Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

ELEKTROMOBILIO ELEKTROS SĄNAUDOS

2022 10 04

Jei įmonė kompensuoja darbuotojui elektromobilio elektros sąnaudas pagal DK nuostatas, kurias jis patiria dėl elektromobilio įkrovimo, kompensacija neapmokestinama GPM ir yra leidžiami atskaitymai skaičiuojant pelno mokestį.
Šaltiniai:
VMI skaidrės apie leidžiamus atskaitymus
LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

LR pelno mokesčio įstatymas

Norite žinoti daugiau?


NEPATIKIMI MOKESČIŲ MOKĖTOJAI

Šiai dienai VMI nepatikimų mokesčių mokėtojų sąrašuose yra 1132 asmenys.
Perkate įmonės akcijas ar planuojate bendradarbiauti su nauju partneriu?
📌Būtinai pasitikrinkite ar jis yra patikimas mokesčių mokėtojas 👇

Tikrinti


DISKUSINIS GPMĮ PROJEKTAS

Finansų ministerija (FM) parengė diskusinį GPMĮ projektą, kuriam pritarus, 2023 m.:
📌jei gyventojo alga bus 1927€, jis gaus 9€ daugiau nei gyventojas, kurio alga yra 1926€ iki mokesčių. Taip yra dėl projekte netinkamai sudarytos NPD.
📌Be to, pagal tokį projektą gyventojams, kurių mėnesio pajamos yra nuo 1704€ iki 1926€, dėl sumažinto NPD, sumažės mėnesio pajamos > 9€/mėn. arba 110 € per metus.
Pagal LR teisėkūros įstatymą, tokie pakeitimai negalėtų būti priimami, jei nuo jų taikymo pradžios yra trumpesnis nei 6 mėn. periodas.
📌Projekto aiškinamajame rašte nėra atskleista jokia informacija apie neigiamą projekto įtaką dėl viršuje nurodytų dalykų.
✍️LBAA pateikė raštą FM dėl netinkamai parengto projekto.
🧮Paveiksliuke informacija apie siūlomą NPD keitimo projektą.
FM projektas

pav


KAIP ILGALAIKIS TURTAS RODOMAS SĄNAUDOSE

Ilgalaikis turtas rodomas įmonės sąnaudose ne tada, kada jis įsigytas, bet jo įsigijimo vertę išdalinant per turto tarnavimo periodą – per kelerius metus.
📌Kaip tą išdalinimą padaryti nustato apskaitos standartai. O kurios padalintos nusidėvėjimo sąnaudos sumažins pelno mokestį, pasako pelno mokesčio įstatymas.
📌Pagal pelno mokesčio įstatymą, jei įmonė sparčiau „nudėvi“ turtą (parodo sąnaudose) nei yra nustatytas greičiausias įmanomas periodas, dalis, kuri viršija nustatytą ribą, nemažina apmokestinamojo pelno.
📌Paveiksliuke ištrauka iš PMĮ 1-o priedėlio, kuriame nurodytas trumpiausias galimas turto nudėvėjimo periodas.
📌Pvz., jei 20 m. senumo automobiliui taikysite 5 m. nusidėvimo normą, tai pusė nusidėvėjimo sąnaudų bus sąnaudos, kurios nemažina pelno mokesčio (neleidžiami atskaitymai). Nes tokio automobilio trumpiausias nusidėvėjimo periodas yra 10 metų.
📌PMĮ, 1-as priedėlis

PAV2


APIE MB NARIO TURTINĮ ĮNAŠĄ

MB narys padarė turtinį įnašą į savo MB – kompiuterį, kurio vertę nustatė pats narys -1000 eur.
📌Pagal GPMĮ turtinio įnašo perdavimas deklaruojamas VMI kaip turto pardavimas.
📌Nors MB savininkas neturi kompiuterio įsigijimo sąskaitos, jo kompiuterio pardavimo pajamos bus neapmokestintos GPM, nes jam bus pritaikyta GPMĮ lengvata, kurią turi visi gyventojai:
iki 2500 eur per metus gyventojo gautos kito neregistruotino turto pardavimo pajamos neapmokestinamos.
📌MB, skaičiuodama tokio kompiuterio nusidėvėjimo sąnaudas, turi žinoti, kad nusidėvėjimo sąnaudos bus neleidžiami atskaitymai, nes kompiuterio pardavimo pajamos buvo neapmokestintos.
📌Jei MB narys parduos savo nuosavybę į MB, parduotos nuosavybės savikaina bus 1000 eur.
Šaltiniai:
LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
L
R pelno mokesčio įstatymas

Norite žinoti daugiau?


PAJAMŲ UŽDIRBIMAS PER PLATFORMAS

Jei įmonė pajamų uždirbimui ir surinkimui naudoja platformas (pvz. treatwell) išrašytos sąskaitos dažnai atrodo taip:
1. Surinktos lėšos per platformą
2. Gauti užsakymai per platformą, bet paslauga bus apmokėta ją atlikus tiesiogiai pardavėjui
3. Platformos komisinis mokestis
4. Mokėtina suma (skirtumas tarp 1 ir 2p.)
📌Plaformos mokesčiai registruojami juos patyrus pagal platformos išrašytą sąskaitą.
📌Skaičiuojant mokesčius, įmonė pajamas pripažįsta kaupimo būdu, t.y. ne tada, kada gavo pinigus, bet kada suteikė paslaugas.
❗️Tik išimtinais atvejais būtų galima pripažinti pajamas pagal platformos atsiųstą ataskaitą (1-o p.), jei pinigų gavimas ir paslaugų suteikimas papuola į tą patį mokestinį periodą.
❗️Tokią pajamų pripažinimo tvarką turi tvirtinti įmonės vadovas (pvz. apskaitos politikoje).
❗️Buhalteris neturi jokios teisės nuspręsti, kada iš tikro įvyko pajamų uždirbimas, jei jam nėra pateikiama informacija apie faktinę paslaugų suteikimo datą ir yra teikiami tik lėšų gavimo duomenys.
❗️Jei fizinis asmuo taikantis pinigų gavimo būdą naudojasi platforma, jo pajamos pripažįstamos pinigų gavimo metu.
❗️Dėl skirtingo pajamų pripažinimo principo gyventojams ir įmonėms, gali būti taip, kad gyventojas turės sumokėti mokesčius net ir tada, kai paslaugų nesuteikė, bet gavo pinigus.
❗️O įmonė, taikanti kaupimo būdą, mokės mokesčius tik suteikusi paslaugas, neatsižvelgiant į pinigų gavimą.
❗️10-asis verslo apskaitos standartas „Pajamos“

 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“