Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Profesorius Jonas Mackevičius

Biografija
Jonas Mackevičius gimė 1939 m. vasario 1 d. Molėtų rajono Vališkių kaime Balninkų apylinkėje. Baigęs 7 klases, 1954 m. įstojo į Vilniaus kooperacijos technikumą studijuoti buhalterinės apskaitos. Baigęs technikumą, 1957 m. įstojo į Vilniaus Universitetą studijuoti buhalterinės apskaitos ir statistikos specialybės. 1962 m. baigė Vilniaus Universitete buhalterinės apskaitos bei statistikos specialybę ir buvo paskirtas dirbti Buhalterinės apskaitos katedros asistentu, 1965-1968 m. – vyresniuoju dėstytoju, 1968 m. – buhalterinės apskaitos katedros vedėju ir šias pareigas ėjo iki 2004 m., t.y. katedrai vadovavo 36 metus.

Nuo 1979 iki 1990 m. buvo Ekonominės kibernetikos ir finansų fakulteto dekanas. 1966 m. Jonas Mackevičius apgynė daktaro, 1977 m. – habilituoto daktaro disertacijas. 1970 m. jam suteiktas docento, 1978 m. – profesoriaus vardas. Jonas Mackevičius yra Lietuvos nusipelnęs mokslo veikėjas (1986 m.), Tarptautinės informatikos akademijos akademikas (1998), nekonkursinis Vilniaus Universiteto profesorius. Jis buvo 24 mokslo daktarų vadovas. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, profesorius Jonas Mackevičius išleido tokias svarbias ir buhalterių bei auditorių visuomenėje plačiai žinomas knygas: „Buhalterinės apskaitos raida Lietuvoje“ (1991 m.), „Apskaita“ (1994 m.), „Audito pradmenys“ (1994 m.), „Finansinės ataskaitos“ (1997 m., bendraautorė D. Poškaitė), „Finansinė analizė“ (1998 m., bendraautorė D. Poškaitė), „Audito teorija ir praktika“ (1999 m.), „Auditas: teorija, praktika, perspektyvos“ (2001 m.), „Valdymo apskaita“: koncepcija, metodika, politika (2003 m.), „Įmonių veiklos analizė: informacijos rinkimas, sisteminimas ir vertinimas“ (2005 m.) ir kt.

Jonas Mackevičius visą laiką dalyvavo LBAA veikloje, organizuojamose Buhalterių dienose ir profesinėse stovyklose, skaitė pranešimus. Jis yra Europos Apskaitos asociacijos narys, 1992-1995 m. buvo šios asociacijos Vykdomojo komiteto narys, pirmasis iš buvusios TSRS buvo pakviestas dalyvauti šios asociacijos veikloje. Profesorius Jonas Mackevičius yra paskelbęs per 500 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių respublikoje ir daugelyje pasaulio šalių moksliniuose žurnaluose ir tarptautinių konferencijų medžiagose. 2001 ir 2005 m. jis tapo Vilniaus universiteto Rektoriaus mokslo premijos laureatu. Profesorius Jonas Mackevičius daug nuveikė rengiant aukštos kvalifikacijos buhalterinės apskaitos specialistus: rengė ir tobulino mokymo programas, teorinių ir praktinių užsiėmimų dėstymo metodikas, kursinių, mokslinių ir diplominių darbų vadovavimo ir rengimo nuostatus. Jis buvo per 200 studentų diplominių (magistro) darbų moksliniu vadovu. Per visą darbo laiką Universitete Jonas Mackevičius skaitė šių disciplinų paskaitas: buhalterinės apskaitos teorija, buhalterinės apskaitos istorija, tarptautinė apskaita, finansinė analizė, auditas. Vedė magistrantams specializacijos seminarus. Susistemintas šių disciplinų žinias jis perduodavo LBAA nariams darydamas pranešimus profesinėse buhalterių stovyklose. Profesorius Jonas Mackevičius yra kelių mokslinių žurnalų redkolegijų narys, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas (nuo 1998 m.), Vilniaus universiteto Tarybos ir Senato narys (nuo 1990 m.), Lietuvos apskaitos švietėjų ir tyrėjų asociacijos įkūrėjas ir prezidentas (nuo 003 m.), dvi kadencijas buvo Auditorių kvalifikacinių egzaminų komisijos pirmininku, daugelio kitų respublikos ir Vilniaus universiteto organizacijų nariu, palaiko mokslinius ryšius su daugelio Europos, JAV, Australijos universitetų mokslininkais ir pedagogais.

1994-1995 m. jis buvo pakviestas dalyvauti ekspertu vertinant Europos Sąjungos šalių mokslininkų darbus pagal „ACE program“”, kviečiamas oponuoti ir recenzuoti disertacijas, monografijas ir vadovėlius ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.

Jonas Mackevičius yra Lietuvos Tautinio olimpinio komiteto atkūrimo signataras (1998 m.), buvo TSRS sporto meistras (1965 m.), Respublikos čempionas ir prizininkas (lengvoji atletika). Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę – respublikos teniso veteranų čempionas.

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“