Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Darbuotojas moka nedarbo draudimo įmokas iš savo algos, kad galėtų gauti išmoką iš “Sodros”, kai turės nedarbingumą

2021 07 07

 

“Sodra”, gavusi draudimo įmoką, moka nedarbo išmoką ne nuo pirmos dienos, bet nuo trečios, kai už pirmas dvi dienas turi mokėti darbdavys, iš kitų darbuotojų uždirbto darbo užmokesčio fondo.

Dėl tokio dalyko daugiau sergantys darbuotojai “suvalgo” didesnę darbo užmokesčio fondo dalį, o darbuotojai, kurie neserga turi ne tik kad dirbti už sergančiuosius, bet ir jų sukurtos pridėtinės vertės dalis per ligos išmokas yra atiduodam ne jiems, bet sergantiems.

Dauguma ligos nedarbingumų trunka iki 4-5 dienų, todėl darbdavio ligos išmokos sudaro reikšmingą dalį visų ligos išmokų dalį, kurią gauna darbuotojas.

Dar viena įdomi detalė: darbdavio mokama ligos išmoka apmokestinama ženkliai mažesniais mokesčiais, nei įprastinis darbo užmokestis: nėra VSD ir PSD (19,5 %) mokesčių, o GPM yra 15 % vietoje 20 %. Todėl darbuotojas “simuliantas” už dvi pirmas dienas visada gaus ~25 % daugiau , nei gautų už dirbtas dienas, jei darbdavys yra nusprendęs mokėti 100% kompensuojamo darbo užmokesčio išmoką.

Valdžia mano, kad tokia tvarka skatina darbdavį rūpintis, kad darbuotojas “nesimuliuoja” ligos.

Mūsų klausimas: kaip darbdavys turėtų patikrinti ar mediko išduotas nedarbingumas yra ne fikcija? Kokių kompetencijų jam reikėtų ir kaip tai turėtų būti įgyvendinama?
Ar tokia tvarka yra teisinga, kai nedarbo draudimo įmokos mokamos ,,Sodrai”, bet ligos išmokos dalis mokama ne iš sumokėtų draudimo įmokų, bet iš nesergančių darbuotojų uždirbtų lėšų.

Daugiau: https://www.tv3.lt/naujiena/verslas/sodra-siekia-pasipinigauti-ar-tik-saugosi-nuo-gudruciu-kodel-reikia-moketi-uz-tai-ko-negauni-n1102167


Nuo 2021-07-01 startuoja OSS, i.OSS sistemos. VMI jau pateikė pirmą platesnės apimties konsultaciją.
Jei jūs pasirinkote dalyvauti OSS ir i.OSS schemose, reikės atlikti registraciją į kiekvieną sistemą atskirai.
Vėliausia registracijos data buvo 2021/06/30.
Pavėlavusieji dar turės paskutinį šansą atlikti registraciją OSS iki 2021/08/10, jei pateiks paaiškinimą dėl pavėlavimo.
Dažniausias klausimas apie 10’000 Eur ribą (OSS).
10’000 Eur riba skaičiuojama pagal dviejų metų duomenis ir jei bent vienerių metų duomenys viršija 10’000 Eur, asmeniui yra pareiga mokėti kitos šalies PVM. Taigi jei yra įvykdyta bent viena sąlyga, rekomenduojama registruotis OSS:
1. 2020m. nuotoliniai prekių paslaugų pardavimai fiziniams asmenims ne PVM mokėtojams >10’000 Eur
2. 2021m. nuotoliniai prekių paslaugų pardavimai fiziniams asmenims ne PVM mokėtojams >10’000 Eur
Apie i.OSS
i.OSS atveju PVM moka platforma, per kurią vyksta e-prekybą, kai prekės savoji vertė neviršija 150 Eur.
savoji vertė: į ją neįtraukimas transportavimas, draudimas ir kt. papildomos sąnaudos
Prekybos platformoms (aliexpress ir pan.), kurios yra įsikūrusios už ES ribų ir kurios sudaro sąlygas tiekėjams vykdyti nuotolinę prekybą, gali naudotis i.OSS tiesiogiai arba netiesiogiai priklausomai nuo to ar jos yra įsikūrusios kurioje nors ES šalyje. Jei jos nėra įsikūrusios ES, jos turės pasidaryti registraciją per tarpininką. Jei tarpininkas yra Lietuvos įmonė, tai ta įmonė pirmiausi turės pateikti prašymą užsiregistruoti i.OSS ir po to teiks prašymą už platformą, kad ji taptų i.OSS sistemos dalyviu. Tarpininkas taps pilna apimtimi atsakingu už PVM deklaravimą ir sumokėjimą i.OSS pagal kiekvieną jo užregistruotą trečios šalies asmenį. Lietuvos asmuo veikiantis kaip kelių asmenų i.OSS tarpininkas turės i.OSS teikti tiek mėnesinių PVM deklaracijų, kiek asmenų jis atstovauja, net jei jos yra tuščios.
Muitinė įspėja, kad jei importo PVM sumokėjote platformai, tai išmuitinimą ir PVM mokėjimą turės daryti platforma ir paštas (vežėjas).

Daugiau: https://www.facebook.com/Lietuvosmuitine/posts/5842158552492950

https://www.youtube.com/watch?v=Mx3vGxlS26k


Patvirtintas PVM įstatymo pakeitimas, kuris įsigalioja 2021-07-01. Pagal šį pakeitimą nuo 2021-07-01 turėtų būti taikomas 9 % PVM tarifas vietoje 21 %, trims pajamų grupėms, dėl ko verslas turėjo visą naktį perprogramuoti kasos aparatus.
Jei kasos aparatai nebus perprogramuoti ir toliau skaičiuos 21 %, tokį PVM ir reikės sumokėti. PVM įstatymas neleidžia mušti į kasos aparatą 21 % PVM tarifą, bet mokėti 9 %.
Gali būti, kad ne tik šiandiena kavinės ir restoranai nuspręs nemušti pajamų į kasos aparatus, kol jie nebus perprogramuoti.
Vietoje kasos aparato kvito gali būti sudaromi kiti popieriniai kasos dokumentai:
– kasos pajamų orderis, kai atsiskaitoma kasoje
– pinigų priėmimo kvitas, kai atsiskaitymas vykdomas ne kasoje.
Taigi išeitis yra. Nenustebkite gavę ne kasos aparato kvitą, bet kitokį pinigų gavimo dokumentą.
Kasos aparatas (kvitas) yra tik tada privalomas, kai pirkėjui nėra išduodamas kitas pinigų gavimo ir paslaugos /prekės pardavimo dokumentas numatytas teisės aktuose.
Naujasis 9% tarifas yra taikomos pajamos, kurios yra gaunamos iš šios veiklos:
– maitinimo įstaigų teikiamoms maitinimo paslaugoms, išskyrus paslaugų dalį susijusią su alkoholiu;
– visų rūšių meno ir kultūros įstaigų, meno ir kultūros renginių, sporto renginių, sporto klubų lankymui ir kitų asmenų, teikiančių panašias į sporto klubų teikiamas paslaugas, lankymui;
– atlikėjų (aktoriaus, dainininko, muzikanto, dirigento, šokėjo ar kito asmens, vaidinančio, dainuojančio, skaitančio, deklamuojančio arba kitaip atliekančio literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius) teikiamoms atlikimo paslaugoms. Lengvata būtų netaikoma renginių organizavimui ir pan. veiklai.
Taigi, jei Sprite buteliuką pirksite kartu su pica maitinimo įstaigoje, jam bus taikomas 9 % PVM tarifas, o jei parduotuvėje – 21 %.

PVM įstatymo pakeitimas:

Kasos operacijų taisyklės dėl kasos pajamų orderių naudojimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c6363963d41b11eb9787d6479a2b2829

Kasos aparatų naudojimo taisyklės: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dd050344d8df11e8820ea019e5d9ad04/asr

Pinigų priėmimo kvitų naudojimo tvarka (kvitus galima patiems pasigaminti, svarbu, kad jie turėtų tvarkoje nurodytus rekvizitus, o visa kita papildoma reklaminė ir nereklaminė informacija yra neribojama): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f93744b275b511e99ceae2890faa4193?jfwid=-flbybd867


ES pandemijos ekonominiam ir socialiniam poveikiui sušvelninti ES šalims skirs iki 672,5 mlrd. eurų, iš kurių Lietuvai turėtų atitekti 2,2 mlrd. eurų. Tam, kad galėtų pasinaudoti šiomis lėšomis, valstybės narės EK turi pateikti ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus (EGADP, angl. RRF), numatančius, kaip jos planuoja išleisti lėšas iki 2026 m.
„Open Procurement EU Coalition” paskelbtame 22 valstybių nacionalinių planų vertinime, nurodyta, kad Lietuva EK pateiktame EGADP plane nenumatė tinkamų atskaitingumo saugiklių leidžiant ES lėšas, todėl yra raginama:
• Įsipareigoti reguliariai ir atvirų duomenų formatu skelbti duomenis apie viešuosius pirkimus, vykdomus iš EGADP paramos lėšų;
• Numatyti ir skelbti aiškius kriterijus, pagal kuriuos skirstoma parama;
• Skelbti informaciją apie galutinius lėšų gavėjus;
• Skelbti informaciją apie EGADP paramos lėšų skyrimą ir panaudojimą vienoje svetainėje;
• Skelbti audito ataskaitas ir ataskaitas, teikiamas EK.
Tai dar vienas signalas, kad LT trūksta skaidrumo ir turi būti skiriamas kuo didesnis dėmesys jo užtikrinimui.

Daugiau: https://www.open-contracting.org/wp-content/uploads/2021/06/RFF_transparency.pdf


Žinutė gyventojams, kurie gaus prekes iš Kinijos ir kitų trečių šalių po 2021-07-01. LBAA prašė muitinės mokymų, bet gavome leidimą tik LBAA kolegijai pabūti muitinės ir vežėjų susitikime dėl fizinių asmenų prekių importo deklaracijų pildymo, kai deklaracijas pildo patys gyventojai per naują sistemą IMDAS, kuri startuoja 2021-07-01.
Kad pateikti pačiam gyventojui muitinės deklaraciją, reikės:
1. EORI kodo. Kodą galima jau dabar gauti. Jei kodo nebus, nebus galima prisijungti prie deklaravimo sistemos IMDAS. Kodo gavimo procedūra nėra momentinė, ji gali užtrukti nuo 1 iki 2 d. dienų. EORI kodas galioja visoje ES. Tai reiškia, kad su juo galėsite patys išsimuitinti prekes bet kurioje ES šalyje per tos šalies muitinės sistemą.
2. Fizinis asmuo turės įspėti vežėją, kad šis nepildytų deklaracijos ir deklaraciją užsipildys pats žmogus. Kaip tai techniškai vyks, paaiškinimo neišgirdome. Muitinė pažadėjo pateikti išsamią instrukciją kitą savaitę.
3. Prisijungus prie IMDAS reikės nurodyti, kas bus prekių vežėjas (Lietuvos paštas, DHL, DPD, OMNIVA ar kt.) + reikės žinoti sandėlį, kuriame yra prekės. Jei šie duomenys nebus pateikti, patys prekės negalėsite išsimuitinti.
4. Užpildžius deklaraciją, importo mokesčiai iš karto nepasiskaičiuos automatiškai. Jie pasiskaičiuos tik po to, kai muitinė patikrins arba nuspręs netikrinti ir patikėti pateiktais duomenimis. Kai pasikeis deklaracijos statusas vėl reikės jungtis ir susimokėti mokesčius. Kada reikės jungtis, nebus pranešta. Reikės patiems atspėti. Vežėjai pergyvena, kad jų sandėliuose užstrigs kroviniai ir todėl jie patirs nuostolius.
Jei pirkėjas pats sumokės importo mokesčius pardavėjui tiesiogiai arba per vežėją, jums prekės pardavėjas ko gero negrąžins importo mokesčių, jei prekė bus sugadinta arba bus daromas jos grąžinimas.
Yra daug neaiškių vietų. Žinote, daugiau dalinkitės žiniomis.
Skandinavijos šalyse po panašios sistemos paleidimo, daugiau nei pusė prekių taip ir liko sandėliuose ir nepasiekė pirkėjų.
Laukiame kitos savaitės ir didelės kantrybės vežėjams!

EORI: https://bap.lrmuitine.lt/bap-cas-app/login?service=https%3A%2F%2Fbap.lrmuitine.lt%2Fbap-app%2Flogin%2Fcas


2021-06-22 Seimas nusprendė, kad oficialūs dienpinigiai, komandiruočių išlaidų kompensavimas ir alga mokami grynais pinigais sukuria šešėlį ir nuo 2022-01-01 uždraudė juos mokėti grynais pinigais nuo pirmo EUR.
Jei oficialus darbuotojo darbo užmokestis bus išmokėtas grynais pinigais nuo 2022-01-01, bus laikoma, kad darbuotojas negavo darbo užmokesčio ir jis įgyja visas teises, kokios yra numatytos DK dėl pavėluoto darbo užmokesčio išmokėjimo.
Pvz. jei 2022 m. darbuotojui neišmokama alga už du mėnesius per banką, jis įgyja teisę išeiti iš darbo savo noru ir gauti išeitinę 2 mėn. VDU išmoką.
Primename, kad darbdavys neturi pareigos kompensuoti darbuotojo nuostolius dėl pinigų išgryninimo, jei jam reikia grynųjų vykstant į komandiruotę. Yra kompensuojami tik valiutos keitimo nuostoliai pagal pateiktus dokumentus ir jei jie susiję su komandiruotės metu patirtomis išlaidomis.
Dėl šio pokyčio padidės bankų pajamos (dėl grynų įnešimo ir išgryninimo mokesčių) bei bankai gaus daugiau duomenų apie gyventojų pajamas.
Verslas ir gyventojai, kurie taikė atsiskaitymų grynais tvarką, patirs papildomas kitas laiko ir finansines sąnaudas dėl pinigų įnešimo, inkasavimo darbų atlikimo:
– Verslui, kuris gauna pajamas grynais, atsiras papildomos sąnaudos, dėl grynų įnešimo į banką.
– Gyventojams gaudavusiems algą grynais pinigais, reikės atsidaryti banko sąskaitą, mokėti sąskaitos aptarnavimo mokesčius, bei mokėti mokestį už pinigų išgryninimą.
Nuo 2022 m. darbdavys negalės tenkinti darbuotojo prašymo nors dalį algos išmokėti grynais. Yra uždraustas net ir 1 Eur algos išmokėjimas grynais.
Turite informacijos, kad ir kitose šalyse irgi yra uždrausti net 1 Eur mokėjimai grynais, dalinkitės.
Primename, kad viena iš šešėlio susidarymo priežasčių yra įvardijama teisėkūra, kurioje yra daug draudimų bei reikalavimų vykdyti veiklą oficialiai.
Ar šis draudimas nesukurs dar vieno šešėlio mažos vertės darbuose, kurie buvo apmokami grynais oficialiais pinigais, parodys laikas.

Priimtas teisės aktas, laukiantis Prezidento palaiminimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/bdde6520cddc11eb91e294a1358e77e9

DK, 56,1 (2) str,.dėl pavėluotai išmokėto darbo užmokesčio: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr?

Apie šešėlio susidarymo priežastis: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp0026.pdf

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

bss
„AAM aktualijos“