Turite klausimų? Paskambinkite mums telefonu: +370 655 59 296

Ona Žėkienė

Biografija
Ona Žėkienė buvo viena iš buhalterinės apskaitos ir audito veiklos nepriklausomoje Lietuvoje pradininkų 1990 m. ir entuziastų, LBAA steigėjų, viceprezidentė (1990 m.), nepriklausoma auditorė (1991 m.), LBAA prezidentė (1992 – 1997 m.).

Ona Žėkienė pradėjo veiklą LBAA, aukodama savo karjerą valstybinėje įstaigoje. Ji vienintelė išėjo dirbti LBAA etatine darbuotoja. Buvo įsitikinusi, kad Lietuvoje būtina pradėti buhalterinės apskaitos reformą. Ji buvo gera savo srities specialistė, turėjusi praktinių sugebėjimų, analitinį mąstymą, energijos ir ryžto.

Ona Žėkienė gimė 1946 m. rugpjūčio 15 d. Ukmergės rajono Želvos miestelyje tarnautojų šeimoje. Tėvas, armonikų meistras, mirė 1951 m., mama viena augino 3 dukras. Ji pati puikiai grojo armonika ir svajojo apie muzikos mokyklą, tačiau vyriausiosios sesers paskatinta, 1961 m. baigusi Želvos vidurinės mokyklos 7 klases, įstojo į Kauno žemės ūkio technikumą mokytis buhalterinės apskaitos. Meilė muzikai lydėjo Oną Žėkienę visą gyvenimą. Vėliau ji sakė: „įsiklausykite, kiekvienas skaičius turi savo natą“, buhalteriją ji lygino su skaičių simfonija.

Onos Žėkienės buhalterės karjera prasidėjo nuo 1963 m. vasario, jai pradėjus dirbti buhaltere Ukmergės, Kaišiadorių, Vilniaus įmonėse ir organizacijose. 1964 m. baigusi technikumą įstojo į Vilniaus Universitetą, kurį baigė 1973 m. ir įgijo buhalterinės apskaitos specialybę. Nuo 1981 m. kovo buvo Finansų ministerijos buhalterinės apskaitos ekspertė. 1975 – 1978 m. buvo stacionarinėje aspirantūroje Vilniaus Universitete. Jos disertacijos tema – „Buhalterinės apskaitos vystymasis Lietuvoje“ (disertacijos vadovas – profesorius Jonas Mackevičius). Parašyti disertaciją tokia tema tada buvo labai sunku, nes visa tarpukario Lietuvos literatūra buvo saugoma specialiuose fonduose ir, norintiems ją skaityti, reikėdavo gauti specialų leidimą. Apgynus disertaciją, 1990 m. jai buvo suteiktas socialinių mokslų daktarės laipsnis. 1991 m. doc. dr. Ona Žėkienė aktyviai įsitraukė į Lietuvos apskaitos pertvarką. 1991 m. išėjo jos knyga „Buhalterinė apskaita uždarosiose akcinėse bendrovėse“. Nuo 1991 m. lapkričio – LBAA viceprezidentė, nuo 1992 m. spalio – prezidentė. 1991 m. gruodį Onai Žėkienei suteikta nepriklausomos auditorės kvalifikacija. 1991 m. rugpjūtį ji pradėjo privačią praktiką, įkūrė mokymo konsultacinę firmą „Buhalterinė apskaita“ ir ėmėsi audito. Buvo viena iš autorių, rengiant „Auditinės veiklos LR nuostatus“, kurie buvo priimti LR Vyriausybės 1991 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 550. Jai rūpėjo, kad auditą ateityje reglamentuotų įstatymas, kaip yra kitose šalyse.

Po nepriklausomybės atkūrimo 1990 m., ji aktyviai dalyvavo vykdant buhalterinės apskaitos reformą ir kuriant audito sistemą. Buvo Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo, kuris buvo priimtas 1992 m. birželio 18 d., bendraautorė. Aktyviai dalyvavo rengiant pagrindinius mokesčių įstatymus, specializavosi mokesčių klausimais. Asmeninio profesionalumo siekimas ir buhalterių interesų atstovavimas jai buvo labai svarbūs dalykai, todėl daug laiko skyrė buhalterių kvalifikacijos kėlimui. Susitikimų su ja laukdavo daugelio Lietuvos miestų ir rajonų buhalteriai, kuriems jos konsultacijos teikdavo žinių, o padrąsinantis žodis įkvėpdavo pasitikėjimo. O. Žėkienė buvo įsitikinusi, kad profesinė visuomeninė organizacija yra konkretus žingsnis vienijant buhalterius ir auditorius bei darant įtaką valdžios sprendimams apskaitos ir audito klausimais. Ona Žėkienė aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. Buvo ne tik LBAA prezidentė, Europos buhalterių asociacijos narė (nuo 1991 m.), Lietuvos privataus kapitalo aljanso koordinatorė (nuo 1995 m.), Tarptautinių prekybos rūmų “Lietuva” tarybos ir valdybos narė (nuo 1995 m.), Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo agentūros tarybos narė (nuo 1996 m.), Lietuvos moterų partijos tarybos narė ir Ekonominės politikos komisijos pirmininkė (nuo 1995 m.). 1996 m. kaip Moterų partijos kandidatė dalyvavo į LR Seimo narius Akmenės-Joniškio rinkimų apygardoje Nr. 39. Ona Žėkienė buvo ištekėjusi, turėjo 3 vaikus. Mirė 1997 m. spalio 27 d. Yra parašiusi mokslo darbų, per 50 praktinių straipsnių apskaitos ir mokesčių klausimais.

Prisijunkite prie mūsų Facebook!

Mano VMI

VMI įmonėms

Reklama

„AAM aktualijos“