Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Dėl senatvės pensijos gavimo

2022 01 11

2022 m. svarbu vyrams, gimusiems nuo 1957/11/01 iki 1958/08/31, ir moterims nuo 1958/09/01 iki 1959/04/30 dėl senatvės pensijos gavimo

Jei suėjus pensiniam amžiui, asmuo per 6 mėn. nepaprašys ,,Sodros” paskirti senatvės pensijos, pensija už >6 mėn. periodą jam nebebus išmokėta (dings).
Tai pat svarbu vyrams, kurie gimė iki 1957/11/01 ir moterims, kurios gimė iki 1958/09/01, pasitikrinti ar nepamiršote pasikreipti į ,,Sodrą”.
Dabartinė pensija susideda iš 3 dalių:
– Bendroji dalis, kuri yra visiems vienoda ir skaičiuojama pagal stažą. Jei asmuo turi sukaupęs 30 m. darbo stažą, jo bendroji pensijos dalis bus tokia pati kaip ir visų, kurie yra sukaupę 30 m. darbo stažą.
– Individualioji dalis, kuri skaičiuojama pagal sukauptus taškus (sumokėtas įmokas) ir yra skiriama tik, jei yra paskirta bendroji dalis. Ši dalis visiems skirtinga ir priklauso nuo sukauptų taškų skaičiaus.
1 taškas duodamas, jei per metus yra sumokamos VSD įmokos nuo 12 VDU. 2022 m. VDU = 1504.10 €
– Kaupiamoji dalis, kuri skaičiuojama pagal pasirašytą anuiteto sutartį ir mokama nežiūrint į tai, kad nebuvo sukauptas minimalus stažas. Čia ta dalis, į kurią įmokos skaičiuojamos 2.7 % arba 3 % nuo DU ar kt. apmok. pajamų.
Būtinasis darbo stažas, tai dydis, kuris naudojamas nustatyti ar bus galima:
1. mokėti išankstinę pensiją;
2. negalios, netekto darbingumo pensiją, kuri mokama nesulaukus pensinio amžiaus;
3. senatvės pensiją.
Minimalusis stažas senatvės pensijai yra 15 metų. Jei asmuo neturi minimalaus stažo, jam nebus paskirta pensija, nors jis mokėjo įmokas pensiniam draudimui.
Būtinasis stažas senatvės pensijai yra nuo 32 iki 35 metų, priklausomai nuo lyties ir gimimo datos. Visiems gimusiems po 1961/04/30 būtinasis pensinis stažas yra 35m. Asmuo įgijęs būtinąjį stažą, gali išeiti į pensiją anksčiau ir gali gauti išankstinę pensiją.
Kai asmeniui sueina pensinis amžius, jis įgyja teisę į pensijos gavimą, bet tik, jei turi sukaupęs minimalų stažą.
Kai asmeniui sueina pensinis amžius, jis įgyja teisę išeinant iš darbo savo noru gauti iki 2 VDU dydžio išmoką (DK, 56 str. 4d.1p.).
Yra VSD, PSD mokesčių lengvatos asmenims, kurie gauna senatvės pensijas. Pvz. tokiam asmeniui vykdant individualią veiklą nereikia mokėti VSD, PSD įmokų nuo apmokestinamųjų pajamų.

0111_1

Pensijų įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A7F77DF94F5D/VMUCAuqDKq

Daugiau apie tai, skelbia ,,Sodra”: https://www.sodra.lt/kaip-apskaiciuojama-pensijos-verte

Apie pensininko išėjimą iš darbo: https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/daugelis-darbuotoju-nezino-iseitine-jums-priklauso-ne-tik-po-atleidimo-n1010303


Dienpinigių dydis 2022 m. yra toks pats, koks jis buvo 2021 m.  Dienpinigiai yra skaičiuojami už visas komandiruotės dienas neatsižvelgiant į tai ar:
– Jų tarpe yra nedarbo dienų, švenčių dienų.
– Darbuotojo darbo rėžimas nustato nepilną darbo dieną.
– Darbuotojo darbo rėžimas nustato, kad komandiruotės metu bus daug nedarbo dienų.
Dienpinigiai gali būti sumažinti tik iki 50 %. Dienpinigiai gali būti nemokami, tik jei lietuviškos komandiruotės trukmė yra tik 1 diena.
Dienpinigiai gali būti mokami ir tiems asmenims, kurie negauna darbo užmokesčio pagal sutartį iš darbdavio, kuris juos siunčia į komandiruotę:
– MB nariai, IĮ savininkas.
– Asociacijų nariai.
– Savanoriams, vykdantiems veiklą pagal savanoriškos veiklos įstatymą.
– Kiti asmenys.
Dienpinigiai nemokami, jei komandiruojamam asmeniui yra kompensuojamos:
– Maitinimo išlaidos.
– Mokama už kilnojamą darbą (DK 144 str. 8 d.).
Dienpinigiai nemokami, jei komandiruotė:
– Neatitinka teisės aktų nuostatų dėl komandiruotės apibrėžties (komandiruotė yra darbo pareigų atlikimas kitoje, negu yra nuolatinė darbo vieta, vietoje).
– Jei netinkamai dokumentuota (nėra įsakymo).
Į darbuotojo komandiruotės laiką įeina darbuotojo kelionės į darbdavio nurodytą darbo vietą ir atgal laikas. Jeigu kelionė vyko po darbo dienos valandų, poilsio ar švenčių dieną, darbuotojas turi teisę į tokios pačios trukmės poilsį pirmą darbo dieną po kelionės arba šis poilsio laikas pridedamas prie kasmetinių atostogų laiko, paliekant už šį poilsio laiką darbuotojo darbo užmokestį.
Lietuvos komandiruočių dienpinigių norma – 15 Eur.

0111_2 0111_3

Dienpinigių normos užsienyje: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.232345/SmTjxjoQLJ


LBAA gavo laišką iš Statistikos, kuriame Statistika praneša, kad visos įmonės nuo 2022 m. neturės teikti ketvirtinės F-01 formos.
F-01 statistikos forma buvo viena iš darbo imliausiųjų, nes ši forma reikalaudavo sudaryti balansą ir pelno nuostolio ataskaitą bei pateikti kitus duomenis, kurių parengimui reikėdavo skirti daug laiko ir kurių sudarymas verslui sukurdavo papildomą naštą.

Kokias įmonei reikia pildyti formas, skelbia statistika: https://estatistika.stat.gov.lt/statistiniu-ataskaitu-formos.html


2022 m. nustatytas VDU = 1504,10 Eur, kai 2021 m. VDU = 1352,70 Eur. VDU dydis naudojamas mokesčių tarifų keitimui.
Pavyzdžiui, jei gyventojo metinės apmokestinamosios pajamos iš akcijų ar kito turto pardavimo, nuomos, kitų paslaugų pagal civilinę sutartį viršija 120 VDU, viršijusiai 120 VDU pajamų daliai pradedamas taikyti progresyvusis 20 % GPM tarifas.
120 VDU dėl progresyvaus 20 % GPM tarifo taikomas visoms metinėms gyventojo pajamoms, jas sumuojant bendrai, kai į skaičiuojamą bendrą pajamų sumą neįtraukiamos šios apmokestinamosios pajamos:
– kurių pradinis GPM tarifas yra 20 %,
– pelno paskirstymas ar,
– individualios veiklos pajamos.
Pavyzdys:
Gyventojo pajamos:
1. Nekilnojamo turto pardavimo pajamos: 200‘000 Eur, kai turto įsigijimo kaina buvo 60‘000 Eur.
2. Nuomos pajamos: 50‘000 Eur.
3. Kitos pajamos pagal civilinę paslaugų sutartį 5‘000 Eur.
4. Gautos dovanos iš verslo partnerių 80‘000 Eur.
Iš viso apmokestinamosios pajamos: 200‘000 – 60‘000 + 50‘000 + 5‘000 + 80‘000 – 2‘500 = 272‘500 Eur.
2021 m. GPM: 162‘324 x 0,15 + (272‘500-162‘324) x 0,2 = 46‘384 Eur, vid. GPM% = 17,0 %
2022 m. GPM: 180‘492 x 0,15 + (272‘500-180‘492) x 0,2 = 45‘0475 Eur, vid. GPM% = 16,7 %
Taigi, kuo didesnis VDU, tuo vėliau pradedamas taikyti didesnis GPM tarifas ir mažiau yra sumokama mokesčių dėl tokio pačio dydžio pajamų.

0111_4

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0c15b1805e4711ecb2fe9975f8a9e52e


2022 m. dėl didėjančio MMA, didėja:

1. Verslo liudijimų kaina mažiausiai 166 Eur/metus.
2. Mėnesinės PSD įmokos mokamos nuo MMA:
nuo 44,81 Eur iki 50,95 Eur.
Šias įmokas moka: MB už savo narius, individualią veiklą vykdantys asmenys bei kiti PSD nedrausti asmenys.
Nuo PSD įmokų yra atleidžiami asmenys, kurie yra draudžiami valstybės lėšomis: https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/naujienos/kokiais-atvejais-del-sveikatos-draudimo-valstybes-lesomis-patvirtinimo-reikia-kreiptis-i-ligoniu-kasa
Kad valstybė pradėtų drausti asmenį iš biudžeto lėšų, dažnai reikia pačiam asmeniui kreiptis į Ligonių kasas, kitaip valstybės draudimas nebus taikomas ir gyventojui bus pareiga mokėti PSD įmokas.
Pavyzdžiui: MB narė galėtų pasikreipti į teritorinę ligonių kasą, jei jos nėštumas yra >28 savaitės. Jei ji nesikreips, MB turės mokėti PSD įmokas už MB narę.

0111_5

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f37f200632811eca9ac839120d251c4


Laisvų darbo vietų samdomiems darbuotojams skaičius Lietuvoje – rekordinis. Statistikos departamento duomenimis, 2021 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje jis siekė beveik 27 tūkst.
Tuo tarpu, Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) atliktos ekspertinės apklausos dėl darbo rinkos padėties ir ją papildančių priemonių duomenimis, laisvų darbo vietų skaičius Lietuvoje – gerokai didesnis nei fiksuojama oficialioje statistikoje. Laisvų darbo vietų UT neregistruoja 23 % darbdavių.
LLRI atliktos ekspertinės apklausos metu paaiškėjo, kad su darbuotojų trūkumu susiduria net 92 % apklaustų įmonių, 6 iš 10 jų papildomai galėtų įdarbinti iki 20 % darbuotojų, trečdalis priimtų ir daugiau nei 20 % darbuotojų.
Net ir esant tokiai samdomų darbuotojų paklausai, absoliuti dauguma (64 %) respondentų teigia, kad įdarbinti UT registruotų bedarbių jiems nepavyksta. Per UT įdarbintų darbuotojų motyvacija yra vertinama ne itin teigiamai – tik 21 % respondentų yra patenkinti įdarbintų darbuotojų motyvacija ir ją įvertino aukščiau nei trejetu (penkiabalėje sistemoje).
LLRI apklausa buvo vykdoma elektroniniu būdu, tikėtina, kad joje aktyviau dalyvavo tos įmonės, kurioms darbuotojų trūkumo problema aktualesnė. Beveik pusė jų – vidutinio dydžio įmonės, įdarbinančios mažiau kaip 250 darbuotojų. Apklaustos įmonės užsiima įvairia veikla: pusė jų teikia paslaugas, 35 % užsiima gamyba. Likusios veikia prekybos, statybos, logistikos, transporto srityje.

Daugiau: https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2021/12/EKSPERTINE—APKLAUSA-DE–L-SITUACIJOS-DARBO-RINKOJE-12-05.pdf


Neapmokestinamasis pajamų dydis – NPD. Jei darbuotojo 2021 m. gruodžio mėnesio alga bus išmokėta 2022 m., visai 2022 m. išmokėtai sumai nuo pirmo Eur yra taikomas 2022 m. NPD.
Dėl šio dalyko skaičiuojant 2021 m. gruodžio algas, buhalteriui yra labai svarbu žinoti, kada jos bus mokamos.
NPD taikomas tik darbo užmokesčio ar su darbo užmokesčiu susijusioms pajamoms, kurios buvo apmokestintos VSD, PSD mokesčiais.
Metų gale NPD perskaičiuojamas ir yra sumažinamas, jei gyventojas gavo kitas apmokestinamas pajamas, kurios nebuvo vertintos metų eigoje arba kurioms taip pat lygiagrečiai buvo taikomas NPD, nors jis nebeturėjo būti taikomas (pvz. ligos išmokos).
NPD nemažina tik:
– neapmokestinamosios pajamos ir
– verslo liudijimo pajamos.
NPD taip pat nemažinamas negalią turintiems asmenims ir jis yra fiksuotas dydis priklausomai nuo asmens negalios dydžio. Kuo didesnė negalia, tuo didesnis NPD asmeniui yra taikomas.
Jei gyventojas metų eigoje NPD netaiko, jam ši GPM sumažinimo lengvata niekur nedingsta, jis ją gali prisitaikyti metinėje deklaracijoje ir susigrąžinti GPM.
Paveiksliukuose 2022 m. NPD dydžiai ir kaip NPD keičia sumokamo GPM %, negalios neturintiems asmenims.

2021 m. gruodžio algai taikomas 2021 m. MMA dydis, neatsižvelgiant į tai, kada 2021 m. alga bus išmokėta, bet NPD formulėje taikomas toks MMA dydis, koks jis yra algos išmokėjimo dieną. Jei alga mokama 2022 m., NPD formulėje taikomas 2022 m. MMA (730 Eur).

0111_6 0111_7

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“