Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

i.APS darbo grupė

2018 01 30

Kviečiame registruotis į VMI sudaromą darbo grupę dėl i.APS (nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiam verslui posistemis) projekto įgyvendinimo.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) kurdama Išmaniąją mokesčių administravimo sistemą (i.MAS) kaip praktiškai naudingų verslui elektroninių paslaugų visumą, vertina ir smulkaus verslo poreikius. Tad atsižvelgiant į tai, VMI šiais 2018 metais numato sukurti  naujas elektronines paslaugas, orientuotas į smulkųjį verslą – Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiam verslui posistemį (i.APS). Projektas bus įgyvendinamas per 2018 m. ir  finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

i.APS tikslas – suteikti elektronines supaprastintos apskaitos tvarkymo paslaugas smulkiam verslui. Atkreipiame dėmesį, kad šiame projekte „smulkiuoju verslu“ vadiname gyventojus, vykdančius individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą ar pagal pažymą. Kuriant minėtas paslaugas siekiama panaudoti VMI kaupiamus duomenis ir tokiu būdu mažinti šios grupės mokesčių mokėtojų administracinę naštą bei laiką, skiriamą pildant popierinius pajamų-išlaidų žurnalus ir skaičiuojant mokėtinus mokesčius.

Sukūrus i.APS bus:

Kad kuriant i.APS būtų atsižvelgta į smulkaus verslo poreikius, į visus praktinius aspektus bei kuriamos paslaugos būtų patogios, sudaroma VMI ir smulkaus verslo atstovų bendra darbo grupė. Pradėjus įgyvendinti i.APS projektą, sudarytos darbo grupės narius kviesime diskutuoti, dalyvauti apskaitos tvarkymo paslaugų modulių prototipų kūrime ir testavime, teikti kuriamiems funkcionalumams pastabas bei pasiūlymus.

Maloniai prašome Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos pasiūlyti iki 15 kompetentingų asmenų, kurie būtų įtraukti kaip darbo grupės nariai ir galėtų atstovaudami smulkųjį verslą, dalintis ir skleisti žinią, dalyvauti kuriant bei testuojant elektronines paslaugas skirtas gyventojams, vykdantiems individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą ar pagal pažymą.

Registracija vykdoma iki š.m. vasario 10 d. 15.00 val.

https://goo.gl/forms/jscDaG1hi1huoMf52

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“