuo 2019m. keičiamas ilgalaikių išmokų buvusiems darbuotojams pripažinimas.

Šaltinis: 2019 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/402, kuriuo dėl 19-iojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/…
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/…

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“