Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Finansinių ataskaitų teikimas Registrų centrui (RC)

2020 01 17
 1. 2019-12-23 patvirtintos naujos pelno nesiekiančių asmenų finansinių ataskaitų formos, kurios turės būti teikiamos už 2019 m.
 2. 2019-12-23 pakeistos taisyklės dėl Finansinių ataskaitų duomenų teikimo RC.

Pagal šią tvarką dar kartą yra pasakyta, kad RC yra atsakingas tik už gautų duomenų saugojimą, o už teisingumą yra atsakingi tie asmenys, kurie juos pateikė.

Teikiamų duomenų byla negali viršyti 7 MB, kaip yra nurodyta Vartotojo vadove.

Taigi, jei jūsų sudarytas Aiškinamasis raštas yra su spalvotais grafikais ar jūsų įmonės logo turi keletą spalvų, gali būti, kad visa FA byla turės būti apkarpyta iki 7 MB, kad ją būtų galima pateikti RC ir visai nesvarbu, jog akcininkai patvirtino visai kitos apimties finansinių ataskaitų formą. Akcininkai tvirtindami finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto, veiklos ataskaitos ar metinio pranešimo formas, turėtų atspėti, kas gausis, kai šios formos bus užpildytos duomenimis. Jie turėtų žinoti, kad jei bendras visų teikiamų failų dydis užims daugiau nei 7 MB, tai įmonė taps pažeidėja, nes turės teikti arba ne tokius duomenis, kokie buvo patvirtinti, arba iš viso jų negalės pateikti.

Kita įdomi detalė yra ta, kad RC yra ko gero vienintelė institucija, kuriai iki šiol reikia teikti didelės apimties unifikuotus duomenis, rankiniu būdu juos suvedant į RC sistemą. Nėra galimybės įkelti/importuoti šiuos duomenis iš sudarytų ataskaitų formų.

Sodra, VMI, Statistika, GPAIS, Intrastatas ir kt. didelės apimties duomenys teikiami per duomenų importo failus.

Dėl rankinio duomenų suvedimo didėja klaidų rizika ir yra eikvojami šalies resursai: visi dirba, dar kartą kartoja jau sudarytų ataskaitų duomenis RC sistemoje, bet pridėtinės vertės nesukuria.

Dėl Finansinių ataskaitų rinkinių ir su jais susijusių dokumentų teikimo Juridinių asmenų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f844ad0254d11eabe008ea93139d588?fbclid=IwAR3xjnbCGLWMNU973eM6OaveQs7QvgJbW6PVsujqQiu-eEuSeqIktGJplrk

Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų elektroninio formato rinkinių formų patvirtinimo: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/07795af0254b11eabe008ea93139d588?fbclid=IwAR1eUsySbClhmG8NZeiifd_HYiUJ86azdpoGukRhivV1g7cmTJOJS6riCLI

Vartotojo vadovas dėl finansinių ataskaitų pateikimo: https://www.registrucentras.lt/bylos/dokumentai/jar/fa/RC_online_FA_vartotojo_vadovas_2019.pdf?fbclid=IwAR3X-pz186VuiSKOxImo0eoJpt7_psK8CKlZMMOIAJaxCiVLNaecxsqA-Fk


Yra užregistruotas GPMĮ projektas, kuriame visoms pajamoms, kurioms yra taikomas 15 % GPM tarifas, nuo 2021 m. būtų taikoma formulė, kuri yra paveiksliuke.

Formulėje yra kėlimas neigiamu laipsniu, kuris yra dviejų nesveikų skaičių sandauga, iš kurių vienas yra gyventojo pajamos.

gpm_form

Pritarus šiam projektui, verslininkai ir buhalteriai turėtų mokėti greituoju būdu paskaičiuoti, kokio dydžio GPM turėtų būti išskaičiuojamas, jei reikia atsiskaityti su gyventoju už kompiuterio remontą (jei tas gyventojas neturi individualios veiklos pagal pažymą) ar kt. atvejai, kai yra skaičiuojamas 15 % GPM (nuoma, dovanos, dividendai ir t.t.).

Pajamų dydžiui padidėjus nors vienu 1 Eur, GPM tarifo procentas keičiasi ir didėja iki 30 %.

Gyventojams, kurių mėnesinės pajamos nesiekia 7355 Eur, GPM tarifas būtų mažesnis nei 15 %. Pvz. jei metinės gyventojo pajamos būtų 45’060 Eur (3755 Eur/mėn.), jam būtų taikomas 5 % GPM tarifas. Seimo narys užregistravęs projektą nepateikė skaičiavimų, kokius nuostolius valstybė patirtų dėl GPM tarifo sumažinimo 3 kartus, bet atsakingai parašė, kad “papildomų valstybės, savivaldybės biudžetų lėšų nereikės”.

Projekto aiškinamajame rašte parašyta, kad toks GPM tarifo skaičiavimas prisidėtų prie skaidresnės, paprastesnės ir socialiai jautresnės mokesčių sistemos.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/cf5a6600377911eabd71c05e81f09716?jfwid=jpvqwx4me&fbclid=IwAR2P7eNLGeti7qOdHBasfHuGFk80hKioi76cmhXZf88qBFBj8yB_hhwyP1s


Vykdote individualią veiklą ir sergate? Kaip keičiasi ligos išmoka nuo pasirinkto pajamų deklaravimo būdo. Ligos išmoka bus paskaičiuota tik tada, jei bus sukauptas reikalingas stažas ir pateikta informacija Sodrai apie apmokestinamas pajamas. Šią informaciją Sodrai galima teikti dvejais būdais:

 1. Teikiant duomenis VMI, metinėje gyventojų pajamų GPM308 deklaracijoje nurodant sumas pa mėnesiui (GPM308M) arba nurodant tik bendrą metinę pajamų sumą. Jei metinė individualios veiklos pajamų suma nebus išskaidyta pa mėnesiui, Sodra ją išsiskaidys į vienodas dalis pa mėnesiui savo sistemoje.
 2. Teikiant duomenis Sodrai SAV formoje apie pajamas kas mėnesį, kelis mėnesius arba už visus metus.

Kai tik Sodra gaus duomenis apie pajamas, ji galės paskaičiuoti ligos išmokos dydį. Teikiant duomenis 1-uoju būdu, ligos išmoka bus išmokėta tik po metinės deklaracijos pateikimo. O jei gyventojas pateiks duomenis Sodrai anksčiau, jis išmoką gaus greičiau. Gyventojas pats gali pasirinkti, kaip deklaruoti išmokas dėl ligos išmokos gavimo iš Sodros. Tačiau uždeklaravus pajamas pa mėnesiui, jau nebus galima prašyti, kad socialinės išmokos būtų skaičiuojamos taikant 1-ą būdą. Gali būti, kad detalizuojant apmokestinamas pajamas pamėnesiui (GPM308) arba SAV formoje ligos išmokos suma bus ne tokia pati kokia būtų, jei gyventojo pajamos nebūtų detalizuojamos.

Pvz. gyventojo apmokestinamos pajamos po sąnaudų atėmimo per 2019 m. metus buvo:

2019 m. sausis – 10‘000 Eur

2019 m. gruodis – 10‘000 Eur

Viso: 20‘000 Eur.

Šis gyventojas turėjo nedarbingumą 2019 m. balandį. Jam ligos išmoka būtų skaičiuojama:

 1. Kai nėra detalizacijos (SAV arba GPM308 formoje) pa mėnesiui, išmoka būtų 45 Eur/dienai
 2. Jei gyventojas pateiks informaciją apie pajamas pa mėnesiui, išmoka būtų 58,16 Eur/dienai (maksimali).

Gali būti ir atvirkštinė situacija, kai gyventojui labiau apsimoka neteikti duomenų apie pajamas pa mėnesiui. Jei tas pats gyventojas turėtų dar vieną nedarbingumą 2019 m. birželio mėnesį, jam ligos išmoka už birželio mėn. nedarbingumą būtų skaičiuojama:

 1. Kai nėra detalizacijos (SAV arba GPM308 formoje) pa mėnesiui, išmoka būtų 45 Eur/dienai
 2. Jei gyventojas pateiks informaciją apie pajamas pa mėnesiui, išmoka būtų minimali 5,45 Eur/dienai, nes tais mėnesiais, kurių vidurkio pagrindu būtų daromi skaičiavimai gyventojo pajamos buvo lygios 0.

Paveiksliuke pateiktas šių dviejų atvejų palyginimas.

ismoku_palyginimas

Patarimas būtų: neskubėti ir netingėti įsivertinti ar verta teikti detalius duomenis apie pajamas SAV arba pildant metinės GPM308 deklaracijos GPM308M priedą. Kaip skaičiuojama ligos išmoka, Sodra konsultuoja nemokamai tel. 1883. Jei konsultantui pateiksite informaciją apie pajamas gausite atsakymą kokio dydžio turėtų būti ligos išmoka vienu ir kitu atveju.

Tai dar ne viskas ką reikėtų žinoti apie ligos išmokas vykdant individualią veiklą, daugiau apie tai ir koks stažas reikalingas ligos išmokai gauti, skaitykite:

https://www.vz.lt/finansai-apskaita/2020/01/14/atsargiai-deklaruojant-pasirinktas-budas-lemia-sodros-ismoku-dydi?fbclid=IwAR2G7_CAH6CF5cp9Nsu_-n3INnjBBQOgH-y-CswdX73HSFKOBWFKnkD_GWQ

https://www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/susirgau-arba-slaugau-seimos-nari/ka-daryti-jei-susirgau?fbclid=IwAR3DYNjDtv137gMWZmeX9UsoDVxPG72CVuHaO6ICY6IFC-5TOtXMVDE8oFM


Alga ir ligos išmoka. Palyginome 2019 – 2020 m. maksimalią algą, nuo kurios skaičiuojamos VSD įmokos, ir didžiausią 2020 m. ligos išmoką, kurią moka Sodra. 2020 m. didžiausia alga, nuo kurios reikia mokėti ligos išmokos draudimą, yra 8690 Eur, o didžiausia išmoka, kurią gali asmuo gauti iš Sodros ligos atveju, būtų 1621 Eur. Tai yra net 5 kartus mažiau, nei jo alga.

Kitas variantas: alga dirbant pas du darbdavius, kai per abu gali būti ir 8 Eur/mėn., tačiau, jei toks žmogus susirgs, jo ligos išmoka iš Sodros bus 152 Eur/mėn. Beveik 20 kartų didesnė nei jo alga.

Žiūrint į gylį, ligos išmokos draudimo % yra tikrai mažas 2,09 % (įtrauktas į 19,5 %)

Taigi net ir didelę algą (8690 Eur/mėn.) uždirbantysis per 12 mėn. sumoka už ligos draudimą tik 2179 Eur, o uždirbantysis 8 Eur/mėn. per 12 mėnesių sumokės 2 Eur, nors ligos atveju gaus 152 Eur/mėn. Skaičiuojantiems turbūt išliks mįslė, iš kokių resursų yra mokamos ligos išmokos ir kada yra stipresnė motyvacija mokėti mokesčius Sodrai:

soc_ismokos_2020

soc_ismokos_2019_2020

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1327/asr?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=c0c346fd-c312-40ef-978a-2cf94bdf857c&fbclid=IwAR3n0i2lVxi8ZmSdZ0a_CEXLcl9n0BfvInMhiJIiEX9GtUD3cw5bNiI6CHE


Nuo 2020 m. liepos 1 d. keičiasi nepanaudotų atostogų panaudojimo tvarka. Kaip tiksliai keičiasi ši tvarka, nėra aiškios informacijos:

 1. Nėra paaiškinimo, kaip reikia skaičiuoti neišnaudotų atostogų trijų metų dienas po 2020-07-01. Ar į skaičiavimus reikia įtraukti visas sukauptas nepanaudotas atostogas nuo 2017-01-01, bet jei taip, tai yra daugiau nei 3-jų metų terminas iki 2020-07-01.
 2. Nėra aiškaus atsakymo ar yra pareiga darbdaviui išleisti darbuotoją atostogų už ilgesnį nei 3 metų periodą, jei darbuotojas išeina iš darbo ir prašo nukelti atleidimo datą į paskutinę atostogų dieną ir mokėti atostoginius už atostogas.
 3. Nėra aiškaus atsakymo ar yra pareiga darbdaviui išleisti darbuotoją atostogų ir mokėti jam atostoginius, jei darbuotojas išeinantis iš darbo turi sukaupęs 5 metų nepanaudotas atostogas ir prašo išmokėti kompensaciją už 3 metus bei suteikti atostogas už likusias nepanaudotas atostogų dienas.

Yra aiškus atsakymas iš Darbo inspekcijos: susitarkite ir sutarkite taip, tarytum 2020-07-01 niekada neįsigalios DK nuostatos. Jei buhalteris paskaičiuos per mažą galutinį atsiskaitymą su darbuotoju, įmonei tai kainuos labai daug: už kiekvieną pradelstą dieną reikės mokėti vidutinį darbuotojo darbo užmokestį. Darbuotojai, turintys sukaupę daug nepanaudotų atostogų, neturi aiškaus atsakymo, kokių išmokų jie gali tikėtis. Jei įmonė išmokės didesnius atostoginius, nei priklauso, akcininkai turi teisę pareikalauti iš įmonės vadovo atlyginti nuostolius dėl per didelių išmokų, neatitinkančių teisės aktų nuostatas. Pagal LR teisės aktus darbo inspekcijai yra deleguota funkcija: aiškiai ir profesionaliai paaiškinti darbo kodekso nuostatas visiems: darbdaviams ir darbuotojams.

Daugiau: https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/1131549/prastos-zinios-tiems-kas-laiku-neatostogavo-darbdaviui-nesutikus-suteikti-atostogu-galite-likti-nieko-nepese?fbclid=IwAR2yjFQHCfwY7louxIxgTsKxKqodh8fE9eNjs41W5K-AhZf-gUF9CtmnT9M


Nuo 2020 m. įsigalioja mažesnės lengvatos gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto apmokestinimui:

 1. Vietoje 2019 m. taikytos 220’000 Eur lengvatos nuo 2020 m. nustatyta 150’000 Eur riba visiems gyventojams, išskyrus 2-ame punkte nurodytus asmenis.
 2. Asmenims, auginantiems 3 ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 m., ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 m., taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, neapmokestinama riba nuo 2020 m. bus 200’000 Eur, kai 2019 m. buvo – 286’000 Eur.

Gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto mokestį už 2020 m. gyventojai turės uždeklaruoti KIT715 formoje ir sumokėti iki 2020 m. gruodžio 15 d. Įdomu yra tai, kad VMI gali reikalauti iš gyventojų mokėti NT mokestį, nors jo nereikia mokėti, jei nuomos sutartis nėra užregistruota RC (registracija RC yra savanoriška, neprivaloma). Taip yra todėl, kad VMI ataskaitinių metų gruodžio 15d. dar neturi duomenų apie fizinių asmenų juridiniams asmenims išnuomotą turtą, kai už šį turtą NT mokestį jau moka juridinis asmuo ir antrą kartą gyventojui NT mokėti nereikia.

Finansų ministerija nieko nedaro (neteikia jokių siūlymų, kad pavėlintų gyventojų NT mokesčio deklaracijų teikimo terminus) ir sutaupytų VMI ir biudžeto lėšas, dėl darbo krūvio, skiriamo gyventojų gąsdinimui, dėl NT mokesčio, kurio jie neturi mokėti. Įmonės apie už gyventoją nekilnojamo turto mokesčio sumokėjimą praneša KIT711 formoje tik iki sekančių metų vasario 15d. VMI reikalauja gyventojams, kurie turtą yra išnuomoję juridiniams asmenims, pateikti rašytinius pasiaiškinimus dėl turto naudojimo, ir prašo atsiųsti nuomos sutartis. Dėl netinkamai sudėliotų deklaravimo terminų, kas metus biudžetas patiria didesnes darbo užmokesčio sąnaudas, nei jos būtų, kai gyventojų NT mokesčio deklaracijų teikimo terminai būtų po juridinių asmenų NT deklaracijų teikimo terminų.

VMI duomenų bazėje informacija apie naują NT mokestį nėra atnaujinta: https://www.vmi.lt/cms/nekilnojamojo-turto-mokestis4?fbclid=IwAR3gZSkMDIJw3ECOnSQ57z8tf2ErOfjTmVJkZYww83f31y36VVL65IJxMYg

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/36878832219f11eab86ff95170e24944?positionInSearchResults=47&searchModelUUID=f355c99b-e8c7-43ce-a1fc-e3e6a958fc17&fbclid=IwAR0_bCOu7DyWJA54R03wK8rS5d6gqju_FfYovVYg6sW4ENadobQiafqt3P4

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“