Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Dėl PVM registracijos perteklinės naštos verslui

2021 12 15

2021.12.14 LBAA parengė raštą VMI “Dėl PVM registracijos perteklinės naštos verslui ir viešos diskusijos LBAA atvirame FB apie VMI veiksmus, kai mokesčių mokėtojas siekia gauti PVM mokėtojo kodą pagal PVM įstatymo nuostatas”. Rašto kopija išsiųsta SVVT, LLRI, “Verslo žinios”.

Dalinamės rašto tekstu:

Dėl PVM registracijos perteklinės naštos verslui ir viešos diskusijos LBAA atvirame FB apie VMI veiksmus, kai mokesčių mokėtojas siekia gauti PVM mokėtojo kodą pagal PVM įstatymo nuostatas.

2021-11-19 Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija atvirame FB rinko PVM registracijos trūkumus, kuriame į diskusiją įsitraukė ir savo patirtimi pasidalino buhalteriai bei verslininkai. Diskusijos parodė, jog yra vieningas sutarimas, kad Valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – VMI) pateikus prašymą įregistruoti įmonę PVM mokėtoju, yra prašoma pateikti:
– perteklinė informacija, kuri jau buvo pateikta kartu su prašymu;
– perteklinė informacija, kuri neturi neturėtų įtakoti sprendimo dėl PVM mokėtojo registravimo;
– informacija, kuri VMI jau yra žinoma iš kitų šaltinių.

Viešos diskusijos dalyviai pastebėjo, kad paprašius įregistruoti PVM mokėtoju, įmonės gauna tuos pačius (arba panašius) klausimynus. Kad sutaupytų laiko, neretai buhalteriai (verslas) teikdami prašymą įregistruoti PVM mokėtoją, į klausimynuose užduotus klausimus atsako iš anksto, t.y. papildomą informaciją pateikia kartu su prašymu. Nepaisant to, VMI specialistas nurodymą atsakyti į klausimyną teikia vis tiek, su prašymu, atsakyti dar kartą į tuos pačius klausimus. Faktinės aplinkybės rodo, kad specialistas prašymo turinio neanalizuoja, o klausimyną teikia (nors į jį jau atsakyta) su nurodytu atsakymo terminu, tik tam, kad prailgintų PVM registracijos laiką. Buhalteriams tenka kartoti atsakymus į jau atsakytus klausimus, arba kartoti informaciją, kurią VMI ir taip žino apie įmonę. Žemiau teikiame klausimyno pavyzdys, kuris teikiamas nepriklausomai nuo registracijos priežasties, pateikiamas žemiau:
Per Mano VMI (laisvos formos raštu, Word formatu, nereikia parašo) pateikti:
1. Nurodykite kas yra įmonės akcininkai / nariai (vardai, pavardės, asmens kodai), po kiek procentų / dalių valdo, ar susiję giminystės ryšiais, ar turi kitų kontroliuojamų įmonių (nurodyti kontroliuojamų įmonių pavadinimus, kodus, kiek procentų akcijų/dalių kontroliuoja)?
2. Išsamiai aprašykite apmokestinamojo asmens vykdomą ar ketinamą vykdyti ekonominę veiklą: kada ir už kokią sumą planuojama įsigyti / parduoti prekes / paslaugas, kokiu adresu numatoma vykdyti prekybą, gamybą, paslaugų teikimą, pagrįskite numatomos vykdyti PVM apmokestinamos veiklos realumą ir tęstinumą.
3. Kada ir kiek numatoma įdarbinti darbuotojų, koks planuojamas darbuotojų darbo užmokestis?
4. Nurodykite pagrindinius tiekėjus / pirkėjus / vežėjus (pateikite įmonių pavadinimus, užsienio įmonių kodus (PVM kodus), ar fizinių asmenų duomenis). Jei sudarytos sutartys, esant galimybei jas pateikite / atsiųskite;
5. Ar vykdomai / numatomai vykdyti veiklai reikalingos licencijos bei leidimai? Jei taip, ar įmonė yra juos įsigijusi (dokumentų rekvizitai), jei ne — nurodykite kada numato įsigyti?
6. Kada planuojama gauti pirmąsias pajamas? Jei pajamos gautos, tuomet pateikite išrašytų sąskaitų faktūrų registrą (sąskaitos Nr., pirkėjo pavadinimas, pirkėjo kodas, suma);
7. Pateikite / patikslinkite per Mano VMI formą FR0791 ir FR0791A, nurodant jose informaciją apie buhalterinę apskaitą tvarkantį asmenį, ryšio priemones, adresą korespondencijai gauti bei veiklos pavadinimą pagal EVRK, taip pat, jei yra prievolė, nurodykite patalpas (padalinius), kuriose bus vykdoma veikla, pateikite nuomos sutarties kopijas.
8. Nurodykite veiklos finansavimo šaltinius.
9. Nurodykite įmonės veikloje naudojamą turtą (nuosavą ar nuomojamą).
10. Jei registruojama įmonė kontroliuoja kitas įmones, nurodyti jų pavadinimus, kodus ir kiek procentų akcijų jose turi.
11. Ar pritaikyta ir įrengta veiklos vykdymo vieta (adresu: ……., Vilnius). Pateikite patalpų nuomos/panaudos sutartį.
12. Nurodykite priežastį, dėl kurios registruojatės PVMM.
13. Kokias ir kiek MB narys yra sudaręs civilinių (paslaugų) sutarčių su kitomis mažosiomis bendrijomis, pateikite informaciją apie MB nario gaunamą atlygį pagal visas civilinių (paslaugų) sutartis per paskutinius 12 mėn., jei gaunamo atlygio suma per 12mėn. viršijo 45000€, tai MB narys/vadovas turi registruotis PVM mokėtoju ir PVMĮ nustatyta tvarka mokėti PVM į biudžetą.

Teikiame pastebėjimus dėl šių klausimų aktualumo visoms įmonėms:
1. VMI specialisto prašymas, nurodykite kas yra įmonės akcininkai / nariai (vardai, pavardės, asmens kodai), po kiek procentų / dalių valdo, ar susiję giminystės ryšiais. Ar turi kitų kontroliuojamų įmonių (nurodyti kontroliuojamų įmonių pavadinimus, kodus, kiek procentų akcijų/dalių kontroliuoja)? Ar kartu su susijusiais asmenimis kontroliuojamų įmonių pajamos per paskutinius 12 mėn. viršijo 45 tūkst. Eurų? Atsakius į šį klausimą, kad UAB „X“ ir t.t. buvo gautas papildomas klausimas: „Mūsų turimais duomenimis įmonės akcininkas yra UAB X”, prašome patikslinti informaciją Registrų centre ir pateikite išrašą, kitaip neregistruosime PVM mokėtoju.“ Tokiu atveju kyla dilema: kam klausti apie akcininkus, jeigu VMI turi duomenis ir netgi prašo patikslinti informaciją RC ir kaip tai susiję su atsisakymu registruoti PVM mokėtoju? Jei mokesčių mokėtojas atsisako pateikti patikslinančius duomenis ir pasako, kad skųs neigiamą VMI sprendimą, PVM registracija įvykdoma nedelsiant, bet pasakoma žodžiu, kad VMI pridės įmonei neigiamus balus dėl nepatikimumo savo sistemoje. VMI specialistai prašo pateikti informaciją apie įmonės vadovą. Pateikti duomenis apie vadovą prašo net jei darbuotojas jau dirba kelis metus ir Sodrai pranešimai apie darbuotus buvo teikiami laiku, kaip numatyta teisės aktuose.
2. Norime atkreipti dėmesį, kad naujai įregistruota įmonė sutarčių neturi. Sutartis sudarinės pradėjus vykdyti veiklą tik pilnai įsiregistravus mokesčiu mokėtoju, nes ekonominė veikla yra planuojama taip, kad įmonė ją vykdys būdama PVM mokėtoja. Klausimas: „Kiek pajamų iš veiklos yra gauta per paskutinius 12 mėnesių? Pridėkite dokumentus, įrodančius pajamų gavimą (pvz. išrašytų sąskaitų faktūrų registrą, nurodant datą, sąskaitos Nr., pirkėjo pavadinimą, kodą, pardavimo sumą Eur). Jeigu pajamos negautos, kada planuojama gauti pajamas.“ Tokie klausimai naujai įsteigtai įmonei neturėtų būti užduodami. Kita situacija, kuri kelia nuostabą, kuomet įmonė pagaliau gauna PVM kodą (esant prievolei dėl kontroliuojančių asmenų) ir tik porą mėnesių nedeklaruoja pajamų, VMI siunčia grasinančius laiškus, kad išregistruos iš PVM mokėtojų. Tokie grasinantys laiškai kelia abejonių dėl VMI veiksmų atitikimo PVM įstatymo nuostatoms, nes įmonė aktyviai ieško kaip uždirbti apmokestinamąsias pajamas ir paieškai yra naudojamas turtas, kurio PVM atskaita yra galima tik esant PVM mokėtoju.
3. Mažosios bendrijos klausiama kiek darbuotojų ir kada samdys. Atkreipiame dėmesį, kad mažoji bendrija gali sėkmingai veikti ir generuoti pajamas neturėdama nė vieno darbuotojo, bet turėdama iki 10 bendrijos narių. Klausimas mažajai bendrijai dėl būsimų darbuotojų yra nesusijęs su PVM mokėtojo registracija ir sprendimui neturi turėti įtakos. VMI grasina neregistruoti PVM mokėtoju ir UAB-o, jei Sodroje nėra įdarbintų darbuotojų. Pagal LR teisės aktus, Sodrai nėra teikiami jokie pranešimai apie darbuotojų įdarbinimą jei šie darbuotojai yra užsienio šalių rezidentai ir dirba nuotoliniu būdu savo šalyje. Jokia PVM įstatymo ar ES PVM direktyvos nuostata nenumato tokios VMI teisės dirbtinai vilkinti PVM registracijos procesą.
4. Naujai įsteigtai įmonei, ketinančiai įsigyti įrenginį iš ES, kurio kaina viršija 14 tūkst. ir prašant suteikti PVM kodą, VMI specialistas atsiunčia tuos pačius perteklinius klausimus, prašo pridėti sutartis. Atkreipiame dėmesį, kad įmonė tik įsteigta, ji sutartis tik pradės sudaryti, jos registravimo mokesčiu mokėtoju etapas nėra pasibaigęs (kol negavo PVM kodo), sutartys yra projektinės stadijos. Tokia įmonė turi tik veiklos viziją, su tiekėjais ir galbūt pirkėjais veda derybas dėl būsimų prekių / paslaugų teikimo. PVM kodo registracijos vilkinimas – tai trukdymas įmonei pradėti vykdyti veiklą, trukdymas įmonei tartis su tiekėjais ir pirkėjais ir sudaryti sutartis, nes kaina ar su PVM ar be PVM bus įrašyta į sutartį yra labai svarbus aspektas, ypač įsigyjant iš ES. Ištrauka iš VMI specialisto pareiškimo: „Prašome pateikti įrengimo pirkimo sutartį, užsakymą, išankstinio apmokėjimo ar kitus dokumentus, nes nurodyto pardavėjo veikla susijusi su paslaugų teikimu, o ne su prekių tiekimu.“ VMI specialistas kvestionuoja įrenginio pardavėją, reikalauja atskleisti visas komercines paslaptis, vilkina laiką ir akivaizdžiai trukdo įmonei įsigyti įrengimą ir pradėti vykdyti veiklą. Situacija pereina į užburtą ratą – kol įmonė neįsigys įrengimo, tol negalės pradėti vykdyti veiklos, o VMI specialistas užsispyręs kartoja, kol jūs nepradėsite vykdyti veiklos, tol negausite PVM kodo. Atkreipiame dėmesį, kad visa veikla priklausys nuo to, kada atvažiuos įrengimas iš ES. O kaina skiriasi tuo, kad ne PVM mokėtojas už įrengimą mokės kainą plius tos šalies PVM, o PVM mokėtojas sumokės įrenginio kainą plius 0 proc., nors konkrečiu atveju pagal PVM įstatymą registruotis PVM mokėtojų registre yra prievolė dėl pirmojo sandorio, kurio suma viršija 14 tūks. Eur..
5. Atkreipiame dėmesį, kad sutartis su tiekėjais ar pirkėjais yra retai sudaromos popierinėje formoje apskritai, ypač tai nedaroma įmonės steigimo momentu (ar ką tik įsteigus), kai sandorių sumos yra nedidelės.
6. PVM įstatyme nurodyta, kad registruotis PVM mokėtoju prievolė atsiranda, kai pajamos už prekių ir paslaugų teikimą perkopia 45 tūkst. Eur. Tai turėtų būti pakankamas pagrindas įmonę registruoti PVM mokėtu ir neužduoti perteklinių klausimų, ypač jei buvo teikiamos ne PVM mokėtojų PVM deklaracijos (FR0608). Faktai rodo, kad net esant ir šiai prievolei, tapti registruotu PVM mokėtoju yra nepaprasta: įmonė gauna tuos pačius ar panašius klausimus apie akcininkus, pirkėjus, tiekėjus, veiklos tęstinumą ir realumą. Verslo yra vieninga nuomonė, kad tokios perteklinės procedūros nepagrįstai vilkina PVM registracijos laiką ir be reikalo yra eikvojama energija bei biudžeto lėšos.
7. Kitas pastebėjimas dėl perteklinės informacijos, kai VMI prašo pateikti tai, kas jai jau buvo pateikta FR0791 formoje. Papildomai prašoma pateikti patalpų nuomos (panaudos) sutartį, prašoma aprašyti, kur veikla bus vykdoma. Šito reikalaujama, net jei dėl veiklos vykdymo vietos susitarta ne iki galo ir jinai bus iki galo suderinta tik kai bus įsigytas turtas dėl kurio ir vyksta registracija. Ištrauka iš VMI specialisto reikalavimo: “…Kadangi pirmosios pajamos planuojamos netrukus po įrenginio eksploatavimo pradžios, todėl jau turi būti žinoma įrengimo eksploatavimo vieta. Prašome pateikti FR0791A formą, kurioje turi būti nurodyta veiklos vykdymo vieta. Pateikite informaciją apie buveinės vietą, kopijas dokumentų, patvirtinančių, kokiu teisiniu pagrindu bendrovė naudojasi buveinės patalpomis (patalpų nuomos sutartį ar kt. dokumentą). Informuokite, kokiu adresu bus saugojami įmonės buhalteriniai dokumentai. Prašome informuoti, ar kreipėtės į Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybą dėl maisto tvarkymo subjekto pažymėjimo išdavimo.” Net įmonei, kuri yra užregistravusi internetinių vartų paslaugą, yra reikalaujama (11) pakeisti registracijos adresą, nurodant vadovo gyvenamają vietą, kai registracijos vietoje yra registruota tūkstantis mokesčių mokėtojų, o įmonei dėl ekonominės vieklos vykdymo fizinis veiklos adresas iš viso nereikalingas ir kiti nurodyti kontaktiniai duomenys yra aktualūs ir teisingi.
8. Prašoma dar kartą pakartoti registravimosi priežąstį (12), nors jinai buvo nurodoma pildant registracijos prašymą
9. Iš MB norinčios registruotis PVM mokėtoju, nes pajamas artėja prie 45 tūkst. Eur ribos, reikalaujama duomenų apie įmonės savininkų sutartis su kitomis MB (13). Tokie prašymai prasilenkia su teisės aktų nuostatomis dėl duomenų konfidencialumo ir BDAR. Jei VMI nusprendė rinkti įmonės savininkų duomenis, tai turėtų kreiptis tiesiogiai į juos, o ne į trečius asmenis. VMI darbuotojai telefoninių pokalbių metu grąsina, kad stabdys PVM registracijos procesą, jei jai nebus teikiami šie duomenys, o tai jau yraVMI darbuotojų veiksmais vykdomas PVM įstatymo ir BDAR pažeidimas, nes įmonei teikiant duomenis apie MB narių pajamas kitose vienetuose, bus atskleista šių asmenų asmeninė informacija, kurios teisės aktai neįpareigoja rinkti ir tuo laubiau teikti tretiesiems asmenims.

Susidaro įspūdis, kad klausimus dėl PVM registracijos kuria kiekvienas darbuotojas pagal savo nuotaiką, kompetenciją (ar nekompetenciją), nes negeba surinkti informacijos apie tai, kas jau yra pateikta VMI, RC ar Sodrai. Panašu, kad sprendimas priklauso nuo VMI specialisto nuotaikos ir gebėjimo suvokti koks bus verslas, t.y. panašu, kad labai stipriai veikia žmogiškasis faktorius, ir tai nesukuria jokios pridėtinės vertės, bet yra eikvojami biudžeto resursai. Nemažai yra situacijų, kai prašoma papildoma informacija neturi ir negali turėti sprendimo priėmimui dėl PVM kodo suteikimo, nes tokia prievolė atsiranda PVM įstatymo 71 ir (arba) 711 straipsnių nuostatuose, t.y. prievolė atsiranda dėl susijusių asmenų, kurie yra PVM mokėtojai; dėl įsigijimų iš ES, arba pardavimo pajamoms perkopus 45 tūkst. ribą. Buhalteriai pastebi, kad esant prievolei registruotis PVM mokėtoju, nes tas pats akcininkas jau turi kitą įmonę PVM mokėtoją, VMI specialistas vis tiek siunčia tą patį klausimyną ir prašo atsakyti į nereikalingus klausimus, pateikti sutartis ir pagrįsti veiklos tęstinumą ir realumą. Pastebėta ir tokių atvejų, kad PVM mokėtoju įmonė nebuvo registruota net atsakius į visus klausimus: „Prievolė registruotis numatyta įstatyme, bet kol nepradėsite gauti pajamų – neregistruojame“. Taigi įmonė dėl VMI veiksmų, priversta gauti pirmas pajamas pažeidžiant prievolė registruotis PVM mokėtoju nuo pirmo Eur.

Kuriozine situacine galima laikyti, kai VMI neregistruoja PVM mokėtoju (prašymą atmeta net tris kartus), jei akcininkas turi kitą įmonę ir ta susijusi įmonė yra nepateikusi Registrų centrui (RC) finansinių ataskaitų. Prieš registruojant PVM mokėtoju, VMI prašo, kad susijusi įmonė tuos dokumentus pateiktų (atkreipiame dėmesį, kad raginama ne ta įmonė, kuri nepateikė ataskaitų RC, bet įmonė, kuri privalo registruotis PVM mokėtoja) ir taip vilkinamas PVM registracijos procesas.
Neretai gaunamas klausimas: kiek kontroliuojanti įmonė (akcininkė) yra gavusi pajamų iš veiklos nuo tam tikros datos iki informacijos pateikimo dienos. VMI specialistas prašo pridėti dokumentus, įrodančius pajamų gavimą (pvz. išrašytų sąskaitų faktūrų registrą, nurodant datą, sąskaitos Nr., pirkėjo pavadinimą, kodą, pardavimo sumą Eur). Pastebime, kad kontroliuojanti įmonė, esanti PVM mokėtoja, pastoviai teikia VMI PVM registrus per i.MAS, kuriuose yra visa prašoma informacija. Taigi VMI prašo tų pačių duomenų, kuriuos jinai jau turi i.SAF ataskaitose. Be to pagal tokius prašymus VMI reikalauja susijusiai įmonei atskleisti informacija apie pardavimus, kuri nėra vieša ir kuri negali būti tokioje formoje prieinama akcininkams pagal akcinių bendrovių įstatymą.
Pastebima, kad pasitaiko net tokių atvejų, kad VMI specialistas prašo išskaidyti pajamas pagal mėnesius už beveik 4 metus, nors teikdama prašymą registruoti PVM mokėtoju, buvo nurodyta, kad pajamos neviršijo 45 tūkst. Verslui yra didelė našta, nes per 4 metus galėjo keistis buhalterinės programos, duomenys yra suarchyvuoti, buhalterinės sąskaitos uždarytos, todėl praėjusių periodų analitinių ataskaitų teikimas gali pareikalauti daug resursų. VMI darbuotojai vietoje PVM registracijos užsiima mokesčio mokėtojo nesakcionuotu tikrinimu.
Jau kurį laiką veikiančios įmonės prašo sąskaitų faktūrų pirkimo ir pardavimo registro – su tuo sutinkame, bet sekančiu klausimu prašo išvardinti visus pirkėjus, tiekėjus. Atkreipiame dėmesį, kad sąskaitų faktūrų registruose tiek pirkėjai, tiek tiekėjai jau yra išvardinami, kaip ir sąskaitų faktūrų datos, numeriai, bei sąskaitų sumos. Apibendrinami galime teigti, kad šie ir panašus perteklinės informacijos klausimai, pateikiami mokesčių mokėtojui paprašius įregistruoti PVM mokėtoju, pateikiami nepagrįstai, yra nesusiję su PVM registracija ir vilkina registracijos procesą bei eikvoja darbo laiko sąnaudas.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, VMI Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija teikia pasiūlymus dėl PVM registracijos supaprastinimo:
1. PVM registracijos procedūrą padaryti automatine esant prievolei registruotis PVM mokėtoju pagal Lietuvos Respublikos Pridėtinės vertės mokesčio 71 ir 71 1 straipsnį. Procedūrą supaprastintų nuoroda „generuoti PVM kodą” ir mokesčių mokėtojo neapkrauti pertekliniais ir neadekvačiais klausimais. Verslui ir VMI būtų labai patogu, jeigu MANO VMI visus duomenis iš kitų institucijų susirinktų automatiškai. Papildomi klausimai galėtų būti užduodami savanoriškai besiregistruojančioms įmonėms, bet reikėtų peržiūrėti jų adekvatumą ir pagrįstumą, pavyzdžiui, naujai įsteigtos įmonės neprašyti sutarčių su pirkėjais/ tiekėjais; neprašyti pateikti sąskaitų faktūrų registrų, nereikalauti nuomos sutarčių, nes tokie klausimai sprendžiami vėliau ir tam jau reikia turėti PVM kodą. Seniai veikiančių įmonių neprašyti detalizuoti pagal mėnesį pardavimų apyvartos ( jei iš pelno mokesčio deklaracijų matyti, ar PVM riba nėra pasiekta) už kelerius metus.
2. Procedūra turėtų būti aiški ir skaidri, klausimynas turėtų atitikti įmonės amžių, bei būti pritaikytas juridinio asmens tipui. Kodo suteikimo (nesuteikimo) vienu iš kriterijumi galėtų būti ar įmonė yra nepatikimas mokesčių mokėtojas.
3. Prašome atsisakyti bendravimo telefonu, nes VMI žodžiu teikiama informacija dėl PVM registracijos dažnai prasilenkia su teisės aktų nuostatomis. O jei VMI atstovaujantys darbuotojai mano, kad kažkokių tai duomenų trūkumas jiems suteikia teisę vilkinti PVM registracijos procesą, tokie sprendimai turėtų būti teikiami raštu su paaiškinimu kurios PVM įstatymo nuostatos leidžia VMI vilkinti PVM registracijos procesą.
4. Kiekvienas VMI darbuotojo papildomas klausimas dėl PVM registracijos turėtų turėti teisinį pagrindimą ir paaiškinimą, kas bus, jei į klausimą nebus atsakytą.
5. Siūlome Lietuvos Respublikos Valstybinei mokesčių inspekcijai pasinaudoti gerąja kitų valstybių praktika, kurios pavyzdžiu pateikiame Sakartvelą. Šioje šalyje įregistruoti PVM mokėtoju užtenka atvykti į vietos mokesčių tarnybą arba internetu užpildyti prašymą. Prašyme yra nurodoma, kokios įmonės atstovas prašo registruoti įmonę PVM mokėtoją. Registracija vyksta iškarto be jokių kliūčių.

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, prašome mažinti naštą mokesčių mokėtojams ir supaprastinti PVM mokėtojo registraciją. PVM kodas netūrėtų būti sunkiai prieinamas, kaip kažkokia ypatinga vertybė, ypač, kai tokia prievolė nurodyta įstatyme. PVM mokėtojo kodo suteikimo procesas neturėtų priklausyti nuo specialisto nuotaikos bei smalsumo, neturėtų reikalauti atskleisti visas kuriamo verslo idėjas ir paslaptis (know-how) ar teikti tokią informaciją, kurios surinkimas ir teikimas pažeidžia BDAR ar kitų teisės aktų nuostatas dėl konfidencialios informacijos.

Su pagarba, LBAA prezidentė Daiva Čibirienė

 

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“