Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Atidėtas pelno mokestis

2019 03 01

Atidėtą pelno mokestį turi skaičiuoti visos įmonės, jei jo suma yra reikšminga ir įmonė rengia vidutinėms arba didelėms įmonėms skirtus finansinių ataskaitų rinkinius.
Nors mažos įmonės neturi pareigos skaičiuoti atidėto pelno mokesčio, dažnai pasirenka jį skaičiuoti, nes atidėto pelno mokesčio turtas gali reikšmingai pagerinti įmonės rodiklius ir veiklos rezultatus.
Kviečiame registruotis į 2019-03-07 atidėto pelno mokesčio 3 val. mokymus Vilniuje:
https://www.lbaa.lt/atidetas-pelno-mokestis-pagal-vas/

mokestiniai

pelno


VIRŠVALANDŽIAI

VDI informuoja apie viršvalandžius.
Daugiau informacijos #VDI svetainėje: www.vdi.lt, tel.: (8 5) 213 9772, info@vdi.lt

virsvalandziai


AMNESTIJA MOKESČIUOSE

Jei gyventojas iki 2019-06-30 nuspręs uždeklaruoti anksčiau gautas ir pamirštas deklaruoti individualios veiklos pajamas, jos bus apmokestintos visais mokesčiais, kurie turėjo būti skaičiuojami tuo laikotarpiu, už kurį yra teikiama deklaracija. Gyventojas yra atleidžiamas tik nuo delspinigių ir baudų, jei praėjusių laikotarpių mokesčius sumoka per 20 d. po seno laikotarpio deklaracijos pateikimo.
http://www.vmi.lt/…/asset_pub…/Pec85c90jXW4/content/id/53303

deklaruoti


VMI pateikė atnaujintus paaiškinimus kaip gyventojas, vykdantis individualią veiklą pagal pažymą, turėtų mokėti GPM ir PVM.
http://www.vmi.lt/…/IV…/6fb7c9e0-271d-4829-bf91-ddab06da2afb

pripazistamos


SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO PROJEKTAS

2019-02-21 užregistruotas sveikatos draudimo įstatymo projektas, kuriam pritarus, kitų šalių pensininkai pasirinkę gyventi Lietuvoje gaus nemokamą (finansuojamą iš LR biudžeto) gydymą. Nemokamas gydymas būtų tik tokiu atveju, jei jei yra pasirašyta dvišalė sutartis tarp Lietuvos ir tos šalies, kuri yra pensijos mokėtojas.

https://e-seimas.lrs.lt/…/…/7fe5ff4035d011e98893d5af47354b00
https://e-seimas.lrs.lt/…/TAK/0792349035d111e98893d5af47354…


DARBO SAUGOS TAISYKLIŲ REIKALAVIMAI

VDĮ sukūrė filmukus, kuriuose parodo kaip yra svarbu saugiai atlikti darbus ir kokios yra pasekmės, kai nesilaikoma darbo saugos taisyklių.

Rekomenduojame pasidalinti šia žinute su asmenimis, kurie dirba pavojingose sąlygose. Darbų sauga yra ne tik darbdavio, bet ir darbuotojo rūpestis. Saugokite savo sveikatą.

https://www.vdi.lt/Mokymai/story_html5.html

Žr. daugiau

patirta


ŽINUTĖ TAIKANTIEMS TARPTAUTINIUS APSKAITOS STANDARTUS
2019-02-08 pakeistas ESK reglamentas 2019/237, kurio pokyčiai bus taikomi finansinėms ataskaitoms pradedant 2019-01-01 periodu. Pakeitimai padaryti 28TAS „Investicijos į asocijuotąsias įmones ir bendras įmones”:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/…
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/…

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“