Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Mokymai: Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

2016 m. balandžio 27 d. priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo numato naujas pareigas asmens duomenis renkantiems ir naudojantiems asmenims, o už šių pareigų nevykdymą numato baudas iki 20 000 000 eurų.

Šio seminaro tikslas – padėti klausytojams suprasti, kaip nuo šis reglamentas paliečia buhalterinę apskaitą atliekančius asmenis, kada jie laikomi duomenų valdytojais, kada duomenų tvarkytojais ir kokios pareigos jiems kyla abiejose rolėse.

Vieta: Pranešime tik užsiregistravusiems dalyviams.

Laikas:

2018 m. spalio 3 d. – Kaunas, Mokymų pradžia 13:00 val. pabaiga 16:00 val.  (4 ak.val.)

Seminaro kaina: LBBA nariams – €60, ne LBAA nariams – €80.

Sąskaita už mokymus išankstiniam apmokėjimui. Pardavimų sąskaitos išrašomos iki sekančio mėnesio 10 už praėjusį mėnesį įvykusius mokymus.

Registruojantis iki rugsėjo 20 d. taikoma 20% nuolaida.

Mokymų registracijos nuoroda

Seminaro atšaukimo mokestis likus 2 savaitėms iki renginio – 10 eurų. Registracija baigiama vykdyti likus 1 savaitei iki renginio.

Pagal susitarimą su LBAA, advokatė Laura Beinorienė parengė buhalterinių paslaugų įmonėms asmens duomenų tvarkymo tvarkos pavyzdį bei reikalingų turėti dokumentų šablonus, kurie atitinka BADAR reikalavimus ir paskelbtas rekomendacijas

Kviečiame LBAA narius registruotis dėl šių tvarkų įsigijimo

Kainos:
LBAA nariams juridiniams asmenims – nemokamai
LBAA nariai fiziniai asmenys- 100 EUR
Ne LBAA nariams- 200 EUR

Jei norima tvarkas taikyti daugiau nei vienam asmeniui, papildomo asmens kaina 50 proc. pradinės kainos

 

Registracija