Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Aplinkos teršimo mokestis

2020 02 03

Primename, kad iki 2020-02-15 vykdantys ekonominę veiklą, turi sumokėti ir pateikti aplinkos teršimo mokesčio deklaracijas:

 1. FR0521 – mobilūs šaltiniai (motorinės transporto priemonės), kai 2019 m. indeksavimo koef. 1,237;
 2. FR0522 – stacionarūs šaltiniai (katilinės ir pan.), kai 2019 m. indeksavimo koef. 1,342;
 3. FR0523, FR0524 – gaminių ir pakuotės mokestis.

2020 m. F-01 Statistinę formą pildys 9800 vnt. verslo įmonių. Šioje formoje yra kartojami įmonės finansiniai duomenys, kurie yra teikiami registrų centrui arba teikiami tarpiniai balansai, kai jie dėl įmonės poreikių net nesudaromi, nes įmonė daro sprendimus pagal Didžiosios knygos duomenis. Statistika už šių duomenų surinkimą gaus 137’700 Eur pajamų, o verslui tai kainuos buhalterio darbo laiko praradimus. Šių formų pildymas ir duomenų teikimas yra milžiniška našta verslui. Buhalteriai skiria daug laiko šių formų sudarymui ir sumažina laiką skiriamą verslo pagalbai analizuojant turimus duomenis.

Šešėliniam verslui tokių formų pildyti nereikia. Bet kokių papildomų darbų sukūrimas legaliam verslui, didina šešėlio paskatas būti čia ir laimėti konkurencinę kovą prieš legaliai dirbančius.

LBAA 2019 m. IV ketv. padarė savanorišką buhalterių apklausą, dėl statistikos formų optimizavimo. Versli Lietuva, kurioje yra net Verslo aplinkos gerinimo grupė, mūsų padarytą apklausą persiuntė Statistikai. Statistika dėl to, kad buhalteriai nedetaliai ir nepakankamai argumentuotai nurodė iš kur kitur galima paimti duomenis, atmetė visus pateiktus pasiūlymus. Taigi mes matome, kad ir toliau legalus verslas bus žlugdomas dėl Resursų, reikalingų Statistikai, kai Versli Lietuva darbuotojai gauna algas ir už paštininkų darbą. Ši įstaiga, turėdama dosnų valstybės finansavimą, nesugebėjo susisteminti gautų apklausos rezultatų ir nesudarė tinkamo pasiūlymo dėl statistikos formų optimizavimo.

Daugiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e462c580232211eabe008ea93139d588?fbclid=IwAR0hw2M5YQ0MUNZxnH3T_8-Mm7ZCD12Pi3ZsE8GWdEE7L837cpNdGgfs1ns


LBAA primena, kad pagal LR Mokesčių administravimo įstatymo 42(1) str. jau senai yra numatyta prievolė iki sekančių metų gegužės 1 d. visiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams teikti duomenis VMI formoje PRC907 apie gautas lėšas (paskolos ir kt. gautos lėšos), jei įvykdytos visos 3 sąlygos:

 1. gautų grynais pinigų suma iš vieno asmens arba pagal vieną sandorį viršija 15000 Eur;
 2. sandoriai yra ne notarinės formos;
 3. pajamos nėra deklaruotos pagal kitus LR teisės aktus.

Jeigu gyventojas VMI nustatyta tvarka ir terminais šios informacijos nepateikė, tokiais sandoriais negali būti pagrindžiami jo turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniai. Gyventojo pavėluotai pateikta arba patikslinta informacija nevertinama, jeigu dėl gyventojo VMI yra jau pradėjusi mokestinį patikrinimą arba kitą MAĮ 143 str. nurodyto teisės pažeidimo tyrimą.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.231855?faces-redirect=true


Iki 2020-02-15 reikia pateikti duomenis VMI apie atliktas A ir B klasės išmokas gyventojams (darbo užmokestis ir visos kitos išmokos iš visų duomenų bazių) GPM312 formoje. Nepamirškite GPM312 formoje uždeklaruoti ir dienpinigių. Duomenis reikia teikti iš skirtingų sistemų, kurios kartais visai tarpusavyje nedraugauja. Darbų apimtys sumažės, jei pasinaudosite excel konverteriu.

Mums žinomi nemokami konverteriai:

 1. Be apribojimų: http://apskaita-123.lt/gpm312/?fbclid=IwAR3YU5e6ywqOXMCy8gXK9SCcvmm_exJrLbvrdsWDNLHIerUpyM0O_g1pWgw
 2. Tik BSS klientams: http://www.bss.biz/gpm312-is-excel-konvertavimas/?fbclid=IwAR2PpcnQbA9FOdMlqElX0eSEfJYPzK0yxdqBwBczMEW_aT2yBkVKwxxFWCI

VMI nemano, kad GPM312 formos duomenų sukėlimas į VMI nustatytą formatą yra našta verslui, todėl nemokamo konverterio nesukūrė.


Užregistruotas pelno mokesčio įstatymo keitimo projektas pagal kurį nuo 2021 m. būtų keičiamas didesnio nei 10 % akcijų paketo perleidimo apmokestinimas. Siūloma panaikinti galimybę įmonės nuostolius, patirtus dėl vieneto, kuris įregistruotas ar kitaip organizuotas EEE valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma DAIS, ir kuris yra PM mokėtojas, akcijų perleidimo, jei akcijas perleidžianti įmonė šiame vienete ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų turėjo >10 % balsų suteikiančių akcijų, atskaityti iš mokestinio laikotarpio apmokestinamųjų VP perleidimo pajamų.

Šiuo pakeitimu taip pat būtų atkurtas apmokestinimo simetriškumas tais atvejais, kai akcijos perleidžiamos jas išleidusiam vienetui, pajamos iš tokio akcijų perleidimo ir toliau būtų laikomos apmokestinamosiomis pajamomis, atitinkami nuostoliai – atskaitomi iš mokestinio laikotarpio vertybinių popierių ar išvestinių finansinių priemonių pelno, o neatskaityta tokių nuostolių dalis perkeliama į kitus mokestinius laikotarpius net ir tais atvejais, kai daugiau nei 10 % akcijų išlaikoma ne trumpiau kaip 2 metus be pertraukų.

Daugiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/aad6bcb0311711ea8f0dfdc2b5879561?jfwid=jpvqwibon&fbclid=IwAR3DWHEHVL2M5IwrOEaXbrukVkzsbGTb-UiK8bH107ZxS9mwfXyLccgU0UU


Autorinis atlyginimas iš darbdavio ir ne iš darbdavio apsimokestina skirtingai:

 1. 2020 m. autorinio atlyginimo ne iš darbdavio apmokestinimo principai:
  • Nuo pirmo Eur GPM 15 % mokesčiai VMI, kurių tarifas pavirsta į 20 %, tai pajamų daliai, kuri viršija 120 VDU.
  • Nuo 50 % autorinio atlyginimo VSD, PSD 19,5 % Sodrai. Mokesčiai Sodrai sumažėja iki 6,98 % (PSD lieka) tai apmokestinamo VSD mokesčiais autorinio atlyginimo daliai, kuri viršija 43 VDU.
 2. 2020 m. autorinio atlyginimo iš darbdavio apmokestinimo principai:
  • Nuo pirmo Eur GPM 20 % mokesčiai VMI, kurių tarifas pavirsta į 32 %, tai pajamų daliai, kuri viršija 84 VDU.
  • Nuo pirmo Eur VSD, PSD 19,5 % Sodrai. Mokesčiai Sodrai sumažėja iki 6,98 % (PSD lieka) tai atlyginimo daliai, kuri viršija 84 VDU.
  • Nuo pirmo Eur VSD 1,45 % Sodrai. Mokestį moka darbdavys iš savo lėšų. Darbdaviu nereikia mokėti VSD įmokų (1,45 %), kai pajamos viršija 84 VDU.

Vertinant ar autorinio atlyginimo iš darbdavio pajamoms taikomas kitoks apmokestinimas dėl pasiektos 84 VDU ribos, reikia įtraukti ir darbo užmokesčio pajamas.

autorinis

Daugiau: https://www.alfa.lt/straipsnis/50410100/kurejams-bedarbiais-buti-nelemta-ka-butina-zinoti-dirbantiems-pagal-autorines-sutartis?fbclid=IwAR1-U1HCpYH5tvTULDLXXQ-5L2FKG62aoC-AEQwvjmjxNor1L_Bo7y8rGxE

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“