Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Apskaitos akademija

 

JEIGU TU ŽINAI, KAD DAR KAŽKO NEŽINAI – ŠI AKADEMIJA SKIRTA TAU!

Siekdami ugdyti kvalifikuotus buhalterius ir didinti buhalterio profesijos prestižą LBAA rengia mokymus ir egzaminus, padėsiančius buhalteriams tapti LBAA BUHALTERIAIS PROFESIONALAIS*.

Akademija vyks: 2019 m. lapkričio mėn. 4, 7, 11, 14, 21 d. 
Vieta: Vilnius,

Akademijos trukmė: 40 akad. val.

Mokymų pradžia 9:00 val., pabaiga 16:00 val.

Kodėl verta dalyvauti akademijose prieš laikant egzaminus?

LBAA nariams 440 EUR (už 40 ak. val. su pietumis)

Ne LBAA nariams 550 EUR (už 40 ak. val. su pietumis)

Išankstinio apmokėjimo sąskaita:

Lapkričio 4 d. Apskaitos teisinis reguliavimas ir finansinių ataskaitų sudarymas pagal VAS, VSAFAS ir 1K-443 Finansų ministro įsakymą dėl pelno nesiekiančių asmenų apskaitos, 8 ak. val.

Lapkričio 7 d. Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius: verslo jungimai ir konsolidavimas, nuosavybės metodo taikymas, 8 ak. val.

Lapkričio 11 d. Ilgalaikis materialus, nematerialus, biologinis turtas, atsargų apskaitos sudėtingi atvejai pagal VAS, VSAFAS ir 1K-443 Finansų ministro įsakymą dėl pelno nesiekiančių asmenų apskaitos. Atidėtas pelno mokestis, 8 ak. val.

Lapkričio 14 d. Finansinių priemonių (turto ir įsipareigojimų) ir kitų įsipareigojimų apskaita. Dotacijos, subsidijos, atgalinis lizingas, sudėtingi pajamų pripažinimo atvejai pagal VAS, VSAFAS ir 1K-443 Finansų ministro įsakymą dėl pelno nesiekiančių asmenų apskaitos, 8 ak. val.

Lapkričio 21 d. TFAS ir VAS esminiai skirtumai, 8 ak. val.

*LBAA BUHALTERIAI PROFESIONALAI

Vietų skaičius ribotas. Rekomenduojame greičiau registruotis, uždarysime registraciją, kai grupės narių skaičius pasieks 25. Jei asmuo tik užsiregistravo, bet nėra apmokėjęs už mokymus, laikoma, kad jo registracija neatlikta iki galo.

Turite klausimų, rašykite admin@lbaa.lt

Registracija