Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Finansų ministerija parengė rekomendacijas

2022 05 02

 

Finansų ministerija parengė rekomendacijas įmonių vadovams dėl finansinių ataskaitų teikimo ir turinio. Atmintinėse nurodoma informacija vadovui apie ataskaitų teikimo terminus, reikalavimus ataskaitų turiniui bei taikomas sankcijas už duomenų neteikimą arba klaidingų duomenų teikimą:

1. Pelno siekiantiems asmenims: https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/ATMNTIN%C4%96%20pelno%20siekiantiems%20skelbimui.pdf

2. Pelno nesiekiantiems asmenims: https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/ATMNTIN%C4%96%20pelno%20nesiekiantiems%20skelbimui.pdf


Jei Ukrainos gyventojas pasisavina Rusijai priklausantį tanką ar kitą karinę amuniciją, šis praturtėjimas yra neapmokestinamas, nes jis įgytas siekiant apsisaugoti.
Nors šalis kariauja, Ukrainos gyventojai ir toliau deklaruoja savo pajamas, turtą bei moka mokesčius. Ukrainai kaip niekada reikalingas mokesčių surinkimas.
O pagal LT teisės aktus, jei LT rezidentas pasisavintų Rusijos tanką, jam reikėtų sumokėti GPM nuo tanko vertės viršijančios 2500 Eur. Jei tanko rinkos kaina 0,2 mln. Eur, tai jo gavimo mokesčiai būtų
1. 15 % GPM nuo 180’492 Eur tanko apmokestinamosios vertės
2. 20 % GPM nuo likusios apmokestinamosios tanko vertės
Iš viso reikėtų sumokėti: 180’492×0,15 +(200‘000-2’500-180’492)x0,2=30’475 Eur GPM.
Iš jūsų sumokėtų mokesčių, dalis yra skiriama krašto apsaugai.
Nepamirškite užpildyti asmenines deklaracijas ir tvarkingai mokėti mokesčius!

0502-1

Daugiau:

https://en.interfax.com.ua/news/general/804441.html

https://kam.lt/lt/veikla_576/biudzetas_538.html


2022-04-22 užregistruotas atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projektas, kuriam pritarus nuo 2022-11-01 bus uždrausti atsiskaitymai grynais pinigais, jei jų bendra suma pagal vieną sandorį viršija 3000 Eur. daugiau apie projektą 2022-04-23 LBAA FB žinutėje.
LBAA nepritaria draudimui ir pateikia alternatyvų kompleksinį pasiūlymą Seimui, kuris geriau sumažins šešėlį ir pasieks norimus tikslus :
1. Atsiskaitymo kortelėmis tinklo plėtra ir subsidijavimas.
Kas metus nepriklausomai nuo to, kad nėra jokių ribojimų dėl atsiskaitymų grynais, atsiskaitymų grynaisiais mažėja, siūlome sudaryti motyvuojančias sąlygas atsiskaityti per banką ir užtikrinti atsiskaitytų kortelėmis tinklo išplėtimą:
a. Nustatant kortelių skaitytuvų ir nepertraukiamo internetinio ryšio subsidijavimą, bei pareigą mokesčių mokėtojams visose vietose kur yra atsiskaitoma grynais, užtikrinti alternatyvų atsiskaitymą kortelėmis arba bankiniu pavedimu.
b. Subsidijuoti bankomatų išlaikymą ir veikimą, gyvenamosiose vietovėse (daugiau nei 100 gyventojų), kuriose trūksta bankomatų ir jų nėra 5 km. spinduliu.
2. Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai dėl leidžiamų atskaitymų pripažinimo ir lengvatinio pelno mokesčio tarifo taikymo.
a) Nustatyti motyvaciją verslui atsiskaityti grynais, nustatant ribas dėl leidžiamų atskaitymų pripažinimo, pagal Danijos pavyzdį, kai yra nustatoma riba, kurią viršijus sąnaudos apmokėtos grynaisiais nepriskiriamos prie leidžiamų atskaitymų.
b) Nustatyti ekonominę veiklą vykdantiems juridiniams asmenims metinę apmokėtų pirkimų grynaisiais ribą, kurią viršijus, nebegali būti taikomas lengvatinis 5 % arba 0 % pelno mokesčio tarifas.
3. Korupcijos ir šešėlio mažinimo priemonė.
a) Kad reabilituoti politinį pasitikėjimą valdžia, siūlome pirmiausiai draudimą atsiskaityti grynaisiais taikyti politikams ir kitiems gyventojams, kuriems yra prievolė deklaruoti turtą pagal LR GTDĮ 2 straipsnį, išskyrus gyventojus, kuriems GTDĮ numatytas turto deklaravimas dėl siekio gauti paramą.
b) Toks draudimas galėtų būti taikomas ne tik atsiskaitymams bet ir GTDĮ 2 str. išvardintų asmenų metinėje turto deklaracijoje deklaruojamam grynųjų pinigų likutį. Numatant draudimą politikui turėti ne daugiau nei 3000 Eur grynųjų pinigų metų gale. O jei jų yra daugiau nei 3000 Eur, viršijanti suma turėtų nedelsiant perduodama į biudžetą.
c) Siūlome nustatyti draudimą bankams leisti politikui išsigryninti iš banko ar kitų licencijuotų atsiskaitymo įstaigų sąskaitų ne daugiau nei 3000 Eur per metus. Lietuvoje registruoti bankai bei kitos atsiskaitymų paslaugas teikiančios įstaigos kas metus turėtų teikti duomenis VMI apie politikų išgrynintas arba įneštas grynaisiais pinigų sumas.
Seimo BFK balsuodamas dėl atsiskaitymų grynais draudimo registracijos labai aiškiai davė suprasti, kad dabar nebus jokios diskusijos su visuomene ir geriausias sprendimas yra DRAUDIMAS.


VMI vykdantiems IDV skaičiuoja didesnį GPM nei turėtų, jei asmuo pasirinko taikyti išlaidų atėmimo būdą. GPM311 formoje jau kuris laikas yra sisteminė klaida, dėl kurios nėra įvertinama ,,Sodros” mokesčių suma ir dėl to gyventojams, paskaičiuojamas didesnis GPM nei turėtų (kai įrašomi duomenys apie savarankiškai priskaičiuotas VSD, PSD įmokas).
Ką daryti?
Teikti deklaraciją su per dideliu paskaičiuotu GPM, sumokėti tą uždidintą GPM ir kai VMI sutvarkys savo sistemos klaidas, iš naujo pateikti patikslintą GPM deklaraciją, kurioje bus mažesnis GPM.
Tikimės, kad VMI žino apie klaidą ir INFORMUOS, kada ją planuoja ištaisyti.
Gyventojams yra sudėtinga šią klaidą nustatyti patiems, nes IDV atveju taikomas mokesčių kreditas, kuris komplikuoja pasitikrinimą.
GPMĮ nustato teisę taikant išlaidų būdą į sąnaudas mažinančias apmokestinamas pajamas įtraukti ir ,,Sodros” mokesčius
GPMĮ 18 str.
11. Nuo individualios veiklos pajamų gyventojo mokėtinos socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tuo mokestiniu laikotarpiu, kuriuo gautos arba uždirbtos individualios veiklos pajamos, nuo kurių tos įmokos apskaičiuotos.
GPM311 pildymo taisyklių 96 p.:
“Jeigu tam tikru atveju duomenys iš ,,Sodros” nėra gauti, vedlio C dalyje laukeliuose „Savarankiškai apskaičiuota PSDĮ / VSDĮ įmokų suma“ VSD ir PSD įmokų sumas, apskaičiuotas šiame punkte aptarta tvarka, gali įrašyti pats gyventojas.”

Tokie VMI veiksmai pažeidžia MAĮ, kuris jai draudžia keisti GPMĮ nuostatas. Nors vakar buvo užregistruota klaida, iki šiol VMI NĖRA VIEŠAI paskelbusi apie klaidą ir nekeičia GPM deklaravimo bei mokėjimo terminų dėl VMI netinkamai parengtos ir neištestuotos deklaracijos formulių.

Daugiau: https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1679048/kad-kitamet-netektu-likti-skolingiems-kada-uzpildzius-pajamu-deklaracija-tenka-susimoketi-o-kada-galite-atgauti-pinigus

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.171369/asr

https://bit.ly/3MSTw1Y


Primename, kad nuo 2022.04.01, darbuotojui susirgus, kiekvienas darbdavys turi mokėti jam ligos išmoką už dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, nesigilindamas, ar darbuotojas turi ligos socialinio draudimo stažą. Iki 2022.04.01 darbdavys mokėjo ligos išmoką už dvi pirmąsias nedarbingumo dienas tik tais atvejais, kai darbuotojas turėjo bent 3 mėnesių ligos socialinio draudimo stažą.
Už dvi pirmąsias nedarbingumo dienas darbdavys turi mokėti išmoką, ne mažesnę kaip 62,06 % gavėjo vidutinio darbo užmokesčio.
Nuo trečiosios laikinojo nedarbingumo dienos ligos išmoką moka „Sodra“. Norint gauti ligos išmoką iš „Sodros“, reikia būti apdraustam (tuo metu turėti darbo ar tarnybos santykius) bei pirmajai ligos dienai būti įgijus ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.
Ligos išmokos dydis apskaičiuojamas kiekvienam asmeniui individualiai pagal jo draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius tris mėnesius, buvusius prieš mėnesį iki mėnesio, kai žmogus susirgo. Pvz., jei asmens laikinasis nedarbingumas prasidėjo 2022.04, vertinamos 2021.12 bei 2022.01-02 draudžiamosios pajamos. Ligos išmokos dydis sudaro 62,06 % išmokos gavėjo kompensuojamojo uždarbio dydžio.


2022-04-22 užregistruotas atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymo projektas, kuriam pritarus nuo 2022-11-01 bus uždrausti atsiskaitymai grynais pinigais, jei jų bendra suma pagal vieną sandorį viršija 3000 Eur.
Jei sandoris sudarytas iki 2022-11-01, jam įstatymo nuostatos draudžiančios atsiskaitymus grynaisiais negalioja. Draudimas paliestų visus LEGALIUS atsiskaitymus: pradedant darbo užmokestį, baigiant apmokėjimais už prekes prekybos centre, kur naudojamas kasos aparatas.
Siūlomos 4 išimtys, kada draudimas negaliotų
1. Diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, LR atstovybių prie tarptautinių organizacijų, LR konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų atsiskaitymams, taip pat bet kokiems kitiems jų mokėjimams pagal sandorius.
2. Kai mokėjimai atliekami per įstatymuose nustatytus mokėjimo paslaugų teikėjus (LB priežiūroje esančios įstaigos – bankai ir pan.), kai yra užtikrinamas kliento tapatybės nustatymas.
3. Jei kituose teisės aktuose yra nustatyti kiti atsiskaitymo grynaisiais ribojimai, tokiu atveju galioja kt. įstatymų ribojimai (pvz. DK ribojimas dėl dienpinigių ir DU mokėjimo grynais).
4. Kai būtina įsigyti paslaugą (prekėms netaikoma), o pardavėjas ją parduoda tik už grynus.
Seimo BFK, kuris pateikė tokį projektą, buvo tokios mintys:
1. Jei asmuo atsiskaito grynais pinigais, jis yra NESĄŽININGAS, nors tie atsiskaitymai vykdomi iš legaliai gautų lėšų dėl legalių pirkimų.
2. Lietuvos šešėlio paplitimas ir pobūdis yra analogiškas, koks jis BUVO Graikijoje ar Portugalijoje prieš dešimtmetį, kai šios šalys įvedė ribojimus atsiskaitymams grynais. Lietuva NĖRA labiau panaši savo ekonomine padėtimi į Airiją, Vokietiją, kuriose nėra ribojimų dėl atsiskaitymų grynaisiais.
3. Šešėlis stipriai sumažės, jei bus uždrausti atsiskaitymai grynaisiais.

Seimo BFK įrašas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/b7849bc0c20c11ec9f0095b4d96fd400

Radijo ringas, visuomenės nuomonė: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000211093/lrt-radijo-ringas-ar-grynuju-pinigu-era-turi-baigtis


2022-04-13 užregistruotas VSDĮ pakeitimo projektas, kuriam pritartus, nuo 2023-06-01 būtų apmokestinamos VSD ir PSD mokesčiais mokamos kompensacijos už kilnojamą darbą ar už darbus atliekamus lauke, kai dėl šių kompensacijų mokėjimo yra sutarta darbo sutartyje.
GPMĮ nėra keičiamas, taigi šis priedas būtų apmokestinamas tik VSD, PSD mokesčiais, bet GPM mokesčiu (20 %) nebūtų apmokestinamas.
Paveiksliuke nurodyta kaip pasikeis darbuotojo pajamos po šio pakeitimo: darbuotojo kompensacijos pajamos sumažės 19,5 %, nes ši suma bus išskaičiuojama iš jam priskaičiuotos sumos ir pervesta ,,Sodrai”.
Pagal CK 6,157: „imperatyviųjų teisės normų pasikeitimas po sutarties sudarymo neturi įtakos sutarties sąlygoms.“ Tai reiškia, kad jei yra sudaryta darbo sutartis, kurioje numatyta finansinė kompensacija už kenksmingas darbo sąlygas, tokios kompensacijos mokėjimas negali būti nutrauktas, jei keičiasi teisės aktai.
Tokia sutartis negali būti vienašališkai ar automatiškai keičiama.
Taigi priėmus pakeitimą darbuotojų pajamos sumažės, nes iš kompensacijos bus atimta VSD, PSD mokesčių dalis.
Teisės aktą lydį aiškinamasis raštas, kuriame parašyta: „panaikinus kompensacijas verslas turės mokėti didesnį darbo užmokestį.“
Svarbu: nėra jokio teisės akto, kuris įpareigotų darbdavį padidinti kompensacijos dydį ar darbo užmokesčio dydį tik dėl to, kad valdžia pakeitė įstatymo nuostatas ir numatė kompensacijos apmokestinimą ,,Sodros” mokesčiais.
Šis pokytis palies 90 tūkst. gyventojų (būtent tiek gyventojų gauna žinutėje minimas kompensacijas).
P.S./ Paveiksliuke pvz, kai asmuo nedalyvauja papildomame kaupime.
Papildymas: jei asmeniui buvo mokama 50 % bazinio darbo užmokesčio kompensacija, tai ji, pritarus pakeitimui, bus sumažinta iki 30 %, nes siūloma sumažinti šį dydį nuo 50 % iki 30 %.

VSDĮ projektas. Jam jau pritarė LRV. Jo laukia svarstymas Seime

Aiškinamasis raštas

0502-2

 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“